ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

显现

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -显现-, *显现*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
显现[xiǎn xiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] appearance; to appear, #6,922 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you can live your faith on the football field, then, yes, God cares 'cause he cares about you.[CN] 如果能在球场上显现出信仰 那么上帝会关心 因为他关心你们 Facing the Giants (2006)
The whole process is hidden beneath the surface of our reality will only be revealed later.[CN] 这一切都藏在现实的表面底下 时候到了就会显现出来 A Scanner Darkly (2006)
The question that's frequently asked is when a person has a manifest of a disease in the body temple or some kind of discomfort in their life, through the power of right thinking can it be turn around?[CN] 人们常问的一个问题是: 当一个人在他的身体这座殿堂里 显现了某种疾病 或在他的生活中有某种不安, The Secret (2006)
The reaction time depends on the blood type. We can't predict...[CN] 症状显现的时间由血型决定 我们不能预测... [Rec] (2007)
The greatest of kings, born in the most humble of places.[CN] 神之大能在最谦卑处显现 The Nativity Story (2006)
The strain also appears to be slowly acquiring the genetic changes characteristic of the Spanish flu virus that killed 50 million people nearly a century ago.[CN] 这种病毒也渐渐地显现出 基因变化 其特征接近西班牙流感病毒 Civic Duty (2006)
- A vision from God! - Oh![CN] 神向他显现 The Nativity Story (2006)
But a man cannot show what's in his heart when he hides his face.[CN] 但是男人一旦蒙住脸,就无法显现她的内心所望 The Fall (2006)
As the years had passed, much to Father O'Malley's dismay, a theme began to emerge.[CN] 光阴荏苒 让神父o'malley沮丧的是 一个主题显现出来了 Sweetheart, I Have to Confess (2006)
You can clearly see here that the chemicals are currently out of balance.[CN] 很明显现在这个方程式两边 是不守恒的 Control (2007)
I just watched God do a miracle through you.[CN] 我刚看到上帝透过你 显现神迹 Facing the Giants (2006)
Maybe I can only do things when I'm around other people who can... do things.[CN] 也许我要跟其他特异功能的人 在一起 我的能力才会显现 Chapter Four 'Collision' (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top