ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รุม

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รุม-, *รุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุม[ADJ] light, Syn. อ่อนๆ, รุมๆ, Example: ย่าสั่งให้แม่บ้านเคี่ยวน้ำตาลโดยใช้ไฟรุมๆ
รุม[V] crowd, See also: swarm, throng, congregate, flock, stream, Example: แมลงรุมเข้ามาทำความเสียหายแก่พืชผักของชาวสวน, Thai definition: อาการที่คนหลายคนหรือสัตว์หลายตัวรวมกันเข้ามาทำอย่างใดอย่างหนึ่ง แก่ผู้หนึ่งหรือสิ่งหนึ่งอย่างไม่มีระเบียบ
รุม[ADJ] warm, Syn. รุมๆ, Example: หลานยังตัวรุมๆ อยู่เลย อย่าเพิ่งให้ออกไปตากแดดตากลม, Thai definition: อาการที่คนเริ่มจะเป็นไข้หรือจวนจะหาย แต่ยังไม่หายดี ตัวยังร้อนอยู่บ้างนิดหน่อย
รุม[V] beset, Syn. กลุ้มรุม, Example: อาทิตย์ก่อนผมถูกไข้หวัดใหญ่รุมเสียจนแย่เลย
รุม[V] set on a light fire, Thai definition: ทำให้ไฟร้อนกรุ่นๆ
รุมไฟ[V] keep the fire burning, See also: make a smoldering fire, Syn. สุมไฟ, Thai definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งวางทับลงบนกองไฟ เพื่อให้ไฟติดกรุ่นอยู่เสมอ
รุมไข้[V] cure somebody of his fever by giving him an antipyretic, See also: treat the fever, remedy a fever, give medicine to reduce the fever, Thai definition: เอายาให้คนไข้กินเพื่อไม่ให้ตัวร้อนจัด หรือเย็นจัด
รุมทึ้ง[V] pluck, See also: pull, tug, Example: ลูกเป็ดรุมเข้าแย่งไส้เดือนจนก้อนดินกลิ้งทับ พอเขาหยิบก้อนดินออก มันจึงลุกสลัดขน แล้วเข้ารุมทึ้งไส้เดือนต่อ
รุมล้อม[V] encircle, See also: crowd around, surround, encompass, Example: เด็กๆ เข้ามารุมล้อมเขาเพื่อขอลายเซ็น ซึ่งเขาก็หยอกล้ออย่างเป็นกันเอง
รุมเร้า[V] beset, See also: harass, trouble, Example: ปัญหาต่างๆ พากันมารุมเร้าเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย, Thai definition: เร่งกันเข้ามา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รุมก. อาการที่คนหลายคนหรือสัตว์หลายตัวรวมกันเข้ามาทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้หนึ่งหรือสิ่งหนึ่งอย่างไม่มีระเบียบ เช่น รุมตี รุมด่า แมลงวันรุมตอมเมล็ดทุเรียน, ประดังห้อมล้อมเข้ามา เช่น กลุ้มรุม รุมกันเข้าไปซื้อของ, ประดังกันเข้ามา เช่น โดนโรครุมเสียแย่
รุมกรุ่นอยู่ภายในเพราะพิษไข้เป็นต้น เช่น เป็นไข้ร้อนรุมอยู่หลายวัน.
รุม ๒, รุมว. อาการที่คนเริ่มจะเป็นไข้ หรือจวนจะหายแต่ยังไม่หายดี ตัวยังร้อนอยู่บ้างนิดหน่อย เรียกว่าตัวรุม หรือ ตัวรุม ๆ, (ไฟ) อ่อน ๆ เช่น ย่างบนไฟรุม ๆ เคี่ยวบนไฟรุม ๆ.
รุมล้อมก. ออเข้ามา, รุมเข้ามาห้อมล้อม, เช่น นักข่าวรุมล้อมนายกรัฐมนตรี.
รุมเร้าก. ประดังเข้ามา เช่น มีเรื่องร้าย ๆ เข้ามารุมเร้าอยู่เสมอ.
รุมไข้ก. เอายาให้คนไข้กินเพื่อไม่ให้ตัวร้อนจัดหรือเย็นจัด.
รุมไฟก. เอาฟืนดุ้นใหญ่ ๆ วางทับลงบนกองไฟเพื่อให้ไฟติดกรุ่นอยู่เสมอ, สุมไฟ ก็ว่า.
โชรมรุมกัน, ช่วยกัน, เช่น โชรมป่ายโชรมปืนโชรมโจม โชรมรุกโชรโชรม รเร่งรโรมโรมรุม (อนิรุทธ์).
ปรำรุมกล่าวโทษ.
มุงรุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มีระเบียบ เช่น มีคนมุงดูคนเป็นลมเต็มไปหมด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't understand you if you're all screaming at me at the same time.ผมไม่เข้าใจ คุณเล่นรุมถามผมพร้อม ๆ กัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Pile on!รุมเลย! Stand by Me (1986)
-Pile on!- รุมเลย! Stand by Me (1986)
Everybody together?จะทำอะไร รุมอัดฉันเรอะ *batteries not included (1987)
But then Kaoru came and everything changedเมื่อไรที่คาโอรุมา ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
They fucked her and killed her.รุมชำเราแล้วยิงทิ้ง Casualties of War (1989)
And the other four men raped her.4 คนในกลุ่มเรา รุมโทรมเขา Casualties of War (1989)
Curley's gonna wanna get him lynched.มันคงอยากให้เขาโดนรุมประชาทัณฑ์ Of Mice and Men (1992)
"The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรม ... จะรุมเร้าทุกด้านโดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish..."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... Pulp Fiction (1994)
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
"came pouring at him toward our world. "มันเริ่มจะรุมล้อมตัวเขา และโลกทั้งโลก In the Mouth of Madness (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุม[v.] (rum) EN: crowd ; swarm ; throng ; congregate ; flock ; stream   FR: affluer ; accourir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
besiege[VT] รุมล้อม, See also: ห้อมล้อม, มะรุมมะตุ้ม
beset with[PHRV] รุมเร้าด้วย, See also: ห้อมล้อมด้วย
besiege with[PHRV] รุมเร้าด้วย, See also: กลุ้มรุมด้วย
gang-rape[VT] ข่มขืน, See also: รุมโทรมหญิง
mob[VT] รุมล้อม, See also: ห้อมล้อม, กลุ้มรุม, Syn. throng, crowd, swarm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beset(บิเซท') {beset,beset,besetting,besets} vt. โจมตีทุกด้าน,กลุ้มรุม,รบกวน,ห้อมล้อม, See also: besetment n. ดูbeset besetter n. ดูbeset, Syn. annoy
besetting(บิเซท'ทิง) adj. ซึ่งโจมตีหรือกลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยั้ง
besiege(บีซีจฺ') {besieged,besieging,besieges} vt. ล้อม,โอบล้อม,ล้อมโจมตี,กลุ้มรุมด้วย (คำถาม/งาน/การรบกวนหรืออื่น ๆ), See also: besiegement n. besieger n.
bridegroom(ไบรด'กรุม) n. เจ้าบ่าว
rumba(รัม'บะ) vi.,n. (การ,เพลง) เต้นรำจังหวะรุมบ้า, Syn. rhumba
siege(ซีจฺ) n. การโอบล้อม,การล้อม,การล้อมโจมตี,การกลุ้มรุม,ฐานะ,ตำแหน่ง -Phr. (lay siege to โอบล้อม) vt. โอบล้อม,ล้อมรอบ., See also: siegeable adj., Syn. campaign,effort ###A. lull,pause
throng(ธรอง) n. ฝูงชน,กลุ่มคน,กลุ่ม,จำนวนมากมาย,การชุมนุม,เรื่องราวคับขัน vt.,vi. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,ชุมนุม,แออัด,ออกัน,กลุ้มรุม, Syn. mass

English-Thai: Nontri Dictionary
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม
besiege(vt) ล้อมรอบ,กลุ้มรุม,โอบล้อม
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
gobble(vt) ขยอกกลืน,สวาปาม,ตะกรุมตะกราม
guzzle(vi) ดื่มจัด,กินอย่างตะกรุมตะกราม,กินมูมมาม
lynch(vt) ใช้ศาลเตี้ย,รุมทำร้าย
mob(vt) ห้อมล้อม,กลุ้มรุมทำร้าย,ก่อการจลาจล,ชุลมุนวุ่นวาย
siege(vt) กลุ้มรุม,รุกเร้า,โอบล้อม,ล้อมรอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top