ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be absent

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be absent-, *be absent*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We both have two bishops, I may be absent from the room...เรามีบิชอปสองตัวผมออกมาจากห้องนั้นแล้วแต่ด้วยวิธีของผมคงไม่ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
To be absent and silent for two years.หลังจากหายไปโดยไม่บอกกล่าว ตั้งสองปี Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be absentAllow a student to be absent.
be absentHe pretended to be ill so that he could be absent from school.
be absentI have to be absent from school for the moment.
be absentI'll be absent from home in the afternoon.
be absentI'll be absent tomorrow.
be absentIt is strange for him to be absent from school.
be absentMy son is apt to be absent from school.
be absentOverwork caused her to be absent from work for a week.
be absentYou should not be absent without notice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม่อ[V] be absent-minded, See also: be distracted, be unaware, be inattentive, be preoccupied, be unmindful, Syn. เหม่อลอย, ใจลอย, เบลอ, Example: เด็กเหม่อขณะที่ครูกำลังพูด, Thai definition: ไม่ตั้งใจระวัง, ไม่ตั้งใจดู, เผลอใจลอย
เผลอสติ[V] be absent-minded, Syn. เผอเรอ, เผลอไผล, Example: ผมเผลอสติเอื้อมไปจับมือเธอ เพราะคิดว่าเรายังรักกันอยู่, Thai definition: หลงลืมเพราะขาดสติไปชั่วขณะหนึ่ง
ขาดเรียน[V] be absent, See also: miss one's class, Ant. มาเรียน, Example: เธอขาดเรียนมาหลายครั้งแล้วนะ ครั้งนี้คงต้องมีการตัดคะแนนกันบ้าง, Thai definition: ไม่เข้าเรียนตามวันเวลาที่กำหนดไว้
เคลิบเคลิ้ม[V] be in a dreamy state, See also: be absent-minded, forget oneself, be half-sleep, Syn. เคลิ้ม, ลืมตัว, เผลอสติ, Ant. มีสติ, รู้สึกตัว, Example: ฤทธิ์ของฝิ่นจะทำให้รู้สึกสบายเคลิบเคลิ้ม และมีประสานหลอนทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและเสพติดได้ง่าย, Thai definition: ลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่ง เผลอสติไปชั่วขณะหนึ่ง
เคลิ้ม[V] forget oneself, See also: be absent-minded, be a dreamy state, Syn. ลืมตัว, เผลอสติ, หลงไป, เผลอตัว, Ant. รู้สึกตัว, มีสติ, Example: ถ้าเสพยาประเภทนี้เข้าไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยจะทำให้เคลิ้มอย่างประหลาด
ป้ำเป๋อ[V] be forgetful, See also: be absent minded, Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, กะป้ำกะเป๋อ, Example: หมู่นี้ยายชักจะป้ำเป๋อแล้ว เมื่อวันก่อนก็ทำเงินหาย
ตาลอย[V] be absent-minded, See also: be inattentive, be listless, Syn. เหม่อลอย, ตาเหม่อ, Example: เขามัวแต่ตาลอยนึกถึงแฟนสาว เลยไม่ได้ยินฉันเรียก, Thai definition: อาการที่ตาเหม่อนึกถึงสิ่งอื่น ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
ใจลอย[V] be absent-minded, See also: be dreamy, be inattentive, Syn. เหม่อลอย, Example: บรรดาผู้ที่นั่งฟังเทศน์นั่งพนมมืออยู่อย่างนั้น แต่ใจลอยไปถึงไหนๆ ก็ไม่รู้ ไม่ได้ตั้งใจฟังเทศน์ฟังธรรมอะไร, Thai definition: มีความรู้สึกเลื่อยลอยอย่างเผลอตัว
ตกอยู่ในภวังค์[V] be absent-minded, Example: เธอกำลังตกอยู่ในภวังค์ เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยิน, Thai definition: พะวงคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนไม่รับรู้สิ่งที่อยู่หรือเกิดขึ้นตรงหน้า
เหม่อลอย[V] be absent-minded, See also: be vacant, be abstracted, be inattentive, Syn. ใจลอย, เหม่อ, Example: เขาเอาแต่นั่งเหม่อลอยไปวันๆ ไม่ทำงานทำการอะไรเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting   FR: manquer ; faire défaut ; être absent
ขาดประชุม[v. exp.] (khāt prachum) EN: miss a meeting ; be absent from a meeting   
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloēm) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
หลับใน[v.] (lap nai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded   FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi
เลื่อนลอย[v.] (leūoenløi) EN: drift ; be absent minded   
ไม่เข้าประชุม[v. exp.] (mai khao prachum) EN: be absent from a meeting   
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful   
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive   FR: être distrait ; être inattentif
เผลอ[v.] (phloē) EN: be careless ; remiss ; be negligent ; be reckless ; be absent-minded   FR: être négligent ; être insouciant

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P) [Add to Longdo]
公傷制度[こうしょうせいど, koushouseido] (n) permission for sumo wrestler who was injured in an official tournament to be absent in the next one [Add to Longdo]
無かる[なかる, nakaru] (v5aru) (arch) (See 無い) to not be; to be absent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top