ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

双人

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -双人-, *双人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双人[shuāng rén, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ, / ] two-person; double; pair; tandem, #8,645 [Add to Longdo]
双人[shuāng rén chuáng, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] double bed [Add to Longdo]
双人[shuāng rén fáng, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄈㄤˊ, / ] double room [Add to Longdo]
双人[shuāng rén huá, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] pair skating [Add to Longdo]
双人[shuāng rén jiān, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ, / ] double room (hotel) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, sir... we, unlike Shelly, we have a double, we have plenty of space.[CN] 先生,我们房间是双人床,有很多地方Shelly, Computer Chess (2013)
If, while I was carrying that double stroller down the stairs and getting assraped in Pigalle, you fucked that little Emily Bronté girl?[CN] 我推着双人婴儿车下楼 在皮卡尔被后入式强奸时 你是否上了那个Emily "勃朗特" Before Midnight (2013)
I wish I could dance the Black Swan pas de deux.[CN] 我希望我能跳黑天鹅双人 Barbie in the Pink Shoes (2013)
I got the "Lover's Getaway" package.[CN] 我买了相爱在峇里的双人套票 Will You Still Love Me Tomorrow? (2013)
What I'm trying to say is, we should be partners. You and me, like the Dynamic Duo.[CN] 我想说的是我们应该合伙 像是强力双人 Kick-Ass 2 (2013)
Double mattress.[CN] 双人床垫。 Svengali (2013)
From what we can tell it was a two-man op.[CN] 目前看来是双人行动 Tipping Point (2013)
America's supposed ally, Pakistan, was playing a double game, taking military aid from the U.S., even while working with the Taliban to plan attacks in Afghanistan.[CN] 美国的所谓盟友,巴基斯坦, 玩双人游戏, 采取军事援助 来自美国, 即使在工作与塔利班 计划在阿富汗发动袭击。 We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks (2013)
If they're not booking 2 connecting suites but just one big bed[CN] 要不是他们订了相连套房 只订一张双人大床的话 Wo lao gong m sheng xing (2012)
Was to drag that stupid double stroller down the stairs...[CN] 推着双人婴儿车下楼 Before Midnight (2013)
I don't have a double bed at home.[CN] {\fnKaiTi\fs22\fscy120\1cH3979FF}我家里没有双人床 I don't have a double bed at home. On My Way (2013)
Sorry I'm late , but in flip flops walk up the stairs very difficult.[CN] 抱歉我来晚了, 但穿着一双人字拖上楼梯确实不方便. Les Profs (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top