ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่จริงใจ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่จริงใจ-, *ไม่จริงใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่จริงใจ[ADJ] insincere, See also: dishonest, two-faced

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But however insincere you choose to be, you shall not find me so.แต่ยังไงก็ตามเมื่อเธอเลือกที่จะไม่จริงใจ เธอก็จะไม่ได้รับความจริงใจจากฉันเหมือนกัน Episode #1.6 (1995)
You may think you have a lot of friends now, but if you're not true to them, then it won't last.แต่ถ้าเธอไม่จริงใจกับเค้า เค้าก็คงไม่จริงใจตอบ My Tutor Friend (2003)
"...must be free from all insincerity."... ต้องปราศจากความไม่จริงใจ Pride & Prejudice (2005)
Look, I know it sounds insincere when people say that, but... we could.นี่ ฉันรู้ว่าคำเมื่อกี้มันดไม่จริงใจเลยว่าเวลาเค้าพูดกัน แต่... เราทำได้นี่ Purple Giraffe (2005)
Why do i get this nagging feeling you're being less than honest with me ?ทำไมผมถึงมีความรู้สีกว่าคุณไม่จริงใจกับผม ? Arrival (2005)
And devious.และไม่จริงใจ Bulletproof (2009)
Unless you can be completely honest with me...ถ้าคุณไม่จริงใจกับฉันอย่างเต็มที่... If I Had a Hammer (2009)
You're saying I'm easier to win over than a bunch of pseudo-intellectual, homesick malcontents?เธอกำลังพูดว่า ฉันมันง่ายที่จะเอาชนะใข่ไหม มากกว่าพวก เทียมไม่จริงใจที่มีสติปัญญา ที่มันไม่น่าพอใจ Dan de Fleurette (2009)
My "thank you" was not sincere.ขอบใจ ของฉันไม่จริงใจ The Vengeance Formulation (2009)
I sense that's not sincere, although I have no idea why.ฉันรู้ว่านายไม่จริงใจ ถึงแม้ฉันไม่รู้ว่าทำไม The Maternal Congruence (2009)
Wow, that did not sound sincere.ว้าว นั่นยังฟังดูไม่จริงใจพอ The Beginning in the End (2010)
If you came all the way here, why don't you be a bit more honest?ทำไมคุณไม่จริงใจให้เหมือนอย่างความพยายามของคุณในการมาที่นี่ล่ะ Episode #1.4 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่จริงใจ[adj.] (mai jingjai) EN: insincere ; dishonest ; two-faced   FR: hypocrite ; malhonnête

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tongue-in-cheek[IDM] เล่นๆ สนุกๆ ไม่จริงจัง, See also: ไม่จริงใจ
synthetic[ADJ] ไม่แท้จริง, See also: ไม่จริงใจ, ปลอมๆ, Syn. insincere, not genuine
untrue[ADJ] ไม่จริงใจ, See also: ไม่ซื่อสัตย์, Syn. unfaithful, Ant. faithful, honest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bathos(เบ'ธอส) n. วิธีการลดหรือเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ,ความไม่จริงใจ,ความแสร้ง,ความตรงกันข้าม,ความธรรมดาหรือจืดชืด, See also: bathetic adj.
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน,สามัญชน,การพูดที่ไม่จริงใจ
claptrapn. คำพูดที่ไม่จริงใจ
disingenuous(ดิสอินเจน'นิวอัส) adj. ไม่ตรงไปตรงมา,ไม่จริงใจ,
forked(ฟอร์คดฺ) adj. เป็นง่าม,เป็นกิ่งก้าน,คดเคี้ยว,ไม่จริงใจ,คลุมเครือ,กำกวม., See also: forkedness n.
hollow(ฮอล'โล) adj.,adv. เป็นโพรง,เป็นหลุม,กลวง,ว่าง,เว้า,ไม่มีความหมาย,ไม่จริงใจ,เท็จ n.,vt. (ทำให้เป็น,กลายเป็น) โพรง,หลุม,แอ่ง,ที่ว่าง,ที่กลวง,หุบเขา -Phr. (beat all hollow ชนะสิ้นเชิง), See also: hollowness n., Syn. empty,su
insincere(อินซินเซียร์') adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ., See also: insincerely adv., Syn. false
insincerity(อินซินเซีย'ริที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่จริงใจ,การหลอกลวง, Syn. hypocrisy
meretricious(เมอริทริช'เชิส) adj. บาดตา,ฉูดฉาดและหรูหราแต่ไม่มีราคา,หลอกลวง,ไม่จริงใจ,แพศยา,ชั่วช้า., See also: meretriciousness n., Syn. tawdry

English-Thai: Nontri Dictionary
hollowness(n) ความกลวง,ความไม่เป็นแก่นสาร,ความไม่จริงใจ,ความไม่แน่นอน
ILL ill will(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่จริงใจ,ความมุ่งร้าย
insincere(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ,หน้าไหว้หลังหลอก
insincerity(n) ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่จริงใจ,ความหน้าไหว้หลังหลอก
meretricious(adj) บาดตา,ฉูดฉาด,หลอกลวง,แพศยา,ไม่จริงใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่อาจไม่ถูกต้อง, ที่อาจไม่แท้จริง เช่น ein zweifelhaftes Kompliment คำเยินยอที่อาจไม่จริงใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top