Search result for

ใบหน้า

(48 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบหน้า-, *ใบหน้า*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบหน้าน. เค้าหน้า, ดวงหน้า, รูปลักษณะของหน้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presentation, faceใบหน้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
face presentationใบหน้านำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosopectasiaใบหน้าโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faceใบหน้า [TU Subject Heading]
Face, Mask-Likeใบหน้ามีลักษณะเหมือนสวมหน้ากาก,หน้าไม่ยิ้ม [การแพทย์]
Face, Middle Third ofใบหน้าส่วนกลาง [การแพทย์]
Face, Parkinsonianใบหน้ามีลักษณะคล้ายกับคนสวมหน้ากาก [การแพทย์]
Facial Asymmetryใบหน้า2ซีกไม่เท่ากัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some faces you don't forget.- ใบหน้าที่คุณไม่มีวันลืม There Might be Blood (2008)
Face recognition hasn't come up with a single hit.การจำแนกใบหน้ายังไม่ได้แม้แต่ภาพเดียว Odyssey (2008)
When I saw you hold her and the look on your face, it was the most beautiful thing I've ever seen.เมื่อตอนที่ฉันเห็นคุณอุ้มเธอ และมองไปที่ใบหน้าคุณ มันเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดที่ฉันเคยเห็น Joy (2008)
I saw tough faces on them and i make them "bah"!\ NI เห็นมือหนักใบหน้าบนพวกเขา และฉันก็จะทำให้พวกเขา "bah"! Gas Pills (2008)
Her face, the eyes, the smileใบหน้าของนาง ดวงตาของนาง รอยยิ้มของนาง Portrait of a Beauty (2008)
We have to completely reconstruct your face.พวกเราจำเป็นที่จะต้อง ทำศัยกรรมใบหน้าของเธอใหม่ทั้งหมด. Bolt (2008)
But I can not watch it fall I can feel the sun on my face.แต่ไม่สามารถเห็นมันตก ฉันสัมผัสแสงอาทิตย์บนใบหน้า The Eye (2008)
One learns how to decipher a face. And yours is as the sun.ถ้าใครรู้วิธีถอดรหัสของใบหน้า ต้องบอกว่าหน้าเจ้าดุจดั่งแสงอาทิดย์ The Other Boleyn Girl (2008)
No, Anne. Yours was the only face I saw in the crowd that day.เปล่าเลย แอนน์ มีเพียงใบหน้าของเจ้าที่ข้ามองเห็นในวันนั้น The Other Boleyn Girl (2008)
No, but I'm going with a skip in my step and a smile on my face.ไม่รู้ แต่ฉันจะเขย่งก้าวเดิน พร้อมรอยยิ้มบนใบหน้า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The human face can mislead in a thousand different ways.ใบหน้าของคนเราสามารถทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ แตกต่างกันพันๆหน้า Bangkok Dangerous (2008)
The eyes are the nipples of the face.ตา คือ จุดเด่นที่สุดบนใบหน้า The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหน้า[n.] (bainā) EN: face ; visage   FR: visage [m]
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rāsī) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
color[N] ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี, See also: ใบหน้ามีเลือดฝาด, Syn. blush, flush
colour[N] ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี, See also: ใบหน้ามีเลือดฝาด, Syn. blush, flush
face[N] ใบหน้า, See also: ใบหน้า, หน้าตา
long-faced[N] ใบหน้าที่ไม่มีความสุข, See also: ใบหน้าที่ไม่สบายใจ
poker face[N] ใบหน้าเฉยเมย, See also: ใบหน้าไร้ความรู้สึก
puss[N] ใบหน้า (คำสแลง)
boat race[SL] ใบหน้า
crater face[SL] ใบหน้าที่เป็นรูๆ, See also: ใบหน้าที่ขรุขระ
straight face[N] ใบหน้าเฉยเมย
visage[N] ใบหน้า, Syn. face

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barefaced(แบร์'เฟสทฺ) adj. ซึ่งมีใบหน้าที่ไม่ได้ปกคลุม,เปิดเผย,กล้า,ไม่อาย,หน้าด้าน, Syn. bold ###A. shy
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
deface(ดิเฟส') vt. ทำให้ใบหน้าเสีย,ทำให้เสียโฉม,เอาผิวหน้าออก, See also: defaceable adj. defacement n., Syn. mar
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
face-lift(เฟส' ลิฟทฺ) n. ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าหายย่น,การตกแต่งใหม่, Syn. facelifting
fard(ฟาร์ด) n. เครื่องสำอางค์สำหรับใบหน้า
impetigo(อิมพิไท' โก) n. โรคผิวหนังชนิดเป็นตุ่มพุพอง (โดยเฉพาะเป็นกับเด็กที่ใบหน้า) ., See also: impetiginous adj.
map(แมพ) n. แผนที่,กะ,ใบหน้า (คำสแลง) vt. ทำแผนที่, See also: mappable adj.
mask(แมสคฺ,มาสคฺ) n. หน้ากาก,สิ่งปิดบัง,มารยา,การหลอกลวง,ผู้สวมหน้ากาก,การเต้นรำสวมหน้ากาก,สิ่งที่คล้ายใบหน้า,ใบหน้า,ส่วนหัว,หน้ากากแก๊ส,ปลอกสวมปากสุนัข. v. ปิดบัง,กำบัง,ปกคลุม,ใส่หน้ากาก,ปลอมแปลงตัว.

English-Thai: Nontri Dictionary
countenance(n) การเห็นด้วย,ใบหน้า,โฉมหน้า,สีหน้า,การสนับสนุน
facial(adj) เกี่ยวกับใบหน้า,ที่หน้า
map(n) แผนที่,กระ,ใบหน้า
visage(n) หน้าตา,ใบหน้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
素顔[すがお, sugao] Thai: ใบหน้าที่ไม่มีการแต่งเติม English: face with no make-up

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top