ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุบัติ

   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุบัติ-, *อุบัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบัติ[V] be born, Syn. เกิด, Example: ผู้มีบุญมาอุบัติในโลก
อุบัติ[V] happen, See also: take place, occur, arise, emerge, come about, Syn. เกิดขึ้น, เริ่มขึ้น, เกิด, Ant. จบสิ้น, Example: คำตอบในเรื่องนี้ได้เด่นชัดมากขึ้น เพราะมีสื่อใหม่อุบัติขึ้นในโลก
อุบัติภัย[N] accident, Example: น่าสลดใจที่ได้ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ[N] accident, See also: mishap, crash, Example: การใช้รถยนต์อย่างประมาท อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้, Thai definition: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด, ความบังเอิญเป็น
อุบัติการณ์[N] incident, See also: event, Example: กลิ่นอายการรำลึกเหตุการณ์ 14 ตุลายังไม่จางหาย อุบัติการณ์ย่ำซ้ำรอยกรณีทุ่งใหญ่นเรศวรก็ทำท่าจะหมุนวนหวนกลับมาอีกครั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุบัติ, อุบัติ-(อุบัด, อุบัดติ-) น. การเกิดขึ้น, กำเนิด, การบังเกิด
อุบัติ, อุบัติ-รากเหง้า, เหตุ.
อุบัติ, อุบัติ-(อุบัด, อุบัดติ-) ก. เกิด, เกิดขึ้น.
อุบัติภัยน. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ.
อุบัติเหตุน. เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด, ความบังเอิญเป็น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incidenceอุบัติการณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evolution, emergentอุบัติวิวัฒนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergent evolutionอุบัติวิวัฒนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidentอุบัติเหตุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accidentอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidentอุบัติเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misadventureอุบัติเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuclear accidentsอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inevitable accidentอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unavoidable accidentอุบัติเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accidentอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
[นิวเคลียร์]
Nuclear incidentอุบัติการณ์นิวเคลียร์, เหตุการณ์ที่เกิดขัดข้องในโรงงานนิวเคลียร์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่รุนแรงเท่าอุบัติเหตุนิวเคลียร์ (ดู INES ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Nuclear accidentอุบัติเหตุนิวเคลียร์, เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์โดยไม่เจตนา รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ทำให้มีการปลดปล่อย หรือ เกือบมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม (ดู INES ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Loss of coolant accidentอุบัติเหตุจากการสูญเสียตัวทำให้เย็น, โลคา, อุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูญเสียตัวทำให้เย็น ในอัตราที่เกินกว่าความสามารถของระบบเติมตัวทำให้เย็นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะชดเชยให้ได้ เช่น การแตกในระบบระบายความร้อนในส่วนที่มีความดัน หรือการแตกที่มีขนาดเทียบเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
[นิวเคลียร์]
Accidentsอุบัติเหตุ [TU Subject Heading]
Accidents, Occuptational ; Industrial accidentsอุบัติเหตุจากอาชีพ [TU Subject Heading]
Aircraft accidentsอุบัติเหตุทางอากาศ [TU Subject Heading]
Bus accidentsอุบัติเหตุจากรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Children's accidentsอุบัติเหตุของเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you didn't kill her.เเต่คุณไม่ได้ฆ่าหล่อนนี่คะ มันเป็นอุบัติเหตุ Rebecca (1940)
Can you remember any occasion when she had any sort of accident with the boat?คุณพอจะจําได้มั้ยว่าหล่อนเคย ประสบอุบัติเหตุทางเรือบ้างรึเปล่า Rebecca (1940)
Couldn't have been no accident, not with her knowledge of boats.ด้วยความรู้เรื่องเรือของหล่อน มันไม่ใช่อุบัติเหตุเเน่ Rebecca (1940)
Good heavens. Has there been an accident?อุบัติเหตุรึ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I think possibly, yes, a boating accident.ผมว่าเป็นไปได้นะ อุบัติเหตุทางเรือ Jaws (1975)
Let's show Mr. Hooper our accident.เราต้องให้คุณฮูเปอร์ดูศพจากอุบัติเหตุ Jaws (1975)
"Probable boating accident."- อาจเกิดจากอุบัติเหตุทางเรือ Jaws (1975)
Partially denuded bone remaining. This was no boat accident.มืกระดูกโผล่ให้เห็นบางล่วน นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุทางเรือ Jaws (1975)
Well, this is not a boat accident.- นี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุทางเรือ Jaws (1975)
...of a Main Force Patrol officer in a road blockade accident last month.ในอุบัติเหตุทางถนนปิดล้อม เดือนที่ผ่านมา Mad Max (1979)
Jody died in a car wreck.โจดี้ตายในอุบัติเหตุรถชน Phantasm (1979)
Don't look at me, look at the road. That's how accidents happen!อย่ามองมาที่ผม มองไปที่ถนน นั่นเป็นวิธีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น! First Blood (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุบัติ[X] (ubat) EN: occur ; happen ; arise ; take place ; break out   FR: survenir ; arriver ; éclater
อุบัติการ[n.] (ubattikān) EN: incident ; event   FR: événement [m] ; incident [m]
อุบัติเหตุ[n.] (ubattihēt = ubatthēt) EN: accident ; crash   FR: accident [m]
อุบัติเหตุรถยนต์[n. exp.] (ubattihēt rotyon) EN: car accident   FR: accident de voiture [m]
อุบัติใหม่[X] (ubattimai) EN: emerging   FR: émergent

English-Thai: Longdo Dictionary
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accident[N] อุบัติเหตุ, Syn. mishap, mischance, collision
derailment[N] อุบัติเหตุรถไฟตกราง, See also: การตกราง, Syn. displacement
mishap[N] อุบัติเหตุ, See also: เหตุร้าย, เคราะห์ร้าย, Syn. misadventure, accident good fortune
occur[VI] เกิดขึ้น, See also: อุบัติ, บังเกิด, อุบัติขึ้น, Syn. happen, befall, take place
pile-up[N] อุบัติเหตุรถชนกันหลายคันซ้อน
back-ender[SL] อุบัติเหตุ (รถชนท้ายอีกคันหนึ่ง), Syn. rear-ender
crack-up[SL] อุบัติเหตุ, See also: เรือล่ม, เรือแตก
fender-bender[SL] อุบัติเหตุเล็กน้อย
pileup[SL] รถชนกันหลายคัน, See also: อุบัติเหตุ
rear-ender[SL] อุบัติเหตุ (รถชนท้ายอีกคันหนึ่ง), Syn. back-ender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
betide(บิไทดฺ') {betided,betiding,betides} vt.,vi. เกิดขึ้น,บังเกิด,อุบัติขึ้น, Syn. befall,happen
birth(เบิร์ธ) n. การเกิด,การคลอด,การออกลูก,การสืบสายเลือด,การอุบัติขึ้น -Phr. (give birth to คลอด,ให้กำเนิด), Syn. nativity
casualty(แคซ'ชวลที) n. จำนวนคนตาย,คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ,อุบัติเหตุร้ายแรง (โดยเฉพาะที่มีคนตาย)
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
happen(แฮพ'เพิน) vi. ปรากฎ,บั้งเกิดขึ้น,เกิดขึ้น,อุบัติขึ้น, Syn. occur,bechance,fall
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย,การเสี่ยง,สิ่งที่เป็นอันตราย,สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก,ความไม่แน่นอน,เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ,สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง,เสี่ยง,ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk,danger,peril
mischance(มิสชานซฺ',-แชนซฺ') n. โชคร้าย,อุบัติเหตุ, Syn. mishap
mishap(มิส'แฮพ,มิสแฮพ') n. อุบัติเหตุ,เหตุร้าย,เคราะห์ร้าย, Syn. misadventure

English-Thai: Nontri Dictionary
accident(n) อุบัติเหตุ,อุปัทวเหตุ,เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
betide(vt) เกิดขึ้น,อุบัติ,มาสู่,เป็นลาง
birth(n) การเกิด,การอุบัติ,การคลอด,การให้กำเนิด
casualty(n) ความเสียหาย,อุบัติเหตุ,ผู้บาดเจ็บ,จำนวนผู้เสียชีวิต
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
hap(n) เหตุบังเอิญ,โชค,โอกาส,อุบัติเหตุ,การปรากฏขึ้น
hap(vi) เกิดโดยบังเอิญ,อุบัติขึ้น,ปรากฏขึ้น
happen(vi) เกิดขึ้น,บังเอิญ,อุบัติขึ้น,ปรากฏขึ้น
misadventure(n) โชคร้าย,อุบัติเหตุ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
事故[じこ, jiko] (n) อุบัติเหตุ

German-Thai: Longdo Dictionary
sich ereignen(vt) |ereignete sich, hat sich ereignet| เกิดขึ้น (โดยฉับพลันไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า) เช่น Ein Unglück hat sich auf der Straße ereignet. บนถนนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
verlangsamen(vt) |verlangsamte, hat verlangsamt| ทำให้ช้าลง เช่น Ein Unfall hat den Verkehr verlangsamt. อุบัติเหตุทำให้การจราจรช้าลง
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech
stumm(adj adv) เป็นใบ้ หรือ ไม่ยอมพูด เช่น 1° Er sitzt die ganze Zeit stumm da. = เขานั่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรตลอดเวลา 2° Meine einzige Tochter ist nach dem Unfall stumm geworden. = ลูกสาวคนเดียวของผมกลายเป็นใบ้หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น
verunglücken(vi) |verunglückte, ist verunglückt| ประสบอุบัติเหตุ เช่น mit dem Flugzeug tödlich verunglücken ประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินจนถึงตาย
sterben(vi) |stirbt, starb, ist gestorben| ตาย, เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, มรณะ, สิ้นใจ เช่น Er ist durch einen Unfall gestorben. เขาตายด้วยอุบัติเหตุ, See also: tot sein
ums Leben kommen(vi) |kam ums Leben, ist ums Leben gekommen| เสียชีวิต (เป็นภาษาราชการ พบมากในข่าว) เช่น Vier Menschen sind bei dem Autounfall ums Leben gekommen. มีผู้เสียชีวิตสี่คนจากอุบัติเหตทางรถยนต์นี้ , See also: S. sterben,
erblinden(vi) |erblindete, ist erblindet| ตาบอด เช่น Durch den Unfall wäre Herr Schütz fast erblindet. คุณชุตซเกือบตาบอดจากอุบัติเหตุ, See also: Erblindung

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top