ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

浮现

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浮现-, *浮现*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮现[fú xiàn, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] appear in one's mind; come back to (one's mind), #11,920 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It lives in your car, or alone, on your headphones with vast, scenic bridges and angelic choirs in your brain.[CN] 它住在你的车上 当你戴着耳机 眼前会浮现如划的桥段 并听到天使般的合音 Almost Famous (2000)
Anyway, I'm pretty sure he'll turn up, sooner or later.[CN] 我肯定他迟早都会浮现出来 American Psycho (2000)
I don't know exactly. I see the code in my head.[CN] 不晓得,我的脑海浮现密码 Swordfish (2001)
You're in my brain before I even open my eyes[CN] 还没张眼之前,你就浮现在我脑海了 Unfaithful (2002)
"...and threw out the chest, raised the head ,emerged."[CN] "... 露出胸膛, 抬起头,慢慢浮现." Sound of the Sea (2001)
The faces of my victims haunted me, reminding me of my fate.[CN] 受害人的脸总是在我的面前浮现 让我不时地想起自己的命运 Queen of the Damned (2002)
Perhaps now it will all come out.[CN] 一切都会慢慢浮现 The Man Who Wasn't There (2001)
"...and threw out the chest, raised the head and emerged."[CN] "... 露出胸膛,抬起头,慢慢浮现." Sound of the Sea (2001)
She lost it, man. Dear Wendy An idea for a plan appeared to me.[CN] 亲爱的温蒂,一个计画浮现眼前 Dear Wendy (2005)
Mrs. McBing, convinced that this was a miracle, made a wish while thinking of her soon-to-be-born son.[CN] 麦太太认定这是异像 于是向额角上的塑胶盆许愿 脑海中同时浮现起 即将诞生的儿子的脸孔 My Life as McDull (2001)
They panic. The past resurfaces.[CN] 他们慌张起来 过去的事情便浮现 The Crimson Rivers (2000)
But it just keeps spilling out and spilling out and spilling out.[CN] 我想忘掉但它不断浮现 The Beach (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top