ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

two-ply

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -two-ply-, *two-ply*, two-p
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา two-ply มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *two-ply*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
two-ply[ADJ] ที่ประกอบด้วยสองชิ้น
two-piece[ADJ] ซึ่งมีสองชิ้น, See also: ซึ่งมีสองส่วน, ซึ่งเป็นชุดว่ายน้ำทูพีซ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
system, biparty; system, two-partyระบบสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, two-party; system, bipartyระบบสองพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
two-party systemระบบสองพรรค [ดู bipartism และ biparty system] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
two-plus-one address instructionคำสั่งเลขที่อยู่สองบวกหนึ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Two-phase flowการไฟลแบบสองเฟส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Discrimination, Two-Pointการแยกจุดสัมผัส,การแยกจุดสัมผัส2จุด,ความรู้สึกสัมผัสและแยกจุด,ความสามารถในการแยกการสัมผัสสองจุด,แยกแยะความละเอียดของสิ่งที่มาสัมผัสได้ [การแพทย์]
Goals, Two-Positiveเป้าประสงค์ที่มีให้เลือก 2 อย่างที่น่าพึงพอใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your homework assignment for tonight is to take one of the poems that I'm listing on the board and write a two-page analysis.นี่การบ้านสำหรับคืนนี้ของเธอ คือเลือกกลอน กลอนนึง ที่ฉันจดไว้บนกระดาน Loving Annabelle (2006)
They are making a two-pronged attack.พวกมันกำลังตีขนาบ 2 ด้านพร้อมกัน Letters from Iwo Jima (2006)
We kept a very, very secure lock, to make sure that no one could ever hurt us, in our own two-person world.- น่าชื่นชมจังนะ! - น่าชื่นชมจังนะ! นี่คือแบ็คแกมมอนใช่มั้ย? Ouran High School Host Club (2006)
At least, not in the sense of traditional two-person intimacy.อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในแง่ชู้สาวล่ะ Chuck Versus the Sandworm (2007)
..is flirting with the girl in a two-piece swim suit?...ซึ่งกำลังเกี้ยวผู้หญิงในชุดทูพีชใช่ไหม? Heyy Babyy (2007)
You look so sexy in this two-piece..คุณดูเซ็กส์ซี่มากในชุดทูพีชนี้... Heyy Babyy (2007)
My feet are very warm. Two-pairs-of-socks warm.นั่นมันแปลกกว่าการสามารถ อ่านความคิดคนได้ตรงไหน? Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
I saved this, though. Possums have a two-pronged penis.แต่ฉันเก็บมันมาได้ ทั้งอันเลย เจี๊ยวพอสซั่มมันมี 2 แง่งอ่ะ The Fourth Man in the Fire (2008)
The Flat Duo Jets. , two-piece band from North Carolina.วง "เดอะ แฟล็ต ดูโอ เจ็ทส์" วงสองชิ้นจากนอร์ทแคโรไลนา It Might Get Loud (2008)
Two-plus decades doing this job,and a cop's never once handed me a get-out-of-jail card.สิบสองปีที่ทำงานนี้ ตำรวจไม่เคยให้บัตรผ่านคุกฟรีฉันเลย All in the Family (2008)
It's a two-pronged assault, and we're confident that it stands a good chance of catching Juma off guard, but we're losing time.เป็นการเข้าโจมตีจาก 2 ชุด เรามั่นใจว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุด ที่จะเข้าจัดการกับสมุนของจูม่า แต่ตอนนี้เรากำลังเสียเวลาไปเปล่า ๆ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Two-piece. ok, bye.ทูพีซนะ โอเค บาย You're Undead to Me (2009)
Two-point-five seconds for the light to return. That's the moon. We hit the moon.นั่นไงดวงจันทร์ เรายิงโดนดวงจันทร์ นั่นการทดลองใหญ๋โตของนายเหรอ The Lunar Excitation (2010)
Yeah, um, I have a two-part question.เออ ฉันมี2คำถาม The Plimpton Stimulation (2010)
This is a one-paycheck family, and we can no longer live a two-paycheck life.ครอบครัวนี้ มีรายได้ทางเดียว เราเอาแต่ใช้ ไม่มีเงินเก็บ Keep Your Friends Close (2010)
If you buy one today, you will also get our Yoshim two-pronged carving fork...ถ้าคุณตัดสินในซื้่อวันนี้/Nคุณยังจะได้ ส้อมสำหรับย่างเนื้อ/Nโยซิมอีกด้วย Remembrance of Things Past (2010)
Even though you weren't going to do that, how come we had a two-party encounter at the police station?ถึงแม้นายจะไม่ได้ทำจริง แล้วเราทั้งสองฝ่ายไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นที่สถานีตำรวจได้ยังไงหล่ะ Episode #1.8 (2010)
The amount of chips you eat, the way you always have to keep your hands and mouth busy, you were a two-pack-a-day man for sure.นมันฝรั่งขนาดนี้ ไหนยังต้องคอยทำให้มือปากไม่ว่าง เมื่อก่อนคงเคยสูบ วันลุ 2 ซองแน่ๆ Fast Five (2011)
But I do have a state-of-the-art two-photon microscope and a place to stay in Riyadh for the winter.แต่ฉันมีกล้องส่องทูโพรตอนชั้นเยี่ยม และที่พักในริยาร์ดในหน้านาว The Benefactor Factor (2011)
It's a two-person job.นั้นมันงานสำหรับ สองคน The Cohabitation Formulation (2011)
We can no longer live a two-paycheck life.เราอยู่ไม่ได้ ถ้ามีคนใช้เงินถึงสองคน Moments Later (2011)
- Everybody's gonna have a two-piece.- ทุกคนจะใส่ทูพีซ The Bridge (2011)
- So we'll get you a two-piece.- เราจะซื้อทูพีซให้ลูก The Bridge (2011)
I can't believe I'm wearing a two-piece. Me neither.- ไม่อยากเชื่อว่าฉันใส่ทูพีช The Bridge (2011)
Being seen in public in a two-piece.การอวดเรือนร่างในบิกินี่ The Bridge (2011)
But truth is a two-parter.แต่ถ้า ทรูธ มี 2 อย่าง Beneath (2011)
It's really a two-person operation.น่าเจ็บปวดจริง ๆ มันเป็นเรื่องที่ต้องทำสองคนอะนะ And Hoarder Culture (2011)
This looks like a two-pronged attack.ดูเหมือนเป็นการโจมตีแบบสองง่าม The Duo (2011)
Yeah, I love it. A two-piece meal.ใช่แล้ว ฉันชอบนะ ไก่อร่อย Battleship (2012)
A two-pilot system was implemented.ระบบ 2 นักขับจึงถูกสร้างขึ้น Pacific Rim (2013)
No, this year I planned a two-person costume with Annie.หล่อนจะเป็นสาวริงไซด์ของฉัน Paranormal Parentage (2013)
They want rodeo and two-pound steaks.พวกเขาต้องการปศุสัตว์และ สองปอนด์สเต็ก. The Family (2013)
A two-pronged weapon made of chrome-plated steel matching an AK-47.อาวุธที่มีสองง่าม ทำจากเหล็กชุบโครเมียม ตรงกับปืนAK-47 The Survivor in the Soap (2013)
Bobby Fischer failed to show up the match is Spassky's, regardless of what happens now. A two-point advantage is considered practically insurmountable.สแปสกี้ชนะและได้ 2 แต้ม ทำให้ได้เปรียบอย่างมาก Pawn Sacrifice (2014)
This is the best damn food in the whole Two Pines area.Das ist das absolut beste Essen im Two-Pines-Gebiet. Meatballs (1979)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
two-ply (j) tˈuː-plaɪ (t uu1 - p l ai)
two-piece (n) tˈuː-piːs (t uu1 - p ii s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双人[shuāng rén, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ, / ] two-person; double; pair; tandem, #8,645 [Add to Longdo]
两党制[liǎng dǎng zhì, ㄌㄧㄤˇ ㄉㄤˇ ㄓˋ, / ] two-party system, #120,352 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschluss {m} | mit zwei Anschlüssenport | two-port [Add to Longdo]
Felge {f} | Felgen {pl} | abnehmbare Felge | dreiteilige Felge | einteilige Felge | empfohlene Felge | fünfteilige Felge | genietete Felge | geschweißte Felge | mittengeteilte Felge | mögliche Felge | nicht zerstörbare Felge | schlauchlose Felge | theoretische Felge | vierteilige Felge | zweiteilige Felgerim | rims | demountable rim | three-piece rim | one piece rim; single piece rim | recommended rim | five-piece rim | riveted rim | welded rim | centre split rim | alternative rim | non-fangible rim | tubeless rim | theoretical rim | four-piece rim | two-piece rim [Add to Longdo]
Hochstromkontakt {m} [electr.] | zweiteiliger Hochstromkontakthigh-power contact | two-pieces high-power contact [Add to Longdo]
Kontaktträger {m} [electr.] | Kontaktträger Buchsenseite | Kontaktträger Stiftseite | zweiteiliger Kontaktträgerinsulator | insulator socket | insulator pin | two-piece insulator [Add to Longdo]
Ventil {n} [techn.] | Ventile {pl} | doppelt gebogenes Ventil | drehbares Ventil | dreifach gebogenes Ventil | elektromagnetisches Ventil | einfach gebogenes Ventil | einteiliges Ventil | gebogenes 90-Grad-Ventil | handbiegbares Ventil | zweiteiliges Ventilvalve | valves | double-bend valve | earthmover swivel-type valve; swivel valve | triple-bend valve | solenoid valve | single-bend valve | one-piece valve | right-angle valve | hand-bendable valve | two-piece valve [Add to Longdo]
Zweier...two-party [Add to Longdo]
Zweiphasen...two-phase [Add to Longdo]
zweigeteilt {adj}two-part; split [Add to Longdo]
zweilagig; zweiteiligtwo-part [Add to Longdo]
zweiphasig {adj}two-phase [Add to Longdo]
zweiteiligtwo-piece [Add to Longdo]
zweizackig {adj}two-pronged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セパレート水着[セパレートみずぎ, separe-to mizugi] (n) two-piece swimming suit (not bikini style) [Add to Longdo]
ツープラトーンシステム[, tsu-purato-nshisutemu] (n) two-platoon system [Add to Longdo]
刺股;刺叉;指叉[さすまた, sasumata] (n) {MA} two-pronged weapon for catching a criminal; man-catcher war fork [Add to Longdo]
二槽式[にそうしき, nisoushiki] (n) two-part washing machine [Add to Longdo]
二相[にそう, nisou] (n,adj-no) two-phase [Add to Longdo]
二大政党主義[にだいせいとうしゅぎ, nidaiseitoushugi] (n) two-party system [Add to Longdo]
二大政党制;2大政党制[にだいせいとうせい, nidaiseitousei] (n) two-party system [Add to Longdo]
二部合唱[にぶがっしょう, nibugasshou] (n) two-part chorus; vocal duet [Add to Longdo]
二部合奏[にぶがっそう, nibugassou] (n) instrumental duet; two-part ensemble [Add to Longdo]
二部作[にぶさく, nibusaku] (n) two-part work [Add to Longdo]
両面作戦[りょうめんさくせん, ryoumensakusen] (n) operations (a strategy) on two fronts; two-pronged strategy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Two-ply \Two"-ply`\, a.
   1. Consisting of two thicknesses, as cloth; double.
    [1913 Webster]
 
   2. Woven double, as cloth or carpeting, by incorporating two
    sets of warp thread and two of weft.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 two-ply
   adj 1: having a thickness made up of two layers or strands

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top