ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -睺-, *睺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóu, ㄏㄡˊ, / ] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit, #9,728 [Add to Longdo]
摩喉罗伽[mó hóu luó jiā, ㄇㄛˊ ㄏㄡˊ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] Mahoraga, snake's headed Indian deity; a protector deity of Buddhist law [Add to Longdo]
[luó hóu, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄡˊ, ] common variant of 羅|罗喉, the intersection of the Moon's orbit with the ecliptic in Vedic astronomy (Sanskrit rahu) [Add to Longdo]
罗喉[luó hóu, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄡˊ, / ] the intersection of the Moon's orbit with the ecliptic in Vedic astronomy (Sanskrit rahu) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought you were drowned in the Mekong, my friend[CN] и临礑そ猠 The White Storm (2013)
We've got to close the leaks or it's all over for us.[CN] и璶盞函矪 ぃ礛穦и Das Boot (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top