ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outdated

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outdated-, *outdated*, outdat, outdate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outdated(adj) ล้าสมัย, See also: ที่พ้นสมัย, Syn. outmoded, old-fashioned, Ant. modern, up to date

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outdated(-ทิด) adj. ล้าสมัย, หมดสมัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If this new filing system is to work, you must keep outdated stuff off my desk.ถ้าคุณจะจัดเเฟ้มเเบบใหม่ คุณต้องเอาเเฟ้มเก่าๆ ออกไปจากโต๊ะผม Jaws (1975)
Well, if he's so skilled, how come he's using an outdated HA-3 virus?ท่าทางเก่งดีทีเดียว, งั้นทำไมเขาถึงใช้ไวรัสตกรุ่นอย่าง HA-3 ล่ะ? Ghost in the Shell (1995)
His ringtone is an outdated gag.เสียงริงโทนก็เป็นตลกหลงยุคด้วย Lovely Complex (2007)
That sort of advice is outdated as well.แม้แต่คำแนะนำก็ยังเชยขนาดนี้ Operation Proposal (2007)
Those mines have been outdated since I was a kid.วันนึง, ฮันจะกลับไปเอาวันวาเลนไทน์ My Bloody Valentine (2009)
And a closet full of outdated clothes.ที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าล้าสมัย Gone with the Will (2009)
Why are you doing a politically conservative high school shamefully outdated fight rap?ทำไมเธอถึงมาแร็ปเพลงการเมืองตกยุค ที่น่าอับอายแบบนี้ล่ะ? Football, Feminism and You (2009)
What? Well, that's outdated and old-fashioned and just idiotic.นั่นมันช่างเก่าแล้วก็ล้าสมัยมาก The Princesses and the Frog (2011)
There are less outdated ways to adjust what really happens.มันล้าหลังเกินปรับแล้ว กับโลกยุคนี้ Silent Night (2011)
That's such an outdated drama.นั่นมันละครสมัยโบราณ Flower Boy Ramyun Shop (2011)
Neal, I'm using an outdated CIA spy kit that, according to Mozzie, he once hoped belonged to his parents.นีล ฉันกำลังใช้อุปกรณ์สายลับ เก่าๆของซีไอเอ ซึ่งสอดคล้องกับที่มอสซี่พูดว่า เขาเคยหวังว่ามันเคยเป็น ของพ่อแม่เขา Identity Crisis (2012)
I believe the whole thing to be outdated thinking.ฉันเชื่อว่าทั้งหมดนี้ เป็นความคิดที่โบราณ Gyre, Part 1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outdatedIts about time we did away with this outdated law.
outdatedOur policies and systems are getting outdated and need revising, but to try to swap horses while crossing a stream might be dangerous.
outdatedThe computer was so outdated that it was good for nothing.
outdatedThe legislator of that state did away with outdated laws.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก่าๆ(adj) old, See also: outdated, aged, ancient, antique, Ant. ใหม่ๆ, ทันสมัย, Example: เทคโนโลยีเก่าๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมดูไม่ค่อยน่าไว้ใจในความเที่ยงตรงและปลอดภัย, Thai Definition: ล้าสมัย, พ้นสมัย, ก่อน
เก่า(adj) old, See also: outdated, outmoded, antiquated, ancient, obsolete, Syn. ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดสมัย, Ant. ใหม่, ทันสมัย, Example: ถ้าจะให้คนเลิกใช้โอเอสและซอฟต์แวร์เก่าๆ ก็ต้องรอให้ค่อยทำค่อยไป
เก่า(adj) old, See also: outdated, outmoded, antiquated, ancient, obsolete, Ant. ใหม่, Example: การออกแบบอะไรใหม่วิศวกรเพียงแต่เรียกแบบแปลนเก่าที่เก็บสะสมไว้ในคอมพิวตอร์ออกมาดูและดัดแปลง, Thai Definition: ไม่ใหม่ เช่น ผ้าเก่า ของเก่า
เชย(adj) old-fashioned, See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable, Syn. ล้าสมัย, โบราณ, หมดสมัย, หมดยุค, Ant. ทันสมัย, Example: เพราะความเป็นคนเชยในสายตาของใครๆ ทำให้เขาขาดความมั่นใจ
โบราณ(adj) old-fashioned, See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable, ancient, antiquated, antique, archa, Syn. เก่าก่อน, เก่า, เก่าแก่, Example: การคลอดแบบโบราณนั้นทำกันที่บ้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณ[bōrān] (adj) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional  FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
เก่า[kao] (adj) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; obsolete  FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
เก่า ๆ[kao-kao] (adj) EN: old ; outdated ; aged ; ancient ; antique
ล้าสมัย[lāsamai] (adj) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated  FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
ตกรุ่น[tokrun] (adj) EN: dated ; outdated ; old model ; out of production ; obsolete  FR: obsolète

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
outdated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outdated

Japanese-English: EDICT Dictionary
秋扇[しゅうせん;あきおうぎ, shuusen ; akiougi] (n) (See 秋の扇) fan in autumn (esp. one that is no longer used); outdated item that has fallen into disuse; woman who has lost a man's affection or interest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outdated \Out*dat"ed\, a.
   Being out of date; antiquated; outmoded; unfashionable.
   [Obs.] --Hammond.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outdated
   adj 1: old; no longer valid or fashionable; "obsolete words";
       "an obsolete locomotive"; "outdated equipment";
       "superannuated laws"; "out-of-date ideas" [syn:
       {outdated}, {out-of-date}, {superannuated}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top