ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นรูปเป็นร่าง

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นรูปเป็นร่าง-, *เป็นรูปเป็นร่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นรูปเป็นร่าง[V] become visible, See also: appear, show up, Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นรูปธรรม, Example: ความฝันของเขาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ก็เพราะความวิริยะอุตสาหะของเขาเอง, Thai definition: ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน
เป็นรูปเป็นร่าง[V] crystallize, See also: be formed, take shape, Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นตัว, จับตัว, Example: แท่งแก้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เมื่อเขาใช้ไฟเป่า, Thai definition: เริ่มเห็นเค้าโครงเป็นรูปนั้นขึ้นมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา Good Will Hunting (1997)
"I'm gonna bring him up here one of these days, and we'll lick this damn ranch into shape."มันจะพานายมาที่นี่ แล้วสักวันหนึ่ง พวกนายก็จะทำที่นี่ให้เป็นรูปเป็นร่าง Brokeback Mountain (2005)
Oh, I'll make sure my boys allow you sufficient freedom, within these walls, to get your team in shape.พวกนายจะมีอิสระอยู่ภายในเขตกำแพงนี้ เพื่อให้ทีมนายเป็นรูปเป็นร่าง The Longest Yard (2005)
They should have been formed by now.ป่านนี้น่าจะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว Faith Like Potatoes (2006)
And we need to stomp the yard... figuratively.และเราต้องการเต้น เป็นรูปเป็นร่าง American Duos (2007)
It doesn't have to be perfect. Just spit it out.ยังไม่ต้องให้มันสมบูรณ์แบบหรอก แค่ให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อน Music and Lyrics (2007)
Built to handle big problems.ปัญหาใหญ่คือทำให้มันเป็นรูปเป็นร่าง Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Materialize out of this energy bubble,เป็นรูปเป็นร่าง ออกมาจากฟองพลังงาน Brothers of Nablus (2008)
So,slowly a murder weapon begins to take shape.แล้วอาวุธนั่นก็เริ่มค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา Cheating Death (2008)
See, I was thinking something a little more tangible.ฉันมาคิดถึงสิ่งที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหน่อย The Ex-Files (2008)
I busted my ass putting it together.ฉันทุ่มเกือบตายจนมันเป็นรูปเป็นร่าง Loyal and True (2008)
# You're pullin' them all together #เธอนี่แหละ เป็นคนทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา 500 Days of Summer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen rāng) EN: become visible ; appear ; show up   
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen rāng) EN: crystallize ; be formed ; take shape   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
form[VI] เป็นรูปเป็นร่าง
jell[VI] ก่อรูปขึ้น, See also: เป็นรูปเป็นร่าง, Syn. crystallize, take shape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
figurationn. การทำเป็นรูปเป็นร่าง,รูปร่าง,เค้าโครง,การอุปมาอุปไมย
figurativeadj. เป็นอุปมาอุปไมย,ซึ่งแสดงเป็นรูปเป็นร่าง., See also: figurativeness n.
figured(ฟิก'เกอด) adj. เป็นรูป,เป็นร่าง,ซึ่งแสดงเป็นรูปเป็นร่าง
form(ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น
materialize(มะเทีย'เรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นของวัตถุ,เปลี่ยนเป็นเงิน,ทำให้ปรากฎ เป็นรูปทางกาย,ทำให้เป็นจริงเป็นจัง. vi. ปรากฎเป็นรูปเป็นร่าง,ปรากฎให้เห็นจริง,กลายเป็นความจริง, Syn. materialise,, See also: materialization n. material
shape(เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ

English-Thai: Nontri Dictionary
figurative(adj) เป็นอุปมาอุปไมย,เป็นรูปเป็นร่าง
materialize(vi,vt) เป็นตัวเป็นตนขึ้น,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น
shape(vt) ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง,ปรับ,กำหนด,วิถีทาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top