Search result for

วางตลาด

(23 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วางตลาด-, *วางตลาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางตลาด[V] market, See also: be/ put on sale, Syn. วางขาย, ออกขาย, วางตลาด, Example: มือถือแบบถ่ายภาพได้วางตลาดเมื่อไหร่ คงจะขายเกลี้ยงหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: นำสินค้าออกวางขายตามร้านทั่วไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วางตลาดก. นำสินค้าออกวางขายตามร้านทั่วไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They got 3-D coming out, like, any day now.พวกเขาผลิต 3-D ออกมาด้วย ดูเหมือนจะวางตลาดขายเร็วๆนี้ด้วย Breakage (2009)
Yes, I helped advertise what companies decided to market.ก็ใช่ ฉันช่วยด้านโฆษณาถึงสิ่งที่ บริษัทตัดสินใจจะเอาออกวางตลาด The Story of Lucy and Jessie (2009)
I also have a first-press 78 of "dark was the night, cold was the ground."ผมยังมีแผ่นเสียง วางตลาดครั้งแรกในปี 78 ที่ชื่อ "ความมืดคือกลางคืน ความหนาวเหน็บคือพื้นดิน" Revelation Zero: Part 1 (2010)
Where the hell did you find a first-press 78?นายไปหาแผ่นเสียง วางตลาดครั้งแรกปี 78 มาจากไหน? Revelation Zero: Part 1 (2010)
They've had clinical trials and it's FDA approved.ไม่นะ นี่เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยม จะวางตลาดปีหน้าแล้ว Limitless (2011)
By the time PV puts a drug on the market, they've invested a billion dollars in it.กว่าที่พีแอนด์วีจะวางตลาดยาสักตัว พวกเขาก็ต้องลงทุนเป็นพันล้านดอลล่าร์ Deadline (2011)
Charles Kettering of General Motors found that tetraethyl lead could be marketed as an anti-knock additive to gasoline.พบว่าสารตะกั่ว เทระเอทิล อาจจะมีการวางตลาด เป็นป้องกันเคาะสารเติมแต่ง กับน้ำมันเบนซิน The Clean Room (2014)
- Isn't that nice?วางตลาดดิสตัวใหม่ แล้วคุณก็ได้ทางเลือกใหม่หมดเลย Big (1988)
Let's say Larry Bird's gonna score ten points in the first quarter.เราสามารถวางตลาด บนแผงหนังสือการ์ตูนได้ Big (1988)
Women in love with rotten guys.คือเรื่องใหม่ของเธอที่เพิ่งวางตลาด หญิงรักชายเลว Woman on Top (2000)
You can taste the old, can't you? Statewide marketing begins next month.คุณสามารถลิ้มรสความเก่าได้ใช่มั้ย จะวางตลาดในเดือนหน้า Hope Springs (2003)
The federal government basically rubber stamped it before they put it on the marketplace.รัฐบาลกลางทำตัวเป็นตรายางรับรองมันง่าย ๆ ก่อนออกวางตลาด The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วางตลาด[v. exp.] (wāng talāt) EN: appear on the market ; put on the market ; market ; be published   FR: mettre sur le marché

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debut[VI] เปิดตัว, See also: วางตลาด, Syn. firstly public appear
debut[VT] เปิดตัว, See also: วางตลาด, Syn. firstly public appear
market[VT] ขาย, See also: วางตลาด, ขายสินค้า, Syn. vend, offer for sell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
market(มาร์ค'คิท) n. ตลาด,การค้าขาย,กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย,การตลาด,ธุรกิจ,ความต้องการสินค้า,กลุ่มผู้ซื้อ,ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด,นำสู่ตลาด,ขาย, See also: marketability n.
merchantable(เมอ'เชินทะเบิล) adj. วางตลาดได้,นำออกขายได้

English-Thai: Nontri Dictionary
market(vt) ขาย,วางตลาด,นำสู่ตลาด
marketable(adj) อาจจะขายได้,วางตลาดได้,นำออกขายได้

German-Thai: Longdo Dictionary
erscheinen(vi) |erschien, ist erschienen| ออกวางตลาด(หนังสือ) เช่น Das Magazin 'Spiegel' erscheint wöchentlich. นิตยสาร Spiegel ออกวางตลาดทุกอาทิตย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top