Search result for

การกระทำ

(93 entries)
(0.0725 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกระทำ-, *การกระทำ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กุศล (n adj adv ) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกระทำการ[N] execution, See also: performance, Example: การกระทำการอันอุกอาจของโจรก่อการร้ายทำให้ชาวบ้านต้องเสียชีวิตไปหลายคน
การกระทำทางสังคม[N] social action, Example: ความสัมพันธ์ทางสังคมเริ่มด้วยการกระทำทางสังคม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรม ๑, กรรม- ๑การกระทำที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบัน หรือซึ่งจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต เช่น บัดนี้กรรมตามทันแล้ว ระวังกรรมจะตามทันนะ.
เคล็ด ๑การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นวิธีปัดเป่าหรือกันภัยหรือเหตุร้ายที่จะมีมา เช่น ต้นไม้บางชนิดไม่มีลูก เชื่อกันว่าถ้าเอามีดไปสับต้นเป็นเคล็ดแล้วจะมีลูก
ชำเรา ๑การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น.
บุญ, บุญ-การกระทำดีตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เช่น ไปทำบุญที่วัด
ปฏิกิริยาการกระทำต่อต้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
act of partiesการกระทำของคู่กรณี, การกระทำของคู่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act of stateการกระทำของรัฐ (ที่จะฟ้องร้องไม่ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetrationการกระทำความผิดด้วยตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
international delinquencyการกระทำความผิดระหว่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrence of offencesการกระทำความผิดหลายบท, การกระทำความผิดหลายกระทง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delinquencyการกระทำความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delinquencyการกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile delinquencyการกระทำความผิดอาญาของเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile delinquencyการกระทำความผิดอาญาโดยเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delinquency, juvenileการกระทำความผิดอาญาโดยเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Direct actionการกระทำโดยตรง
การที่รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [เศรษฐศาสตร์]
direct actionการกระทำโดยตรง, รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [นิวเคลียร์]
Act of stateการกระทำของรัฐ [TU Subject Heading]
Administrative actsการกระทำในทางปกครอง [TU Subject Heading]
Atrocitiesการกระทำโหดร้ายป่าเถื่อน [TU Subject Heading]
Criminal actการกระทำในทางอาญา [TU Subject Heading]
Indecent assaultการกระทำอนาจาร [TU Subject Heading]
Indirect actionการกระทำโดยอ้อม, การที่รังสีถ่ายเทพลังงานให้กับโมเลกุนของน้ำ มีผลให้เกิดอนุมูลเสรี ซึ่งมีความไวในการทำปฏิกิริยาทางเคมีกับชีวโมเลกุล แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [นิวเคลียร์]
Juvenile delinquencyการกระทำผิดของเยาวชน [TU Subject Heading]
Piracyการกระทำอันเป็นโจรสลัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the consequences for your actionsผลที่ตามมาจากการกระทำของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Not so much caring as creepy.ไม่มากกว่าการกระทำที่น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
Another life saved by girl-on-girl action.ชีวิตได้รับการข่วยเหลือ โดยการกระทำของผู้หญิง-ถึง-ผู้หญิง Lucky Thirteen (2008)
Is this your doing?นี่เป็นการกระทำของเจ้าเหรอ? The Labyrinth of Gedref (2008)
He does lead by example.เขานำด้วยการกระทำเป็นตัวอย่างน่ะ Shadow of Malevolence (2008)
One's an act of kindness, of love, the other of evil.1 เป็นการกระทำเพราะความรัก อีก 1 เป็นการกระทำของความชั่วร้าย The Mark of Nimueh (2008)
I released him. I'll take the consequences.หม่อมฉันขอสารภาพฝ่าบาท หม่อมฉันปล่อยเขาเอง หม่อมฉันยอมรับผลของการกระทำ Lancelot (2008)
Surely Lancelot's actions change things.แต่ที่แน่ๆ การกระทำของแลนซาลอต เปลี่ยนสิ่งต่างๆ Lancelot (2008)
Hyewon joined Dohwaseo under false pretence of a man and by doing so, brought the court into contemptขุนนางของสำนักโดวาโซ ได้กระทำผิดต่อบทบัญญัติของสำนัก อันเป็นการกระทำ ซึ่งนำความเสื่อมเสียมาสู่ราชสำนัก Portrait of a Beauty (2008)
I beg you also to punish her father and KIM Hong-do for conspiring the evil deedขอฝ่าบาทได้โปรดกำหนดโทษ แก่พอของนางและคิมฮองดู ฐานสมรู้ร่วมคิดในการกระทำนี้ Portrait of a Beauty (2008)
It tends to inhibit any impulsive acts of surrender.มันขัดขวางการกระทำที่เป็นการยอมแพ้ The Bank Job (2008)
It also was I who involved Buyeo in this, not to mention bringing King Daeso here to the capital, so I shall take responsibility for my actions.ยิ่งกว่านั้นพูยอก็เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้อีก\ หากกษัตริย์แทโซยังพำนักอยู่ในเมืองหลวง ข้าจะรับผิดชอบต่อการกระทำของข้า The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระทำ[n.] (kān kratham) EN: action ; act   FR: action [f] ; acte [m] ; geste [m] ; activité [f]
การกระทำการ[n.] (kān krathamkān) EN: execution ; performance   
การกระทำความผิด[n. exp.] (kān kratham khwāmphit) EN: offence   
การกระทำความผิดทางอาญาของเยาวชน[] (kān kratham khwāmphit thāng āyā khøng yaowachon) EN: juvenile delinquency   FR: délinquance juvénile [f]
การกระทำความผิดอีก[n. exp.] (kān kratham khwāmphit īk) EN: recidivism   
การกระทำทางสังคม[n. exp.] (kān kratham thāng sangkhom) EN: social action   FR: action sociale [f]
การกระทำทารุณ[n. exp.] (kān kratham thārun) EN: abuse   FR: maltraitance [f]
การกระทำทารุณต่อสัตว์[n. exp.] (kān kratham thārun tø sat) FR: maltraitance des animaux [f]
การกระทำทารุณต่อเด็ก[n. exp.] (kān kratham thārun tø dek) EN: child abuse ; abuse of children   FR: maltraitance des enfants [f] ; maltraitance infantile [f]
การกระทำทารุณทางเพศ[n. exp.] (kān kratham thārun thāng phēt) EN: sexual abuse   FR: abus sexuel [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abuse[N] การข่มเหง, See also: การกระทำทารุณ, การปฏิบัติไม่ดีต่อ, Syn. mistreatment, harm, damage, Ant. help
act[N] การกระทำ, See also: พฤติกรรม, Syn. action, deed, performance
action[N] การกระทำ, See also: ปฏิบัติการ, Syn. activity, operation, performance
activity[N] การกระตือรือร้น, See also: การกระทำอย่างมีชีวิตชีวา, Syn. liveliness
activity[N] การกระทำ, See also: กิจกรรม, Syn. movement, motion
apery[N] การกระทำที่งี่เง่า
attention[N] การเอาอกเอาใจ, See also: การกระทำอย่างรักใคร่
behavior[N] พฤติกรรม, See also: การกระทำตัว, พฤติการณ์, การแสดงอาการ, ท่าที, Syn. conduct, manners, behaviour
behaviour[N] พฤติกรรม, See also: การกระทำตัว, พฤติการณ์, การแสดงอาการ, ท่าที, Syn. conduct, manners, behavior
bumble[N] การกระทำที่ผิด, Syn. mistake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
antedate(แอน' ทิเดท) n.,vt. การลงวันที่ก่อนวันจริง, การมาก่อน, การทำให้เกิดก่อน, การเร่ง, การกระทำหรือมีล่วงหน้า (antecede, precede)
asyndeton(อะซิน'ดีทัน) n. การตัดสันธาน (conjunction) ออก. -asyndetic อสมวาร <คำแปล>หมายถึง กระบวนการหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ไม่สอดประสานหรือสมนัยกัน (ใช้ในการรับและส่งข้อมูลทางโทรศัพท์)
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners

English-Thai: Nontri Dictionary
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา
deed(n) การกระทำ,โฉนด,เอกสารสำคัญ,สารตรา,เกียรติประวัติ,สัญญา,ข้อตกลง
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
desperation(n) ความหมดหวัง,ภาวะล่อแหลม,ความไม่กลัวอันตราย,การกระทำด่วน,ความสิ้นคิด
doings(n) การปฏิบัติ,ความประพฤติ,พฤติกรรม,การกระทำ
elaboration(n) การทำอย่างประณีต,การกระทำอย่างรอบคอบ,รายละเอียดเพิ่มเติม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
残酷[ざんこく, zankoku] การกระทำที่โหดร้าย
軽罪[けいざい, keizai] (n) การกระทำความผิดเล็ก ๆ น้อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
残忍[ざんにん, zannin] การกระทำที่โหดร้าย
振る舞い[ふるまい, furumai] (n) การกระทำ, ความประพฤติ, การต้อนรับ , See also: S. 行動(こうどう), ごちそう,
現行[げんこう, genkou] (n) การกระทำหรือใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
活動[かつどう, katsudou] Thai: การกระทำ English: action
暴挙[ぼうきょ, boukyo] Thai: การกระทำทารุณกรรม English: a reckless action
結び付く[むすびつく, musubitsuku] Thai: การกระทำที่นำสองสิ่งมาสัมพันธ์กัน English: to be connected or related

German-Thai: Longdo Dictionary
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน
befugt(adj) |zu etwas befugt sein| มีสิทธิหรืออำนาจในการกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich bin nicht dazu befugt, Ihnen Aufkunft zu geben. ฉันไม่มีอำนาจในการให้ข้อมูลคุณ
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| อากัปกิริยา, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง

French-Thai: Longdo Dictionary
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, See also: S. précipitation,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top