ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แสดงตน

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสดงตน-, *แสดงตน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดงตน[V] appear, See also: show up, Syn. แสดงตัว, ปรากฏตัว, Ant. ปิดบังตน, Example: การรับสมัครงานในหลายๆ ตำแหน่ง ผู้สมัครจะต้องมาแสดงตนพร้อมกับนำหลักฐานการศึกษามายื่นด้วย, Thai definition: ปรากฏตัวให้เห็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is God going to reveal himself to you, as you claim he has?พระเจ้าจะแสดงตนต่อหน้าคุณ อย่างที่คุณบอกเหรอ Oh, God! (1977)
- Show up, yes. Look nice, fine.- แสดงตน ใช่ ดูดี Anastasia (1997)
Our presence here is bad for business, right?การแสดงตนของเราที่นี่คือ ดีสำหรับธุรกิจใช่มั้ย? Dante's Peak (1997)
Why don't you admit that you are an American?ทำไมไม่แสดงตนว่าเป็นอเมริกัน Rescue Dawn (2006)
Squawk ident and proceed east out of the area.โปรดแสดงตน และเปลี่ยนทิศทางบินไปทางตะวันออกด้วย Transformers (2007)
Eventually,he identified himself as Steve Vargo.ซึ่งที่จริงแล้วเขาแสดงตนในชื่อสตีฟ วาร์โก้. Last Man Standing (2008)
Show yourself.จงแสดงตน The Labyrinth of Gedref (2008)
- Naboo cruiser, identify yourself.-ยานนาบู แสดงตนด้วย Destroy Malevolence (2008)
-You are bound by law to respond. -Then give them my response.กฏหมายระบุให้คุณแสดงตน งั้นผมจะบอกให้ว่า 24: Redemption (2008)
"in order for the light to shine so brightly, the darkness must be present."หากที่ใดแสงส่องสว่างเจิดจ้า, ความมืดย่อมแสดงตนThe Big Wheel (2009)
The organism can project another version of itself, what we perceive as the shadow, without ever really leaving the cosmonaut's body.สิ่งมีชีวิตสามารถแสดงตน ได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง แทนตัวของมันเอง คือสิ่งที่เรา เข้าใจว่าคือเงา Earthling (2009)
You must go and acknowledge the crowd.ท่านต้องไปและ แสดงตนในฝูงชน The Once and Future Queen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสดงตน[v. exp.] (sadaēng ton) EN: appear ; show up   FR: apparaître

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top