ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brace

B R EY1 S   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brace-, *brace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brace[VT] รัด, See also: มัด, ยึด, ค้ำ
bracer[N] สิ่งค้ำ, See also: ผู้สนับสนุน
bracer[N] เครื่องดื่มที่กระตุ้น, See also: ยาบำรุงกำลัง, Syn. pick-me-up
brace up[PHRV] หนุน, See also: เสริม, ช่วยพยุง, สนับสนุน
brace up[PHRV] แข็งแรงขึ้น, See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น, Syn. cheer up
bracelet[N] ทองกร, See also: กำไลข้อมือ, วลัย, ทองกร, ทองปลายแขน, พาหุรัด
brace up to[PHRV] เตรียมใจ, See also: พร้อมเผชิญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
bracelet(เบรส'ลิท) n. กำไลมือ,กุญแจมือ, See also: bracelets n. กุญแจมือ, Syn. handcuffs
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)
embrace(เอมเบรส') vt. สวมกอด,อุ้ม,อ้าแขนรับ,รวบรวม,ล้อมรอบ,ยึดเอา,รวม,ประกอบด้วย,ลงมือทำ,เข้าใจ. vi. สวมกอด,โอบล้อม., See also: embossable adj. ดูembrace embossment n. ดูembrace embossr n. ดูembrace, Syn. encircle
unbrace(อันเบรสฺ') vt. ปลดสายออก,คลายออก,แก้ออก,คลายกังวล,ทำให้คลายความตึงเครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
brace(vt) ค้ำไว้,รั้งไว้,เหนี่ยวไว้,มัดแน่น,หนุนไว้
bracelet(n) กำไล,สร้อยข้อมือ,กุญแจมือ
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
braces(n) สายโยงกางเกง
embrace(n) การสวมกอด,การโอบกอด,การกอด
embrace(vt) สวมกอด,รัด,อ้าแขนรับ,โอบกอด,ล้อมรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brace root; prop root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
brace; orthosisอุปกรณ์พยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bracesวงเล็บปีกกา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bracelet Testการทดสอบในโรครูมาตอยด์โดยการกดปลายล่างกระดูกแขน [การแพทย์]
Braceletsสร้อยข้อมือ [TU Subject Heading]
Bracesเบรส,อุปกรณ์สำหรับดาม;เบรศ;เครื่องพยุงหลัง;เครื่องพยุงขา;กายอุปกรณ์;เหล็กประกบ;กายอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]
Braces, Backกายอุปกรณ์เสริมหลัง [การแพทย์]
Braces, Bowlegกายอุปกรณ์เสริมขาโก่ง [การแพทย์]
Braces, Campกายอุปกรณ์เสริมใช้บังคับข้อตะโพกให้กาง [การแพทย์]
Braces, Elbowกายอุปกรณ์เสริมข้อศอก [การแพทย์]
Braces, Elbow, Freeกายอุปกรณ์เสริมข้อศอกชนิดอิสระ [การแพทย์]
Braces, Four Poster, Cervicalกายอุปกรณ์เสริมคอมีเสาค้ำ4แท่ง [การแพทย์]
Braces, Functionalกายอุปกรณ์เสริมหน้าที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the captain gives the signal, brace your arms against the seat in front of you like this.จากนี้ไปตั้งใจฟังที่ชั้นพูดนะ สวัสดีครับท่านประธาน นี่คือ... Hero (1992)
Here goes nothin'. Brace yourselves.นี่จะไปรั้งกับรางไว้ Anastasia (1997)
The teenager's braces are stuck to the ashtray.ถ้าคุณตาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ (เสียงกริ่ง) Fight Club (1999)
We all had headgear and braces together.แคมบอล นี่เคท และลีลี่ และฉันเห็นแล้วละว่าคุณรู้จักเพจแล้ว Valentine (2001)
Son, brace yourself, okay?ลูกจ๋า ทำใจดีๆไว้นะ My Little Bride (2004)
Brace yourself. You're about to get popular.เตรียมใจไว้เลย นายดังแน่ Robots (2005)
Well, gang, brace yourselves, 'cause I have news. I'm engaged!ดีพวก ฉันมีข่าว เริ่มงานได้! Red Eye (2005)
I've got an important announcement to make later, so brace yourselves.ฉันมีเรื่องสำคัญจะประกาศหลังจากนี้ ดังนั้นตอนนี้เต็มที่เลยนะทุกคน Boys Over Flowers (2005)
Brace the foreyard!ขึงใบด้านหน้า... Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Brace up the foreyard!ขึงใบเรือด้านหน้า.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Brace yourselves.-You want a mask? Deja Vu (2006)
Some eau de cologne to brace my lord...พรม โอ เดอ โคโลนจ์ ซักนิดนะขอรับ นายท่าน... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braceI braced myself against the crowd.
braceI'd like to have a consultation about getting braces.
braceI'm not afraid of anything after having (verbal) abuse heaped on me like that. In fact I feel braced by it.
braceI think I need braces.
braceMy daughter has braces.
braceThis bracelet is more expensive than that one.
braceThis watch is as expensive a gift as that bracelet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงเล็บปีกกา[N] braces, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ { }
วงเล็บ[N] parentheses, See also: braces, Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต, Example: ข้อความที่มีตัวพิมพ์เอนๆ อยู่ในวงเล็บจะบอกถึงที่มาของคำ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายกันข้อความไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง
สร้อยข้อมือ[N] bracelet, Example: ผมไม่ลืมที่จะส่งสร้อยข้อมือให้ยายก่อนออกเดินทาง, Count unit: เส้น, Thai definition: สร้อยสวมข้อมือ
กุญแจมือ[N] handcuffs, See also: bracelets, shackles, Example: นายตำรวจออกคำสั่งให้จ่าจับมือผู้ต้องหาไพล่หลังสวมกุญแจมือ, Count unit: คู่, Thai definition: ห่วงเหล็กมีกุญแจไข สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ใส่ข้อมือผู้ต้องหา
แข็งใจ[V] brace oneself, See also: force oneself to do something against one's will, Syn. อดใจ, Example: ี่ฉันอุตส่าห์แข็งใจไม่ยอมซื้อเสื้อผ้าใหม่ เพราะจะเก็บเงินไว้ไปเที่ยว, Thai definition: พยายามฝืนใจเอาไว้หรือทำไปโดยไม่สมัครใจ
พาหุรัด[N] bracelet, Syn. ทองต้นแขน, Example: นางรำที่ต้องใส่พาหุรัดแน่นๆ จะรู้สึกเจ็บบ้างหรือเปล่า, Count unit: ขอน, ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องประดับชนิดหนึ่ง สวมรัดต้นแขน
วลัย[N] bracelet, See also: armlet, Syn. กำไลมือ, ทองกร, Count unit: วง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทองกร[N] bracelet, See also: armlet, Syn. ทองพระกร, กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับสวมข้อมือเป็นแผ่นเงินหรือแผ่นทอง ทำเป็นวงโค้ง มีลวดลาย ประดับพลอย, Notes: (ราชา)
ประกับ[V] join, See also: brace, splice, Syn. ประกบ, ทาบกัน, แทบกัน, Ant. แยกกัน, Example: เขาประกับเสาไว้แน่นหนา, Thai definition: ประกอบเข้าทั้ง 2 ข้างเพื่อให้แน่น
กำไล[N] bangle, See also: bracelet, anklet, Example: ผู้หญิงจีนนิยมใส่กำไลหยก, Count unit: ขอน, วง, Thai definition: เครื่องประดับสำหรับสวมข้อมือ มีลักษณะเป็นวงกลม ทำด้วยทอง หยก เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
กำไล[n.] (kamlai) EN: bracelet ; bangle ; anklet   FR: bracelet [m]
การกอด[n.] (kān køt) EN: embrace   FR: embrassement [m] (litt.)
การกอดรัด[n.] (kān køtrat) EN: embrace   
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides   
เคล้าเคลีย[v.] (khaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle   
คู่[n.] (khū) EN: pair ; couple ; brace ; twin ; set   FR: paire [f] ; couple [m]
กก[v.] (kok) EN: hug ; embrace ; hold in one's embrace ; clasp to one's breast   FR: étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กกกอด[v.] (kokkøt) EN: hug ; embrace ; hold s.o. close   
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: carpenter's set square ; angle brace ; T-square ; try square   FR: équerre (de menuisier) [f] ; équerre en T [f] ; té [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRACE    B R EY1 S
BRACES    B R EY1 S IH0 Z
BRACES    B R EY1 S AH0 Z
BRACER    B R EY1 S ER0
BRACED    B R EY1 S T
BRACEY    B R EY1 S IY0
BRACERO    B R AA0 CH EH1 R OW0
BRACE'S    B R EY1 S IH0 Z
BRACELET    B R EY1 S L AH0 T
BRACELETS    B R EY1 S L IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brace    (v) brˈɛɪs (b r ei1 s)
braced    (v) brˈɛɪst (b r ei1 s t)
braces    (v) brˈɛɪsɪz (b r ei1 s i z)
bracelet    (n) brˈɛɪslɪt (b r ei1 s l i t)
bracelets    (n) brˈɛɪslɪts (b r ei1 s l i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huán, ㄏㄨㄢˊ, / ] bracelet; ring (not for finger); to surround; to loop; loop, #1,690 [Add to Longdo]
手镯[shǒu zhuó, ㄕㄡˇ ㄓㄨㄛˊ, / ] bracelet, #21,081 [Add to Longdo]
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, / ] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack), #35,184 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] bracelet, #66,665 [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] braces (med.); fetters; manacles, #183,174 [Add to Longdo]
大括号[dà kuò hào, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] braces; curly brackets { }, #258,315 [Add to Longdo]
桁梁[héng liáng, ㄏㄥˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] brace girder [Add to Longdo]
花括号[huā kuò hào, ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] braces; curly brackets { } [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(geschweifte) Klammer {f} | Klammern {pl}brace | braces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレーサー[, bure-sa-] (n) bracer [Add to Longdo]
ブレース[, bure-su] (n) brace [Add to Longdo]
ブレスレット[, buresuretto] (n) bracelet; (P) [Add to Longdo]
ミサンガ[, misanga] (n) good-luck bracelet (por [Add to Longdo]
一番[ひとつがい, hitotsugai] (n) (uk) pair; couple; brace [Add to Longdo]
引き締める(P);引締める(P)[ひきしめる, hikishimeru] (v1,vt) to tighten; to stiffen; to brace; to strain; (P) [Add to Longdo]
右中括弧[みぎちゅうかっこ, migichuukakko] (n) closing brace [Add to Longdo]
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) [Add to Longdo]
気を引き締める[きをひきしめる, kiwohikishimeru] (exp,v1) to brace oneself; to focus one's energies; to focus one's mind [Add to Longdo]
気を張る;気をはる[きをはる, kiwoharu] (exp,v5r) to steel oneself to; to brace oneself [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右中括弧[みぎちゅうかっこ, migichuukakko] closing brace (}) [Add to Longdo]
左中括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] opening brace [Add to Longdo]
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({}) [Add to Longdo]
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brace \Brace\, n. [OF. brace, brasse, the two arms, embrace,
   fathom, F. brasse fathom, fr. L. bracchia the arms (stretched
   out), pl. of bracchium arm; cf. Gr. ?.]
   1. That which holds anything tightly or supports it firmly; a
    bandage or a prop.
    [1913 Webster]
 
   2. A cord, ligament, or rod, for producing or maintaining
    tension, as a cord on the side of a drum.
    [1913 Webster]
 
       The little bones of the ear drum do in straining and
       relaxing it as the braces of the war drum do in
       that.                 --Derham.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being braced or tight; tension.
    [1913 Webster]
 
       The laxness of the tympanum, when it has lost its
       brace or tension.           --Holder.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch. & Engin.) A piece of material used to transmit, or
    change the direction of, weight or pressure; any one of
    the pieces, in a frame or truss, which divide the
    structure into triangular parts. It may act as a tie, or
    as a strut, and serves to prevent distortion of the
    structure, and transverse strains in its members. A boiler
    brace is a diagonal stay, connecting the head with the
    shell.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) A vertical curved line connecting two or more
    words or lines, which are to be taken together; thus,
    boll, bowl; or, in music, used to connect staves.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) A rope reeved through a block at the end of a
    yard, by which the yard is moved horizontally; also, a
    rudder gudgeon.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mech.) A curved instrument or handle of iron or wood, for
    holding and turning bits, etc.; a bitstock.
    [1913 Webster]
 
   8. A pair; a couple; as, a brace of ducks; now rarely applied
    to persons, except familiarly or with some contempt. "A
    brace of greyhounds." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He is said to have shot . . . fifty brace of
       pheasants.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
       A brace of brethren, both bishops, both eminent for
       learning and religion, now appeared in the church.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       But you, my brace of lords.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. pl. Straps or bands to sustain trousers; suspenders.
    [1913 Webster]
 
       I embroidered for you a beautiful pair of braces.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   10. Harness; warlike preparation. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        For that it stands not in such warlike brace.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. Armor for the arm; vantbrace.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mining) The mouth of a shaft. [Cornwall]
     [1913 Webster]
 
   {Angle brace}. See under {Angle}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brace \Brace\, v. t. [imp. & p. p. {Braced}; p. pr. & vb. n.
   {Bracing}.]
   1. To furnish with braces; to support; to prop; as, to brace
    a beam in a building.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw tight; to tighten; to put in a state of tension;
    to strain; to strengthen; as, to brace the nerves.
    [1913 Webster]
 
       And welcome war to brace her drums.  --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   3. To bind or tie closely; to fasten tightly.
    [1913 Webster]
 
       The women of China, by bracing and binding them from
       their infancy, have very little feet. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Some who spurs had first braced on.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. To place in a position for resisting pressure; to hold
    firmly; as, he braced himself against the crowd.
    [1913 Webster]
 
       A sturdy lance in his right hand he braced.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To move around by means of braces; as, to brace
    the yards.
    [1913 Webster]
 
   {To brace about} (Naut.), to turn (a yard) round for the
    contrary tack.
 
   {To brace a yard} (Naut.), to move it horizontally by means
    of a brace.
 
   {To brace in} (Naut.), to turn (a yard) by hauling in the
    weather brace.
 
   {To brace one's self}, to call up one's energies. "He braced
    himself for an effort which he was little able to make."
    --J. D. Forbes.
 
   {To brace to} (Naut.), to turn (a yard) by checking or easing
    off the lee brace, and hauling in the weather one, to
    assist in tacking.
 
   {To brace up} (Naut.), to bring (a yard) nearer the direction
    of the keel by hauling in the lee brace.
 
   {To brace up sharp} (Naut.), to turn (a yard) as far forward
    as the rigging will permit.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brace \Brace\, v. i.
   To get tone or vigor; to rouse one's energies; -- with up.
   [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brace
   n 1: a support that steadies or strengthens something else; "he
      wore a brace on his knee"
   2: two items of the same kind [syn: {couple}, {pair}, {twosome},
     {twain}, {brace}, {span}, {yoke}, {couplet}, {distich},
     {duo}, {duet}, {dyad}, {duad}]
   3: a set of two similar things considered as a unit [syn:
     {pair}, {brace}]
   4: either of two punctuation marks ({ or }) used to enclose
     textual material
   5: a rope on a square-rigged ship that is used to swing a yard
     about and secure it
   6: elastic straps that hold trousers up (usually used in the
     plural) [syn: {brace}, {suspender}, {gallus}]
   7: an appliance that corrects dental irregularities [syn:
     {brace}, {braces}, {orthodontic braces}]
   8: a carpenter's tool having a crank handle for turning and a
     socket to hold a bit for boring [syn: {brace}, {bitstock}]
   9: a structural member used to stiffen a framework [syn:
     {brace}, {bracing}]
   v 1: prepare (oneself) for something unpleasant or difficult
      [syn: {brace}, {poise}]
   2: support or hold steady and make steadfast, with or as if with
     a brace; "brace your elbows while working on the potter's
     wheel" [syn: {brace}, {steady}, {stabilize}, {stabilise}]
   3: support by bracing
   4: cause to be alert and energetic; "Coffee and tea stimulate
     me"; "This herbal infusion doesn't stimulate" [syn:
     {stimulate}, {arouse}, {brace}, {energize}, {energise}, {perk
     up}] [ant: {calm}, {de-energise}, {de-energize}, {sedate},
     {tranquilize}, {tranquillise}, {tranquillize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top