ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

two-faced

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -two-faced-, *two-faced*, two-fac, two-face
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
two-faced[ADJ] ซึ่งมีสองหน้า, See also: ซึ่งตีสองหน้า, ซึ่งหลอกลวง, Syn. deceitful, cavilling, treacherous
two-faced[ADJ] หลอกลวง
two-faced[ADJ] ที่มีสองหน้า
two-facedly[ADV] อย่างมีสองหน้า
two-facedness[N] การตีสองหน้า, See also: การหลอกลวง, การโกง

English-Thai: Nontri Dictionary
TWO-two-faced(adj) โกง,จอมปลอม,ตีสองหน้า,หลอกลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But a two-faced dude like you wouldn't survive a second on the street.แต่พวกตีสองหน้าอย่างนาย ออกถนนคนจริงล่ะไม่มีทางรอด Suicide Squad (2016)
I was just glad to see the two-faced bitch get served.ฉันแค่มีความสุขที่ได้เห็น นังตัวแสบสองหน้าโดนซะมั่ง Rise of the Villains: The Son of Gotham (2015)
How long have you been a two-faced slut?นานแค่ไหนแล้วที่เธอ เป็นคนตีสองหน้า นังร่าน Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
So, Kitty, everyone at school hates you because you're a two-faced lying slut who no one can trust.ทุกคนในโรงเรียนเกลียดเธอ เพราะเธอเป็นยัยร่าน สองหน้าที่คบไม่ได้ Guilty Pleasures (2013)
You lying, two-faced sack of shit.แกไอ้คนขี้โกหก แม่งโกหกอย่างหน้าด้านๆ Blood Money (2013)
Then of course, there's Jay, the self-righteous, cock-sucking, two-faced backstabber.แน่นอน ก็คงมีเจย์ พวกชอบคิดว่าตัวเองถูกต้อง พวกดูดจู๋ชาย มนุษย์สองหน้า This Is the End (2013)
Well, they make up for it by being two-faced and morally bankrupt. And the new accusations that their story... I would give anything to be a fly on the wall in that mansion.พวกเขาจะชดเชยด้วยการตี 2 หน้า และการล้มละลาย ฉันยอมแลกทุกอย่าง เพื่อให้ได้เป็น แมลงวันเกาะอยู่ที่คฤหาสน์นั่น Doubt (2012)
I don't want to hear any words from someone two-faced like you.ฉันไม่่อยากได้ยินคำพูดอะไรทั้งสิ้น /Nจากคนที่ชอบตีสองหน้าอย่างเธอ Miss Ripley (2011)
I'll have a commercial with Luis Guzman in it, and all they'll have are their words and their fears and whatever embarrassing photos they can get from my two-faced mother.ผมจะมีโฆษณาที่ Luis Guzman ร่วมเล่นด้วย แล้วพวกนั้นก็จะมีแค่คำพูดกับความกลัว และรูปภาพน่าขายหน้าอะไรก็ตาม Documentary Filmmaking: Redux (2011)
How does one go about killing an all-powerful wolf vamp and his two-faced older brother?แล้วใครล่ะจะฆ่า มนุษย์หมาป่าครึ่งแวมไพร์? และน้องชายที่ตีสองหน้า The Sun Also Rises (2011)
You little two-faced whore.จำคำพูดของคุณไว้นะ , ไม้ใกล้ฝั่ง Everything Is Broken (2010)
You listen to me, you two-faced douche...แกฟังฉันนะ ไอ้งั่งสองหน้า Sympathy for the Devil (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
two-facedThe story was a two-faced lie that she told you to make you angry with me.
two-facedYou are two-faced.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุทิงค์[N] tabour, See also: two-faced drum, Syn. กลองสองหน้า, ตะโพน, Example: เสียงมุทิงค์และเสียงฉาบเร่งรัวขึ้น หลังจากที่เงียบเสียงไปชั่วระยะเวลาสั้นๆ, Count unit: ใบ, ลูก
ตะโพน[N] two-faced drum, Syn. กลองสองหน้า, Example: พ่อจับลูกหัดตีตะโพนตั้งแต่เล็ก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: กลองสองหน้า รูปหัวสอบท้ายสอบกลางป่อง ขึงด้วยหนังทั้ง 2 หน้า มีขารอง ตีด้วยฝ่ามือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่จริงใจ[adj.] (mai jingjai) EN: insincere ; dishonest ; two-faced   FR: hypocrite ; malhonnête

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
two-faced    (j) tˈuː-fˈɛɪst (t uu1 - f ei1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两面三刀[liǎng miàn sān dāo, ㄌㄧㄤˇ ㄇㄧㄢˋ ㄙㄢ ㄉㄠ, / ] two-faced, three knives (成语 saw); double-cross; double dealing and back stabbing, #88,933 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
二面性[にめんせい, nimensei] (n) dual nature; bilateral character; two-facedness; two-sidedness [Add to Longdo]
裏表[うらおもて, uraomote] (n) (1) both sides; (2) wrong side out; reverse; opposite; (3) (See 表裏) double-dealing; two faces (c.f. two-faced); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 two-faced
   adj 1: marked by deliberate deceptiveness especially by
       pretending one set of feelings and acting under the
       influence of another; "she was a deceitful scheming
       little thing"- Israel Zangwill; "a double-dealing double
       agent"; "a double-faced infernal traitor and schemer"-
       W.M.Thackeray [syn: {ambidextrous}, {deceitful}, {double-
       dealing}, {duplicitous}, {Janus-faced}, {two-faced},
       {double-faced}, {double-tongued}]
   2: having two faces--one looking to the future and one to the
     past; "Janus the two-faced god" [syn: {Janus-faced}, {two-
     faced}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top