Search result for

รุม

(55 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รุม-, *รุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุม[ADJ] light, Syn. อ่อนๆ, รุมๆ, Example: ย่าสั่งให้แม่บ้านเคี่ยวน้ำตาลโดยใช้ไฟรุมๆ
รุม[V] crowd, See also: swarm, throng, congregate, flock, stream, Example: แมลงรุมเข้ามาทำความเสียหายแก่พืชผักของชาวสวน, Thai definition: อาการที่คนหลายคนหรือสัตว์หลายตัวรวมกันเข้ามาทำอย่างใดอย่างหนึ่ง แก่ผู้หนึ่งหรือสิ่งหนึ่งอย่างไม่มีระเบียบ
รุม[ADJ] warm, Syn. รุมๆ, Example: หลานยังตัวรุมๆ อยู่เลย อย่าเพิ่งให้ออกไปตากแดดตากลม, Thai definition: อาการที่คนเริ่มจะเป็นไข้หรือจวนจะหาย แต่ยังไม่หายดี ตัวยังร้อนอยู่บ้างนิดหน่อย
รุม[V] beset, Syn. กลุ้มรุม, Example: อาทิตย์ก่อนผมถูกไข้หวัดใหญ่รุมเสียจนแย่เลย
รุม[V] set on a light fire, Thai definition: ทำให้ไฟร้อนกรุ่นๆ
รุมไฟ[V] keep the fire burning, See also: make a smoldering fire, Syn. สุมไฟ, Thai definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งวางทับลงบนกองไฟ เพื่อให้ไฟติดกรุ่นอยู่เสมอ
รุมไข้[V] cure somebody of his fever by giving him an antipyretic, See also: treat the fever, remedy a fever, give medicine to reduce the fever, Thai definition: เอายาให้คนไข้กินเพื่อไม่ให้ตัวร้อนจัด หรือเย็นจัด
รุมทึ้ง[V] pluck, See also: pull, tug, Example: ลูกเป็ดรุมเข้าแย่งไส้เดือนจนก้อนดินกลิ้งทับ พอเขาหยิบก้อนดินออก มันจึงลุกสลัดขน แล้วเข้ารุมทึ้งไส้เดือนต่อ
รุมล้อม[V] encircle, See also: crowd around, surround, encompass, Example: เด็กๆ เข้ามารุมล้อมเขาเพื่อขอลายเซ็น ซึ่งเขาก็หยอกล้ออย่างเป็นกันเอง
รุมเร้า[V] beset, See also: harass, trouble, Example: ปัญหาต่างๆ พากันมารุมเร้าเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย, Thai definition: เร่งกันเข้ามา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รุมก. อาการที่คนหลายคนหรือสัตว์หลายตัวรวมกันเข้ามาทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้หนึ่งหรือสิ่งหนึ่งอย่างไม่มีระเบียบ เช่น รุมตี รุมด่า แมลงวันรุมตอมเมล็ดทุเรียน, ประดังห้อมล้อมเข้ามา เช่น กลุ้มรุม รุมกันเข้าไปซื้อของ, ประดังกันเข้ามา เช่น โดนโรครุมเสียแย่
รุมกรุ่นอยู่ภายในเพราะพิษไข้เป็นต้น เช่น เป็นไข้ร้อนรุมอยู่หลายวัน.
รุม ๒, รุมว. อาการที่คนเริ่มจะเป็นไข้ หรือจวนจะหายแต่ยังไม่หายดี ตัวยังร้อนอยู่บ้างนิดหน่อย เรียกว่าตัวรุม หรือ ตัวรุม ๆ, (ไฟ) อ่อน ๆ เช่น ย่างบนไฟรุม ๆ เคี่ยวบนไฟรุม ๆ.
รุมล้อมก. ออเข้ามา, รุมเข้ามาห้อมล้อม, เช่น นักข่าวรุมล้อมนายกรัฐมนตรี.
รุมเร้าก. ประดังเข้ามา เช่น มีเรื่องร้าย ๆ เข้ามารุมเร้าอยู่เสมอ.
รุมไข้ก. เอายาให้คนไข้กินเพื่อไม่ให้ตัวร้อนจัดหรือเย็นจัด.
รุมไฟก. เอาฟืนดุ้นใหญ่ ๆ วางทับลงบนกองไฟเพื่อให้ไฟติดกรุ่นอยู่เสมอ, สุมไฟ ก็ว่า.
โชรมรุมกัน, ช่วยกัน, เช่น โชรมป่ายโชรมปืนโชรมโจม โชรมรุกโชรโชรม รเร่งรโรมโรมรุม (อนิรุทธ์).
ปรำรุมกล่าวโทษ.
มุงรุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มีระเบียบ เช่น มีคนมุงดูคนเป็นลมเต็มไปหมด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nate's headed out of town, and dan's headed for trouble.เนท เผชิญการออกจากเมือง และ แดนเผชิญกับปัญหาที่รุมเร้า There Might be Blood (2008)
They are devouring my entire winter supply of food!พวกเขากำลังรุมกินอาหารทั้งหมดที่ข้าเก็บไว้ฤดูหนาว Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Yeah, well at least Vanessa's not in Amsterdam... getting plowed by a bunch of European dudes.ใช่ แต่อย่างน้อย วาเนสซ่าก็ไม่อยู่อัมสเตอร์ดัม... ให้พวกหนุ่มยุโรปคอยรุมตอมอยู่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Jay, where are you? I'm getting pummeled over here.เจ นายอยู่ไหน ฉันถูกรุม WarGames: The Dead Code (2008)
I'm tripled-teamed. I can't get a shot off.ฉันถูกรุม โยนลูกไม่ได้เลย High School Musical 3: Senior Year (2008)
Too many guys off their feet at the rucks.ตอนเข้ารุม.. หลายคนเท้าอยู่สูงเกินไป Invictus (2009)
But a massacre.แต่ก็ต้องโดนรุมกินโต๊ะ Dragonball: Evolution (2009)
Wolves and vultures will feast on your corpse.พวกหมาป่าและอีแร้ง.. จะรุมทึ้งกินซากศพของนาย The Breath (2009)
Follow me, guys, but if a mosquito's buzzing around you, it bites you on the ass, you don't go gunning for the mosquito's attorney.พวกนายฆ่าฉันทิ้ง แต่ถ้ายุงกัดตูดนายทุกที่ทุกแห่ง มันรุมมากัดตูดนายไม่เลิกแน่ นายจะเอาปืนจ่อหัวคนที่เป็นทนายให้พวกฝูงยุงไม่ได้ Better Call Saul (2009)
You just left your family a secondhand Subaru.คุณเพิ่งจะทิ้งรถซูบารุมือสอง ทิ้งไว้ให้ครอบครัวคุณ 4 Days Out (2009)
If they get wind of this, They're going to be All over the boston police.ถ้าข่าวกระเซ็นกระสายออกไปละก็ นักข่าวต้องรุมตำรวจบอสตันกันแน่ Omnivore (2009)
I SPOKE TO HIS TEACHER. SHE TOLD ME HOW THE WHOLE SCHOOL AND THE WHOLE TOWN TURNED AGAINST HIM BASED ON NOTHING BUT A RUMOR.อย่างอันนี้ ตอนอายุ 14 ทอมมี่ถูกรุมทำร้ายปางตาย โดยพวกผู้ใหญ่ House on Fire (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุม[v.] (rum) EN: crowd ; swarm ; throng ; congregate ; flock ; stream   FR: affluer ; accourir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
besiege[VT] รุมล้อม, See also: ห้อมล้อม, มะรุมมะตุ้ม
beset with[PHRV] รุมเร้าด้วย, See also: ห้อมล้อมด้วย
besiege with[PHRV] รุมเร้าด้วย, See also: กลุ้มรุมด้วย
gang-rape[VT] ข่มขืน, See also: รุมโทรมหญิง
mob[VT] รุมล้อม, See also: ห้อมล้อม, กลุ้มรุม, Syn. throng, crowd, swarm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beset(บิเซท') {beset,beset,besetting,besets} vt. โจมตีทุกด้าน,กลุ้มรุม,รบกวน,ห้อมล้อม, See also: besetment n. ดูbeset besetter n. ดูbeset, Syn. annoy
besetting(บิเซท'ทิง) adj. ซึ่งโจมตีหรือกลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยั้ง
besiege(บีซีจฺ') {besieged,besieging,besieges} vt. ล้อม,โอบล้อม,ล้อมโจมตี,กลุ้มรุมด้วย (คำถาม/งาน/การรบกวนหรืออื่น ๆ), See also: besiegement n. besieger n.
bridegroom(ไบรด'กรุม) n. เจ้าบ่าว
rumba(รัม'บะ) vi.,n. (การ,เพลง) เต้นรำจังหวะรุมบ้า, Syn. rhumba
siege(ซีจฺ) n. การโอบล้อม,การล้อม,การล้อมโจมตี,การกลุ้มรุม,ฐานะ,ตำแหน่ง -Phr. (lay siege to โอบล้อม) vt. โอบล้อม,ล้อมรอบ., See also: siegeable adj., Syn. campaign,effort ###A. lull,pause
throng(ธรอง) n. ฝูงชน,กลุ่มคน,กลุ่ม,จำนวนมากมาย,การชุมนุม,เรื่องราวคับขัน vt.,vi. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,ชุมนุม,แออัด,ออกัน,กลุ้มรุม, Syn. mass

English-Thai: Nontri Dictionary
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม
besiege(vt) ล้อมรอบ,กลุ้มรุม,โอบล้อม
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
gobble(vt) ขยอกกลืน,สวาปาม,ตะกรุมตะกราม
guzzle(vi) ดื่มจัด,กินอย่างตะกรุมตะกราม,กินมูมมาม
lynch(vt) ใช้ศาลเตี้ย,รุมทำร้าย
mob(vt) ห้อมล้อม,กลุ้มรุมทำร้าย,ก่อการจลาจล,ชุลมุนวุ่นวาย
siege(vt) กลุ้มรุม,รุกเร้า,โอบล้อม,ล้อมรอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top