ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดูเหมือนว่า

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดูเหมือนว่า-, *ดูเหมือนว่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูเหมือนว่า[AUX] seem, See also: as if, as though, Syn. ดูเหมือน, ดูเหมือนจะ, ดูท่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Аll the world seems to waken anewทุกคนในโลกที่ดูเหมือนว่าจะ ตื่นอีกครั้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Seems I've heard about it.ดูเหมือนว่าผมเคยได้ยินชื่อเสียงมันนะ The Great Dictator (1940)
Well, looks like a sell-out.ก็ ดูเหมือนว่าทรยศ Pinocchio (1940)
Looks like the last of them.ดูเหมือนว่าคนสุดท้ายของมัน Pinocchio (1940)
Maybe this is an idea. It seems to me that it's up to us to convince this gentleman that he's wrong and we're right.อาจจะเป็นความคิดที่ มันดูเหมือนว่าฉันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะโน้มน้าวให้สุภาพบุรุษนี้ 12 Angry Men (1957)
Looks like we're really hung up here, huh?ดูเหมือนว่าเรากำลังแขวนจริงๆขึ้นที่นี่ฮะ? 12 Angry Men (1957)
- Looks like we'll be here for dinner.- ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ที่นี่สำหรับอาหารค่ำ 12 Angry Men (1957)
I have been listening very carefully and... it seems to me that this man has some very good points to make.ฉันได้รับฟังอย่างระมัดระวังและ ... มันดูเหมือนว่าฉันว่าผู้ชายคนนี้มีบางจุดที่ดีมากที่จะทำให้ 12 Angry Men (1957)
But he seems calm and following his plan, but what is his plan?แต่ดูเหมือนว่าเขาจะสงบและ ตามแผนของเขา แต่สิ่งที่เป็นแผนของเขา? เหมืองคืออะไร? The Old Man and the Sea (1958)
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
I don't know many... It appears I need one card.แค่ดูเหมือนว่ามันฉันจำคือต้องใช้ บัตร Help! (1965)
I'm chucking one in.แค่ดูเหมือนว่ามันฉันโยนหนึ่งใน Help! (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูเหมือนว่า[X] (dūmeūoen wā) EN: seem ; as if ; as though   FR: sembler ; il semble que ; il paraît que

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appear[VI] ดูเหมือนจะ, See also: ดูเหมือนว่า, Syn. look, seem, resemble
come across as[PHRV] ดูเหมือนว่าจะเป็น (จากพฤติกรรม), See also: มีท่าทางของ, มีลักษณะของ
look like[PHRV] ดูเหมือนว่ามีผล, See also: ดูเหมือนจะเกิด
seem[VT] ดูเหมือนว่า, See also: เห็นจะ, คล้ายจะ, ดูจะ, ดูเหมือนจะ, ดูท่าทาง, ดูราวกับ, ดูประหนึ่ง, Syn. look, look like, look as if, resemble
sound[VI] ดูเหมือนว่า, Syn. appear, appear to be, seem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glossy(กลอส'ซี) adj. เป็นเงามันหรือวาว,แสงเหลือบ,หน้าเนื้อใจเสือ,ดูเหมือนว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่., See also: glossily adv. glossiness n., Syn. reflecting,shining
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense

English-Thai: Nontri Dictionary
seem(vi) ดูราวกับ,ดูเหมือนว่า,ประหนึ่ง,ดูคล้าย
seemingly(adv) ประหนึ่งว่า,ดูเหมือนว่า,ดูราวกับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
思われる[おもわれる, omowareru] Thai: ดูเหมือนว่า English: to appear

German-Thai: Longdo Dictionary
scheinenดูเหมือนว่า | schien, geschienen |
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top