ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

show

SH OW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -show-, *show*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
showboat(vt, slang) ชอบอวด, ขี้อวด เช่น He wasn't showboating; he was trying to retain possession of the ball when facing the wrong way and heading into the United half of the pitch., Syn. show-off

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
show(vt) แสดง, See also: ทำให้เห็น, ชี้ให้เห็น, แสดงให้เห็น, Syn. display, exhibit, manifest, present
show(vi) มองเห็นได้, See also: เห็นได้ชัด, เห็นชัด
show(vt) มองเห็นได้, See also: เห็นได้ชัด, เห็นชัด
show(vt) นำออกฉาย, See also: นำออกแสดง, สาธิต
show(vt) นำไปดู, See also: พาไปยัง
show(vt) อธิบาย, Syn. explain, reveal, tell
show(vt) แสดงหลักฐาน, See also: พิสูจน์, ยืนยัน, แสดงตัว, Syn. attest
show(vt) บอกข้อมูล, See also: บอก, ให้ข้อมูล
show(vt) แสดงทัศนคติ, See also: แสดงท่าที, แสดงความรู้สึก
show(vi) มาถึง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เผยตัว, ปรากฏตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
show(โช) vt., vi. แสดง, นำออกแสดง, เผยให้เห็น, นำออกฉาย, แสดงตัว, พิสูจน์ให้เห็น, บอก, อธิบาย, นำไปดู, บอกให้รู้, ชี้, อวด, อวดฝีมือ, ให้, ประทานให้, ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง, เรื่องราว, ร่องรอย, แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์)
show businessn. ธุรกิจการบันเทิง (ได้แก่ ละคร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุเป็นต้น)
show windown. หน้าต่างตู้แสดงสินค้าของร้านค้า
show-off(โช'ออฟ) n. ผู้โอ้อวด, การโอ้อวด, การอวด, การคุยโว, See also: show-offish adj.
showcase(โช'เคส) n. ตู้กระจกแสดงสินค้า, ตู้แสดง, สิ่งที่แสดงจุดเด่นของสิ่ง ของหรือคน. vt. แสดง, ทำให้เห็นจุดเด่น, Syn. exhibit
showdown(โช'เดาน์) n. การเปิดไฟในการเล่นไพ่โป๊กเกอร์, การแบไต๋, การ เผชิญหน้าเพื่อปะลองครั้งสุดท้าย
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ , การตกลงมาเป็นจำนวนมาก, การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว , ฝักบัว, ผู้แสดง, สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว, สาด, ราด, ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ , หิมะตกปรอย ๆ , อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.
showiness(โช'วินิส) n. ลักษณะชอบแสดง, การโอ้อวด, ความขี้โอ่
showing(โช'อิง) n. การแสดง, การนำออกแสดง, การเผยให้เห็น, นิทรรศการ, การบรรยาย, ลักษณะภายนอก, Syn. airing, display
showman(โช'เมิน) n. ผู้แสดง, นักแสดง, ผู้แสดงการมหรสพ, เจ้าของโรงมหรสพ pl. showmen

English-Thai: Nontri Dictionary
show(n) งานแสดง, การแสดง, มหรสพ, การปรากฏตัว, การแห่, ภาพยนตร์
show(vt) อวด, แสดง, เผย, ชี้, อธิบาย, ปรากฏ, แห่
shower(n) ฝักบัว, ห่าฝน, จำนวนมากมาย, การโปรย
shower(vi) ตกปรอยๆ, โปรยปราย, อาบน้ำฝักบัว
showery(adj) ซึ่งโปรยปราย
showiness(n) ความหรูหรา, ความสะดุดตา, ความฉูดฉาด
showman(n) เจ้าของโรงมหรสพ, คนจัดงานแสดง, นักแสดง
shown(vt pp ของ) show
showroom(n) ห้องโชว์, ห้องแสดงสินค้า, ห้องแสดงนิทรรศการ
showy(adj) สะดุดตา, โก้, หรูหรา, ฉูดฉาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
show๑. เลือดไหลเริ่มคลอด๒. เลือดไหลเริ่มระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
show of handsการลงคะแนนโดยวิธีชูมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
show upชี้ตัวผู้ต้องสงสัยตัวต่อตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shower๑. อาการผื่นโผล่๒. อาการไหลพุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Showผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ, การปรากฏมีอยู่ของน้ำมันหรือก๊าซ, Example: การปรากฏมีอยู่ของน้ำมันหรือก๊าซที่เห็นได้ในเศษหินตัด (Cuttings) แท่งหิน (cores) หรือในน้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะ (drilling mud) [ปิโตรเลี่ยม]
Show jumpingการขี่ม้าโชว์กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง [TU Subject Heading]
Showerฝนซู่หรือฝนไล่ช้าง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Show me...งั้น.. Ant-Man (2015)
If I were a man I'd show you.ทุกคนมีสิทธิ์จะได้มัน The Great Dictator (1940)
I'll show you who I am! Come down to headquarters!ฉันจะแสดงให้แกดูว่าฉันคือใคร ไปที่กองบัญชาการ The Great Dictator (1940)
We'll put on the greatest military show the world has ever known.เราจะแสดง ศักยภาพทางการทหาร ให้โลกเห็น The Great Dictator (1940)
I want to show you my new bombing planes. They're coming over.ผมอยากชมอนุภาพของมัน ช่วยยิงสนามบินผมที The Great Dictator (1940)
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
That shows you how low Honest John will stoop, eh, Giddy?ที่แสดงให้เห็นวิธีการที่ต่ำ จริงใจจอห์น จะก้มใช่มั้ย, หวิว? Pinocchio (1940)
Why did you never ask me to show it to you?ทําไมไม่ขอให้ฉันพาคุณชมล่ะ Rebecca (1940)
I was ready to show it to you every day.ฉันพร้อมจะพาคุณชมได้ทุกวัน Rebecca (1940)
Come. I'll show you her dressing room.มาสิคะ ฉันจะพาชมห้องเเต่งตัว Rebecca (1940)
Of this brick dormitory and these tormented dreams we can but show you the outer shell, the surface.สิ่งแสนทรมานในแคมป์นี้ และความฝันที่ถูกย่ำยีจนชอกช้ำ เราคงให้คุณเห็นได้แต่เปลือกของมัน และภายนอกเท่านี้ Night and Fog (1956)
Tell us what you're thinking. We might be able to show you where you're mixed up.บอกเราว่าคุณกำลังคิด เราอาจจะสามารถที่จะแสดงที่คุณกำลังผสมขึ้น 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
showAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
showA careful observation will show you the difference.
showAdditions and deletions are not shown immediately.
showAdmission to the show is $5.
showAdmission to the show is by ticket only.
showA friend of mine showed me all the dolls he had bought abroad.
showA little reflection will show you that you are wrong.
showAll his political enemies showed themselves at his funeral.
showAll passengers are required to show their tickets.
showAlthough we waited until ten o'clock, Bill never showed up.
showA mirage sometimes shows up in Toyama Bay.
showAnd it is right and natural for children both to have it and to show it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนหงอก(v) disrespect someone, See also: show a lack of respect, Thai Definition: ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่, พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่, Notes: (สำนวน)
ห่า(n) shower of rain, See also: amount of rain, Example: ฝนเริ่มโปรยเม็ดแล้วเทลงมาห่าใหญ่, Thai Definition: จำนวนน้ำฝนที่ตกลงมากๆ คราวหนึ่งๆ เรียกว่า ห่าหนึ่งๆ
โชว์รูม(n) showroom, Example: ผู้สนใจสามารถเข้าไปแวะชมที่โชว์รูมใกล้บ้านได้, Thai Definition: สถานที่แสดงสินค้าขนาดใหญ่เพื่อซื้อขายโดยเฉพาะสินค้าประเภทรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
แสดง(v) show, See also: display, exhibit, Syn. เล่น, สำแดง
แสดงผล(v) show, See also: display, Syn. ปรากฏผล, บอกผล
แสดงผลลัพธ์(v) show the result, Syn. บอกผลลัพธ์
แสดงเจตนา(v) disclose one's intention, See also: show one's hand / cards, tip one's hand, declare one's intention, Syn. แสดงความประสงค์, แสดงเจตจำนง, Example: เขามิได้แสดงเจตนาร้ายต่อข้าพเจ้า, Thai Definition: แสดงให้ทราบถึงความต้องการ หรือความประสงค์
ถืออำนาจ(v) arbitrarily assume, See also: show one's power/influence, Syn. บ้าอำนาจ, วางอำนาจ, Example: เขาถืออำนาจเป็นเจ้าชีวิตคนหลายล้านคน, Thai Definition: ใช้อำนาจเป็นใหญ่
ปรากฏ(v) appear, See also: show oneself, emerge, turn up, be visible, Syn. ปรากฏตัว, ปรากฏกาย, แสดงตัว, Example: เป็นที่รู้กันดีว่า ไม่ว่าจะงานไหนๆ เขาก็จะไม่ไปปรากฏตัว, Thai Definition: แสดงตัวให้เห็น, ให้เห็นเป็นรูปร่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบน้ำฝักบัว[āpnām fakbūa] (v) EN: take a shower  FR: se doucher
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[bongchī] (v) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify  FR: indiquer ; montrer
แฉ[chaē] (v) EN: reveal ; disclose ; show  FR: révéler ; divulguer
ฉาย[chāi] (v) EN: project ; show  FR: projeter
ชำระร่างกาย[chamra rāngkāi] (v, exp) EN: wash ; bathe ; shower ; take a bath ; take a shower  FR: prendre un bain
ชี้[chī] (v) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct  FR: indiquer ; montrer
ชี้ให้เห็นว่า[chī hai hen wā] (v, exp) EN: show
ชี้ทาง[chī thāng] (v, exp) EN: direct the way ; show someone the way ; guide  FR: indiquer le chemin
โชว์[chō] (n) EN: show  FR: show [ m ] ; spectacle [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHOW SH OW1
SHOWY SH OW1 IY0
SHOWS SH OW1 Z
SHOWN SH OW1 N
SHOWA SH OW1 AH0
SHOWS' SH OW1 Z
SHOWER SH AW1 ER0
SHOW'S SH OW1 Z
SHOWED SH OW1 D
SHOWMAN SH OW1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
show (v) ʃˈou (sh ou1)
shown (v) ʃˈoun (sh ou1 n)
shows (v) ʃˈouz (sh ou1 z)
showy (j) ʃˈouiː (sh ou1 ii)
showed (v) ʃˈoud (sh ou1 d)
shower (v) ʃˈauər (sh au1 @ r)
showbiz (n) ʃˈoubɪz (sh ou1 b i z)
showers (v) ʃˈauəz (sh au1 @ z)
showery (j) ʃˈauəriː (sh au1 @ r ii)
showier (j) ʃˈouɪəʳr (sh ou1 i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炫耀[xuàn yào, ㄒㄩㄢˋ ㄧㄠˋ,  耀] show off one's talent #9,910 [Add to Longdo]
阵雨[zhèn yǔ, ㄓㄣˋ ㄩˇ,   /  ] shower #12,988 [Add to Longdo]
表露[biǎo lù, ㄅㄧㄠˇ ㄌㄨˋ,  ] show; reveal #19,199 [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] shower (rain) #28,081 [Add to Longdo]
店堂[diàn táng, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄤˊ,  ] show room #35,289 [Add to Longdo]
爱怜[ài lián, ㄞˋ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] show tender affection for #43,567 [Add to Longdo]
骤雨[zhòu yǔ, ㄓㄡˋ ㄩˇ,   /  ] shower #55,839 [Add to Longdo]
凶相毕露[xiōng xiàng bì lù, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ,     /    ] show one's ferocious appearance (成语 saw); the atrocious features revealed; with fangs bared #81,502 [Add to Longdo]
昭和[Zhāo hé, ㄓㄠ ㄏㄜˊ,  ] Showa, reign name of Emperor Hirohito of Japan 1925-1989 #365,487 [Add to Longdo]
演艺圈[yǎn yì quān, ㄧㄢˇ ㄧˋ ㄑㄩㄢ,    /   ] Show Business [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchscheinen { n }show through [Add to Longdo]
Musterhaus { n }show house; model house [Add to Longdo]
Schaubude { f } | Schaubuden { pl }show booth | show booths [Add to Longdo]
Schaubudenbesitzer { m }show booth operator [Add to Longdo]
Schauglas { n }show glass [Add to Longdo]
Schaukasten { m } | Schaukästen { pl }show case | show cases [Add to Longdo]
Schauprozess { m } | Schauprozesse { pl }show trial | show trials [Add to Longdo]
Schaustück { n } | Schaustücke { pl }show piece | show pieces [Add to Longdo]
Show { f } | die Show in Gang haltenshow | to keep the show rolling [Add to Longdo]
Showmaster { m }; Conférencier { m }compère; compere [ Br. ]; emcee [ Am. ] [Add to Longdo]
Turnierpferd { n }show horse [Add to Longdo]
Unterhaltungsindustrie { f }show business [Add to Longdo]
Zeigen Sie es mir doch mal!Show it to me, will you? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) #88 [Add to Longdo]
案内[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P) #106 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
昭和[しょうわ, shouwa] (n) Showa era (1926.12.25-1989.1.7); (P) #133 [Add to Longdo]
記録[きろく, kiroku] (n) (1) record; minutes; document; (2) a record (e.g. in sports); results; score; (vs) (3) to record; to document; (4) to set a record (e.g. in sports); to show a result; to reach a value; (P) #243 [Add to Longdo]
ライブ(P);ライヴ[raibu (P); raivu] (n, adj-f) (1) live (esp. concert, show, etc.); live performance; (2) alive; (P) #771 [Add to Longdo]
示す[しめす, shimesu] (v5s, vt) to denote; to show; to point out; to indicate; to exemplify; (P) #1,498 [Add to Longdo]
出す[だす, dasu] (v5s, vt) (1) to take out; to get out; (2) to put out; to reveal; to show; (3) to submit (e.g. thesis); to turn in; (4) to publish; to make public; (5) (See 手紙を出す) to send (e.g. letter); (6) (See 声を出す) to produce (a sound); to start (fire); (7) to serve (food); (suf) (8) to begin; (P) #1,943 [Add to Longdo]
上映[じょうえい, jouei] (n) (1) screening (a movie); showing; (vs) (2) to screen a movie; (P) #2,351 [Add to Longdo]
披露[ひろう, hirou] (n, vs) announcement; show; display; introduction; (P) #2,401 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
データショウ[でーたしょう, de-tashou] data-show [Add to Longdo]
トレードショー[とれーどしょー, tore-dosho-] trade show [Add to Longdo]
指し示す[さししめす, sashishimesu] to indicate, to show, to point to [Add to Longdo]
文書割付け根[ぶんしょわりつけこん, bunshowaritsukekon] document layout root [Add to Longdo]
文書割付け処理[ぶんしょわりつけしょり, bunshowaritsukeshori] document layout process [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Show \Show\, n. [Formerly written also shew.]
   1. The act of showing, or bringing to view; exposure to
    sight; exhibition.
    [1913 Webster]
 
   2. That which os shown, or brought to view; that which is
    arranged to be seen; a spectacle; an exhibition; as, a
    traveling show; a cattle show.
    [1913 Webster]
 
       As for triumphs, masks, feasts, and such shows.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Proud or ostentatious display; parade; pomp.
    [1913 Webster]
 
       I envy none their pageantry and show. --Young.
    [1913 Webster]
 
   4. Semblance; likeness; appearance.
    [1913 Webster]
 
       He through the midst unmarked,
       In show plebeian angel militant
       Of lowest order, passed.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. False semblance; deceitful appearance; pretense.
    [1913 Webster]
 
       Beware of the scribes, . . . which devour widows'
       houses, and for a shew make long prayers. --Luke xx.
                          46. 47.
    [1913 Webster]
 
   6. (Med.) A discharge, from the vagina, of mucus streaked
    with blood, occuring a short time before labor.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mining) A pale blue flame, at the top of a candle flame,
    indicating the presence of fire damp. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   {Show bill}, a broad sheet containing an advertisement in
    large letters.
 
   {Show box}, a box xontaining some object of curiosity carried
    round as a show.
 
   {Show card}, an advertising placard; also, a card for
    displaying samples.
 
   {Show case}, a gla?ed case, box, or cabinet for displaying
    and protecting shopkeepers' wares, articles on exhibition
    in museums, etc.
 
   {Show glass}, a glass which displays objects; a mirror.
 
   {Show of hands}, a raising of hands to indicate judgment; as,
    the vote was taken by a show of hands.
 
   {Show stone}, a piece of glass or crystal supposed to have
    the property of exhibiting images of persons or things not
    present, indicating in that way future events.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Show \Show\, v. t. [imp. {Showed}; p. p. {Shown}or {Showed}; p.
   pr. & vb. n. {Showing}. It is sometimes written {shew},
   {shewed}, {shewn}, {shewing}.] [OE. schowen, shewen, schewen,
   shawen, AS. sce['a]wian, to look, see, view; akin to OS.
   scaw?n, OFries. skawia, D. schouwen, OHG. scouw?n, G.
   schauen, Dan. skue, Sw. sk?da, Icel. sko?a, Goth. usskawjan
   to waken, skuggwa a mirror, Icel. skuggy shade, shadow, L.
   cavere to be on one's guard, Gr. ??? to mark, perceive, hear,
   Skr. kavi wise. Cf. {Caution}, {Scavenger}, {Sheen}.]
   1. To exhibit or present to view; to place in sight; to
    display; -- the thing exhibited being the object, and
    often with an indirect object denoting the person or thing
    seeing or beholding; as, to show a house; show your
    colors; shopkeepers show customers goods (show goods to
    customers).
    [1913 Webster]
 
       Go thy way, shew thyself to the priest. --Matt.
                          viii. 4.
    [1913 Webster]
 
       Nor want we skill or art from whence to raise
       Magnificence; and what can heaven show more?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To exhibit to the mental view; to tell; to disclose; to
    reveal; to make known; as, to show one's designs.
    [1913 Webster]
 
       Shew them the way wherein they must walk. --Ex.
                          xviii. 20.
    [1913 Webster]
 
       If it please my father to do thee evil, then I will
       shew it thee, and send thee away.   --1 Sam. xx.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically, to make known the way to (a person); hence,
    to direct; to guide; to asher; to conduct; as, to show a
    person into a parlor; to show one to the door.
    [1913 Webster]
 
   4. To make apparent or clear, as by evidence, testimony, or
    reasoning; to prove; to explain; also, to manifest; to
    evince; as, to show the truth of a statement; to show the
    causes of an event.
    [1913 Webster]
 
       I 'll show my duty by my timely care. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To bestow; to confer; to afford; as, to show favor.
    [1913 Webster]
 
       Shewing mercy unto thousands of them that love me.
                          --Ex. xx. 6.
    [1913 Webster]
 
   {To show forth}, to manifest; to publish; to proclaim.
 
   {To show his paces}, to exhibit the gait, speed, or the like;
    -- said especially of a horse.
 
   {To show off}, to exhibit ostentatiously.
 
   {To show up}, to expose. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Show \Show\, v. i. [Written also shew.]
   1. To exhibit or manifest one's self or itself; to appear; to
    look; to be in appearance; to seem.
    [1913 Webster]
 
       Just such she shows before a rising storm. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       All round a hedge upshoots, and shows
       At distance like a little wood.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To have a certain appearance, as well or ill, fit or
    unfit; to become or suit; to appear.
    [1913 Webster]
 
       My lord of York, it better showed with you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To show off}, to make a show; to display one's self.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 show
   n 1: the act of publicly exhibiting or entertaining; "a
      remarkable show of skill"
   2: something intended to communicate a particular impression;
     "made a display of strength"; "a show of impatience"; "a good
     show of looking interested" [syn: {display}, {show}]
   3: a social event involving a public performance or
     entertainment; "they wanted to see some of the shows on
     Broadway"
   4: pretending that something is the case in order to make a good
     impression; "they try to keep up appearances"; "that ceremony
     is just for show" [syn: {appearance}, {show}]
   v 1: give an exhibition of to an interested audience; "She shows
      her dogs frequently"; "We will demo the new software in
      Washington" [syn: {show}, {demo}, {exhibit}, {present},
      {demonstrate}]
   2: establish the validity of something, as by an example,
     explanation or experiment; "The experiment demonstrated the
     instability of the compound"; "The mathematician showed the
     validity of the conjecture" [syn: {prove}, {demonstrate},
     {establish}, {show}, {shew}] [ant: {confute}, {disprove}]
   3: provide evidence for; "The blood test showed that he was the
     father"; "Her behavior testified to her incompetence" [syn:
     {testify}, {bear witness}, {prove}, {evidence}, {show}]
   4: make visible or noticeable; "She showed her talent for
     cooking"; "Show me your etchings, please" [ant: {conceal},
     {hide}]
   5: show in, or as in, a picture; "This scene depicts country
     life"; "the face of the child is rendered with much
     tenderness in this painting" [syn: {picture}, {depict},
     {render}, {show}]
   6: give expression to; "She showed her disappointment" [syn:
     {express}, {show}, {evince}]
   7: indicate a place, direction, person, or thing; either
     spatially or figuratively; "I showed the customer the glove
     section"; "He pointed to the empty parking space"; "he
     indicated his opponents" [syn: {indicate}, {point},
     {designate}, {show}]
   8: be or become visible or noticeable; "His good upbringing
     really shows"; "The dirty side will show" [syn: {show}, {show
     up}]
   9: indicate a certain reading; of gauges and instruments; "The
     thermometer showed thirteen degrees below zero"; "The gauge
     read `empty'" [syn: {read}, {register}, {show}, {record}]
   10: give evidence of, as of records; "The diary shows his
     distress that evening"
   11: take (someone) to their seats, as in theaters or
     auditoriums; "The usher showed us to our seats" [syn:
     {usher}, {show}]
   12: finish third or better in a horse or dog race; "he bet $2 on
     number six to show"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top