ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carriage

K AE1 R IH0 JH   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carriage-, *carriage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carriage[N] การขนส่ง, Syn. conveyance, transportation
carriage[N] ค่าขนส่ง, Syn. transportation charge
carriage[N] ตู้โดยสารรถไฟ, Syn. coach
carriage[N] ท่าทาง, See also: อากัปกิริยา, Syn. bearing, manner, posture
carriage[N] รถเข็นเด็ก, Syn. baby carriage
carriage[N] รถม้า, Syn. coach, equipage, rig
carriage way[N] ถนน, See also: เส้นทางสำหรับรถวิ่ง, ถนน (ที่แยกเลนไว้สำหรับรถวิ่งเร็วและวิ่งช้า)
carriage clock[N] นาฬิกาเล็กๆ ที่มีหูหิ้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carriage(แคร์'ริอิจฺ) n. รถม้าสี่ล้อ,รถไฟตู้โดยสาร,ที่ค้ำที่มีล้อ,ส่วนที่เคลื่อนได้เพื่อแบกพาอีกส่วนหนึ่ง,อากัปกิริยา,การขนส่ง,ค่าขนส่ง,การบริหาร, Syn. cart
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น หรือ
gun carriagen. โครงตั้งปืน,โครงตั้งปืนใหญ่,ราวและล้อที่รับตัวปืน
miscarriage(มิสแค'ริเอจฺ) n. ความล้มเหลว,การไม่สามารถส่งถึงจุดหมายปลายทางได้,การแท้งลูกโดยธรรมชาติ,การคลอดก่อนกำหนด, Syn. failure,abortion
sleeping carriagen. รถนอน
undercarriage(อัน'เดอะแค'ริอิจฺ) n. โครงล่าง,ส่วนล่างของลำเครื่องบิน,ช่วงล่างของรถยนต์,แท่นรับปืนใหญ่หรืออาวุธที่เคลื่อนที่ได้อื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
carriage(n) รถ,รถม้า,แคร่,การขนส่ง,ท่าทาง
miscarriage(n) ความผิดพลาด,การคลอดก่อนกำหนด,การแท้งลูก,ความล้มเหลว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carriageการรับขน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carriage of goodsการรับขนของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carriage of passengersการรับขนคนโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carriage return๑. ปัดแคร่๒. แป้นปัดแคร่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carriage return๑. ปัดแคร่๒. แป้นปัดแคร่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carriage-return line feed (CRLF)อักขระขึ้นต้นบรรทัดใหม่ (ซีอาร์แอลเอฟ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carriage, Asymptomaticไม่มีอาการอะไรเลย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From a pink and white carriageกับขบวนรถสีชมพู-ขาว The Great Dictator (1940)
It's the aristocrat's carriage!นั่นรถม้าของราชวงศ์รัตติกาล! Vampire Hunter D (1985)
But, the carriage awaits. Duty and honour call me to the North. So, come, my dear!แต่รถม้าก็คอยอยู่ หน้าที่และความรับผิดชอบ เรียกหาผมให้ไปทางเหนือ ดังนั้นมาได้แล้วจ้ะที่รัก Episode #1.6 (1995)
Mamma, Lizzy, come and look! The most enormous carriage has arrived.แม่ ลิซซี่ มาดูนี่สิ รถม้าที่ใหญ่โตมโหราฬกำลังมา Episode #1.6 (1995)
"free property rights of horse and carriage" from 1798.มีสิทธิ์ถือครองทรัพย์สิน และพาหนะจากปี 1 789 Good Will Hunting (1997)
Madam. A carriage... where?คุณคะ, จะหารถลากได้ที่ไหนคะ? Anna and the King (1999)
A carriage?รถลากน่ะค่ะ? Anna and the King (1999)
I can't afford a carriageI can't afford a carriage Anna and the King (1999)
Stop the carriage.Stop the carriageAnna and the King (1999)
Just get your pomegranates in the carriage.ช่วยนำผลทับทิมของเจ้า เข้าไปข้างในด้วย Mulan 2: The Final War (2004)
- I wasn't near the carriage.- ข้าไม่ได้อยู่ใกล้กับรถม้า Mulan 2: The Final War (2004)
You didn't make the carriage go into the river.คงไม่ใช่เจ้าหรอกนะ ที่ทำให้รถม้าตกลงไปในแม่น้ำ Mulan 2: The Final War (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carriageA fashion model must have a good carriage.
carriageAround him, in the carriage, the other passengers rocked and swayed.
carriageAutomobiles replaced carriages.
carriageCarriages gradually disappeared with the advent of the motorcar.
carriagePretty soon there were more of them on the road and fewer carriages pulled by horses.
carriageShe has a graceful carriage.
carriageThe baby sleeping in the baby carriage is as cute as an angel.
carriageThe old man prefers horse carriages to cars.
carriageThese are not first-class carriages.
carriageWhy don't we take a drive round the island on this ox carriage?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าระวาง[N] freight, See also: carriage, shipping charge, Syn. ค่าบรรทุก, Example: เขาจะลดค่าระวางปากเรือ (จังกอบ) จากวาละ 1,700 บาท ให้เหลือวาละ 1,000 บาท
ค่าขนส่ง[N] freight, See also: carriage, transportation fee, Example: ที่ผ่านมาเราไปจับไก่ตามบ้านพอจับไปจับมาค่าใช้จ่าย ค่าขนส่งและค่าเสียหายอาจจะเท่ากับราคาต้นทุนของไก่ซึ่งเมื่อคิดดูแล้วก็ไม่คุ้ม
แคร่[N] carriage, See also: typewriter carriage, Syn. แคร่พิมพ์ดีด, Example: เครื่องพิมพ์ในกลุ่มนี้ใช้แคร่รับกระดาษแบบยาว, Count unit: แคร่, Thai definition: ส่วนบนของเครื่องพิมพ์ดีด ใช้ใส่กระดาษพิมพ์และเลื่อนไปมาได้
รถม้า[N] carriage, See also: horse carriage, horse-drawn carriage, buggy, Example: บริเวณบ้านมีรถเจ๊ก และรถม้าเก่าคร่ำผุพังกองอยู่กับเศษไม้, Count unit: คัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขนล่ง[n.] (kān khonlong) EN: transportation ; transport ; carriage ; cartage   
การขนส่ง[n.] (kān khonsong) EN: transportation ; carriage ; cartage ; shipping   FR: transport [m]
การขนส่งสินค้า[n. exp.] (kān khonsong sinkhā) EN: carriage of goods   
การขนส่งทางบก[n. exp.] (kān khonsong thāng bok) EN: land transport ; carriage by land   FR: transport routier [m]
การแท้ง[n.] (kān thaēng) EN: abortion ; miscarriage   FR: avortement [m] ; fausse couche [f]
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonsong) EN: freight ; carriage ; transportation fee   FR: coût du transport [m]
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonsong) EN: freight ; freight price ; carriage ; carriage price ; haulage ; haulage price   FR: côut du transport [m]
คัน[n.] (khan) EN: [classifier : automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...) ; umbrellas ; spoons, forks]   FR: [classificateur : automobiles, cyclomoteurs, bicyclettes, véhicules motorisés ; parapluies, ombrelles ; cuillères, fourchettes]
ค่าระวาง[n. exp.] (khā rawāng) EN: freight ; carriage ; shipping charge ; freight charge   FR: fret [m]
ค่าส่ง[n. exp.] (khā song) EN: carriage   

CMU English Pronouncing Dictionary
CARRIAGE    K AE1 R IH0 JH
CARRIAGES    K AE1 R IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carriage    (n) kˈærɪʤ (k a1 r i jh)
carriages    (n) kˈærɪʤɪz (k a1 r i jh i z)
carriageway    (n) kˈærɪʤwɛɪ (k a1 r i jh w ei)
carriageways    (n) kˈærɪʤwɛɪz (k a1 r i jh w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
车厢[chē xiāng, ㄔㄜ ㄒㄧㄤ, / ] carriage, #7,210 [Add to Longdo]
马车[mǎ chē, ㄇㄚˇ ㄔㄜ, / ] carriage, #10,600 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / 輿] carriage; sedan chair; world, #27,544 [Add to Longdo]
回车键[huí chē jiàn, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄜ ㄐㄧㄢˋ, / ] carriage return [Add to Longdo]
[miè, ㄇㄧㄝˋ, ] carriage cover [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausrüstungspflicht {f} (für Schiffe)carriage requirements (for vessels) [Add to Longdo]
Schlossschraube {f} [techn.]carriage bolt [Add to Longdo]
Viergespann {n}carriage and four [Add to Longdo]
Vorschubsteuerstreifen {m} am Druckercarriage tape [Add to Longdo]
Wagenrücklauf {m}carriage return [Add to Longdo]
Wagenrücklauf-Zeilentransport {m}carriage return-line feed [Add to Longdo]
Wagenrücklauftaste {f}; Zeilenauslösetaste {f}carriage return key [Add to Longdo]
Zweigespann {n} | Zweigespanne {pl}carriage and pair | carriages and pairs [Add to Longdo]
Zweispänner {m}carriage and pair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリッジ[, kyarijji] (n) carriage [Add to Longdo]
キャリッジリターン[, kyarijjirita-n] (n) {comp} carriage return [Add to Longdo]
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases) [Add to Longdo]
一等車;1等車[いっとうしゃ, ittousha] (n) first-class carriage (coach) [Add to Longdo]
一頭引き;一頭牽き[いっとうびき, ittoubiki] (n) one-horse (carriage) [Add to Longdo]
一頭立て[いっとうだて, ittoudate] (exp) one-horse (carriage) [Add to Longdo]
運び[はこび, hakobi] (n,n-suf) progress; pace; carriage; step; stage; (P) [Add to Longdo]
運送契約[うんそうけいやく, unsoukeiyaku] (n) freight or carriage contract [Add to Longdo]
運搬[うんぱん, unpan] (n,vs) transport; carriage; (P) [Add to Longdo]
海上輸送[かいじょうゆそう, kaijouyusou] (n) marine transport; carriage by sea [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return [Add to Longdo]
復改[ふっかい, fukkai] carriage return, return (LF+CR) [Add to Longdo]
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR) [Add to Longdo]
復帰文字[ふっきもじ, fukkimoji] carriage return [Add to Longdo]
キャリッジリターン[きゃりっじりたーん, kyarijjirita-n] carriage return [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carriage \Car"riage\, n. [OF. cariage luggage, carriage,
   chariage carriage, cart, baggage, F. charriage, cartage,
   wagoning, fr. OF. carier, charier, F. charrier, to cart. See
   {Carry}.]
   1. That which is carried; burden; baggage. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       David left his carriage in the hand of the keeper of
       the carriage.             --1. Sam.
                          xvii. 22.
    [1913 Webster]
 
       And after those days we took up our carriages and
       went up to Jerusalem.         --Acts. xxi.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of carrying, transporting, or conveying.
    [1913 Webster]
 
       Nine days employed in carriage.    --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   3. The price or expense of carrying.
    [1913 Webster]
 
   4. That which carries of conveys, as:
    (a) A wheeled vehicle for persons, esp. one designed for
      elegance and comfort.
    (b) A wheeled vehicle carrying a fixed burden, as a gun
      carriage.
    (c) A part of a machine which moves and carries of
      supports some other moving object or part.
    (d) A frame or cage in which something is carried or
      supported; as, a bell carriage.
      [1913 Webster]
 
   5. The manner of carrying one's self; behavior; bearing;
    deportment; personal manners.
    [1913 Webster]
 
       His gallant carriage all the rest did grace.
                          --Stirling.
    [1913 Webster]
 
   6. The act or manner of conducting measures or projects;
    management.
    [1913 Webster]
 
       The passage and whole carriage of this action.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Carriage horse}, a horse kept for drawing a carriage.
 
   {Carriage porch} (Arch.), a canopy or roofed pavilion
    covering the driveway at the entrance to any building. It
    is intended as a shelter for those who alight from
    vehicles at the door; -- sometimes erroneously called in
    the United States {porte-coch[`e]re}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carriage
   n 1: a railcar where passengers ride [syn: {passenger car},
      {coach}, {carriage}]
   2: a vehicle with wheels drawn by one or more horses [syn:
     {carriage}, {equipage}, {rig}]
   3: characteristic way of bearing one's body; "stood with good
     posture" [syn: {carriage}, {bearing}, {posture}]
   4: a machine part that carries something else
   5: a small vehicle with four wheels in which a baby or child is
     pushed around [syn: {baby buggy}, {baby carriage},
     {carriage}, {perambulator}, {pram}, {stroller}, {go-cart},
     {pushchair}, {pusher}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top