ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be apparent

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be apparent-, *be apparent*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The result will be apparent only at the end.ผลมันจะชัดเจนก็ต่อเมื่อถึงตอนจบเท่านั้นล่ะ Episode #1.7 (2009)
Might not be apparent from his tone, but it's the truth.แค่ฟังจากเสียงเขาอาจจะไม่ชัดนัก แต่เป็นความจริง พระองค์เชื่อมั่นในตัวเจ้า High Sparrow (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรากฏ[V] be apparent, See also: be evident, become manifest, be known, Example: เขามีมูลความผิดจริงตามพยานหลักฐานที่ปรากฏออกมา, Thai definition: มีขึ้น, แสดงให้เห็น
ปรากฏ[V] appear, See also: be apparent, happen, manifest oneself, be visible, emerge, Syn. เกิด, แสดง, บังเกิด, มีขึ้น, สำแดง, Example: ดาวหางฮัลเลย์ปรากฏบนท้องฟ้าทำให้ทุกคนตื่นเต้น, Thai definition: สำแดงออกมาให้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge   FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir
ปรากฏชัด[v. exp.] (prākot chat) EN: be evident ; be obvious ; be clear ; be apparent   FR: être évident ; être clair ; apparaître clairement
ทันตาเห็น[v.] (thantā hen) EN: be apparent ; become manifest   

Japanese-English: EDICT Dictionary
見え透く;見えすく[みえすく, miesuku] (v5k,vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top