ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -见-, *见*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[见, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to see, to observe, to meet, to appear
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 見; a man 儿 with the eye 目 emphasized,  Rank: 153
[规, guī, ㄍㄨㄟ] rules, regulations, customs, law
Radical: Decomposition: 夫 (fū ㄈㄨ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] observe,  Rank: 321
[觉, jué, ㄐㄩㄝˊ] conscious; to nap, to sleep; to wake up
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see,  Rank: 327
[观, guān, ㄍㄨㄢ] to observe, to spectate; appearance, view
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] To see 见 again 又,  Rank: 334
[视, shì, ㄕˋ] to look at, to inspect, to observe, to regard
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see,  Rank: 438
[览, lǎn, ㄌㄢˇ] to look over, to inspect, to view, to perceive
Radical: Decomposition: 见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see,  Rank: 1,886
[觑, qù, ㄑㄩˋ] to peep, to watch, to spy on
Radical: Decomposition: 虚 (xū ㄒㄩ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see,  Rank: 3,506
[觐, jìn, ㄐㄧㄣˋ] an audience with the emperor
Radical: Decomposition: 堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] meet,  Rank: 4,435
[觎, yú, ㄩˊ] to covet, to desire, to long for
Radical: Decomposition: 俞 (yú ㄩˊ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 4,520
[觊, jì, ㄐㄧˋ] to covet, to desire, to long for
Radical: Decomposition: 岂 (qǐ ㄑㄧˇ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 4,591

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] to see; to meet; to appear (to be sth); to interview, #211 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] appear, #211 [Add to Longdo]
[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] idea; opinion; suggestion; objection; complaint, #896 [Add to Longdo]
[kàn jiàn, ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to see; to catch sight of, #1,432 [Add to Longdo]
[kě jiàn, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] it can clearly be seen (that this is the case); it is (thus) clear; clear; visible, #2,823 [Add to Longdo]
[jiàn miàn, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] to meet; to see sb, #2,833 [Add to Longdo]
[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] not see; not meet, #2,842 [Add to Longdo]
[cháng jiàn, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] commonly seen; common; to see sth frequently, #4,007 [Add to Longdo]
[zài jiàn, ㄗㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] good bye, #4,647 [Add to Longdo]
[yù jiàn, ㄩˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] meet, #4,685 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's meet again in a place not on any map[JA] 300)}我们 到城墙之外 再相吧 300)}オレたちは 壁の外へ また会おうぜ 300)}在地图之外 Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)
Bye.[CN] 再 To Be or Not to Be (1942)
- Goodbye.[CN] -再 The Man Who Knew Too Much (1956)
Let's meet again in a place not on any map[JA] 300)blur2}我们到城墙之外再相 吧 300)blur2}オレたちは壁 の外へまた会おうぜ 300)blur2}在地图之外 Bite: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 3 (2013)
Let's meet again in a place not on any map[JA] 300)blur2}我们到城墙之外再相 吧 300)blur2}オレたちは壁 の外へまた会おうぜ 300)blur2}在地图之外 Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
Bye.[CN] 再 Peyton Place (1957)
Good-bye now.[CN] 再 Le Plaisir (1952)
Good-bye.[CN] 再 Design for Living (1933)
Goodbye.[CN] 再 Violent Saturday (1955)
Hear?[CN] -听 Giant (1956)
- Bye.[CN] -再 To Be or Not to Be (1942)
Bye.[CN] 再 Red River (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top