ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร่าง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่าง-, *ร่าง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่าง(n) draft, Syn. โครง, Example: กองกำกับการตำรวจจราจรเสนอร่างระเบียบการจราจรฉบับใหม่ เรื่องการห้ามจอดรถตลอดวันในถนนทุกสายของกรุงเทพ
ร่าง(n) figure, See also: physique, form, shape, build, Syn. รูปร่าง, ตัว, Example: เพราะเขาเป็นคนร่างใหญ่กำยำ กำปั้นหนัก จึงเป็นที่เกรงขามของแก๊งสเตอร์ทั้งหลาย
ร่าง(n) body, Syn. ร่างกาย, Example: เมื่อสิ้นเสียงปืน ร่างของเขาก็ทรุดฮวบลงกับพื้นทันที พร้อมกับชักกระตุกชั่วขณะ ก่อนจะแน่นิ่งไป
ร่าง(v) draft, See also: sketch out, outline, draw up, formulate, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เขาร่างเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมครู, Thai Definition: ทำรูปโครงขึ้น เพื่อลอกคัด หรือแต่งภายหลัง
ร่างแห(n) net, See also: fishnet, netting, mesh, Example: มีปลาติดร่างแหแค่ 2-3 ตัว, Thai Definition: ตาของแหสำหรับจับปลา
ร่างกาย(n) body, Syn. เรือนร่าง, Example: สัตว์เลือดอุ่นมีอุณหภูมิในร่างกายคงที่ตลอดเวลา ไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะเปลี่ยนเป็นร้อน หรือหนาวเย็น, Thai Definition: ตัวตน
ร่างทรง(n) medium, Syn. คนทรง, คนทรงเจ้า, Example: ในขณะที่องค์เทพลงประทับทรงเพื่อสร้างบารมี ร่างทรงจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย, Count Unit: คน, Thai Definition: คนสำหรับทรงเจ้า, คนที่เป็นร่างให้วิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสิง
ร่างร้าน(n) scaffold, Syn. นั่งร้าน, Example: แต่ก่อนมาเถาวัลย์ และปอมีความสำคัญในการก่อสร้างบ้านเรือน ผูกร่างร้าน และมัดสิ่งของ, Thai Definition: โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ
ร่างสัญญา(n) draft contract, Example: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย, Count Unit: ฉบับ
ร่างกฎหมาย(v) bill

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่างน. รูปทรง, โครง, ตัว, เช่น เอวบางร่างน้อย ร่างเล็ก ร่างล่ำสัน.
ร่างก. ทำรูปโครงขึ้นเพื่อลอก คัด หรือแต่งเป็นต้นในภายหลัง เช่น ร่างพระราชบัญญัติ ร่างภาพ.
ร่างว. ที่ทำรูปโครงขึ้นเพื่อลอก คัด หรือแต่งเป็นต้นในภายหลัง เช่น ฉบับร่าง ต้นร่าง ภาพร่าง โครงร่าง.
ร้างก. จากไปชั่วคราว เช่น นิราศร้างห่างเหเสน่หา, แยกกันอยู่แต่ยังไม่หย่าขาดจากกัน เช่น ผัวเมียร้างกัน.
ร้างว. ที่ถูกทอดทิ้ง เช่น พ่อร้าง แม่ร้าง, ว่างเปล่า, ปราศจากผู้คน, เช่น บ้านร้าง เมืองร้าง.
ร่างกายน. ตัวตน.
ร้างราก. ค่อย ๆ เลิกร้างกันไปเอง เช่น ผัวเมียร้างรากัน.
ร่างร้านน. โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูง ๆ เช่นพระเจดีย์หรือตึก, นั่งร้าน ก็ว่า.
ร่างแห ๑น. สิ่งที่ถักด้วยด้ายเป็นต้น เป็นตาข่ายสำหรับจับปลา, โดยปริยายเรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ร่างแหคลุมผม กระเป๋าร่างแห.
ร่างแห ๑<i>ดูใน ร่าง</i>.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
billร่างกฎหมาย, ร่างพระราชบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bill, governmentร่างกฎหมายของรัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government billร่างกฎหมายของรัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government billร่างกฎหมายของรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bill, deficiencyร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deficiency billร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deficiency billร่างกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restitution billร่างกฎหมายชดใช้ความเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bill, restitutionร่างกฎหมายชดใช้ความเสียหาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bill, hold-upร่างกฎหมายที่ถูกหน่วงเหนี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Body, Humanร่างกาย [TU Subject Heading]
Allograft Rejectionร่างกายปฏิเสธอวัยวะที่นำมาปลูกถ่ายให้, การสลัดกราฟท์, การขับไล่อวัยวะที่นำมาปลูกฝังให้ [การแพทย์]
Anemia, Immune Hemolyticร่างกายสร้างแอนติบอดี้ทำลายเม็ดเลือดแดง [การแพทย์]
Autoimmunizationร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ออสุจิของตนเอง [การแพทย์]
Bicarbonates, Endogenousร่างกายมีการสร้างไบคาร์บอเนตขึ้น [การแพทย์]
Body Resistance, Lowร่างกายมีความต้านทานต่ำ [การแพทย์]
Dwarfism, Laron'sร่างกายเตี้ยแคระ [การแพทย์]
Dwarfism, Thyroidร่างกายเจริญเติบโตไม่เต็มที่เกิดจากต่อมธัยรอยด์ [การแพทย์]
Endoplasmic Reticulum, Roughร่างแหเอนโดพลาสมิค, เอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัมชนิดหยาบ [การแพทย์]
Enzymetic Defects, Congenitalร่างกายขาดเอนไซม์ตั้งแต่เกิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Policeman? Arrest that man for assault.ให้ฉันเรียกตำรวจไหม ข้อหาทำร้ายร่างกาย The Great Dictator (1940)
- I've had some. - Good shape.- มันทำให้รูปร่างดีนะ The Great Dictator (1940)
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว? Pinocchio (1940)
Though the body's worn out with fatigue, the mind works on.แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า สมองกลับไม่ได้หยุด Night and Fog (1956)
A second later, he heard a body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
A second later, he heard the body hit the floor.ที่สองต่อมาเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
He says he heard the boy say "I'm gonna kill you", and a split second later heard a body hit the floor.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กบอกว่า "ฉันจะฆ่าคุณ" และครั้งที่สองแยกต่อมาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
Since the woman saw the killing through the last two cars, we can assume that the body hit the floor just as the train went by.ตั้งแต่ผู้หญิงที่เห็นการฆ่าผ่านสุดท้ายรถสองคัน เราสามารถสมมติว่าร่างกายกระแทกพื้นเช่นเดียวกับที่รถไฟผ่านไป 12 Angry Men (1957)
Therefore, the train had been roaring by the old man's window a full ten seconds before the body hit the floor.ดังนั้นรถไฟที่ได้รับการคำรามโดยหน้าต่างของชายชรา เต็มสิบวินาทีก่อนที่ร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา! 12 Angry Men (1957)
I'll bet he figured nobody'd seen him running out and the body wouldn't be discovered till the next day.ฉันจะเดิมพันเขาก็คิด nobody'd เห็นเขาวิ่งออกมา และร่างกายจะไม่ได้รับการค้นพบจนถึงวันถัดไป 12 Angry Men (1957)
If we're gonna wade through that nonsense about the body...ถ้าเราจะลุยผ่านเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับร่างกายที่ ... 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่าง[rāng] (n) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance  FR: ébauche [ f ] ; esquisse [ f ] ; brouillon [ m ] ; projet [ m ] ; plan [ m ] ; canevas [ m ] ; corps [ m ] ; structure [ f ]
ร่าง[rāng] (v) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate  FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger
ร้าง[rāng] (adj) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied  FR: désert ; abandonné
ร่างกฎหมาย[rāng kot māi] (n) EN: bill  FR: projet de loi [ m ]
ร่างกาย[rāngkāi] (n) EN: body  FR: corps [ m ] ; organisme [ m ]
ร่างกายผู้ชาย[rāngkāi phūchāi] (n, exp) EN: male body  FR: corps de l'homme [ m ]
ร่างกายผู้หญิง[rāngkāi phūying] (n, exp) EN: female body  FR: corps de la femme [ m ]
ร่างกายมนุษย์[rāngkāi manut] (n, exp) EN: human body  FR: corps humain [ m ]
ร่างงบประมาณ[rāng ngoppramān] (n, exp) EN: budget proposal
ร่างจดหมาย[rāng jotmāi] (n, exp) EN: draft letter  FR: projet de lettre [ m ] ; brouillon de lettre [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
nucleate(vi, vt) ก่อตัวขึ้นเป็น nucleus, ก่อเป็นรูปร่างขึ้น
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, See also: prebiotic
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.
physiological(adj) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., See also: lactose intolerance, lactose maldigestion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomy(n) ร่างกายมนุษย ์(คำไม่เป็นทางการ)
bill(n) ร่างกฎหมาย, See also: ร่างพระราชบัญญัติ, ร่างรัฐธรรมนูญ, Syn. act, law
blubber(n) ร่างกายที่อ้วนอย่างไม่น่าดู (คำไม่เป็นทางการ), Syn. fat
body(n) ร่างกาย, See also: สรีระ, Syn. figure
block in(phrv) ร่างคร่าวๆ, See also: วาดคร่าวๆ, วาดเร็วๆ
carcass(n) ร่างกายมนุษย์, Syn. body, corpse, remains
draft out(phrv) ร่าง (เอกสาร, ข้อความ, แผนการ)
delineate(vt) วาดรูป, See also: ร่าง, Syn. draw, skeletonize, limn
draft(vt) ร่าง, Syn. plot, scheme
draw(vt) ร่างเอกสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
adduct(อะดัคทฺ') vt. เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย-addductive adj., -adduction n.
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone , hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj., n. ผู้ใหญ่, โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ , พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
alkalosis(แอลคะโล' ซิส) n. ภาวะที่โลหิตหรือของเหลวร่างกายมีปริมาณไบคาร์บอเนตมากผิดปกติ
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
adumbrate(vt) ทอดเงา, แลเงา, วาดโครงร่าง
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่าง
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค, เกี่ยวกับร่างกาย
anatomize(vt) วิเคราะห์, แบ่งแยก, ชำแหละ(ร่างกาย)
anthropoid(n) ลิงที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
appearance(n) การปรากฏ, รูปโฉมภายนอก, รูปร่าง
aspect(n) ท่าทาง, รูปร่างหน้าตา, ลักษณะ, รูปการ, เกณฑ์, ทิศทาง
bill(n) บิล, ใบเสร็จ, ธนบัตร, พันธบัตร, ตั๋วเงิน, ใบแจ้งความ, พระราชบัญญัติ, ร่างญัตติ
bodiless(adj) ไม่มีรูปร่าง, ไม่มีร่าง, ไม่มีกาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cribriform[ไค ไบ ฟอม] (n) ร่างแห
draw upร่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
法案[ほうあん, houan] (n) ร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
作成[さくせい, sakusei] TH: ร่าง  EN: frame (vs)
[からだ, karada] TH: ร่างกาย  EN: body

German-Thai: Longdo Dictionary
Brust(n) |die, nur Sg.| หน้าอก, ส่วนหน้าอกของร่างกาย
Fieber(n) |das, nur Sing.| ไข้, การที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
Gift(n) |das, pl. Gifte| พิษ, สารที่เป็นพิษต่อร่างกาย
spüren(vi, vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ), See also: Related: fühlen
Glied(n) |das, pl. Glieder| ระยางค์, อวัยวะส่วนที่ยื่นออกมานอกร่างกาย, แขน ขา หรือ ปีก
körperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
Körperbehinderte(n) |der/die, pl. Körperbehinderten| คนพิการทางร่างกาย, See also: ein Körperbehinderter
Körperbehinderter(n) คนพิการทางร่างกาย, Syn. der Körperbehinderte
chemisch(adj, adv) ทางเคมี, ที่เกี่ยวกับเคมี เช่น In unserem Körper entstehen viele chemische Reaktionen. ในร่างกายของเรามีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นมากมาย

French-Thai: Longdo Dictionary
s'échauffer((sport)) อบอุ่นร่างกาย
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, Syn. petit part

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top