ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

signalment

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -signalment-, *signalment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
signalment[N] รูปพรรณสัณฐานของบุคคลอย่างละเอียด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปพรรณ[N] description, See also: signalment, appearance, Syn. สัณฐาน, ลักษณะ, รูปร่าง, รูปพรรณสัณฐาน, Example: พยานแจ้งรูปพรรณคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: description ; appearance ; signalment ; stature   FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Signalment \Sig"nal*ment\, n.
   The act of signaling, or of signalizing; hence, description
   by peculiar, appropriate, or characteristic marks. --Mrs.
   Browning.
   [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top