ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

现象

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -现象-, *现象*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现象[xiàn xiàng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] appearance; phenomenon, #929 [Add to Longdo]
现象[xiàn xiàng xué, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] phenomenology, #47,522 [Add to Longdo]
厄尔尼诺現象[è ěr ní nuò xiàn xiàng, ㄜˋ ㄦˇ ㄋㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] El Niño effect, equatorial climatic variation over the Pacific Ocean [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If any manifestations should occur or you hear any unexpected noises... you might let me know at once.[CN] 如果出现了些奇怪的现象 或者有什么不寻常的声音 请马上告诉我 Blithe Spirit (1945)
Well, I'm so sorry so little occurred. It's that cold of Daphne's, I expect.[CN] 我很抱歉没让你们看到灵异现象 可能是因为达芙妮感冒了 Blithe Spirit (1945)
Such anomalies are to be considered damaging,... ..when they disrupt the normal life of a person... ..diminishing the capacity to adapt to social life.[CN] 这些反常现象是有伤害性的 当这些现象打乱了一个人 的正常生活 减弱了他们适应生活的能力的时候 Europe '51 (1952)
This phenomenon is humorously referred to as the seven-year itch.[CN] 史提李奇博士戏称这现象为... 七年之痒 The Seven Year Itch (1955)
There's only one explanation for a thing like this. Do you have a pin?[CN] 只有一种可能造成这种现象 你有针吗? The War of the Worlds (1953)
Eeven in the absence of organic wounds, the thoughts of these individuals... ..are doubtlessly to be considered exceptional anomalies.[CN] 即使没有身体上的伤害 这些人的思想 无疑的具有反常现象 Europe '51 (1952)
That's a good sign at a time like this, is it not?[CN] 这种时局而言是好现象,对吧? Foreign Correspondent (1940)
Love is a romantic designation for a most ordinary biological... or shall we say "chemical," process.[CN] 爱是对一种最普通的 生物现象的浪漫反应 或者我们可以说是 化学反应过程 Ninotchka (1939)
Even geniuses are exceptional anomalies.[CN] 甚至天才也有反常现象 Europe '51 (1952)
Far from humorous, this unfortunate urge strikes 84.6% of the married male population rising to an alarming 91.8% during the summer months."[CN] 然而,除掉幽默的一面 这种不幸现象发生的比例 是百分之八十四点六 The Seven Year Itch (1955)
It's perhaps a strange circumstance that we both should be in love with the same woman.[CN] 或者这是一种奇怪的现象 我们两个会爱着同一个女人 Casablanca (1942)
We bring you this special broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon:[CN] 我们为你带来特别电视报导 给你报道一个惊人现象的最新消息 The Day the Earth Stood Still (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top