ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

looks

L UH1 K S   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -looks-, *looks*, look
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
looks[N] ลักษณะภายนอก, See also: ลักษณะทั่วไป, Syn. general aspect, appearance

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's happened? He looks strange.เกิดอะไรขึ้น ท่านดูแปลกๆนะ The Great Dictator (1940)
He almost looks alive.เขาเกือบจะดูเหมือนมีชีวิตอยู่ Pinocchio (1940)
Well, looks like a sell-out.ก็ ดูเหมือนว่าทรยศ Pinocchio (1940)
Looks pretty hopeless.ดูเหมือนสิ้นหวังสวย Pinocchio (1940)
I don't like the looks of this.ฉันไม่ชอบรูปลักษณ์ของเรื่องนี้ ปิโนคีโอ! Pinocchio (1940)
Looks like the last of them.ดูเหมือนว่าคนสุดท้ายของมัน Pinocchio (1940)
It's the most beautiful room in the house, the only one that looks down across the lawns to the sea.และเป็นห้องเดียวที่มองลงไปเห็นทะเล Rebecca (1940)
Looks as though we might have a shower. But you won't mind that, will you?- ฝนตกแล้ว สงสัยจะต้องเปียกโชก คุณไม่ว่าอะไรใช่มั้ย Rebecca (1940)
Well, it looks as though Mrs. De Winter was afraid you were going to put her in prison, doesn't it, Mrs. Danvers?ดูเหมือนคุณผู้หญิงจะกลัวคุณจับเข้าคุกนะ คุณนายแดนเวอร์ส Rebecca (1940)
She looks out the window, and right across the street she sees the kid stick the knife into his father.เธอมองออกไปนอกหน้าต่างและฝั่งตรงข้ามถนน เธอเห็นเด็กติดมีดเป็นพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
According to the testimony, the boy looks guilty. Maybe he is.ตามคำให้การของเด็กที่มีลักษณะความผิด บางทีเขาอาจจะ 12 Angry Men (1957)
Looks like we're really hung up here, huh?ดูเหมือนว่าเรากำลังแขวนจริงๆขึ้นที่นี่ฮะ? 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
looksA bat flying in the sky looks like a butterfly.
looksA face with too much make-up looks strange.
looksAlthough Eri's suitcase looks heavy, it's actually very light.
looksAlthough he is elderly, he looks young.
looksAlthough the web looks soft and delicate, it is strong.
looksA man is as old as he feels, and a woman as old she looks.
looksA man who is absorbed in his work looks animated.
looksAn alpaca looks like a horse and a camel.
looksAnd though a web looks complicated, it takes a spider little time to make one and catch insects.
looksA poet looks at the world as a man looks at a woman.
looksA red dress looks good on her.
looksA sleeping child looks like an angel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปโฉม[N] looks, See also: appearance, aspect, mien, figure, form, Syn. รูปโฉมโนมพรรณ, Example: ขุนแผนมีรูปโฉมเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูท่า[v.] (dūthā) EN: seem ; appear (to be) ; look like ; it looks like   FR: avoir l'air ; sembler
ลักษณะ[X] (laksana) EN: appearance ; feature ; form ; character ; characteristic ; nature ; attribute ; trait ; quality ; looks ; style   FR: caractéristique [f] ; propriété [f] ; attribut [m] ; trait [m] ; particularité [f] ; qualité [f] ; nature [f] ; apparence [f] ; forme [f] ; caractère [m] ; air [m] ; acabit [m]
มีท่าที[v. exp.] (mī thāthī) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is   
มีทีท่า[v. exp.] (mī thīthā) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is   
ผู้เลี้ยงดู[n.] (phūlīengdū) EN: one who looks after ; one who takes care of   
รูปร่าง [n.] (rūprāng) EN: appearance ; external looks ; expression ; figure ; format ; physique   FR: aspect [m] ; forme [f]
รูปร่างหน้าตา[n. exp.] (rūprāng nātā) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face   FR: apparence [f] ; expression [f]
ท่าจะดี[xp] (thā ja dī) EN: it looks good ; it may be good ; a good idée   
ต้องตา[v.] (tǿngtā) EN: please the eye ; be pleased with the looks of   FR: être fasciné ; être ébloui

CMU English Pronouncing Dictionary
LOOKS L UH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
looks (v) lˈuks (l u1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姿容[zī róng, ㄗ ㄖㄨㄥˊ, 姿] looks; appearance, #67,372 [Add to Longdo]
长得[zhǎng de, ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙, / ] looks [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betrachtetlooks at [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P) [Add to Longdo]
そうみたい[, soumitai] (exp) (col) it seems so; that's what it looks like [Add to Longdo]
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P) [Add to Longdo]
へちゃむくれ;へちむくれ;へしむくれ;へちゃもくれ[, hechamukure ; hechimukure ; heshimukure ; hechamokure] (exp) term of abuse about someone's looks, etc. [Add to Longdo]
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
グッドルックス[, guddorukkusu] (n) good looks [Add to Longdo]
ルックス[, rukkusu] (n) looks; (P) [Add to Longdo]
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus [Add to Longdo]
王偏[おうへん, ouhen] (n) (See 玉偏) kanji "jewel" radical at left (looks like "king") (radical 96) [Add to Longdo]
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top