ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใบหน้า

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบหน้า-, *ใบหน้า*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบหน้าน. เค้าหน้า, ดวงหน้า, รูปลักษณะของหน้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presentation, faceใบหน้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
face presentationใบหน้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosopectasiaใบหน้าโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faceใบหน้า [TU Subject Heading]
Face, Mask-Likeใบหน้ามีลักษณะเหมือนสวมหน้ากาก,หน้าไม่ยิ้ม [การแพทย์]
Face, Middle Third ofใบหน้าส่วนกลาง [การแพทย์]
Face, Parkinsonianใบหน้ามีลักษณะคล้ายกับคนสวมหน้ากาก [การแพทย์]
Facial Asymmetryใบหน้า2ซีกไม่เท่ากัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then sсooр uр the water and rub it on your faсe and go...แล้วตักขึ้นน้ำ และถูมันบนใบหน้าของคุณ และไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your face, she will be on everybody's tongue.ใบหน้าของเธอจะอยู่บนลิ้น ของทุกคน Pinocchio (1940)
He said he was gonna push my face in everybody's eye.เขาบอกว่าเขากำลังจะผลักดัน ใบหน้าของฉัน ในสายตาของทุกคน Pinocchio (1940)
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ Pinocchio (1940)
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า Rebecca (1940)
I've seen his face, his eyes. They're the same as those first weeks after she died.ฉันเคยเห็นใบหน้าและแววตาของคุณผู้ชาย มันเป็นเหมือนเมื่อช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคุณนายเสีย Rebecca (1940)
I just can't see two slaps in the face provoking him into committing murder.ฉันไม่สามารถเห็นสองตบที่ใบหน้าของเขาเข้าไปกระตุ้นการฆาตกรรมกระทำ 12 Angry Men (1957)
It's as plain as the nose on your face. So why don't we stop wastin' our time here?ก็เป็นธรรมดาที่จมูกบนใบหน้าของคุณ ดังนั้นทำไมเราไม่หยุดมาเสียเวลาของเราที่นี่? 12 Angry Men (1957)
But perhaps he made himself believe he heard those words and recognised the boy's face.แต่บางทีเขาอาจจะทำให้ตัวเองเชื่อว่าเขาได้ยินคำพูดเหล่านั้น และได้รับการยอมรับใบหน้าของเด็ก 12 Angry Men (1957)
And with his eyes closed, there was no life in his face.มีชีวิตบนใบหน้าของเขาไม่มี ตื่นขึ้นมาคนเก่า The Old Man and the Sea (1958)
He was still sleeping on his face, and the boy was sitting by him, watching him.เขายังคงนอนหลับอยู่บน ใบหน้าของเขาและ เด็กนั่งอยู่โดยเขาเฝ้าดูเขา The Old Man and the Sea (1958)
- Well, I gotta wear two faces too.- อืมมมม - ดีฉันต้องสวมใส่สองใบหน้ามากเกินไป The Ugly American (1963)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหน้า[n.] (bainā) EN: face ; visage   FR: visage [m]
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rāsī) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
color[N] ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี, See also: ใบหน้ามีเลือดฝาด, Syn. blush, flush
colour[N] ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี, See also: ใบหน้ามีเลือดฝาด, Syn. blush, flush
face[N] ใบหน้า, See also: ใบหน้า, หน้าตา
long-faced[N] ใบหน้าที่ไม่มีความสุข, See also: ใบหน้าที่ไม่สบายใจ
poker face[N] ใบหน้าเฉยเมย, See also: ใบหน้าไร้ความรู้สึก
puss[N] ใบหน้า (คำสแลง)
boat race[SL] ใบหน้า
crater face[SL] ใบหน้าที่เป็นรูๆ, See also: ใบหน้าที่ขรุขระ
straight face[N] ใบหน้าเฉยเมย
visage[N] ใบหน้า, Syn. face

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barefaced(แบร์'เฟสทฺ) adj. ซึ่งมีใบหน้าที่ไม่ได้ปกคลุม,เปิดเผย,กล้า,ไม่อาย,หน้าด้าน, Syn. bold ###A. shy
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
deface(ดิเฟส') vt. ทำให้ใบหน้าเสีย,ทำให้เสียโฉม,เอาผิวหน้าออก, See also: defaceable adj. defacement n., Syn. mar
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
face-lift(เฟส' ลิฟทฺ) n. ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าหายย่น,การตกแต่งใหม่, Syn. facelifting
fard(ฟาร์ด) n. เครื่องสำอางค์สำหรับใบหน้า
impetigo(อิมพิไท' โก) n. โรคผิวหนังชนิดเป็นตุ่มพุพอง (โดยเฉพาะเป็นกับเด็กที่ใบหน้า) ., See also: impetiginous adj.
map(แมพ) n. แผนที่,กะ,ใบหน้า (คำสแลง) vt. ทำแผนที่, See also: mappable adj.
mask(แมสคฺ,มาสคฺ) n. หน้ากาก,สิ่งปิดบัง,มารยา,การหลอกลวง,ผู้สวมหน้ากาก,การเต้นรำสวมหน้ากาก,สิ่งที่คล้ายใบหน้า,ใบหน้า,ส่วนหัว,หน้ากากแก๊ส,ปลอกสวมปากสุนัข. v. ปิดบัง,กำบัง,ปกคลุม,ใส่หน้ากาก,ปลอมแปลงตัว.

English-Thai: Nontri Dictionary
countenance(n) การเห็นด้วย,ใบหน้า,โฉมหน้า,สีหน้า,การสนับสนุน
facial(adj) เกี่ยวกับใบหน้า,ที่หน้า
map(n) แผนที่,กระ,ใบหน้า
visage(n) หน้าตา,ใบหน้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
素顔[すがお, sugao] Thai: ใบหน้าที่ไม่มีการแต่งเติม English: face with no make-up

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top