ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appearance

AH0 P IH1 R AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appearance-, *appearance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appearance(n) การปรากฏตัว, Syn. presentation, coming
appearance(n) ภาพลักษณ์, See also: สิ่งที่ปรากฎให้เห็น
appearance(n) รูปร่างหน้าตา, See also: รูปร่าง, รูปลักษณะ, รูปลักษณ์, รูปโฉม, Syn. look, looks, aspect, features

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว, การไปศาล, สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look, form
disappearance(ดิสซะเพีย'เรินซฺ) n. การหายไป, การสาบสูญ, การสูญหาย, การหายลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
appearance(n) การปรากฏ, รูปโฉมภายนอก, รูปร่าง
disappearance(n) การสาบสูญ, การหายไป, การสูญหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appearanceสภาพปรากฏ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
appearanceการมาศาล (ในฐานะคู่ความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appearanceรูปร่าง, ลักษณะ [การแพทย์]
Appearance and Attitudeรูปร่างท่าทาง [การแพทย์]
Appearance, Frayedลักษณะกะรุ่งกะริ่ง [การแพทย์]
Appearance, Generalลักษณะส่วนที่ปรากฎโดยทั่วไป [การแพทย์]
Appearance, Wedge Shapeลักษณะแบบรูปลิ่ม [การแพทย์]
Appearances, Generalลักษณะทั่วไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย... Blazing Saddles (1974)
Look, I can't make appearances all over. Don't you understand?ที่ปรากฏร่างทุกหนแห่งไม่ได้ คุณไม่เข้าใจเหรอ Oh, God! (1977)
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้ Oh, God! (1977)
Your appearance is exactly the way I imagined.ภาพลักษณ์ของคุณเหมือนกับที่ผมคิดไว้เลย Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I realize that my appearance might be a bit startling.ฉันรู้สึกว่ารูปร่างของฉันมันเป็นที่ตกใจ Junior (1994)
I have to say, sister, that I always distrusted his appearance of goodness.ฉันจะต้องพูดกับเธอนะน้องว่าฉันไม่เคยไว้วางใจ ในท่าทางที่ทำว่าแสนดีของเขาเลย Episode #1.5 (1995)
As a matter of fact, I've actually gotten to a point where I can pretty much exactly replicate the external physical appearance of a human being.ที่จริงแล้ว ผมได้มาถึงจุดหนึ่ง... ที่ผมสามารถจำลองรูปลักษณ์ภายนอก ของมนุษย์ได้ Bicentennial Man (1999)
- So she can change appearance at will?เธอก็เลยสามารถเปลี่ยนร่างได้งั้นหรือ? X-Ray (2001)
Amman joins Nairobi, Beijing, and Jerusalem as the latest to confirm the appearance of lights.อัมมาน ไนโรบี ปักกิ่ง เยรูซาเล็ม เป็นสถานที่ล่าสุดที่ยืนยันการปรากฏของแสง Signs (2002)
But as you well know, appearances can be deceiving which brings me back to the reason why we're here.แต่... อย่างที่คุณรู้ ว่ารูปลักษณ์ที่ปรากฏอาจลวงตาได้ ... The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appearanceA great man doesn't care about his appearance.
appearanceA man cannot be judged by his appearance.
appearanceA man's worth has nothing to do with his appearance.
appearanceA miserable appearance.
appearanceAn eclipse of the sun is a rare appearance.
appearanceAppearance is deceptive.
appearanceAppearances are against her.
appearanceAt her age, she still preserved the appearance of a young girl.
appearanceAt the sudden appearance of a bear, the kids made believe they were dead.
appearanceDick takes after his mother in appearance.
appearanceDon't be deceived by appearances.
appearanceDon't judge a person by his appearance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปโฉม(n) looks, See also: appearance, aspect, mien, figure, form, Syn. รูปโฉมโนมพรรณ, Example: ขุนแผนมีรูปโฉมเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น
รูปร่างหน้าตา(n) countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
เปลือกนอก(n) appearance, See also: look, feature, aspect, Syn. ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา, Example: การเข้ารับตำแหน่งของบุคคลทั้งสามนี้ถ้าดูจากภาพของเปลือกนอกแล้วก็น่าจะพอรับได้, Thai Definition: ลักษณะที่เห็นภายนอก
เปลือกนอก(n) appearance, See also: outer, look, Syn. ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา, Example: การเข้ารับตำแหน่งของบุคคลทั้งสามนี้ถ้าดูแค่เปลือกนอกแล้วก็น่าจะพอรับได้, Thai Definition: ลักษณะที่เห็นภายนอก
สารรูป(n) appearance, See also: look, Syn. รูปร่างหน้าตา, Example: นายควรจะดูสารรูปของนายก่อนที่จะเดินเข้าไปในงานนั้น, Thai Definition: สภาพภายนอกที่เห็นได้, ภาพปรากฏภายนอก (มักใช้ในทางไม่ดีเกี่ยวกับร่างกาย หรือการแต่งตัว)
รูปสัณฐาน(n) appearance, See also: description, signalment, Syn. สัณฐาน, รูปพรรณสัณฐาน, รูปพรรณ, Example: เมื่อพระมหากัสสปยกเอาโกศพระธาตุขึ้นตั้งวางไว้เหนือก้อนหินอันมีรูปสัณฐานเหมือนมะนาวตัดครึ่ง พระบรมธาตุก็เปล่งรัศมีรังสี 6 ประการเป็นเวลาถึง 7 วัน 7 คืน
รูปพรรณสัณฐาน(n) appearance, See also: description, signalment, Syn. รูปพรรณ, Example: ตำรวจสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ถึงรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายที่ปล้นธนาคาร, Thai Definition: ลักษณะของคน หรือสัตว์ใหญ่ ที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นใคร หรืออะไร
โฉม(n) appearance, See also: external looks, expression, figure, Syn. ร่าง, รูปร่าง, ทรวดทรง, Example: ประชาชนพากันรอชมโฉมนางงามจักรวาล, Thai Definition: รูปร่าง, รูปทรง, ลักษณะที่เห็นภายนอก
โฉมหน้า(n) face, See also: appearance, figure, features, Syn. เค้าหน้า, หน้าตา, ใบหน้า, Example: ตำรวจเพิ่งเผยโฉมหน้าแก๊งค์โจรวัยรุ่น
การแสดงตัว(n) appearance, Syn. การปรากฏตัว, Example: การแสดงตัวของเขาทำให้ทุกคนรู้ความจริง, Thai Definition: การปรากฏตัวให้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉม[chōm] (n) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure  FR: forme [ f ] ; profil [ m ] ; apparence [ f ]
โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [ m ] ; physionomie [ m ]
การปรากฏตัว[kān prākot tūa] (n, exp) EN: appearance  FR: apparition [ f ]
การแสดงตัว[kān sadaēng tūa] (n, exp) EN: appearance  FR: apparence [ f ]
การสูญหาย[kān sūnhāi] (n, exp) EN: disappearance ; distinction
ลักษณะ[laksana] (x) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style  FR: caractéristique [ f ] ; propriété [ f ] ; attribut [ m ] ; trait [ m ] ; particularité [ f ] ; qualité [ f ] ; nature [ f ] ; apparence [ f ] ; forme [ f ] ; caractère [ m ] ; air [ m ] ; acabit [ m ]
ลักษณะอาการ[laksana ākān] (n, exp) EN: feature (of one's behavior or condition) ; appearance ; characteristic ; character ; property ; trait
ลักษณะภายนอก[laksana phāinøk] (n, exp) EN: appearance  FR: apparence [ f ]
เปลือกนอก[pleūak nøk] (n, exp) EN: appearance ; look ; feature ; aspect
เปลี่ยนรูป[plīen rūp] (v, exp) EN: be changed ; have a changed appearance ; become different ; alter ; modify ; turn  FR: transformer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPEARANCE AH0 P IH1 R AH0 N S
APPEARANCES AH0 P IH1 R AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appearance (n) ˈəpˈɪəʳrəns (@1 p i@1 r @ n s)
appearances (n) ˈəpˈɪəʳrənsɪz (@1 p i@1 r @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] appearance; portrait; picture #825 [Add to Longdo]
现象[xiàn xiàng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] appearance; phenomenon #929 [Add to Longdo]
显现[xiǎn xiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] appearance; to appear #6,922 [Add to Longdo]
面貌[miàn mào, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ, ] appearance; face; features #7,214 [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] appearance #9,916 [Add to Longdo]
仪表[yí biǎo, ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] appearance; bearing; a meter (measuring equipment) #11,072 [Add to Longdo]
面容[miàn róng, ㄇㄧㄢˋ ㄖㄨㄥˊ, ] appearance; facial features #13,478 [Add to Longdo]
面目[miàn mù, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, ] appearance; facial features; look #13,852 [Add to Longdo]
相貌[xiàng mào, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄠˋ, ] appearance #13,854 [Add to Longdo]
神态[shén tài, ㄕㄣˊ ㄊㄞˋ, / ] appearance; looks; manner #15,230 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出場[しゅつじょう, shutsujou] TH: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่  EN: appearance

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussehen { n }; Äußere { n }; Äußeres | geschniegeltes Aussehen | jdm. ein neues Aussehen verpassenappearance | slickness (of appearance) | to give sb. a complete makeover [Add to Longdo]
Erscheinung { f } | Erscheinungen { pl }appearance | appearances [Add to Longdo]
Sein oder Scheinappearance and reality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出演[しゅつえん, shutsuen] (n) (1) performance; stage appearance; (vs) (2) to act (in a play); (P) #218 [Add to Longdo]
登場[とうじょう, toujou] (n, vs) (1) entry (on stage); appearance (on screen); (2) entrance; introduction (into a market); (P) #220 [Add to Longdo]
[けい, kei] (n, suf) (1) (がたwhen a suffix) (See 型) shape; appearance; (2) collateral; (3) (See ぜに) obverse of an old "zeni" coin #296 [Add to Longdo]
形;態[なり, nari] (n, adj-no) (uk) (See なりに) style; way; shape; form; appearance; state #296 [Add to Longdo]
出場[でば, deba] (n, vs) (1) (stage) appearance; performance; (2) participation (e.g. in a tournament); (P) #302 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) #475 [Add to Longdo]
そう[sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na, suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P) #513 [Add to Longdo]
体;態[てい, tei] (n) appearance; air; condition; state; form #521 [Add to Longdo]
掲載[けいさい, keisai] (n) (1) publication (e.g. article in paper); appearance; insertion; (vs) (2) to insert (e.g. an article); to run (e.g. in a newspaper); to carry (e.g. an article); (P) #713 [Add to Longdo]
[ふう, fuu] (adj-na, n, n-suf) (1) method; manner; way; style; (2) appearance; air; (3) tendency; (4) (See 六義・1) folk song (genre of the Shi Jing); (5) (See 五大・1) wind (one of the five elements); (P) #805 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
形式[けいしき, keishiki] form, formality, appearance, mode, format [Add to Longdo]
出現頻度[しゅつげんひうんど, shutsugenhiundo] frequency (of appearance) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appearance \Ap*pear"ance\, n. [F. apparence, L. apparentia, fr.
   apparere. See {Appear}.]
   1. The act of appearing or coming into sight; the act of
    becoming visible to the eye; as, his sudden appearance
    surprised me.
    [1913 Webster]
 
   2. A thing seed; a phenomenon; a phase; an apparition; as, an
    appearance in the sky.
    [1913 Webster]
 
   3. Personal presence; exhibition of the person; look; aspect;
    mien.
    [1913 Webster]
 
       And now am come to see . . .
       It thy appearance answer loud report. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Semblance, or apparent likeness; external show. pl.
    Outward signs, or circumstances, fitted to make a
    particular impression or to determine the judgment as to
    the character of a person or a thing, an act or a state;
    as, appearances are against him.
    [1913 Webster]
 
       There was upon the tabernacle, as it were, the
       appearance of fire.          --Num. ix. 15.
    [1913 Webster]
 
       For man looketh on the outward appearance. --1 Sam.
                          xvi. 7.
    [1913 Webster]
 
       Judge not according to the appearance. --John. vii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   5. The act of appearing in a particular place, or in society,
    a company, or any proceedings; a coming before the public
    in a particular character; as, a person makes his
    appearance as an historian, an artist, or an orator.
    [1913 Webster]
 
       Will he now retire,
       After appearance, and again prolong
       Our expectation?           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. Probability; likelihood. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       There is that which hath no appearance. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) The coming into court of either of the parties; the
    being present in court; the coming into court of a party
    summoned in an action, either by himself or by his
    attorney, expressed by a formal entry by the proper
    officer to that effect; the act or proceeding by which a
    party proceeded against places himself before the court,
    and submits to its jurisdiction. --Burrill. --Bouvier.
    --Daniell.
    [1913 Webster]
 
   {To put in an appearance}, to be present; to appear in
    person.
 
   {To save appearances}, to preserve a fair outward show.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Coming; arrival; presence; semblance; pretense; air;
     look; manner; mien; figure; aspect.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appearance
   n 1: outward or visible aspect of a person or thing [syn:
      {appearance}, {visual aspect}]
   2: the event of coming into sight [ant: {disappearance}]
   3: formal attendance (in court or at a hearing) of a party in an
     action [syn: {appearance}, {appearing}, {coming into court}]
   4: a mental representation; "I tried to describe his appearance
     to the police"
   5: the act of appearing in public view; "the rookie made a brief
     appearance in the first period"; "it was Bernhardt's last
     appearance in America" [ant: {disappearance}, {disappearing}]
   6: pretending that something is the case in order to make a good
     impression; "they try to keep up appearances"; "that ceremony
     is just for show" [syn: {appearance}, {show}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top