ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

面貌

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -面貌-, *面貌*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
面貌[miàn mào, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ, ] appearance; face; features, #7,214 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
面貌[めんぼう, menbou] (n) looks [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On newsreels, they now appeared as lovable allies.[CN] 在新闻片上,他们现在以可爱的盟友的面貌出现 Home Fires: Britain - 1940-1944 (1974)
What he looked like, what he was wearing and so on.[CN] 他的面貌啊 他穿什么啊之类的 Frenzy (1972)
By exercising our policy of friendship to all with favoritism towards none new respect for the entire area has been engendered and even though some of my most--[CN] 在运用了我们一贯公平对待的友善政策后 整个地区有了新的面貌 虽然我一些... Live and Let Die (1973)
To change the face of the world.[CN] 改变世界的面貌,先毁灭 Quo Vadis (1951)
The face they showed the world was dashing and carefree.[CN] 他们展示给世界的面貌 是精神抖擞和无忧无虑的 Alone: May 1940-May 1941 (1973)
See what a grace was seated on this brow - an eye like Mars, to threaten and command, a stature like the herald Mercury new lighted on a heaven-kissing hill.[CN] 这一幅面貌是多么的风采啊 一对叱咤风云的眼睛 那体态活象 一位英勇的神灵刚刚落到摩天山顶 Hamlet (1948)
I saw the dance's face clearly[CN] 第一次看清楚小舞娘的面貌 Izu no odoriko (1974)
Yesterday's casualties, and others before them, are victims of the shameful private speculation transforming the face of our city more and more as it finds allies among the very men sitting in this room![CN] 昨天的人員傷亡,還有之前的, 都是無恥的私人投機的棲牲品, 他們正漸漸地改變著我們的城市面貌, Hands Over the City (1963)
I intend to change the face of history.[CN] 我只是要改变历史的面貌 The Spy Who Loved Me (1977)
But I'm sure that you really did see the murderer's face that night.[CN] 但我确定你那晚一定有看到凶手的面貌 The Bird with the Crystal Plumage (1970)
Have orchards in the valley. We'll change the whole country.[CN] 使古垣变壁,大地改变面貌 The Little Mermaid (1976)
- You're practically a new face.[CN] - 你实际上是一个新的面貌 The Swimmer (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top