ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสีย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสีย-, *เสีย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mormon[มอรมอน(อ่านออกเสียง มอร์-มอน)] (n, org) มอรมอน หรือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุดสุดท้าย, See also: S. LDS Church
อุ๋งๆ(adj, slang) เสียงแมวน้ำ, ​ใช้เรียกแสดงความน่ารัก

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ผู้มีส่วนได้เสีย(n) Interested person
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา(phrase) Without further ado

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสีย(adv) really, See also: definitely, Example: กินเสีย จะได้รีบไป, Thai Definition: คำประกอบท้ายคำที่เป็นกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อให้เน้นความหมายหรือให้เสร็จไป
เสีย(v) lose, Syn. สูญเสีย, Example: ผมเสียเงินมามากพอแล้ว คราวนี้ขอเอาคืนบ้าง, Thai Definition: สิ้นสิ่งที่เคยอยู่ในครอบครอง
เสีย(v) be rotten, See also: be bad, Syn. เน่า, บูด, Example: ลองดมดูสิว่าเสียหรือยัง ถ้าเสียก็ทิ้งไปไม่ต้องกินแล้ว, Thai Definition: คุณภาพเลวหรือเลวลงจนใช้การไม่ได้
เสีย(n) voice, See also: opinion, view, Syn. ความเห็น, Example: เรื่องนี้ฉันขอไม่ออกเสียง
เสีย(n) vote, See also: ballot, Syn. คะแนนเสียง, Example: เขาชนะเพราะได้เสียงข้างมาก
เสีย(v) crowd (into), See also: cram (into), Example: เสียงในหัวตะเบ็งเสียดขึ้นมา, Thai Definition: แทรกเข้าไป
เสีย(v) pack, See also: crowd, Example: เขาลูกหนึ่งยอดสูงเสียดเมฆ ยังไม่มีผู้ใดพิชิตความสูงของมันได้, Thai Definition: เบียดกัน
เสีย(v) thrust into painfully, See also: penetrate painfully, Example: หวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่า รถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี, Thai Definition: เจ็บแทงเข้าไปในเนื้อ
เสีย(v) stab, See also: insert, prick, pierce, Syn. แทง, ทิ่ม, Example: แม่ค้าเสียบลูกชิ้นเข้ากับไม้ปิ้ง เพื่อเตรียมไว้ปิ้งขาย, Thai Definition: เอาของดันลงบนปลายสิ่งที่แหลมๆ
เสีย(v) insert, See also: put in, Syn. เหน็บ, Example: เขาเสียบปากกาที่ขอบกระเป๋าเสื้อเชิ๊ต, Thai Definition: สอดไว้ในที่บังคับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียก. เสื่อมลงไป, ทำให้เลวลงไป, เช่น เสียเกียรติ เสียศักดิ์ศรี เสียชื่อ
เสียสูญไป, หมดไป, สิ้นไป, เช่น เสียแขน เสียชีวิต เสียทรัพย์
เสียชำรุด เช่น ถนนเสีย ทางเสีย
เสียใช้ไม่ได้ เช่น เครื่องไฟฟ้าเสียหมดทุกอย่าง รถเสียกลางทาง
เสียยับเยิน, ย่อยยับ, เช่น ปีนี้ฝนแล้งจัดเรือกสวนไร่นาเสียหมด, เสียหาย ก็ว่า
เสียบูด เช่น แกงหม้อนี้เสียหมดทั้งหม้อ, เน่า เช่น ผลไม้เข่งนี้เสียแล้ว
เสียไม่ดี เช่น ราขึ้น ขนมปังจึงเสียหมดทั้งแถว เธอดัดผมบ่อยเกินไป ทำให้ผมเสีย
เสียจ่ายเงิน, ชำระเงิน, เช่น เสียภาษี เสียค่าโทรศัพท์
เสียหมดทรัพย์สินไปเพราะการพนัน เช่น เสียไพ่ เสียม้า
เสียตาย เช่น เขาเสียไปหลายปีแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carry costsเสียค่าฤชาธรรมเนียมแทนคู่ความฝ่ายที่ชนะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phon(o)-เสีย[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phon(o)-เสีย[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phoneเสีย[สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
voiceเสียง(พูด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voiceเสียง(พูด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crepitationเสียงกรอบแกรบ [ มีความหมายเหมือนกับ crepitus ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
succussion sound; sound, hippocratic; sound, shaking; sound, splashingเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound, hippocratic; sound, shaking; sound, splashing; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound, shaking; sound, hippocratic; sound, splashing; sound, succussionเสียงกระฉอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hi-endคุณภาพระดับสูงสุด, เสียงที่ออกมาจากเครื่องเสียง เขียนว่า ไฮ เอ็นด์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Impulse (Impulsive Noise)เสียงกระทบ, Example: เสียงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ และในแต่ละครั้งที่เกิดเสียงมีช่วงเวลาน้อยกว่า 1 วินาที [สิ่งแวดล้อม]
Echoเสียงสะท้อนกลับ [TU Subject Heading]
Hoarsenessเสียงแหบ [TU Subject Heading]
Industrial noiseเสียงรบกวนจากอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Motion picture soundtracksเสียงประกอบในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Noiseเสียงรบกวน [TU Subject Heading]
Soundเสียง (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
Soundsเสีย[TU Subject Heading]
Traffic noiseเสียงรบกวนจากการจราจร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go away.ไปเสีย Wuthering Heights (1992)
Lost.สุญเสีย Dirty Harry (2009)
Noise.เสีย Guts (2010)
Lost time.สูญเสียความทรงจำ Stolen Kisses (2012)
Aah! Aah!(เสียงกรีดร้อง) True Lies (2013)
Famed is thy beauty, Majesty.ที่มีชื่อเสียงเป็นความงามของ เจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
With a smile and a songด้วยรอยยิ้มและเสียงเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
With a smile and a songด้วยรอยยิ้มและเสียงเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
With a smile and a songด้วยรอยยิ้มและเสียงเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Get your hands full of water and you snort and you snuff and go...ได้รับในมือของคุณเต็มไปด้วย น้ำ และคุณเสียงหายใจรุนแรงและ คุณรสชาติและไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To age my voice, an old hag's cackle.อายุเสียงของเราพูดเหลวไหล แม่มดเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
My voice!เสียงของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสีย[sīa] (v) EN: deteriorate ; spoil ; become corrupt ; decay ; be rotten ; be bad ; go bad ; be void ; addle ; go haywire  FR: se détériorer ; s'abîmer ; se détraquer ; se gâter ; pourrir
เสีย[sīa] (v) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order  FR: tomber en panne ; être hors d'usage
เสีย[sīa] (v) EN: lose  FR: perdre
เสีย[sīa] (v) EN: spend ; pay ; expend ; defray   FR: dépenser ; payer
เสีย[sīa] (v) EN: waste ; use up  FR: gaspiller
เสีย[sīa] (adj) EN: spoiled ; broken ; not working ; out of order  FR: en panne ; cassé
เสีย[sīa] (adj) EN: rotten  FR: gâté
เสีย[sīa] (x) EN: [ a word placed after a verb or at the end of a sentence to add emphasis or indicate a command ]
เสีย-[sīa-] (pref) EN: un- (pref.)  FR: dé- (préf.)
เสียก่อน[sīakøn] (x) FR: d'abord ; avant tout

English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, See also: SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, See also: USM, SWF
NPL(abbrev) หนี้เสีย (Non Performance Loan)
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, See also: Non-Performing Loan
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
doraemon (n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., Syn. to waste one's time
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [ つなみ, tsunami, สึนามิ ] <p> รายละเอียดเพิ่มเติม: <A HREF=http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html>http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html</A>, Syn. tidal wave

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim(n) เสียงโห่ร้อง, See also: เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม
affricate(n) เสียงกักเสียดแทรก (สัทศาสตร์), See also: เสียงที่เกิดจากการออกเสียงในลักษณะที่เริ่มด้วยฐานกรณ์ปิดสนิทแล้วค่อยๆเปิดออก ทำให้ลม
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย, See also: เสียงเตือน, สัญญาณบอกเหตุ, Syn. siren, horn, signal
alt(n) เสียงสูง, See also: ทำนองสูง
alto(n) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง
announcement(n) การประกาศ, See also: เสียงประกาศ, การป่าวประกาศ, Syn. declaration, notification, proclamation
articulation(n) เสียงที่เปล่งออกมา
babel(n) เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ, See also: เสียงคุยกันอึกทึก, Syn. noise, racket
baby talk(n) เสียงอ้อแอ้ของเด็กทารก
bang(n) เสียงดังมาก, See also: เสียงระเบิด, เสียงปัง, ลั่นดังปัง, Syn. blast, roar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม, อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist
acacia(อะเค' เซีย) พืชจำพวก สีเสียดหรือยางอาหรับ, ตันยางอาหรับ (gum arabic)
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น, เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
accent markเครื่องหมายการเน้นเสีย
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น, อ่านซ้ำ, ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น, ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize

English-Thai: Nontri Dictionary
accent(n) เสียงเน้น, สำเนียง, การเน้นเสีย
accent(vt) เน้นเสีย
accentuate(vt) เน้นเสีย
acclaim(n) การโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง
acclamation(n) การโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการได้ยิน, เกี่ยวกับเสีย
acoustics(n) เสียงสะท้อน, การได้ยิน, วิชาเสีย
addle(vt) ทำให้สับสน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้เสีย
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน, ทำให้ลำบาก, ทำให้เสียใจ, ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์, โรคภัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
clarion call(vi) เสียงเรียกร้อง
nicker(n) เสียงร้องฮี้ ฮี้ ของม้า
sound(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) เสีย
warison[\WAIR-uh-sun\] (n) เสียงแตรสั่งโจมตี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
スコール[すこーる, suko-ru] (n) เสียงดัง, พายุ, ฝนไล่ช้าง, ความโกลาหล
[こえ, koe] (n) เสียง (ของคน)
[おと, oto] (n) เสียง, โน้ต
音声[おんせい, onsei] (n) เสียงพูด (ของคน)
騒音[そうおん, souon] (n) เสียงรบกวน
高音[こうおん, kouon] (n) เสียงความถี่สูง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
犠牲[ぎせい, gisei] (n, vt) เสียสละ, สังเวย
喧しい[やかましい, yakamashii] เสียงดังรบกวน
ひたひた[ひたひた, hitahita] (adj) เสียงคลื่นซัด, น้ำปริ่มๆ, ทีละเล็กทีละน้อย
辟易[へきえき, hekieki] เสียวสะดุ้ง
勿体ない[もったいない, mottainai] เสียดาย
死亡[しぼう, shibou] เสียชีวิต
二重課税[にじゅうかぜい, nijuukazei] เสียภาษีซ้ำซ้อน
必ずしも[かならずしも , kanarazushimo] เสียทีเดียว, ซะทีเดียว (ใช้ในรูปปฏิเสธ)
すっぽり[すっぽり, suppori] เสียสนิท, ไปเลย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
低調[ていちょう, teichou] TH: เสียงต่ำ  EN: low tone
低調[ていちょう, teichou] TH: เสียงทุ้ม  EN: undertone
費やす[ついやす, tsuiyasu] TH: เสีย  EN: to waste
差し込む[さしこむ, sashikomu] TH: เสีย
福音[ふくいん, fukuin] TH: เสียงสวรรค์  EN: Gospel
痛む[いたむ, itamu] TH: เสีย
惜しむ[おしむ, oshimu] TH: เสียดาย  EN: to be frugal
音便[おんびん, onbin] TH: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม  EN: euphony
残念[ざんねん, zannen] TH: เสียใจด้วย  EN: regret

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงคนพูด, See also: der Schall, das Geräusch
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| คะแนนเสีย
lautดัง (เสียง), หนวกหู
verlierenหายไป, เสียไป |verlor, verloren|
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงพูด เสียงร้อง
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
sich beruhigen(vt) สงบสติตัวเองหลังอาการโกรธหรือเสียใจ
berühmt(adj) มีชื่อเสียง, See also: prominent

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
die Zustimmung, -en(n) เสียงสนับสนุน/ความเห็นพ้องต้องกัน

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: le
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: la
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, Ant. nouveau
beau, beaux, bel, belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม, Ant. laid, mal
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส
meสรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top