ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be missing

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be missing-, *be missing*, be miss
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Besides, you won't be missing much.นอกจากนี้คุณจะไม่ได้หายไป มาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
We must be missing something. Some sign of where they are.เราต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดไป เครื่องหมายอะไรสักอย่างที่พวกเขาอยู่ Chapter Six 'Better Halves' (2006)
You may be missing my point.- นายไม่เข้าใจ Resistance Is Futile (2007)
I was going to surprise Carina, but that's another thing she'll be missing out on, so...กะเซอร์ไพรส์คารีน่าซะหน่อย... แต่เธอจะเสียดายอย่างอื่นมากกว่า Chuck Versus the Wookiee (2007)
I mean, I could be missing my opportunity to help people.หนูอาจพลาดโอกาสที่จะช่วยคนอื่นได้ Chapter Two 'Lizards' (2007)
You'll be missing my big party.คุณกำลังพลาดปาร์ตี้ใหญ่ของชั้น Never Been Marcused (2008)
I expect you'll be missing those friends of yours.พ่อคิดไว้อยู่ ว่าลูกต้องคิดถึงเพื่อนๆแน่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Anyway, you won't be missing it for long.แต่ลูกจะไม่ได้คิดถึงมันอยู่นานหรอก The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I'm tellin' ya, you're gonna be missing out.เป็นจินตนาการที่ยอดมาก,แพททริค Bedtime Stories (2008)
yeah. someone will be missing her soon.ใช่ เขาจะต้องคิดถึงเธอแน่ๆ The Big Wheel (2009)
If you're as bad at coaching as you are at office politics, your daughter won't be missing much.ถ้าคุณเป็นโค้ชให้ลูกสาวแย่พอ ๆ กับทีคุณเป็นกับเรื่องการเมืองในที่ทำงาน ลูกสาวคุรคงไม่ได้สูญเสียอะไรมากนัก A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
- We be missing you, Senator.- เราจะคิดถึงท่าน ท่านวุฒิฯ The Gungan General (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาย[V] be lost, See also: be missing, disappear, vanish, Syn. สูญ, Example: สร้อยทองของเธอหายไป ตอนเธอถอดไว้ในห้องน้ำ, Thai definition: หาไม่พบ, ไม่ปรากฏ
ขาดหาย[V] lose, See also: be missing, Syn. หาย, สูญหาย, Example: ความรักระหว่างพ่อ แม่ ลูกในครอบครัวของเขาขาดหายไปตั้งแต่เขาจำความได้
หายสาบสูญ[V] be missing, See also: be lost, disappear, Syn. หายสูญ, Example: น้องชายของเขาหายสาบสูญไปตั้งแต่เด็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose   FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting   FR: manquer ; faire défaut ; être absent
ตกหล่น[v.] (toklon) EN: be missing ; be overlooked ; spill out on/over ; fall out   

Japanese-English: EDICT Dictionary
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) [Add to Longdo]
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1,vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) {comp} to exit (a program loop); (P) [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]
漏れ落ちる[もれおちる, moreochiru] (v1,vi) (1) to leak down; (2) to be omitted; to be missing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top