ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดูแย่

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดูแย่-, *ดูแย่*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure. He can't make you look any worse!แน่นอน เขาไม่ทำให้เธอดูแย่หรอก The Great Dictator (1940)
This car. This stupid car.รถยนต์คันนี้ดูแย่มาก The Blues Brothers (1980)
This is getting serious.มันดูแย่จริงๆ Clue (1985)
You ain't going nowhere unless you eat something.- ลูกดูแย่มาก ผอมเชียว เอ้า *batteries not included (1987)
You look terrific.เธอดูแย่มากเลย A Short Film About Love (1988)
Jesus, you look like hell.พระเจ้า นายดูแย่มากเลย Of Mice and Men (1992)
A glass of wine? Can I get you one? Truly, you look very ill.ไวน์สักแก้วมั้ย ผมไปเอาให้คุณได้นะ คุณดูแย่มากจริงๆ เลย Episode #1.5 (1995)
It's just that you look an awful lot like...เธอแค่ดูแย่ไม่เหมือน... Anastasia (1997)
That's our honeymoon in Capri, I look awful.นั้นตอนเราไปฮันนี่มูนที่ คาปรี ฉันดูแย่มาก Dark Harbor (1998)
What's that smell?ไม่เป็นไร ท่านดูแย่มากเลย Fight Club (1999)
- How would it look if I showed up with no one? - You always end up ignoring me.มันจะดูแย่ยังไงถ้ามาเดี่ยว ปรกติคุณก็ไม่สนผมอยู่แล้ว American Beauty (1999)
He's getting worse day by dayเขาดูแย่ลงเรื่อยๆ ทุกวันๆ เลยแฮะ GTO (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top