ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

web

W EH1 B   
153 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -web-, *web*
English-Thai: Longdo Dictionary
webmaster(n ) ผู้ดูแลเว็บไซต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
web[N] ใยแมงมุม
web[VT] ทำให้เป็นใยแมงมุม, See also: ปกคลุมด้วยใยแมงมุม
webby[ADJ] ซึ่งคล้ายกับใยแมงมุม, See also: ซึ่งมีใยแมงมุม, ซึ่งประกอบด้วยใยแมงมุม
webbed[ADJ] ซึ่งมีใยแมงมุม, See also: ซึ่งมีพังผืด
webbing[N] สายรัด
webfoot[N] เท้าที่มีพังผืดระหว่างนิ้ว
weblike[ADJ] ซึ่งมีลักษณะเหมือนใยแมงมุม
website[N] ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต
webster[N] ผู้ถักทอสิ่งต่างๆ (คำโบราณ), Syn. weaver
webworm[N] ตัวดักแด้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
web(เวบ) n. ใยแมงมุม,ใย,พังผืดที่อยู่ระหว่างนิ้วเท้าของกบ ค้างคาวและสัตว์อื่น ๆ บางชนิด,ม้วนกรดาษขนาดใหญ่,ชุด,ร่างแห,ข่ายงาน vt. vi. คลุมด้วยสิ่งดังกล่าว,ทำให้เป็นสิ่งดังกล่าว เว็บเป็นคำเรียกสั้น ๆ ของเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) ซึ่งหมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลกดู internet, HTML ประกอบ, See also: weblike adj., Syn. trap,network
web browserเว็บบราวเซอร์ <คำอ่าน>เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถอ่านไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) บนเวิลด์ไวด์เว็บได้ โปรแกรมที่มีชื่อที่เป็นที่นิยมในขณะนี้คือ Nestcape และ Microsoft Internet Explorerดู world wide web ประกอบ
web footเท้าตีนเป็ด, Syn. duck foot
web pageเว็บเพจหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีเนื้อหาที่เราจะได้เห็นบนจอภาพ โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต (internet) ดู world wide web ประกอบ
web siteเว็บไซต์หมายถึง แฟ้มข้อมูลหรือกลุ่มแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่บนเวิลด์ไวด์เว็บดู world wide web ประกอบ
web-toed(เวบ'โทดฺ) adj. มีพังผืดระหว่างนิ้วเท้า,เป็นเท้าตีนเป็ด
webbed(เวบดฺ) adj. มีพังผืดระหว่างนิ้ว,มีใยแมงมุมมาก
webby(เวบ'บี) adj. เป็นพังผืด,เป็นเส้นใย,มีพังผืด,มีเส้นใยมาก
webfoot(เวบ'ฟุท) n. เท้าที่มีพังผืดระหว่างนิ้ว,สัตว์ที่มีเท้าตีนเป็ด, See also: web-footed adj. pl. webfeet
cobweb(คอบ'เวบ) n. ใยแมงมุม,เส้นใยแมงมุม,แผนการ,ความยุ่งเหยิงสับสน vt. ทำให้ยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
web(n) สิ่งทอ,ผ้าบาง,เยื่อ,ใยแมงมุม,พังพืด
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
webแผ่น, แผ่นขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
web browserโปรแกรมค้นดูเว็บ, เว็บเบราว์เซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
web browserโปรแกรมค้นดูเว็บ, เว็บเบราว์เซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
web masterผู้ดูแลเว็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
web masterผู้ดูแลเว็บ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
web pageเว็บเพจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
web pageเว็บเพจ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
web publishingการจัดพิมพ์เว็บ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
web serverตัวบริการเว็บ, เครื่องบริการเว็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
web serverตัวบริการเว็บ, เครื่องบริการเว็บ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Web 2.0เว็บ 2.0 [TU Subject Heading]
Web Accessibility Initiativeคณะริเริ่มดำเนินการทำให้เว็บเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ [Assistive Technology]
Web browserโปรแกรมดูเว็บ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลหรือโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) [Assistive Technology]
web browserเว็บเบราเซอร์, โปรแกรมใช้สำหรับแสดงเว็บเพจ และสามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นในเว็บเพจเดียวกันหรือเว็บเพจอื่นผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงค์ เรียกสั้นๆ ว่า ลิงค์ เว็บบราวเซอร์ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกเหนือไปจากการสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนไฟล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Web Content Accessibility Guidelinesข้อกำหนดการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ [Assistive Technology]
Web databaseเว็บดาตาเบส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Web databasesฐานข้อมูลเว็บ [TU Subject Heading]
web hostingเว็บโฮสติง, บริการพื้นที่สำหรับสร้างเว็บบนอินเทอร์เน็ต และจัดเก็บเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
web masterผู้ดูแลเว็บ [คอมพิวเตอร์]
web pageเว็บเพจ, หน้าเอกสารที่เขียนขึ้นในรูปแบบภาษาเอชทีเอ็มแอล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารหน้าอื่นได้ โดยเรียกดูผ่านเว็บบราวเซอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
webinar[เวบบิหน่า] (n ) สัมมนาผ่านเวบไซท์
webvertize (vi vt ) web + advertise หมายถึง โฆษณาบนเวบไซต์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He takes 10,000 Gl Joes,... ..slaps some gills on 'em, webs their feet, packages them in seaweed.คุณจะได้ไม่หลงทาง ราตรีสวัสดิ์ Big (1988)
You know, you probably shouldn't build your web up here in the window.เธอก็รู้ว่า บางทีเธอไม่ควร ชักใยไว้ตรงหน้าต่างนั่น James and the Giant Peach (1996)
We'll use Miss Spider's web for a net. Hurry!เราจะใช้ใยแมงมุมทำตาข่าย เร็วเข้า! James and the Giant Peach (1996)
We shop at home, we surf the Web but at the same time we feel emptier and more cut off from each other than at any other time in human history.เราซื้อสินค้าที่บ้านเราท่องเว็บ แต่ในเวลาเดียวกันเรารู้สึกดาม และอื่น ๆ ถูกตัดออกจากกัน Contact (1997)
What we can do... is take a lot of these small plates and surround a container with a web of them.คือใช้แผ่นขั้วเล็กๆ จำนวนมากเอามาต่อล้อมช่องใส่คนไว้แทน Primer (2004)
Doði vidjeti što je novo na web stranici školeเข้าไปดูอะไรใหม่ ๆ ที่เว็บไซต์โรงเรียนดีกว่า The Guy Was Cool (2004)
"Oh what a tangled web we weaveช่างเป็นสายใยที่ยุ่งเหยิง The Perfect Man (2005)
If you're gonna dig deeper, then most of us have Web sites.ถ้าคุณอยากได้รายละเอียดเพิ่ม ไปดูเวปไซต์ของพวกเราได้ The Constant Gardener (2005)
Let's go to the auction web site!ไปเว็บประมูลของดีกว่า! Train Man (2005)
You can't buy the ticket to her house on any travel agency's web site!เพราะนายไม่มีวันจะหาซื้อตั๋วไปบ้านเธอได้ ไม่ว่าจากเว็ปของบริษัทท่องเที่ยวไหน! Train Man (2005)
WO MAN ON RADIO: ...dot-com for a link to the FEMA Web site.(KISSIN G) Deja Vu (2006)
WO MAN ON RADIO: ...dot-com for a link to the FEMA Web site.-What's going on? -Give it a second. Deja Vu (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
webA big spider was spinning a web.
webAlthough the web looks soft and delicate, it is strong.
webAnd though a web looks complicated, it takes a spider little time to make one and catch insects.
webA spider weaves a web.
webDoes ALC's web site include an archive of English expressions?
webDo you suppose I should attach the web page's URL on those occasions?
webDue to ill-health of the web-manager, loss of motivation and other circumstances I have decided that it is not possible to continue.
webHave you ever seen a spider spinning its web?
webI am absorbed in growing herbs and your Web pages are a great help to me.
webI am interested in creating my own Web pages.
webI hear that you can burn CDs with WindowsXP, could you tell me a website that explains the procedures involved?
webIt's fine to set up a web page, just be sure you don't infringe anybody's copyright.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เว็บไซต์[N] website, Example: ในการประกาศขายของในเวบไซต์ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ปรากฏมักเป็นข้อมูลเท็จ, Thai definition: ที่อยู่ของข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต, Notes: (อังกฤษ)
ใย[N] web, See also: fiber, thread, cobweb, filament, gossamer, staple, Syn. สายใย, Example: โต๊ะเครื่องแป้งมีใยแมงมุมขึงพาดกระจกเงาที่แตกร้าว, Thai definition: สิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆ บางๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi Wēpboē) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber   FR: Andrew Lloyd Webber
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: blog ; web log   FR: blog [m] = bloc [m] = blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: spin a web   FR: tisser une toile
พังผืดเท้า[n. exp.] (phang pheūt thāo) EN: webbed foot   FR: patte palmée [f]
สายใยอาหาร[n. exp.] (sāiyai āhān) EN: food web   
เว็บ[n.] (wep) EN: web   FR: web [m] ; toile [f]
เว็บบอร์ด[] (wepbøt) EN: webboard = web board   
เว็บแคม[n.] (wepkhaēm) EN: webcam   FR: webcam [f] ; netcam [f]
เว็บไซต์ = เว็บไซท์[n.] (wepsai) EN: website   FR: site web [m] ; site Internet [m]
ใย[n.] (yai) EN: fibre ; filament ; web ; thread ; cobweb ; gossamer ; staple   FR: fibre [f] ; filament [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WEB W EH1 B
WEBB W EH1 B
WEBS W EH1 B Z
WEBER W EH1 B ER0
WEBBS W EH1 B Z
WEBRE W EH1 B ER0
WEBLEY W EH1 B L IY0
WEBBER W EH1 B ER0
WEBBED W EH1 B D
WEBB'S W EH1 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
web (n) wˈɛb (w e1 b)
Webb (n) wˈɛb (w e1 b)
webs (n) wˈɛbz (w e1 b z)
Webber (n) wˈɛbər (w e1 b @ r)
webbed (j) wˈɛbd (w e1 b d)
webbing (n) wˈɛbɪŋ (w e1 b i ng)
web-toed (j) wˈɛb-toud (w e1 b - t ou d)
web-footed (j) wˈɛb-fˈutɪd (w e1 b - f u1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网站[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] website; network station; node, #1,129 [Add to Longdo]
网民[wǎng mín, ㄨㄤˇ ㄇㄧㄣˊ, / ] web users, #6,379 [Add to Longdo]
韦伯[Wéi bó, ㄨㄟˊ ㄅㄛˊ, / ] Webb (English name); Weber, #16,554 [Add to Longdo]
点播[diǎn bō, ㄉㄧㄢˇ ㄅㄛ, / ] webcast; to request item for broadcast on radio program; dibble seeding; spot seeding, #21,482 [Add to Longdo]
[, ㄆㄨˇ, ] web (of feet of ducks, frogs etc), #62,657 [Add to Longdo]
博客[bó kè, ㄅㄛˊ ㄎㄜˋ, ] web log; blog; blogger [Add to Longdo]
摄像头[shè xiàng tóu, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄡˊ, / ] webcam [Add to Longdo]
摄象头[shè xiàng tóu, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄡˊ, / ] web camera [Add to Longdo]
网络客[wǎng luò kè, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, / ] web user; guest user [Add to Longdo]
网志[wǎng zhì, ㄨㄤˇ ㄓˋ, / ] web log; blog; same as 博客 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnabriss {m}web break [Add to Longdo]
Bahneinführung {f}web feeding [Add to Longdo]
Bahnglättung {f}web glazing [Add to Longdo]
Bahnspannung {f}web tension [Add to Longdo]
Schwimmfuß {m} | Schwimmfüße {pl}web foot; webfoot | web feet [Add to Longdo]
Schwimmhaut {f} [anat.] | mit Schwimmhaut versehenweb | webbed [Add to Longdo]
Stegbreite {f}web thickness [Add to Longdo]
Webkamm {m}weaving comb [Add to Longdo]
Web-basiert; WWW-basiert {adj}web based [Add to Longdo]
Weben {n}weaving [Add to Longdo]
Weber {m}; Weberin {f} | Weber {pl}; Weberinnen {pl}weaver | weavers [Add to Longdo]
Weberei {f} | Webereien {pl}weaving | weavings [Add to Longdo]
Weberei {f} | Webereien {pl}weaving mill | weaving mills [Add to Longdo]
Weberknecht {m}harvestman [Add to Longdo]
Weberschiffchen {n}shuttle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
ようつべ[, youtsube] (n) (sl) YouTube (Internet video-sharing web site) [Add to Longdo]
アクセスカウンター;アクセスカウンタ[, akusesukaunta-; akusesukaunta] (n) {comp} access counter; Web counter [Add to Longdo]
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) {comp} (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アメリカ白灯蛾[アメリカしろひとり;アメリカシロヒトリ, amerika shirohitori ; amerikashirohitori] (n) (uk) fall webworm (Hyphantria cunea) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウェブ[うえぶ, uebu] (World Wide) Web [Add to Longdo]
クロウラー[くろうらー, kuroura-] (Web) crawler [Add to Longdo]
連結網[れんけつもう, renketsumou] web [Add to Longdo]
イージーウェブ[いーじーうえぶ, i-ji-uebu] Ezweb [Add to Longdo]
キーウェブクリエイタ[きーうえぶくりえいた, ki-uebukurieita] KeyWeb Creater [Add to Longdo]
ジャバウェブサーバ[じゃばうえぶさーば, jabauebusa-ba] JavaWebServer [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[うえぶえくすぷろーら, uebuekusupuro-ra] Web Explorer [Add to Longdo]
ウェブティービー[うえぶていーびー, uebutei-bi-] WebTV [Add to Longdo]
ウェブデービー[うえぶでーびー, uebude-bi-] WebDB [Add to Longdo]
ウェブデュー[うえぶでゆー, uebudeyu-] WebdeW [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はた, hata] Webstuhl [Add to Longdo]
織る[おる, oru] weben [Add to Longdo]
織機[しょっき, shokki] Webstuhl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Web \Web\, n. [OE. webbe, AS. webba. See {Weave}.]
   A weaver. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Web \Web\, n. [OE. web, AS. webb; akin to D. web, webbe, OHG.
   weppi, G. gewebe, Icel. vefr, Sw. v[aum]f, Dan. v[ae]v. See
   {Weave}.]
   [1913 Webster]
   1. That which is woven; a texture; textile fabric; esp.,
    something woven in a loom.
    [1913 Webster]
 
       Penelope, for her Ulysses' sake,
       Devised a web her wooers to deceive. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Not web might be woven, not a shuttle thrown, or
       penalty of exile.           --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. A whole piece of linen cloth as woven.
    [1913 Webster]
 
   3. The texture of very fine thread spun by a spider for
    catching insects at its prey; a cobweb. "The smallest
    spider's web." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: Tissue; texture; complicated fabrication.
    [1913 Webster]
 
       The somber spirit of our forefathers, who wove their
       web of life with hardly a . . . thread of rose-color
       or gold.               --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
       Such has been the perplexing ingenuity of
       commentators that it is difficult to extricate the
       truth from the web of conjectures.  --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   5. (Carriages) A band of webbing used to regulate the
    extension of the hood.
    [1913 Webster]
 
   6. A thin metal sheet, plate, or strip, as of lead.
    [1913 Webster]
 
       And Christians slain roll up in webs of lead.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster] Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) The blade of a sword. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         The sword, whereof the web was steel,
         Pommel rich stone, hilt gold.   --Fairfax.
      [1913 Webster]
    (b) The blade of a saw.
      [1913 Webster]
    (c) The thin, sharp part of a colter.
      [1913 Webster]
    (d) The bit of a key.
      [1913 Webster]
 
   7. (Mach. & Engin.) A plate or thin portion, continuous or
    perforated, connecting stiffening ribs or flanges, or
    other parts of an object. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) The thin vertical plate or portion connecting the
      upper and lower flanges of an lower flanges of an iron
      girder, rolled beam, or railroad rail.
      [1913 Webster]
    (b) A disk or solid construction serving, instead of
      spokes, for connecting the rim and hub, in some kinds
      of car wheels, sheaves, etc.
      [1913 Webster]
    (c) The arm of a crank between the shaft and the wrist.
      [1913 Webster]
    (d) The part of a blackmith's anvil between the face and
      the foot.
      [1913 Webster]
 
   8. (Med.) Pterygium; -- called also {webeye}. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. (Anat.) The membrane which unites the fingers or toes,
    either at their bases, as in man, or for a greater part of
    their length, as in many water birds and amphibians.
    [1913 Webster]
 
   10. (Zool.) The series of barbs implanted on each side of the
     shaft of a feather, whether stiff and united together by
     barbules, as in ordinary feathers, or soft and separate,
     as in downy feathers. See {Feather}.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]
 
   {Pin and web} (Med.), two diseases of the eye, caligo and
    pterygium; -- sometimes wrongly explained as one disease.
    See {Pin}, n., 8, and {Web}, n., 8. "He never yet had
    pinne or webbe, his sight for to decay." --Gascoigne.
 
   {Web member} (Engin.), one of the braces in a web system.
 
   {Web press}, a printing press which takes paper from a roll
    instead of being fed with sheets.
 
   {Web system} (Engin.), the system of braces connecting the
    flanges of a lattice girder, post, or the like.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 web \web\ (w[e^]b), n.
   The {world-wide web}; -- usually referred to as {the web}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Web \Web\ (w[e^]b), v. t. [imp. & p. p. {Webbed}; p. pr. & vb.
   n. {Webbing}.]
   To unite or surround with a web, or as if with a web; to
   envelop; to entangle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 web
   n 1: an intricate network suggesting something that was formed
      by weaving or interweaving; "the trees cast a delicate web
      of shadows over the lawn"
   2: an intricate trap that entangles or ensnares its victim [syn:
     {web}, {entanglement}]
   3: the flattened weblike part of a feather consisting of a
     series of barbs on either side of the shaft [syn: {vane},
     {web}]
   4: an interconnected system of things or people; "he owned a
     network of shops"; "retirement meant dropping out of a whole
     network of people who had been part of my life"; "tangled in
     a web of cloth" [syn: {network}, {web}]
   5: computer network consisting of a collection of internet sites
     that offer text and graphics and sound and animation
     resources through the hypertext transfer protocol [syn:
     {World Wide Web}, {WWW}, {web}]
   6: a fabric (especially a fabric in the process of being woven)
   7: membrane connecting the toes of some aquatic birds and
     mammals
   v 1: construct or form a web, as if by weaving [syn: {web},
      {net}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 web /wɛp/
  spiderweb

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top