ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แสดงตัว

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสดงตัว-, *แสดงตัว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess it's just they have peculiar ways of expressing themselves.ผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่พวกเขามีวิธีการที่แปลกประหลาดของการแสดงตัวเอง 12 Angry Men (1957)
Come out and show yourself.ออกมาและแสดงตัวเอง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
You need to convince them you have a trade, something valuable to the war effort.เราต้องแสดงตัวว่ามีมูลค่าใช้งาน Schindler's List (1993)
Show yourself.แสดงตัวหน่อย Heat (1995)
Rather, to ascertain the identity of the mystery math magician.คงไม่ได้มาเรียนหรอก แต่อยากรู้ว่าใครเป็นคนเฉลยมากกว่า ถ้าไม่ยุ่งยากโปรดแสดงตัวมา อย่าเล่นตัวจะได้เอารางวัลไป Good Will Hunting (1997)
Who is it? Show yourself.นั่นใครน่ะ แสดงตัวหน่อย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Why doesn't he just come on over, show his face, and say hello?ทำไมเขาไม่มาแสดงตัว แล้วทักทายล่ะ The Perfect Man (2005)
So tell me again, Inspector Tarconi, why you didn't immediately identify yourself as a police officer.บอกผมอีกทีคุณนักสืบ ทาร์โคนี่, ทำไมคุณไม่แสดงตัวกับตำรวจทันที. Transporter 2 (2005)
Identification requestedกรุณาแสดงตัว Æon Flux (2005)
Identification requested.กรุณาแสดงตัว Æon Flux (2005)
You know how you always make up games and pretend to be characters?ลูกรู้ว่าจะวางตัวยังไง และแสดงตัวตนออกมา Zathura: A Space Adventure (2005)
Rookwood why didn't you come forward before?ร๊อกวูด... ..ทำไมคุณไม่แสดงตัวก่อนหน้านี้? V for Vendetta (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสดงตัว[v.] (sadaēng tūa) EN: make a personal appearance , appear   FR: se présenter ; se faire connaître

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appear[VI] ปรากฏตัว, See also: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น, Syn. emerge, come into view, be in sight, Ant. disappear, vanish
act as[PHRV] แสดงเป็น, See also: แสดงตัวเป็น, ทำราวกับเป็น, ทำตัวเป็น, ทำหน้าที่เป็น
declare oneself[PHRV] แสดงตัวอย่างชัดเจน, See also: ประกาศอย่างชัดเจน
illustrate[VI] แสดงตัวอย่าง, See also: อธิบายด้วยตัวอย่าง, กล่าวเปรียบเทียบ, Syn. demonstrate, exemplify, explain
illustrate[VT] แสดงตัวอย่าง, See also: ให้ตัวอย่าง, ให้คำอธิบาย, กล่าวเปรียบเทียบ, Syn. demonstrate, exemplify, explain
profess[VT] แสดงตัว, See also: อ้างตัว, ยืนยัน, Syn. avow, assert, confess
show oneself[PHRV] แสดงตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
discovery(ดิสคัฟ'เวอรี) n. การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,การเปิดเผย,การแสดงตัว, Syn. finding
led(เลด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ lead <คำย่อ>แอลอีดี <คำอ่าน>ย่อมาจาก light emitting diode (แปลว่า ไดโอดเปล่งแสง) เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ให้แสงสว่างได้เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่าน เช่น หลอดไฟฟ้า หรือ นาฬิกาที่แสดงตัวเลขบอกเวลาเป็นไฟฟ้า
phosphor bum-in จอไหม้หมายถึง รอยที่ค้างอยู่บนจอภาพ มีลักษณะเหมือนรอยไหม้ ถ้าปล่อยให้มีการแสดงตัวอักษรหรือภาพอยู่บนจอภาพนานเกินไป (แม้จะสั่งลบตัวอักขระหรือภาพออก รอยนี้ก็ยังไม่หายไป) รอยไหม้นี้เกิดจากฟอสเฟอร์ที่อยู่ในจอภาพนี้เอง วิธีกันไม่ให้มีรอยไหม้ก็คือ ใช้โปรแกรมประเภท screen saver คือ ทำให้ภาพบนจอเคลื่อนไหวตลอดเวลา ดู screen saver ประกอบ
presentable(พรีเซน'ทะเบิล) adj. เสนอได้,มอบให้ได้,แสดงตัวได้,พอจะอวดได้,ให้เป็นของขวัญได้, See also: presentability n.
presentation(พรีเซนเท'เชิน) n. การเสนอ,การแสดงตัว,การแนะนำตัว,การมอบของขวัญ,ของขวัญ
presentment(พรีเซนทฺ'เมินทฺ) n. การแสดงออก,การแสดงตัว,การเสนอ,การมอบ,การยื่น,ภาพ,ภาพวาด,ภาพที่ปรากฎ,รายงานของคณะลูกขุน
profess(โพรเฟส') vt. ยอมรับ,แสดงตัว,อ้างตัว,นับถือ (ศาสนา) ,ปฏิญาณตัว,ประกาศ,เป็นศาสตราจารย์,ถือเป็นอาชีพ,ดำเนินอาชีพ,อ้างความชำนาญ. vi. ยอมรับ,ปฏิญาณตัว, Syn. proclaim, See also: professed adj. professedly adv.
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling,avowal

English-Thai: Nontri Dictionary
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
debut(n) การเปิดตัว,การปรากฏตัวครั้งแรก,การแสดงตัว,การออกโรงครั้งแรก
presentable(adj) เสนอได้,เรียบร้อย,แสดงตัวได้
profess(vt) แสดงตัว,ประกาศ,ประกอบอาชีพ,นับถือ,ยอมรับ
profession(n) อาชีพ,วิชาชีพ,การปฏิญาณตัว,การแสดงตัว,การยอมรับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top