ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neural network

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neural network-, *neural network*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neural network (Computer science)นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Neural networks (Computer science)เครือข่ายหน่วยประสาท (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See, i-it, um, it governs my neural network and helps control the power of the Intersect, almost like a, uh, like a pacemaker would for the heart.เห็นมั้ย มันควบคุมระบบประสาทของพ่อ และช่วยในการควบคุมพลังของอินเตอร์เส็คด้วย เหมือนกับ เอ่อ Chuck Versus the Living Dead (2010)
It governs my neural network and helps control the power of the Intersect.มันควบคุม เครื่อข่ายประสาทของพ่อ และช่วยควบคุม พลังของอินเตอร์เซ็ค Chuck Versus the Subway (2010)
It requires a cornea, iris, lens, retina optic nerves, muscles let alone the brain's elaborate neural network to interpret images.มันต้องมีกระจกตา, ม่านตาเลนส์จอตา ประสาทตาเส้นประสาทกล้ามเนื้อ Some of the Things That Molecules Do (2014)
Like a magician, we tricked the neural network into accepting our nano into its ranks, to alight in its midst.เราต้องทำเหมือนนักมายากล... และตบตาเครือข่ายประสาท ให้รับนาโนของเราเข้าไปในระบบ ให้อยู่ท่ามกลางพวกมัน Morgan (2016)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经元网[shén jīng yuán wǎng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] neural network [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニューラルネットワーク[nyu-rarunettowa-ku] (n) { comp } neural network [Add to Longdo]
リカレントニューラルネットワーク[rikarentonyu-rarunettowa-ku] (n) recurrent neural network [Add to Longdo]
神経回路網[しんけいかいろもう, shinkeikairomou] (n) biological neural network [Add to Longdo]
人工ニューラルネットワーク[じんこうニューラルネットワーク, jinkou nyu-rarunettowa-ku] (n) artificial neural network [Add to Longdo]
疎結合ニューラルネットワーク[そけつごうニューラルネットワーク, soketsugou nyu-rarunettowa-ku] (n) sparsely connected neural network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neural network
   n 1: computer architecture in which processors are connected in
      a manner suggestive of connections between neurons; can
      learn by trial and error [syn: {neural network}, {neural
      net}]
   2: any network of neurons or nuclei that function together to
     perform some function in the body [syn: {neural network},
     {neural net}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top