ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภายนอก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภายนอก-, *ภายนอก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภายนอกน. ข้างนอก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extraneousภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
in vitroภายนอก (พืช) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
outdoorภายนอกอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approach, Extraduralภายนอกดูรา [การแพทย์]
Exภายนอก [การแพทย์]
Externalภายนอก, ด้านนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trains sealed and bolted.รถไฟถูกปิดตายจากภายนอก Night and Fog (1956)
Of this brick dormitory and these tormented dreams we can but show you the outer shell, the surface.สิ่งแสนทรมานในแคมป์นี้ และความฝันที่ถูกย่ำยีจนชอกช้ำ เราคงให้คุณเห็นได้แต่เปลือกของมัน และภายนอกเท่านี้ Night and Fog (1956)
Sometimes a crust of bread falls from these windows for a comrade outside.บางครั้งก็มีเศษขนมปัง จงใจหล่นออกมาจากหน้าต่าง เพื่อให้เพื่อนที่อยู่ภายนอก Night and Fog (1956)
A crematorium from the outside can look like a picture postcard.เตาเผาศพจากนี้ เมื่อดูจากภายนอก ดูดีเหมือนรูปโปสการ์ด Night and Fog (1956)
What is that outside?ภายนอกที่คืออะไร The Godfather (1972)
Don't expect to find here the freedom granted in the outside worldไม่หวังว่าเพื่อค้นหาอย่างที่นี่ freedom granted ในโลกภายนอก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Well, look outside, he's waiting for you..."ดี, ดูภายนอก, เขา' waiting for ที่คุณ... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Go through his clothes and look for loose change.มองผ่านรูปกายภายนอก แล้วก็ดูว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างน่ะสิ The Princess Bride (1987)
Not a place for outsiders.ไม่ใช่สถานที่สำหรับบุคคลภายนอก Bloodsport (1988)
It's not their looks that count.มันไม่ใช่อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอก Akira (1988)
"I choose my friends for looks, my enemies for intelligence.""ฉันเลือกคบเพื่อนจากลักษณะภายนอก, คบศัตรูเพื่อสติปัญญา." Cinema Paradiso (1988)
And he's managed to string allow all aid from the outside.พวกมันจัดการสกัดกั้นความช่วยเหลือจากภายนอก Rambo III (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภายนอก[phāinøk] (adj) EN: exterior ; external ; apparent  FR: extérieur ; externe ; apparent
ภายนอก[phāinøk] (adv) EN: outside  FR: à l'extérieur (de) ; dehors ; extérieurement

English-Thai: Longdo Dictionary
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
peephole(n) ตาแมว หรือรูที่ประตูสำหรับส่องดูภายนอก
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว
nerd(n, jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exterior(n) ภายนอก, See also: ชั้นนอก, ข้างนอก, Syn. outside, surface
exterior(adj) ภายนอก, See also: ข้างนอก, Syn. outer, outermost, outside
external(adj) ภายนอก, See also: ข้างนอก, ชั้นนอก, Syn. outer, outside
out(adj) ข้างนอก, See also: ภายนอก
out(adv) ข้างนอก, See also: ภายนอก
out(prep) นอก, See also: ภายนอก, ข้างนอก
outside(adv) ภายนอก, See also: ข้างนอก, ด้านนอก, Syn. outdoors, Ant. inside
outside(prep) นอก, See also: ภายนอก, ด้านนอก, Ant. inside
without(adv) ภายนอก, See also: ข้างนอก, Syn. outside, outdoors
withoutdoors(adv) นอกบ้าน (คำโบราณ), See also: ภายนอกบ้าน, นอกอาคาร, Syn. outdoors, Ant. indoors

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ภายนอก, เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม, เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident, Ant. doubtful, hazy
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว, การไปศาล, สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look, form
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
coloringn. การใส่หรือทาสี, วิธีการใส่หรือทาสี, การปรากฎเป็นสี, โฉมภายนอก, สีหน้าสารย้อมสี
colouringn. การใส่หรือทาสี, วิธีการใส่หรือทาสี, การปรากฎเป็นสี, โฉมภายนอก, สีหน้าสารย้อมสี
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง, สัณฐาน, รูปร่างภายนอก, องค์ประกอบ, กลุ่มดวงดาว, ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement, set
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้
ecto-Pref. "ข้างนอก", "ภายนอก"

English-Thai: Nontri Dictionary
adventive(adj) มาจากที่อื่น, ไม่ใช่ของท้องถิ่น, มาจากภายนอก
appearance(n) การปรากฏ, รูปโฉมภายนอก, รูปร่าง
colour(n) สี, สีสัน, สีผิว, รงควัตถุ, สิ่งที่ปรากฏภายนอก, บุคลิกลักษณะ
colouring(n) การทาสี, สีหน้า, รูปโฉมภายนอก
exogenous(adj) ซึ่งเกิดจากภายนอก
exterior(adj) ภายนอก, นอกกาย, ข้างนอก, ด้านนอก
exterior(n) ภายนอก, ข้างนอก, ด้านนอก
external(adj) ภายนอก, ด้านนอก, นอกประเทศ, นอกถิ่น, ผิวเผิน
extraneous(adj) ของผู้อื่น, ของนอก, นอกประเด็น, ภายนอก
extrinsic(adj) ภายนอก, ไม่สำคัญ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
外部[がいぶ, gaibu] TH: ภายนอก  EN: the outside

German-Thai: Longdo Dictionary
Äußere(n) |das, nur Sg.| ภาพลักษณ์ภายนอก, รูปโฉมภายนอก เช่น Das Äußere spielt heute bei Bewerbungsgesprächen eine größere Rolle. ภาพลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลมากต่อการสัมภาษณ์งานในปัจจุบัน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top