ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*two*

T UW1   
733 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: two, -two-
English-Thai: Longdo Dictionary
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, S. betrayer
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.
my two cents(phrase ) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
two[N] จำนวนสอง
two[N] กลุ่มที่มีจำนวนสอง
two[ADJ] สอง
two[PRON] สอง
twonk[SL] คนโง่
network[N] สิ่งที่คล้ายร่างแหหรือตาข่าย, See also: ตาข่าย, Syn. weave, knitting, mesh
network[N] ระบบเครือข่าย, See also: เครือข่าย, เน็ตเวิร์ค, Syn. circuitry
network[VT] เชื่อมโยงเครือข่าย, See also: ติดต่อกับเครือข่าย
outwore[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ outwear
outwork[N] งานที่ทำที่บ้าน
outworn[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ outwear
outworn[ADJ] ล้าสมัย, Syn. outdated, outmoded, Ant. modern, new
two-bit[SL] ถูก
two-bit[ADJ] ซึ่งเป็นมูลค่าขั้นต่ำ
two-ply[ADJ] ที่ประกอบด้วยสองชิ้น
two-way[ADJ] ที่เคลื่อนที่ได้ทั้งสองทาง
two-way[ADJ] ซึ่งแยกเป็นสองทาง
twofold[ADJ] ที่มีสองชั้น
twofold[ADJ] ที่เป็นสองเท่า, See also: เท่าตัว
twosome[ADJ] ที่เป็นสองเท่า, See also: สองหน
bentwood[N] ไม้สำหรับทำเครื่องเรือน
footwork[N] การใช้เท้าในการกีฬา, See also: จังหวะเท้า, การก้าวเท้า
footwork[N] ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
footwork[N] งานที่ต้องใช้เท้าในการเดินทาง
softwood[ADJ] เกี่ยวกับไม้เนื้ออ่อน, See also: ซึ่งทำด้วยไม้เนื้ออ่อน
softwood[N] ไม้เนื้ออ่อน, Syn. lumber
two-step[N] การเต้นรำในจังหวะบอลรูม
two-time[SL] หลอกคนรัก, See also: หลอกแฟน
two-time[ADJ] ซึ่งหลอกลวง, See also: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อ (สามี ภรรยาหรือคู่รัก)
two-tone[ADJ] ซึ่งมีสองสี
twopence[N] จำนวนสองเพนนี (หน่วยเงินตราของอังกฤษ)
twopenny[ADJ] ซึ่งมีค่าสองเพนนี, See also: ซึ่งไม่มีราคา, ซึ่งไร้ค่า
heartwood[N] แก่นไม้, Syn. duramen
lightwood[N] ไม้ที่แห้งมาก
outworker[N] คนทำงานที่บ้าน
paintwork[N] งานทาสี, See also: พื้นผิวที่ถูกทาสี
two-edged[ADJ] ที่มีสองด้าน
two-edged[ADJ] ซึ่งมีสองด้าน
two-faced[ADJ] ซึ่งมีสองหน้า, See also: ซึ่งตีสองหน้า, ซึ่งหลอกลวง, Syn. deceitful, cavilling, treacherous
two-faced[ADJ] หลอกลวง
two-faced[ADJ] ที่มีสองหน้า
two-piece[ADJ] ซึ่งมีสองชิ้น, See also: ซึ่งมีสองส่วน, ซึ่งเป็นชุดว่ายน้ำทูพีซ
wheatworm[N] หนอนขนาดเล็กซึ่งขัดขวางการเจริญเติบโตของข้าวสาลี, See also: (ชื่อละตินคือ Anguina tritici)
basketwork[N] งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ, See also: เครื่องสาน, Syn. basketry
stuntwoman[N] ผู้แสดงแทนผู้หญิงในฉากเสี่ยงอันตราย, Syn. acrobat
two-fisted[ADJ] ซึ่งแข็งแรง, See also: ซึ่งใช้หมัดทั้งสองข้าง
two-footed[ADJ] ที่มีสองเท้า
two-handed[ADJ] ซึ่งใช้มือทั้งสองข้าง, See also: ซึ่งต้องใช้สองคนจัดการ
trustworthy[ADJ] น่าไว้วางใจ
two a penny[IDM] ถูกและหาง่าย, See also: มีอยู่ทั่วไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artwork(อาร์ท'เวิร์ด) n. งานด้านศิลปะ
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
basketwork(บาส'คิทเวอร์ค) n. สิ่งจักสาน,เครื่องจักสาน
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
brightworkn. ส่วนที่เป็นโลหะที่เป็นเงา
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)
computer networkข่ายงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่องมาทำงานร่วมกัน โดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก เครื่องพิมพ์ โมเด็ม (modem) เป็นต้น การทำงานเป็นเครือข่ายจะทำให้ดึงข้อมูลจากกันและกันมาใช้ หรือใช้ร่วมกันได้
footworkn. ฟุตเวิร์ค,การใช้เท้า,จังหวะเท้า,การเดินทางด้วยการเดิน,การก้าวเท้า,งานที่ต้องเดิน,วิธีการจัดการ
footwornadj. สืบเนื่องจากการเดินมาก,ปวดเท้า,เท้าบวม
fretworkn. สิ่งประดับ ด้วยลายสลักลวดลาย
frostworkn. ลายดอกผลึกน้ำแข็ง
heartwoodn. แก่นไม้,ไส้ไม้
lastwordn. คำปิด,คำพูดสุดท้าย,งานชิ้นสุดท้าย,สิ่งล่าสุดที่ทันสมัยที่สุด
lightwood(ไลทฺ'วูด) n. ไม้สำหรับติดไฟ,ไม้สน
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)
network(เนท'เวิร์ค) n. ตาข่าย,ร่างแห,แผนประสานซึ่งกันและกัน, เครือข่าย การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลหรือใช้โปรแกรมร่วมกัน, ระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่อง มาทำงานร่วมกันโดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก,เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
network adapterตัวปรับเครือข่ายหมายถึง อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ หรือแผ่นวงจรซึ่งสร้างเครือข่าย หรือสามารถโยงคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ดู network ประกอบ
network basic input / outไบออสเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NetBIOS (อ่านว่า เน็ตไบออส) หมายความถึงไบออสที่ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผล ตลอดจนหน่วยความจำที่จะใช้ในเครือข่าย เพื่อช่วยไบออสของแต่ละเครื่องที่มีอยู่แล้วอีกทีหนึ่ง ดู BIOS ประกอบ
network hoseสายเชื่อมเครือข่ายหมายถึง สายเคเบิลที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเดียวกัน เนื่องจากสายเคเบิลนี้บางกว่าเส้นลวด จึงไม่เรียกว่าเส้นลวด (wire) หรือสายไฟอย่างที่เข้าใจกัน
network operating systemระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NOS เป็นชื่อซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย เครื่องบริการแฟ้ม (server) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน และซอฟต์แวร์ที่จัดการเกี่ยวกับสถานีงาน (work station) เพื่อจัดการเกี่ยวกับการติดต่อโต้ตอบระหว่างเครื่องบริการแฟ้มกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายด้วย
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ
nutwood(นัท'วูด) n. ต้นไม้ที่ให้ผลไม้เปลือกแข็ง เช่นต้นเกาลัด ,ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว
outwork(เอาทฺเวิร์ค') vt. ทำงานได้ดีกว่า,ทำงานได้เร็วกว่า,ทำให้เสร็จ,ทำงานสำเร็จ. n. (เอาทฺ'เวิร์ค) สิ่งก่อสร้างป้องกันข้าศึกรอบนอกที่ง่าย ๆ, See also: outworker n.
packet switching networkข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูลใช้ตัวย่อว่า PSN (อ่านว่า พีเอสเอ็น) หมายถึง วิธีส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง โดยการแบ่งสายข้อมูลเป็นกลุ่ม (packet) แล้วส่งไปยังปลายทาง ฉะนั้น กลุ่มข้อมูลอาจจะไปในทิศทางต่าง ๆ กันได้ และไม่จำเป็นต้องถึงปลายทางตามลำดับที่ส่งออก เครื่องปลายทาง (terminal) จะทำหน้าที่รวบรวมกลุ่มข้อมูล แล้วจัดกลับเป็นสายข้อมูลเอง
ring networkข่ายงานแบบวงแหวนในเรื่องของระบบเครือข่าย หมายถึงการวางข่ายงานเป็นวงกลม ให้เครื่องปลายทาง (terminal) แต่ละเครื่อง มีสายต่อเชื่อมกับเครื่องที่อยู่ใกล้ ๆ วนต่อกันเป็นวงกลมหรือวงแหวน บางทีเรียก เต็ม ๆ ว่า token ring network ดู star network เปรียบเทียบ
semantic networkข่ายงานความหมายเป็นศัพท์ที่ใช้ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หมายถึงโครงสร้างข้อมูลประเภทหนึ่ง ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันด้วยโครงสร้างเครือข่ายเพื่อการหาเหตุผล (reasonning) หรือความจริง (fact)
star networkข่ายงานแบบดาวเป็นรูปแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องปลายทาง (terminal) จะสื่อสารติดต่อกัน โดยผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางเรียกว่า เครื่องบริการ ดู ring network เปรียบเทียบ
trustworthy(ทรัสทฺ'เวิร์ทธี) adj. น่าไว้วางใจ,เชื่อถือได้., See also: trustworthiness n.
two(ทู) n. เลขสอง,จำนวนสอง adv. เป็นจำนวนสอง
two-way(ทู'เว) adj. สองทาง,สองฝ่าย,สองด้าน,รับผิดชอบทั้งสองฝ่าย,รับภาระทั้งสองฝ่าย
twopence(ทัพ'เพินซฺ) n. จำนวนสองเพนนี,เรื่องเล็กน้อย,เหรียญ2เพนนี., Syn. tuppence
twopenny(ทัพ'พะนี) adj. จำนวน2เพนนี,เกี่ยวกับตะปูยาวหนึ่งนิ้ว,ไม่สำคัญ,ราคาถูก,กระจอก, Syn. insignificant,cheap
untrustworthy(อันทรัส'เวิร์ธธี) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. disloyal
wide area networkwide area network ข่ายงานบริเวณกว้างใช้ตัวย่อว่า WAN (อ่านว่า แวน) หมายถึง ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง (ถ้าเป็นบริเวณแคบ ๆ เรียกว่า LAN หรือ local area network) เช่น ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมจากกันและกันได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เป็นตัวการสำคัญด้วยตัวหนึ่ง การเชื่อมโยงนั้น อาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล เส้นใยนำแสง (optical fibre) หรือดาวเทียม ก็ได้ดู local area network เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
basketwork(n) เครื่องจักสาน
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก
footwork(n) การใช้เท้า,การก้าวเท้า,จังหวะเท้า
fretwork(n) สิ่งแกะสลัก,ไม้แกะสลัก
network(n) ร่างแห,ตาข่าย,ระบบเครือข่าย,การติดต่อประสานงาน
outwork(n) ด่านชั้นนอก
outwork(vt) ทำได้ดีกว่า,ทำได้เร็วกว่า
outworn(adj) สึกหรอ,ขาดวิ่น,พ้นสมัย,ล้าสมัย,เก่าแก่
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้
two(adj) สอง
TWO-two-faced(adj) โกง,จอมปลอม,ตีสองหน้า,หลอกลวง
twofold(adj,adv) สองเท่า,สองหน,สองต่อ,ทวีคูณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public switched telephone network (PSTN)โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (พีเอสทีเอ็น) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCN (personal communication network)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication network (PCN)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paging networkโครงข่ายโทรศัพท์ติดตามตัว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PSTN (public switched telephone network)พีเอสทีเอ็น (โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private data networkเครือข่ายข้อมูลส่วนบุคคล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PSN (packet switching network)พีเอสเอ็น (ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PSN (packet switching wetwork)พีเอสเอ็น (ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
planar networkข่ายงานเชิงระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
public data networkเครือข่ายข้อมูลสาธารณะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
packet switching network (PSN)ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล (พีเอสเอ็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
packet switching network (PSN)ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล (พีเอสเอ็น) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
LAN (local area network)แลน (ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
LAN (local area network)แลน (ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
local area network (LAN)ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (แลน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
local area network (LAN)ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (แลน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ring networkข่ายงานแบบวงแหวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ring networkข่ายงานแบบวงแหวน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
softwoodเนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
synchronous optical network (SONET)ข่ายงานเชิงแสงประสานเวลา (โซเน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
star networkข่ายงานแบบดาว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
star networkข่ายงานแบบดาว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
semantic networkข่ายงานความหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system, biparty; system, two-partyระบบสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, two-party; system, bipartyระบบสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
SONET (synchronous optical network)โซเน็ต (ข่ายงานเชิงแสงประสานเวลา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
overlay networkโครงข่ายซ้อนทับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attenuation networkวงจรข่ายลดทอน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)อาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
artworkงานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artworkงานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก [มีความหมายเหมือนกับ art ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
all-pass networkวงจรข่ายผ่านทุกความถี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)อาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง (อาร์พาเน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง (อาร์พาเน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analysis, networkการวิเคราะห์ข่ายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
analog networkวงจรข่ายเชิงอุปมาน, วงจรข่ายแอนะล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
junction networkข่ายสายผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bus networkข่ายงานแบบบัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bus networkข่ายงานแบบบัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
majority, two-thirdคะแนนเสียงสองในสาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
metropolitan area network (MAN)ข่ายงานบริเวณนครหลวง (แมน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
metropolitan area network (MAN)ข่ายงานบริเวณนครหลวง (แมน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MAN (metropolitan area network)แมน (ข่ายงานบริเวณนครหลวง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MAN (metropolitan area network)แมน (ข่ายงานบริเวณนครหลวง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
y networkข่ายสายรูปตัววาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connection-oriented networkเครือข่ายกำหนดการเชื่อมต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connectionless networkเครือข่ายไม่กำหนดการเชื่อมต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Wide Area Network (WAN)เครือข่ายระยะไกล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Wide Area Network (WAN)เครือข่ายระยะไกล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information networkเครือข่ายสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library information networkเครือข่ายห้องสมุด

ปัจจุบันหน่วยงานห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัย หลายแห่งในประเทศไทยดำเนินการจัดหาหรือบอกรับทรัพยากรสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์วิชาการ เพื่อเป็น แหล่งบริการความรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา ค้นคว้าวิจัย แก่บุคลากรในสังกัด ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีราคาสูงขึ้นมากตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดภาระแก่ห้องสมุด ในการของบประมาณในการ บอกรับแต่ละปี ห้องสมุดจึงได้พยายามลดค่าใช้จ่ายหลากหลายวิธี และใช้ประโยชน์จากการบอกรับให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น การสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ ในการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ร่วมกัน โดยการหาแนวทางแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อเป็นการ ประหยัดงบประมาณในการจัดหา และเป็นการใช้ฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

เครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทในประเทศไทย มีจำนวน 5 เครือข่าย คือ

1. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thailinet)

2. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet)

3. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

4. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

5. เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Computer network resourcesทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Network technologyเทคโนโลยีเครือข่าย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Virtual Private Networkเครือข่ายส่วนตัวเสมือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer networksเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer network protocolsโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Local Area Networkระบบเครือข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Simple Network Management Protocolโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multicasting (Computer networks)การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Two-phase flowการไฟลแบบสองเฟส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mobile IP (Computer network protocol)โมบายไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peer-to-peer architecture (Computer networks)สถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Network service providerผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creditworthinessฐานะการเงินที่เชื่อถือได้ [เศรษฐศาสตร์]
Distribution networkเครือข่ายการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Local Area Network ระบบแลน เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ ระบบข่ายงานขนาดเล็ก [คอมพิวเตอร์]
Network เครือข่าย ข่ายงาน [คอมพิวเตอร์]
Campus Area Network เครือข่ายวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์]
Metropolitan Area Network เครือข่ายมหานคร [คอมพิวเตอร์]
Wide Area Network เครือข่ายระยะไกล [คอมพิวเตอร์]
Network administrator ผู้บริหารเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Network operating system ระบบปฏิบัติการเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Network server ตัวบริการเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Computer networkเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [คอมพิวเตอร์]
Thai Social/Science Academic Research Networkเครือข่ายไทยสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
CGI (Computer network protocol)ซีจีไอ (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
Computer network resourceทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
TCP/IP (Computer network protocol)ทีซีพี/ไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
Neural network (Computer science)นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
wide area networkข่ายงานบริเวณกว้าง, ข่ายงานแวน
ข่ายงานของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่เชื่อมต่อกันได้โดยระบบโทรคมนาคม เช่น ใช้โทรศัพท์ หรือดาวเทียม [คอมพิวเตอร์]
Local Area Networkเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับบ้านหรือสำนักงาน [Assistive Technology]
Basketworkเครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]
BGP (Computer network protocol)บีจีพี (โพรโทลคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Business networksเครือข่ายทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Cabinetworkงานตู้ [TU Subject Heading]
Cable News Network/CNNสถานีโทรทัศน์เคเบิล นิวส์ เน็ทเวิร์ค [TU Subject Heading]
Cataloging of computer network resourcesการทำรายการแหล่งข้อมูลข่ายงานคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
CGI (Computer network protocol)ซีจีไอ (โพรโทคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Computer network architecturesสถาปัตยกรรมข่ายงานคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer network protocolsโพรโทคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer network resourcesแหล่งข้อมูลข่ายงานคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer networksข่ายงานคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Controller Area Network (Computer network)แคน (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Directory services (Computer network technology)บริการสารบบ (เทคโนโลยีข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Ethernet (Local area network system)อีเทอร์เน็ต (ระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
to kill two birds with one stone (phrase) ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
two[ทู] (n ) สอง
two-story (adj ) สองชั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twoสอง Rice Rhapsody (2004)
Just two.แค่สอง The Astronaut Farmer (2006)
Two years.? -2 ปี P2 (2007)
Two-fifty!250 ! Confessions of a Shopaholic (2009)
Two days?2 วัน Centurion (2010)
One, two...1 2 ... For a Few Paintballs More (2011)
Two!สอง Ernest & Celestine (2012)
Two.สอง Sacramentum (2012)
Two.World War Z (2013)
Two months?สองเดือน? The Martian (2015)
Two,ทางที่สอง Live by Night (2016)
Two.สองซิ No One (2016)
Why not?Antworten Sie! The Tall Blond Man with One Black Shoe (1972)
Stunt man!Stuntwoman! The Invitation (1973)
Tell me.Antworten Sie. Heart of Glory (1988)
- V-2.Three TwoGodzilla vs. Destoroyah (1995)
No.Mittwoch? ... Les passagers (1999)
- ok.Antworten. The Five Obstructions (2003)
Answer me!Antworte! Sons (2006)
good answer.Gute Antwort. The Dark Defender (2007)
Answer.Antworte. 10,000 BC (2008)
Come back.Antworten Sie. The Art of War III: Retribution (2009)
Answer me.Antworte! Labyrinth (2011)
Answer!Antworten Sie! The Elevator: Three Minutes Can Change Your Life (2013)
Was he?Antworte! The Lexicon (2015)
Answer me!Antworten Sie! Nocturnal Animals (2016)
Answer me.Antworten Sie mir. Erase Weary Youth (2016)
Answer me.Antworte mir. Ghost in the Shell (2017)
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี The Great Dictator (1940)
This is the Pari-Mutual network, bringing youผู้นำของคุณ The Great Dictator (1940)
I've arranged for a demonstration. It will only take two minutes.ผมจัดการทดสอบ มันจะใช้เวลาไม่กี่นาที The Great Dictator (1940)
Hmm, two hundred.อืมสองร้อย Pinocchio (1940)
Two prisoners escaped in officers' uniforms.นักโทษ 2 คน ใช้เครื่องแบบเจ้าหน้าที่หลบหนี The Great Dictator (1940)
Sound the alarm! Two prisoners escaped.เปิดสัญญาน นักโทษหลบหนี 2 คน The Great Dictator (1940)
Uh, two big monsters... with big green eyes!ใช่. Pinocchio (1940)
Two lumps of sugar and some milk, please. Same with my tea, don't forget.นํ้าตาล 2 ก้อนและนมอีกหน่อย ชาผมก็ดื่มแบบนี้อย่าลืมล่ะ Rebecca (1940)
Near Edgecombe, about 40 miles up channel about two months afterwards.ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน Rebecca (1940)
She can't harm you anymore. We're the only two people in the world that know, Maxim, you and I.มีเเค่ 2 คนในโลกที่รู้เรื่องนี้ คุณกับฉันไง Rebecca (1940)
It must have been about two years ago now. Of course, there was no doubt about it.คงผ่านมาได้ซัก 2 ปีเเล้ว ไม่ต้องสงสัยเลย Rebecca (1940)
Make it two, will you, like a good fellow?- งั้นขอ 2 เเก้วเเล้วกัน Rebecca (1940)
You two go on ahead.- ครับ คุณสองคนนําไปก่อนผมกับฟาเวลจะตามหลังไป Rebecca (1940)
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย Night and Fog (1956)
Two or three cigarettes are bartered for a bowl of soup.บุหรี่สองสามมวน แลกซุปหนึ่งถ้วยได้ Night and Fog (1956)
Names are noted too, names from twenty-two nations.มีการบันทึกชื่อด้วย จากทั้งหมด 22 ประเทศ Night and Fog (1956)
One, two, three and so on around the table, if that's OK with you gentlemen.หนึ่งสองสามและอื่น ๆ รอบโต๊ะถ้าที่ตกลงกับคุณสุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
- That's twelve. We go around one, two...- นั่นเป็นสิบสอง เราไปรอบหนึ่งสอง ... 12 Angry Men (1957)
One, two, three, four, five, six, seven... eight, nine, ten, eleven.หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ... แปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12 Angry Men (1957)
I just can't see two slaps in the face provoking him into committing murder.ฉันไม่สามารถเห็นสองตบที่ใบหน้าของเขาเข้าไปกระตุ้นการฆาตกรรมกระทำ 12 Angry Men (1957)
It may have been two too many. Everyone has a breaking point.มันอาจจะเป็นสองมากเกินไป ทุกคนมีจุดแตกหัก 12 Angry Men (1957)
I said "I'm gonna make a man out of you if I have to break you in two trying'."ผมบอกว่า "ฉันจะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากคุณถ้าฉันมีที่จะทำลายคุณในสองพยายาม '". 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twoA bird in the hand is worth two in the bush.
twoAbout two days in an icebox.
twoAbout two miles farther on, the road bent to the right.
twoAbout two million pounds of flour are exported annually.
twoAbout two million pounds of wheat were exported annually.
twoAbout two weeks.
twoA canal flowed between two rows of houses.
twoA clock has two hands.
twoAdd two to three, and you get five.
twoAdvance two steps.
twoA few people have two cars.
twoAfter 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.
twoAfter he had graduated from the university, he taught English for two years.
twoAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
twoAfter lunch we have two more classes.
twoAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
twoAfter two days our food gave out.
twoA generous man contributed some two billion yen to charity.
twoAh yes, two right.
twoA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
twoAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
twoA large, and two small, airplanes were resting in the hangar.
twoAll books may be divided into two classes.
twoAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
twoAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
twoA massive flood paralyzed the local transportation network.
twoAmong the guests invited to the patty were two foreign ladies.
twoAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
twoAndrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had.
twoAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
twoA network of railroads soon spread over the entire country.
twoA network of railroads spreads all over Japan.
twoAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
twoApart from a few faults, he is a trustworthy partner.
twoApply a compress to the affected part every two hours.
twoApply two coats of the paint for a good finish.
twoAre there two seats on that flight?
twoAre there two windows in your room?
twoAre those two going out?
twoA rush-hour traffic jam delayed my arrival by two hours.
twoA samurai in the Edo Era carried two swords.
twoAs a rule of thumb, you should plan on one pound of beef for every two guests.
twoA screen divided the room into two.
twoAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
twoAs he entered the hall, two men approached him.
twoAs he entered the house, two things caught his eye.
twoAs he entered the house, two things caught his eyes.
twoAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.
twoAs I entered a tearoom, I found two young men watching a wrestling match on television.
twoAs long as I'm going to be in London, I ought to see a play or two.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตารางวา[CLAS] square wah, See also: square two-meters, Example: ที่ดินผืนนี้ราคาตารางวาละ 10,000 บาท, Thai definition: มาตราวัดของที่ดิน
น่าไว้ใจ[ADJ] trustworthy, See also: trustable, Syn. น่าไว้วางใจ, Example: ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องศาลในข้อหากระทำผิดฐานเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจในพฤติการณ์ที่อาจประกอบอาชญากรรม, Thai definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้
จับปลาสองมือ[V] catch two fish with each hand, See also: seek two things simultaneously, Example: คุณจะเรียนหรือจะทำงานก็เลือกเอาซักอย่างดีกว่า อย่ามัวจับปลาสองมือแบบนี้ เดี๋ยวจะเหลวทั้งสองอย่าง, Thai definition: มุ่งหวังสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่าง, Notes: (สำนวน)
ตีกระหนาบ[V] press on two sides, Syn. โอบ, ล้อม, ประชิด, Example: ข้าศึกมีทีท่าว่าจะยอมแพ้เพราะถูกตีกระหนาบด้วยรถถังทั้งทางเข้าและทางออกของเมือง, Thai definition: ตีรุกเข้ามาทั้ง 2 ด้าน
ซีเอ็นเอ็น[N] CNN, See also: Cable News Network, Syn. สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น
แลน[N] Local Area Network, See also: LAN, Syn. ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่
ไอเอสดีเอ็น[N] integrated services digital network, See also: ISDN, Syn. โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
เครื่องจักสาน[N] basketwork, See also: basketry, Example: มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบแต่ละชนิดจากธรรมชาติ มาทำเป็นเครื่องจักสานให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้สอย
การจักสาน[N] basket making, See also: basketry, basketwork
เครือข่ายโทรศัพท์[N] public telephone network, See also: switched telephone network
งานจักสาน[N] basket making, See also: basketry, basketwork, Syn. การจักสาน
สุจริต[ADJ] honest, See also: truthful, trustworthy, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อสัตย์สุจริต, ซื่อตรง, Ant. ทุจริต
ข่ายโทรศัพท์[N] telephone network, Syn. เครือข่ายโทรศัพท์, Example: การนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงกันผ่านข่ายโทรศัพท์ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ ขึ้น คือ การเรียกใช้โปรแกรมจากระยะไกล
สองเท่าตัว[ADV] double, See also: twice, twofold, Syn. สองเท่า, Thai definition: มากขึ้นหรือทวีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
ระบบเครือข่าย[N] network, Syn. เน็ตเวิร์ก, Example: ระบบเครือข่ายประเภท LAN มักเป็นที่นิยมใช้ในบริษัทหรือองค์กรขนาดเล็ก , Count unit: ระบบ, Thai definition: ระบบที่เกิดจากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง มาต่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือใช้ทรัพยากรต่างๆ
ถุงเงินถุงทอง[N] souvenir made of two bags, See also: one silver and one gold container of something, Example: เจ้าบ่าวเจ้าสาวแจกถุงเงินถุงทองเป็นของชำร่วยในงานแต่งงาน, Thai definition: ของชำร่วยทำเป็นรูปถุงเล็กๆ มีสีเงินและสีทอง ใช้แจกในงานมงคล
สมจริง[ADV] truthfully, See also: trustworthily, realistically, Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ, Example: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม, Thai definition: ควรถือได้ว่าเป็นจริง
สองใจ[ADJ] having two lovers at the same time, Example: ผู้หญิงจะช้ำใจถ้าไปรักผู้ชายสองใจ, Thai definition: มีจิตใจไม่แน่นอนในเรื่องชู้สาว
ลอบ[N] kind of network trap for birds, Thai definition: ตาข่ายที่ขึงดักจับนก, Notes: (ถิ่นใต้)
สองจิตสองใจ[V] be in two minds, See also: hesitate, vacillate, waver, dither, hum and haw, Syn. ลังเล, Ant. แน่วแน่, Example: ผมสองจิตสองใจอยู่ว่าจะไปดีหรือไม่, Thai definition: ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกอะไร
สุจริตใจ[V] be honest, See also: be upright, be trustworthy, be reliable, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: กรรมการชุดนี้จะต้องยุติธรรมและสุจริตใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะตัดสินการประกวดครั้งนี้, Thai definition: มีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
มะเรื่อง[N] two days after tomorrow, See also: three days from today, Example: พ่อจะกลับจากต่างจังหวัดมะเรื่องนี้, Thai definition: วันถัดจากวันมะรืนไปวันหนึ่ง
มือสะอาด[ADJ] honest, See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable, Syn. มือขาวสะอาด, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น, Thai definition: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น
ข่ายงาน[N] network, Example: รัฐบาลสนับสนุนให้มีการสื่อสารข้อมูลระยะไกลกับข่ายงานการศึกษาทางไกล, Count unit: ข่าย, Thai definition: วงงานที่อยู่ในความควบคุมดูแลและประสานกัน
ขื่อมุก[N] joint connecting the two shells of a pearl oyster, Example: นักดำน้ำชี้ขื่อมุกให้พวกเราดูเป็นตัวอย่าง, Thai definition: ส่วนขวางปากหอยมุก
ข้างใดข้างหนึ่ง[N] either of the two, Example: เจ้านายสั่งให้ติดป้ายไว้กับประตูใหญ่ข้างใดข้างหนึ่งให้คนเห็นชัดขึ้น, Thai definition: ส่วนที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน
เข้าปากไม้[V] splice, See also: connect, splice two timbers, dovetail pieces of wood together, join, Syn. เข้าไม้, Example: ช่างที่ชำนาญแล้วจะเข้าปากไม้ได้สวยงามพอดี, Thai definition: นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท
ความสัตย์[N] truth, See also: trustworthiness, fact, Syn. ความจริง, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้
ความสัตย์จริง[N] truth, See also: trustworthiness, fact, Syn. ความจริง, Example: เราสรรเสริญโสกราตีสที่ยอมตายเพื่อความสัตย์จริง เราประณามเทวทัตและจูดาสว่างเป็นมนุษย์ไร้สัจจะและเป็นผู้ทรยศ
มีสัจจะ[V] be honest, See also: be trustworthy, be upright, be truthful, be scrupulous, be virtuous, Syn. มีสัจ, Ant. ไร้สัจจะ, Example: เขาเป็นคนใจนักเลง รักพวกพ้อง มีสัจจะ, Thai definition: มีคุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น
สิ่งจักสาน[N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. เครื่องจักสาน, เครื่องสาน, Example: เถาวัลย์และปอเป็นผลิตผลจากป่าที่นำมาใช้เป็นเครื่องผูกมัดหรือทำสิ่งจักสาน, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำมาจากการสาน
คู่[CLAS] pair, See also: couple, brace, two, Example: กระดูกลำตัวประกอบด้วยกระดูกสันหลัง กระดูกอก กระดูกซี่โครง 12 คู่, Thai definition: ลักษณนามหมายถึงของที่มีลักษณะเป็น 2 เช่น ตะเกียบคู่หนึ่ง
เครื่องสาน[N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องจักสาน, Example: ในทุกภาคของประเทศไทยจะพบเห็นเครื่องสานชนิดต่างๆ เพราะเป็นเครื่องใช้ประจำบ้าน, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน
เครือ[N] network, See also: system, Syn. เครือข่าย, Example: บริษัทนี้เป็นบริษัทเก่าแก่ที่ตั้งมานาน มีบริษัทในเครือมากมาย
เครือข่าย[N] network, See also: system, Syn. ขอบข่าย, Example: ปัจจุบันระบบงานคอมพิวเตอร์แบบเครือข่ายได้ทำให้การใช้ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เครือข่ายการสื่อสาร[N] communication network, Example: ผู้ใช้สามารถปฏิบัติการที่ตำแหน่งห่างไกลจากคอมพิวเตอร์ใหญ่ได้โดยผ่านเครือข่ายการสื่อสาร
เครื่องคู่[N] the two flutes of the Thai orchestra, Thai definition: ปี่พาทย์เครื่องห้าที่เพิ่มเติมให้เป็นคู่ๆ
เครื่องจักสาน[N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องสาน, Example: เครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพื่อสนองประโยชน์ต่าง ๆ, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน
โครงข่าย[N] network, See also: system, Syn. เครือข่าย, ข่ายงาน, วงจรข่าย, Example: ช่างไฟฟ้าวางโครงข่ายสายไฟภายในตึก, Count unit: โครงข่าย
ปักษ์[N] fortnight, See also: every two weeks, semimonthly, Syn. ครึ่งเดือน, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้แก่หนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์รายปักษ์ซึ่งออกในปี พ.ศ. 2387, Thai definition: กึ่งของเดือนจันทรคติ คือเดือนหนึ่งมีสองปักษ์, Notes: (สันสกฤต)
แพ้ผัว[V] have several husbands died, See also: have had two or more husbands die, Ant. แพ้เมีย, Thai definition: มีผัวกี่คนๆ ก็ตายจากไปก่อนหมด
แพ้เมีย[V] have several wives died, See also: have a two or more wives die, Ant. แพ้ผัว, Thai definition: มีเมียกี่คนๆ ก็ตายจากไปก่อนหมด
ฟันหนู[N] two strokes placed on the vowel sign ( ), Example: ข้อความที่อยู่ในฟันหนูให้ใช้ตัวเอนแทนตัวธรรมดา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเครื่องหมาย 2 ขีดดังนี้ สำหรับเขียนบนสระ ิ ให้เป็น สระ ื
เป๊ก[ADV] sound of striking two pieces of sticks, See also: rat-tat, rat-a-tat, Syn. โปก, โป๊ก, Example: เสียงฆ้อนกระทบไม้โป๊กเป๊กดังลั่นแต่เช้า
มุทิงค์[N] tabour, See also: two-faced drum, Syn. กลองสองหน้า, ตะโพน, Example: เสียงมุทิงค์และเสียงฉาบเร่งรัวขึ้น หลังจากที่เงียบเสียงไปชั่วระยะเวลาสั้นๆ, Count unit: ใบ, ลูก
ตัวต่อตัว[ADV] man to man, See also: one per one, hand to hand, face to face, word for word, between two persons, Ant. รุม, Example: เขาท้าคู่แข่งให้ออกมาสู้กันแบบตัวต่อตัวไม่มีการยกพวกรุม, Thai definition: หนึ่งต่อหนึ่ง (มักใช้ในการต่อสู้หรือแข่งขัน)
ตาไก่[N] hen's eye token, See also: paragraph mark, indicating the beginning of a paragraph, sign consisting of two concentric, Syn. ฟองมัน, Example: ในตำราเรียนโบราณเมื่อจะขึ้นบรรทัดใหม่จะมีตาไก่ขึ้นต้นก่อน, Thai definition: ชื่อเครื่องหมายชนิดหนึ่ง มีรูปคล้ายตาไก่ ดังนี้ ๏ ในหนังสือเก่า สำหรับเขียนขึ้นต้นบรรทัด
ตานกแก้ว[N] two prominences of wrist bones, Syn. ปุ่มข้อมือ, Example: บริเวณตานกแก้วของเขามีลัษณะปูดโปนผิดปกติ, Count unit: ปุ่ม, Thai definition: อวัยวะส่วนที่เป็นปุ่มกลมที่ข้อมือทั้ง 2 ข้าง
ตาข่าย[N] net, See also: network, Example: เด็กๆ ช่วยกันขึงตาข่ายเพื่อดักจับผีเสื้อ, Count unit: ปาก, ผืน, Thai definition: เครื่องดักสัตว์มีนกหรือกระต่ายเป็นต้น ถักเป็นตาร่างแห, เรียกลวดหรือด้ายที่ถักเป็นตาๆ อย่างข่ายว่า ลวดตาข่าย
ตะโพน[N] two-faced drum, Syn. กลองสองหน้า, Example: พ่อจับลูกหัดตีตะโพนตั้งแต่เล็ก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: กลองสองหน้า รูปหัวสอบท้ายสอบกลางป่อง ขึงด้วยหนังทั้ง 2 หน้า มีขารอง ตีด้วยฝ่ามือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสองมื้อ[n. exp.] (āhān søngmeū ) EN: two meals   FR: deux repas [mpl]
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[n. exp.] (attrāsuan seung māk kwā søng phot) EN: ratios with more than two terms   
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreung) EN: divide in two   FR: partager en deux
บั่นเป็นสองท่อน[v. exp.] (ban pen søng thǿn) EN: cut in two   FR: couper en deux
ดาบสองคม[n. exp.] (dāp søng khom) EN: two-edged sword   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: Thai two-string fiddle   FR: violon thaï à deux cordes [m]
หั่นครึ่ง [v. exp.] (han khreung) EN: cut in two ; cut into halves   FR: couper en deux
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chonchāng) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads   
จับปลาสองมือ[xp] (jap plā søng meū) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand   FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
จองตั๋วสองที่[n. exp.] (jøng tūa søng thī) EN: book two tickets   
แก่น[n.] (kaen) EN: heartwood   FR: coeur (d'un tronc d'arbre) [m]
แก่นขนุน[n. exp.] (kaen khanun) EN: core of jackfruit tree ; heartwood of jackfruit tree   FR: coeur de jaquier [m] = coeur de jacquier [m]
การเชื่อมต่อ[n.] (kān cheūamtø) EN: connection ; link-up ; networking   
การเชื่อมต่อเครือข่าย[n. exp.] (kān cheūamtø khreūakhāi) EN: network connection   
การหาม[n.] (kān hām) EN: carrying (by two persons) ; carrying on the shoulder   
การจักสาน[n.] (kān jaksān) EN: basketry ; basketwork ; wickerwork   FR: vannerie [f]
กั้นหยั่น[n.] (kanyan) EN: two edged sword   
ข่าย[n.] (khāi) EN: network   FR: réseau [m] ; maillage [m]
ข่ายงาน[n.] (khāi-ngān) EN: network   FR: réseau [m]
ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่[n. exp.] (khāi-ngān børiwēn chaphǿthī) EN: Local Area Network   
ข่ายโทรศัพท์[n. exp.] (khāi thōrasap) EN: telephone network   FR: réseau téléphonique [m]
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides   
ข้างใดข้างหนึ่ง[xp] (khāng dai khāng neung) EN: either of the two   FR: l'un des deux ; l'un ou l'autre
เข่ง[n.] (kheng) EN: basket ; round crate made of bamboo ; platter-like basketwork   
เครือข่าย[n.] (khreūakhāi) EN: network   FR: réseau [m]
เครือข่ายการกระจายสินค้า[n. exp.] (khreūakhāi kān krajāi sinkhā) EN: distribution network ; sales network   
เครือข่ายการสื่อสาร[n. exp.] (khreūakhāi kān seūsān) EN: communication network   
เครือข่ายสังคม[n. exp.] (khreūakhāi sangkhom) EN: social network   FR: réseau social [m]
เครือข่ายทางรถไฟ[n. exp.] (khreūakhāi thāng rotfai) EN: railway network ; rail network   FR: réseau ferroviaire [m]
เครือข่ายถนน[n. exp.] (khreūakhāi thanon) EN: road network   FR: réseau routier [m]
เครือข่ายโทรศัพท์[n. exp.] (khreūakhāi thōrasap) EN: telephone network   
เครื่องจักสาน[n. exp.] (khreūang jaksān) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork   FR: vannerie [f]
เครื่องสาน[n.] (khreūang sān) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork ; wicker   FR: article en osier [m] ; vannerie [f]
ความมั่นใจ[n.] (khwāmmanjai) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance   FR: assurance [f] ; confiance [f]
ความน่าเชื่อถือ[n.] (khwām nācheūatheū) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness   FR: crédit [m] ; crédibilité [f] ; fiabilité [f]
ความน่าเชื่อถือด้านกาเงิน[n. exp.] (khwām nācheūatheū dān kānngoen) EN: creditworthiness   
ความไว้ใจ[n.] (khwām waijai) EN: trustworthiness   FR: confiance [f]
ความไว้วางใจ[n. exp.] (khwām waiwāngjai) EN: trustworthiness ; reliability   
กิ๊ก[X] (kik) EN: [the short, sharp sound of two hard objects touching] ; click   
กลุ่มอำนาจ[n. exp.] (klum amnāt) EN: power group ; network   
กลุ่มอำนาจเก่า[n. exp.] (klum amnāt kao) EN: old network ; old power structure   
กระดุม[n. exp.] (kradum søng met) EN: two buttons   FR: deux boutons [mpl]
ลอบ[n.] (løp) EN: kind of network trap for birds   
ลูกชิ้นกุ้งสองสี[xp] (lūkchin kung søng sī) EN: two colour shrimp balls   
ไม่จริงใจ[adj.] (mai jingjai) EN: insincere ; dishonest ; two-faced   FR: hypocrite ; malhonnête
มะเรื่อง[X] (mareūang) EN: two days after tomorrow   
น่าเชื่อถือ [adj.] (nācheūatheū) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy   FR: fiable ; crédible
นักกีฬาหญิง[n.] (nakkīlāying) EN: sportwoman   FR: sportive [f] ; athlète [f]
เงยหน้าอ้าปาก[v. exp.] (ngoēi nā ā pāk) EN: look up ; improve ; be better ; hold one's own ; stand on one's own two feet ; things are looking up   FR: ne pas avoir de soucis d'argent
นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ[n. exp.] (nok krajit khīo pīk søng thaēp) EN: Two-barred Warbler   FR: Pouillot à deux barres [m] ; Pouillot à pattes sombres [m] ; Pouillot ardoisé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TWO T UW1
TWOS T UW1 Z
TWO'S T UW1 Z
TWOREK T W ER1 IH0 K
TWOMEY T W AA1 M IY0
ATWOOD AE1 T W UH2 D
TWOHIG T W OW1 HH IH0 G
TWO-DAY T UW1 D EY2
TWO-WAY T UW1 W EY2
WATWOOD W AO1 T W UH0 D
ARTWORK AA1 R T W ER2 K
TWOSOME T UW1 S AH0 M
ATTWOOD AE1 T W UH2 D
TWOMBLY T W UW1 M B L IY0
ATWORTH AE1 T W ER0 TH
CUTWORM K AH1 T W ER2 M
TWOFOLD T UW1 F OW1 L D
NETWORK N EH1 T W ER2 K
SOFTWOOD S AO1 F T W UH2 D
NETWORTH N EH1 T W ER2 TH
NETWORKS N EH1 T W ER2 K S
PORTWOOD P AO1 R T W UH2 D
HEATWOLE HH IY1 T W OW2 L
EASTWOOD IY1 S T W UH2 D
WESTWOOD W EH1 S T W UH2 D
CHITWOOD CH IH1 T W UH2 D
FLATWORM F L AE1 T W ER0 M
CUTWORMS K AH1 T W ER2 M Z
CATWOMAN K AE1 T W UH2 M AH0 N
FOOTWORK F UH1 T W ER2 K
HARTWOOD HH AA1 R T W UH2 D
ARTWORKS AA1 R T W ER2 K S
ATTWOODS AE1 T W UH2 D Z
WHITWORTH W IH1 T W ER2 TH
CHEATWOOD CH IY1 T W UH2 D
TWOTHIRDS T UW1 TH ER1 D Z
TWONSHEIN T W AA1 N SH AY2 N
BRENTWOOD B R EH1 N T W UH2 D
WESTWORLD W EH1 S T W ER2 L D
DRIFTWOOD D R IH1 F T W UH2 D
HEARTWOOD HH AA1 R T W UH2 D
NETWORKED N EH1 T W ER2 K T
NETWORKS' N EH1 T W ER2 K S
FLEETWOOD F L IY1 T W UH2 D
NETWORK'S N EH1 T W ER2 K S
PRESTWOOD P R EH1 S T W UH2 D
SWARTWOOD S W AO1 R T W UH2 D
SWARTWOUT S W AO1 R T W AW0 T
WHITWORTH HH W IH1 T W ER2 TH
WENTWORTH W EH1 N T W ER1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
two (n) tˈuː (t uu1)
twos (n) tˈuːz (t uu1 z)
'twould (v) twud (t w u d)
cutworm (n) kˈʌtwɜːʳm (k uh1 t w @@ m)
network (n) nˈɛtwɜːʳk (n e1 t w @@ k)
outwore (v) ˌautwˈɔːr (au2 t w oo1 r)
outwork (n) ˈautwɜːʳk (au1 t w @@ k)
outworn (v) ˌautwˈɔːn (au2 t w oo1 n)
two-ply (j) tˈuː-plaɪ (t uu1 - p l ai)
two-way (j) tˈuː-wɛɪ (t uu1 - w ei)
twofold (j) tˈuːfould (t uu1 f ou l d)
cutworms (n) kˈʌtwɜːʳmz (k uh1 t w @@ m z)
footwork (n) fˈutwɜːʳk (f u1 t w @@ k)
fretwork (n) frˈɛtwɜːʳk (f r e1 t w @@ k)
networks (n) nˈɛtwɜːʳks (n e1 t w @@ k s)
outworks (n) ˈautwɜːʳks (au1 t w @@ k s)
softwood (n) sˈɒftwud (s o1 f t w u d)
two-step (n) tˈuː-stɛp (t uu1 - s t e p)
twopence (n) tˈʌpəns (t uh1 p @ n s)
twopenny (j) tˈʌpəniː (t uh1 p @ n ii)
Brentwood (n) brˈɛntwud (b r e1 n t w u d)
Burntwood (n) bˈɜːʳntwud (b @@1 n t w u d)
Fleetwood (n) flˈiːtwud (f l ii1 t w u d)
Whitworth (n) wˈɪtwəθ (w i1 t w @ th)
nightwork (n) nˈaɪtwɜːʳk (n ai1 t w @@ k)
saltworks (n) sˈɔːltwɜːʳks (s oo1 l t w @@ k s)
softwoods (n) sˈɒftwudz (s o1 f t w u d z)
two-edged (j) tˈuː-ˈɛʤd (t uu1 - e1 jh d)
two-faced (j) tˈuː-fˈɛɪst (t uu1 - f ei1 s t)
two-piece (n) tˈuː-piːs (t uu1 - p ii s)
two-steps (n) tˈuː-stɛps (t uu1 - s t e p s)
twopences (n) tˈʌpənsɪz (t uh1 p @ n s i z)
breastwork (n) brˈɛstwɜːʳk (b r e1 s t w @@ k)
two-handed (j) tˈuː-hˈændɪd (t uu1 - h a1 n d i d)
two-seater (n) tˈuː-sˈiːtər (t uu1 - s ii1 t @ r)
two-timing (j) tˈuː-taɪmɪŋ (t uu1 - t ai m i ng)
breastworks (n) brˈɛstwɜːʳks (b r e1 s t w @@ k s)
trustworthy (j) trˈʌstwɜːʳðiː (t r uh1 s t w @@ dh ii)
two-a-penny (j) tˌuː-ə-pˈɛniː (t uu2 - @ - p e1 n ii)
two-seaters (n) tˈuː-sˈiːtəz (t uu1 - s ii1 t @ z)
two-funnelled (j) tˈuː-fˈʌnəld (t uu1 - f uh1 n @ l d)
untrustworthy (j) ˈʌntrˈʌstwɜːʳðiː (uh1 n t r uh1 s t w @@ dh ii)
trustworthiness (n) trˈʌstwɜːʳðɪnəs (t r uh1 s t w @@ dh i n @ s)
twopenny-halfpen (j) tˌʌpnɪ-hˈɛɪpniː (t uh2 p n i - h ei1 p n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄧˋ, ] (prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two etc), #1 [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua, #15 [Add to Longdo]
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already, #23 [Add to Longdo]
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, / ] both; two; ounce; some; a few; tael, #43 [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down, #58 [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, / ] net; network, #174 [Add to Longdo]
[shuāng, ㄕㄨㄤ, / ] two; double; pair; both; surname Shuang, #369 [Add to Longdo]
网络[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network (computer, telecom etc), #478 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] (two, three etc) -fold; times (multiplier); double; to increase or multiply, #1,005 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, / ] a picul (100 catties, 50 kg.); two buckets full, #1,094 [Add to Longdo]
网站[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] website; network station; node, #1,129 [Add to Longdo]
房子[fáng zi, ㄈㄤˊ ㄗ˙, ] house; building (single- or two-story); apartment; room, #1,639 [Add to Longdo]
两国[liǎng guó, ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] both countries; two countries, #1,915 [Add to Longdo]
[liǎ, ㄌㄧㄚˇ, / ] two (equivalent to 两个); both (of us); some, #2,461 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] double; twice; simultaneous; holding two or more (official) posts at the same time, #2,654 [Add to Longdo]
新华网[Xīn huá wǎng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄨㄤˇ, / ] Xinhua news network, #3,173 [Add to Longdo]
第二次[dì èr cì, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄘˋ, ] the second time; second; number two, #3,296 [Add to Longdo]
信用[xìn yòng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] to trust; one's credit (i.e. trustworthiness); credit (i.e. possible bank loan), #3,598 [Add to Longdo]
个别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] individual; specific; respective; just one or two, #3,947 [Add to Longdo]
央视[yāng shì, ㄧㄤ ㄕˋ, / ] CCTV, the PRC state TV network, abbr. for 中央電視|中央电视, #4,424 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, ] to lift; to raise; (of two or more persons) to carry, #4,830 [Add to Longdo]
网点[wǎng diǎn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] node in a network; branch; website, #5,671 [Add to Longdo]
时段[shí duàn, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] time interval; work shift; time slot; the twelve two hour divisions of the day, #7,155 [Add to Longdo]
[, ㄆㄧˇ, ] to split in two; to divide, #7,564 [Add to Longdo]
[èr, ㄦˋ, / ] two (banker's anti-fraud numeral), #7,848 [Add to Longdo]
双人[shuāng rén, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ, / ] two-person; double; pair; tandem, #8,645 [Add to Longdo]
兼顾[jiān gù, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, / ] to attend simultaneously to two or more things; to balance (career and family, family and education etc), #9,653 [Add to Longdo]
楼房[lóu fáng, ㄌㄡˊ ㄈㄤˊ, / ] a building of two or more stories, #9,888 [Add to Longdo]
联网[lián wǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] network; cyber-, #9,896 [Add to Longdo]
枢纽[shū niǔ, ㄕㄨ ㄋㄧㄡˇ, / ] hub (e.g. of traffic network); hinge; pivot; fulcrum, #10,030 [Add to Longdo]
其二[qí èr, ㄑㄧˊ ㄦˋ, ] second; number two of the above, #10,034 [Add to Longdo]
时分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, / ] time; period during the day; one of the 12 two-hour periods enumerated by the earthly branches 地支, #10,229 [Add to Longdo]
路径[lù jìng, ㄌㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] path; route (also in computer networking), #10,798 [Add to Longdo]
宁可[nìng kě, ㄋㄧㄥˋ ㄎㄜˇ, / ] preferably; one would prefer to...(or not to...); would rather; (would) be better to; (to pick) the lesser of two evils, #10,967 [Add to Longdo]
网卡[wǎng kǎ, ㄨㄤˇ ㄎㄚˇ, / ] network card, #11,826 [Add to Longdo]
三分之二[sān fēn zhī èr, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓ ㄦˋ, ] two-thirds, #11,853 [Add to Longdo]
双脚[shuāng jiǎo, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ, / ] two legs; both feet, #12,071 [Add to Longdo]
司马[Sī mǎ, ㄙ ㄇㄚˇ, / ] official post of minister of war in pre-han Chinese states; two-character surname Sima, #12,438 [Add to Longdo]
孕育[yùn yù, ㄩㄣˋ ㄩˋ, ] to be pregnant; to produce offspring; to nurture (a development, school of thought, artwork etc); fig. replete with (culture etc), #12,681 [Add to Longdo]
时辰[shí chen, ㄕˊ ㄔㄣ˙, / ] time; one of the 12 two-hour periods of the day, #12,983 [Add to Longdo]
气血[qì xuè, ㄑㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] qi and blood (two basic bodily fluids of Chinese medicine), #13,242 [Add to Longdo]
半岛[bàn dǎo, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] peninsula; Al Jazeera (Arabic-language news network), #13,594 [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] variant of 稜|棱, corner; square beam; edge; arris (curve formed by two surfaces meeting at an edge); see 楞迦 Sri Lanka, #13,874 [Add to Longdo]
可信[kě xìn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ, ] trustworthy, #14,045 [Add to Longdo]
欧阳[Ōu yáng, ㄡ ㄧㄤˊ, / ] two-character surname Ouyang, #14,631 [Add to Longdo]
中枢[zhōng shū, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ, / ] hub (e.g. of transport network); center; by ext. imperial court as the hub of centralized government, #16,381 [Add to Longdo]
局域网[jú yù wǎng, ㄐㄩˊ ㄩˋ ㄨㄤˇ, / ] local area network (LAN), #17,148 [Add to Longdo]
慕容[Mù róng, ㄇㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] a branch of the Xianbei 鮮卑|鲜卑 nomadic people; two-character surname Murong, #17,233 [Add to Longdo]
双休日[shuāng xiū rì, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄡ ㄖˋ, / ] week with two rest days, #17,293 [Add to Longdo]
空隙[kòng xì, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧˋ, ] crack; gap between two objects; gap in time between two events, #17,954 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] Thai: เครือข่าย English: network
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
二日[ふつか, futsuka] Thai: ระยะเวลาสองวัน English: two days
二人[ふたり, futari] Thai: สองคน English: two people

German-Thai: Longdo Dictionary
Mittwoch(n) |der| วันพุธ
Verantwortung(n) |die, pl. Verantwortungen| ความรับผิดชอบ เช่น Für mein Leben trage ich selbst die Verantwortung. ฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเอง
antworten(vi) |antwortete, hat geantwortet, jmdm./auf etw.(A)| ตอบกลับ, ตอบ เช่น auf eine Frage antworten, See also: S. erwidern,entgegnen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung {f}; Veränderung {f} | negative Abweichung {f} | Abweichungen {pl} | vorhersehbare Abweichung {f} zweier Zahlenreihenvariance | adverse variance | variances | predictable variance between two sets of figures [Add to Longdo]
Addierschaltung {f}adding network [Add to Longdo]
Analysator {m} | Analysator für Einschwingungsvorgängeanalyzer [Am.]; analyser [Br.] | transient network analyzer/analyser [Add to Longdo]
Angebotsverantwortliche {m,f}; Angebotsverantwortlicherproposal manager [Add to Longdo]
Anrufbeantworter {m}answering machine [Add to Longdo]
Anrufbeantworter {m}answering equipment [Add to Longdo]
Anrufbeantworter {m}automatic answering set [Add to Longdo]
automatische Anrufbeantwortung {f}automatic answering; auto answer; auto answering [Add to Longdo]
Anschluss {m} | mit zwei Anschlüssenport | two-port [Add to Longdo]
Antwort {f}; Reaktion {f}; Erwiderung {f} (auf) | als Antwort | als Antwort auf; als Reaktion aufanswer (to) | by way of an answer | in answer to [Add to Longdo]
Antwort {f}; Reaktion {f} | Antworten {pl} | abschlägige Antwortresponse; reaction | responses | adverse response [Add to Longdo]
Antwort {f}reply [Add to Longdo]
Antwort {f} | ohne Antwortreplying | unreplying [Add to Longdo]
automatischer Antwortbetriebauto answer mode [Add to Longdo]
Antwortschein {m}reply coupon [Add to Longdo]
Antwortzeit {f}; Ansprechzeit {f}response time [Add to Longdo]
Antwortzustand {m}answer state [Add to Longdo]
Aschermittwoch {m}ash wednesday [Add to Longdo]
Beantwortung {f} | Beantwortungen {pl}; Gegenrede {f} | in Beantwortung Ihres Schreibens vomreply | replies | in reply to your letter of [Add to Longdo]
automatische Beantwortung {f}auto-answer [Add to Longdo]
Briefträger {m}; Briefträgerin {f}; Zusteller {m}; Zustellerin {f}; Postbote {m}; Postbotin {f} | Briefträger {pl}postman; postwoman [Br.]; mailman; mailwoman [Am.] | postmen; mailmen [Add to Longdo]
Computernetzwerk {n}computer network [Add to Longdo]
jdm. einen Dämpfer gebento take sb. down; to bring sb. down a peg or two [Add to Longdo]
Datennetz {n}data network [Add to Longdo]
Datenübertragungsprotokoll {n} [comp.]network protocol [Add to Longdo]
Datexnetz {n}datex network [Add to Longdo]
Dienstwohnung {f}official residence [Add to Longdo]
Doppelstecker {m} | Doppelstecker {pl}two way adapter | two way adapters [Add to Longdo]
Draht {m}; Kabel {n}; Leitung {f}; Drahtschlinge {f} | Drähte {pl}; Kabel {pl}; Leitungen {pl} | abgeschirmter Draht | stromführender Draht | mit zwei Drähten | Abmanteln des Kabels | Drähte abisolieren | abisolierter Draht; abislolierte Leitung | dünne Leitungenwire | wires | shielded wire | live wire | two-wire | stripping of cable | to strip wires | stripped wire | wires with small insulation diameter [Add to Longdo]
Duftwolke {f}; Duft {m}whiff [Add to Longdo]
Durchführungsverantwortung {f}performance responsibilty [Add to Longdo]
Eigenverantwortlichkeit {f}autonomy [Add to Longdo]
Eigenverantwortlichkeit {f}; Eigenverantwortung {f} (für)personal responsibility; direct responsibility (for) [Add to Longdo]
Eigenverantwortung {f}; Selbstverantwortung {f}self-responsibility [Add to Longdo]
Eintrittskarte {f}; Ticket {n} | Eintrittskarten {pl}; Tickets {pl} | zwei Eintrittskarten für das Fußballspielticket | tickets | two tickets for the soccer game [Add to Longdo]
Eisenbahnnetz {n}railway network [Add to Longdo]
Ersatznetz {n}equivalent network [Add to Longdo]
Felge {f} | Felgen {pl} | abnehmbare Felge | dreiteilige Felge | einteilige Felge | empfohlene Felge | fünfteilige Felge | genietete Felge | geschweißte Felge | mittengeteilte Felge | mögliche Felge | nicht zerstörbare Felge | schlauchlose Felge | theoretische Felge | vierteilige Felge | zweiteilige Felgerim | rims | demountable rim | three-piece rim | one piece rim; single piece rim | recommended rim | five-piece rim | riveted rim | welded rim | centre split rim | alternative rim | non-fangible rim | tubeless rim | theoretical rim | four-piece rim | two-piece rim [Add to Longdo]
Festnetz {n}fixed-line network [Add to Longdo]
Frage {f} | Fragen {pl} | einfache Frage; Frage, die leicht zu beantworten ist | eine Frage der Zeit | eine Frage zu etw. | ohne Frage | an jdn. eine Frage haben | eine Frage stellen | eine Frage aufwerfen | jdn. mit Fragen überschütten | in Frage kommen | die deutsche Frage [hist.]question | questions | no brainer question | a question of time; a matter of time | a question on sth. | without question; without doubt | to have a question for sb. | to ask a question | to raise a question | to pelt sb. with questions | to be possible; to be worth considering | the German question; the German issue [Add to Longdo]
Frage-Antwort-Zyklus {m}inquiry-response cycle [Add to Longdo]
Funknetz {n}radionetwork [Add to Longdo]
Geflecht {n} | Geflechte {pl}netting; network | nettings; networks [Add to Longdo]
Geleitwort {n}; Vorwort {n} | Geleitworte {pl}foreword | forewords [Add to Longdo]
erschöpftoutworn [Add to Longdo]
Haftung {f}; Haftpflicht {f}; Verantwortlichkeit {f}liability [Add to Longdo]
Hakenflasche {f}; Hakengeschirr {n} | Hakenflasche 2-strängig | Hakengeschirr 1-strängigbottom hook block | two-fall bottom hook block | single-fall bottom hook block [Add to Longdo]
Heimarbeit {f}outwork [Add to Longdo]
Heimarbeiter {m}; Heimarbeiterin {f}outworker [Add to Longdo]
Hochstromkontakt {m} [electr.] | zweiteiliger Hochstromkontakthigh-power contact | two-pieces high-power contact [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
2時;二時[にじ, niji] (n-t) two o'clock [Add to Longdo]
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
LAN[ラン, ran] (n) {comp} local area network; LAN [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
WAN[ワン, wan] (n) wide area network; WAN [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
しゃりしゃり[, sharishari] (adv,vs) sound of two hard thin objects rubbing together [Add to Longdo]
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]
ちらほら[, chirahora] (adv) (on-mim) here and there; now and then; in twos and threes [Add to Longdo]
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely [Add to Longdo]
どちらか;どっちか[, dochiraka ; docchika] (n) (どっちか is more colloquial) either; one (of the two) [Add to Longdo]
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
アートワーク[, a-towa-ku] (n) artwork [Add to Longdo]
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET [Add to Longdo]
アウケニプテルス科[アウケニプテルスか, aukeniputerusu ka] (n) Ageneiosidae (family of driftwood catfishes) [Add to Longdo]
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] (n) {comp} access network [Add to Longdo]
アクティベート[, akuteibe-to] (n) {comp} activation (e.g. of network accounts, etc.) [Add to Longdo]
アズマギンザメ属[アズマギンザメぞく, azumaginzame zoku] (n) Harriotta (genus with two species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae) [Add to Longdo]
アタリ[, atari] (n) collision; overlapping (e.g. of two objects in a video game) [Add to Longdo]
アノア[, anoa] (n) anoa (either of two small African water buffalo of genus Bubalus) [Add to Longdo]
インターネットVPN[インターネットブイピーエン, inta-nettobuipi-en] (n) {comp} Internet Virtual Private Network [Add to Longdo]
インターネットワーキング[, inta-nettowa-kingu] (n) {comp} internetworking [Add to Longdo]
インターネットワーク[, inta-nettowa-ku] (n) {comp} internetwork [Add to Longdo]
インテリジェントネットワーク[, interijientonettowa-ku] (n) {comp} intelligent network [Add to Longdo]
エンタイトルツーベース[, entaitorutsu-be-su] (n) two-base entitlement (baseball) [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[, o-ba-reinettowa-ku] (n) {comp} overlay network [Add to Longdo]
オープンコンピュータネットワーク[, o-punkonpyu-tanettowa-ku] (n) {comp} Open Computer Network; OCN [Add to Longdo]
オープンネットワーク[, o-punnettowa-ku] (n) {comp} open network [Add to Longdo]
オオワニザメ科[オオワニザメか, oowanizame ka] (n) Odontaspididae (family of four species in two genera of lamniform sand sharks, also known as sand tiger sharks or ragged tooth sharks) [Add to Longdo]
オオワニザメ属[オオワニザメぞく, oowanizame zoku] (n) Odontaspis (genus of two species in the sand shark family Odontaspididae) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[, onrainnettowa-kushisutemu] (n) {comp} on-line network system [Add to Longdo]
カットワーク[, kattowa-ku] (n) cutwork [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
サブネットワーク[さぶねっとわーく, sabunettowa-ku] subnetwork [Add to Longdo]
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
サブネットワークコネクション[さぶねっとわーくこねくしょん, sabunettowa-kukonekushon] subnetwork-connection [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment [Add to Longdo]
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA [Add to Longdo]
スターネットワーク[すたーねっとわーく, suta-nettowa-ku] star network [Add to Longdo]
スター形配線リングネットワーク[スターけいはいせんリングネットワーク, suta-keihaisen ringunettowa-ku] star, ring network [Add to Longdo]
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] slotted-ring network [Add to Longdo]
テレコムネットワーク[てれこむねっとわーく, terekomunettowa-ku] telecom network [Add to Longdo]
データ網[データもう, de-ta mou] data network [Add to Longdo]
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network [Add to Longdo]
トークンバスネットワーク[とーくんばすねっとわーく, to-kunbasunettowa-ku] token-bus network [Add to Longdo]
トークンリングネットワーク[とーくんりんぐねっとわーく, to-kunringunettowa-ku] token-ring network [Add to Longdo]
ネットゲーム[ねっとげーむ, nettoge-mu] network game [Add to Longdo]
ネットニュース[ねっとにゅーす, nettonyu-su] net news, network news, Usenet [Add to Longdo]
ネットユーザ[ねっとゆーざ, nettoyu-za] net user, network user [Add to Longdo]
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] network [Add to Longdo]
ネットワークアーキテクチャ[ねっとわーくあーきてくちゃ, nettowa-kua-kitekucha] network architecture [Add to Longdo]
ネットワークアクセスポイント[ねっとわーくあくせすぽいんと, nettowa-kuakusesupointo] network access point, NAP [Add to Longdo]
ネットワークアクセス点[ネットワークアクセスてん, nettowa-kuakusesu ten] network access point [Add to Longdo]
ネットワークアダプタ[ねっとわーくあだぷた, nettowa-kuadaputa] network adapter [Add to Longdo]
ネットワークアドミニストレータ[ねっとわーくあどみにすとれーた, nettowa-kuadominisutore-ta] network administrator [Add to Longdo]
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration [Add to Longdo]
ネットワークアドレス[ねっとわーくあどれす, nettowa-kuadoresu] network address [Add to Longdo]
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] network addressing authority [Add to Longdo]
ネットワークアドレス領域[ネットワークアドレスりょういき, nettowa-kuadoresu ryouiki] network addressing domain [Add to Longdo]
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure [Add to Longdo]
ネットワークエレメント[ねっとわーくえれめんと, nettowa-kueremento] network element [Add to Longdo]
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering [Add to Longdo]
ネットワークオペレーティングシステム[ねっとわーくおぺれーていんぐしすてむ, nettowa-kuopere-teingushisutemu] network operating system [Add to Longdo]
ネットワークケーブル[ねっとわーくけーぶる, nettowa-kuke-buru] network cabling [Add to Longdo]
ネットワークコントローラ[ねっとわーくこんとろーら, nettowa-kukontoro-ra] network controller [Add to Longdo]
ネットワークコンピュータ[ねっとわーくこんぴゅーた, nettowa-kukonpyu-ta] network computer (NC) [Add to Longdo]
ネットワークサーバモード[ねっとわーくさーばもーど, nettowa-kusa-bamo-do] network server mode [Add to Longdo]
ネットワークサービス提供者[ネットワークサービスていきょうしゃ, nettowa-kusa-bisu teikyousha] network service provider [Add to Longdo]
ネットワークトポロジー[ねっとわーくとぽろじー, nettowa-kutoporoji-] network topology [Add to Longdo]
ネットワークファイルシステム[ねっとわーくふぁいるしすてむ, nettowa-kufairushisutemu] Network File System, NFS [Add to Longdo]
ネットワークプリンタ[ねっとわーくぷりんた, nettowa-kupurinta] network printer [Add to Longdo]
ネットワークプロトコルアドレス指定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information [Add to Longdo]
ネットワークマネージャ[ねっとわーくまねーじゃ, nettowa-kumane-ja] network manager [Add to Longdo]
ネットワークリソース[ねっとわーくりそーす, nettowa-kuriso-su] network resource [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主任[しゅにん, shunin] verantwortlicher_Leiter [Add to Longdo]
[かかり, kakari] -Amt, Pflicht, verantwortliche_Person, zustaendige_Person [Add to Longdo]
係員[かかりいん, kakariin] Zustaendiger, verantwortliche_Person [Add to Longdo]
免責[めんせき, menseki] Befreiung_von_der_Verantwortung, Befreiung_von_der_Pflicht [Add to Longdo]
公邸[こうてい, koutei] Dienstwohnung, Amtssitz [Add to Longdo]
口答[こうとう, koutou] muendliche_Antwort [Add to Longdo]
名答[めいとう, meitou] richtige_Antwort [Add to Longdo]
問答[もんどう, mondou] Frage_und_Antwort, Dialog [Add to Longdo]
回答[かいとう, kaitou] Antwort, Erwiderung [Add to Longdo]
層雲[そううん, souun] Schichtwolke, Stratuswolke [Add to Longdo]
引責[いんせき, inseki] die_Verantwortung_uebernehmen [Add to Longdo]
[おう, ou] ANTWORTEN, REAGIEREN, ZUSTIMMEN, PASSEN [Add to Longdo]
担任[たんにん, tannin] verantwortliche_Leitung [Add to Longdo]
担当[たんとう, tantou] Auftrag, Verantwortung, Aufsicht [Add to Longdo]
水曜[すいよう, suiyou] Mittwoch [Add to Longdo]
水曜日[すいようび, suiyoubi] Mittwoch [Add to Longdo]
私邸[してい, shitei] Privatwohnung [Add to Longdo]
答え[こたえ, kotae] Antwort [Add to Longdo]
答える[こたえる, kotaeru] antworten [Add to Longdo]
答弁[とうべん, touben] Antwort, Erwiderung [Add to Longdo]
責任[せきにん, sekinin] Verantwortung [Add to Longdo]
貸家[かしや, kashiya] Miethaus, Mietwohnung [Add to Longdo]
質疑応答[しつぎおうとう, shitsugioutou] Frage_und_Antwort [Add to Longdo]
返事[へんじ, henji] Antwort [Add to Longdo]
返信用葉書[へんしんようはがき, henshinyouhagaki] Antwortkarte [Add to Longdo]
重責[じゅうせき, juuseki] schwere_Verantwortung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Two \Two\, n.
   1. The sum of one and one; the number next greater than one,
    and next less than three; two units or objects.
    [1913 Webster]
 
   2. A symbol representing two units, as 2, II., or ii.
    [1913 Webster]
 
   {In two}, asunder; into two parts; in halves; in twain; as,
    cut in two.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Two \Two\ (t[=oo]), a. [OE. two, twa, properly fem. & neut.,
   twei, twein, tweien, properly masc. (whence E. twain), AS.
   tw[=a], fem. & neut., tw[=e]gen, masc., t[=u], neut.; akin to
   OFries. tw[=e]ne, masc., tw[=a], fem. & neut., OS. tw[=e]ne,
   masc., tw[=a], fem., tw[=e], neut., D. twee, OHG. zw[=e]ne,
   zw[=o], zwei, G. zwei, Icel. tveir, tv[ae]r, tvau, Sw.
   tv[*a], Dan. to, Goth. twai, tw[=o]s, twa; Lith. du, Russ.
   dva, Ir. & Gael. da, W. dau, dwy, L. duo, Gr. dy`o, Skr. dva.
   [root]300. Cf. {Balance}, {Barouche}, {Between}, {Bi-},
   {Combine}, {Deuce} two in cards, {Double}, {Doubt}, {Dozen},
   {Dual}, {Duet}, {Dyad}, {Twain}, {Twelve}, {Twenty}, {Twice},
   {Twilight}, {Twig}, {Twine}, n., {Twist}.]
   One and one; twice one. "Two great lights." --Gen. i. 16.
   "Two black clouds." --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Note: Two is often joined with other words, forming compounds
      signifying divided into, consisting of, or having, two
      parts, divisions, organs, or the like; as two-bladed,
      two-celled, two-eared, two-flowered, twohand,
      two-headed, two-horse, two-leafed or two-leaved,
      two-legged, two-lobed, two-masted, two-named, two-part,
      two-petaled, two-pronged, two-seeded, two-sided,
      two-story, two-stringed, two-toothed, two-valved,
      two-winged, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {One or two}, a phrase often used indefinitely for a small
    number.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top