ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คู่

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คู่-, *คู่*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
คู่จิ้นมาจากคำว่า Imagine ที่แปลว่าจินตนาการ หมายถึง คนสองคน (โดยมากมักเป็นดารา หรือ บุคคลสาธารณะ มีชื่อเสียง) ที่ แฟนคลับ หรือ ผู้ชม ผู้ฟัง ลุ้นอยากให้เป็นคู่รักกันจริงๆ สืบเนื่องจากอาจจะเคยมีผลงานร่วมกัน หรือ มีภาพลักษณ์ที่สนิทสนมกัน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เนื้อคู่(n) soulmate

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โปรแกรมจัดเรียงคู่ประโยคused to/ when we were / Paul/ tell jokes/ in college/ to me.

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โปรแกรมจัดเรียงคู่ประโยค(n) from i

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่(n) pair, Syn. ข้าง, Example: คู่ของรองเท้าสีดำนี้หายไป, Thai Definition: ของ 2 สิ่งที่สำหรับกันหรือใช้กำกับกันอย่างช้อนส้อม
คู่(adj) even, Example: การตรวจสอบความผิดพลาดพาริตีมีอยู่สองแบบคือแบบคู่และแบบคี่, Thai Definition: จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว
คู่(clas) pair, See also: couple, brace, two, Example: กระดูกลำตัวประกอบด้วยกระดูกสันหลัง กระดูกอก กระดูกซี่โครง 12 คู่, Thai Definition: ลักษณนามหมายถึงของที่มีลักษณะเป็น 2 เช่น ตะเกียบคู่หนึ่ง
คู่(v) match, See also: be paired with, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกมีวัดสง่างามคู่วังหลวงแห่งองค์พระมหากษัตริย์, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า เท่า, เสมอ
คู่(n) couple, See also: spouse, mate, partner, Example: สามีภรรยาคู่นี้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก, Thai Definition: ผัวหรือเมีย
คู่ขา(n) lover, See also: sweetheart, love, Syn. คู่รัก, ชู้รัก, คู่นอน, Notes: (ปาก)
คู่ขา(n) playmate, See also: partner, buddy, Syn. คู่เล่น, Example: ตั้มเป็นคู่ขาที่ดีของจ้อยทำให้เขาชนะการแข็งแบดมินตันคู่ทุกครั้ง, Thai Definition: คู่เล่นร่วมกัน, คู่แสดงหรือคู่เล่นที่เข้ากันได้ดี
คู่หู(adj) intimate, See also: trusted, bosom, Syn. สนิท, Example: ผมกับชาติเราเป็นเพื่อนคู่หูขี่จักรยานยนต์ไปหาเจ้าทุกข์ในตอนเย็นทุกวัน, Thai Definition: ที่พูดถูกใจกัน, ที่ถูกคอกัน
คู่หู(n) intimate companion, See also: trusted companion, bosom friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่หูของเขาหายหน้าไปสองเดือนโดยไม่ติดต่อมาเลย, Thai Definition: เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน
คู่ใจ(adj) trusting, See also: believable, reliant, confidential, Ant. คู่อริ, คู่ต่อสู้, คู่ศัตรู, ปริปักษ์, Example: เขาขับรถยนต์คู่ใจไปตามวัดต่างๆ เพื่อสนทนากับพระหรือไม่ก็ทำบุญ, Count Unit: คน, Thai Definition: ซึ่งสนิทที่รู้ใจและไว้วางใจได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คู่น. จำนวนที่หารด้วย ๒ ลงตัว, ตรงข้ามกับ คี่
คู่ของ ๒ สิ่งที่สำหรับกันหรือใช้กำกับกันอย่างช้อนส้อม
คู่ลักษณนามหมายถึงของที่มีลักษณะเป็น ๒ เช่น ตะเกียบคู่หนึ่ง
คู่ผัวหรือเมีย เช่น เลือกคู่ มีคู่ หาคู่.
คู่ว. ลักษณะของสิ่ง ๒ สิ่งที่ต่างกันแต่มีภาวะคล้ายคลึงกัน เช่น ดวงอาทิตย์คู่กับดวงจันทร์ หรือมีความสัมพันธ์กัน เช่น หญิงคู่กับชาย
คู่โดยปริยายหมายความว่า เท่า, เสมอ, เช่น คู่ฟ้า คู่ดิน.
คู้ก. ตรงกันข้ามกับ เหยียด, งอเข้า เช่น คู้เข่า.
คู่กรณีน. ผู้ที่เกิดพิพาทกัน.
คู่กัดน. คู่วิวาท.
คู่ขาน. คู่เล่นการพนันที่หย่ากันคือไม่เอาเงินกัน, คู่แสดงหรือคู่เล่นที่เข้ากันได้ดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coupleคู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
evenคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mateคู่, คู่เคียง, คู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
partyคู่กรณี, คู่ความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pars (L.)คู่กรณี, ผู้เป็นฝ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parties in interestคู่กรณีผู้มีส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real party in interestคู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
party aggrievedคู่กรณีฝ่ายที่เสียหาย [ ดู aggrieved party ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggrieved partyคู่กรณีฝ่ายที่เสียหาย [ ดู party aggrieved ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dualคู่กัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ion pairคู่ไอออน, ไอออนบวกและไอออนลบที่มีขนาดประจุเท่ากัน เกิดจากการแตกตัวของอะตอมหรือโมเลกุลที่เป็นกลางเมื่อได้รับรังสี โดยอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากอะตอมหรือโมเลกุลจะเป็นไอออนลบ ส่วนอะตอมหรือโมเลกุลที่อิเล็กตรอนหลุดออกไปนั้นจะเป็นไอออนบวก [นิวเคลียร์]
Amateurs' manualsคู่มือสำหรับบุคคลทั่วไป [TU Subject Heading]
Farmers' spousesคู่สมรสเกษตรกร [TU Subject Heading]
Foreign spousesคู่สมรสชาวต่างชาติ [TU Subject Heading]
Handbooks, manuals, etc.คู่มือ [TU Subject Heading]
Laboratory manualsคู่มือปฏิบัติการ [TU Subject Heading]
Observers' manualsคู่มือนักสังเกตการณ์ [TU Subject Heading]
Officers' handbooksคู่มือทหารชั้นสัญญาบัตร [TU Subject Heading]
Politicians' spousesคู่สมรสนักการเมือง [TU Subject Heading]
Presidents' spousesคู่สมรสประธานาธิบดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
#A duo #คู่หู An American Tail (1986)
Both?ทั้งคู่? The Sweet Taste of Liberty (2005)
All right, buddy.เอาล่ะ คู่หู Turas (2010)
Both.ทั้งคู่ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Partner?คู่หู Pilot (2015)
To quote an old Latin phrase...คุณคู่ควรกับสุภาษิตลาติน บทนี้... The Great Dictator (1940)
We'll meet at the crossroads, and no double-crossing!เราจะพบกันที่ สี่แยก, และไม่มีคู่ข้าม! Pinocchio (1940)
I've been double-crossed!ฉันได้รับคู่ข้าม! ช่วยด้วย! Pinocchio (1940)
You shall both have coffee with me.อยู่ดื่มกาแฟกับผมด้วยกันทั้งคู่แหละ Rebecca (1940)
What am I thinking of? I should give you both my congratulations and my blessings.นี่ฉันคิดอะไรอยู่ ฉันควรจะแสดง ความยินดีและอวยพรให้คุณทั้งคู่สินะ Rebecca (1940)
I'm not much of a companion to you, am I?ผมไม่ใช่เพื่อนคู่คิดที่ดีนักใช่มั้ย Rebecca (1940)
Maxim, why do you say this? Of course we're companions.แม็กซิม ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ล่ะคะ เราเป็นเพื่อนคู่คิดกันอยู่แล้ว Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่[khū] (n) EN: pair ; couple ; brace ; twin ; set  FR: paire [ f ] ; couple [ m ]
คู่[khū] (n) EN: mate ; spouse ; partner ; couple  FR: épouse [ f ] ; partenaire [ m, f ] ; couple [ m ]
คู่[khū] (n) EN: match  FR: match [ m ] ; partie [ f ] ; rencontre (sportive) [ f ] ; duel [ m ]
คู่[khū] (n) EN: [ classifier : pairs of people, animals, articles (socks, shoes ...) ]  FR: [ classificateur : couples de personnes ou d'animaux ; paires d'articles (chaussettes, chaussures ...) ]
คู่[khū] (v) EN: match ; be paired with
คู่[khū] (adj) EN: even  FR: pair
คู่กรณี[khūkaranī = khūkøranī] (n) EN: litigant ; party ; person involved  FR: partie [ f ]
คู่ขนาน[khūkhanān] (adj) EN: parallel
คู่ขา[khūkhā] (n) EN: lover ; sweetheart ; love  FR: amoureux [ m ]
คู่ครอง[khūkhrøng] (n) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple  FR: concubin [ m ] ; promis [ m ] (vx)

English-Thai: Longdo Dictionary
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน <p> <b>เพิ่มเติม:</b>ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude
velcro(n) ตีนตุ๊กแกที่ใช้ยึดผ้า, เทปหนามเตยซึ่งประกอบด้วยเทปด้านตะขอและเทปด้านเส้นใยคู่กัน
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adversary(n) คู่ต่อสู้, See also: อมิตร, ข้าศึก, คู่ปรปักษ์, คู่อาฆาต, ปรปักษ์, ศัตรู, Syn. enemy, opponent
along(prep) คู่กันกับ, See also: ขนานไปกับ, ไปข้างๆ, Syn. parallel with, by, adjacent
bi(prf) มีความหมายแสดงว่าสอง, See also: คู่, สอง, ซ้ำ, Syn. di-
buddy(n) เพื่อนรัก, See also: คู่ขา, เพื่อนคู่หู, สหาย, Syn. fellow
challenger(n) คู่แข่ง, Syn. competitor, competition, rival
competitor(n) คู่แข่ง
consort(n) คู่ครอง, See also: คู่สมรส, Syn. spouse, mate
contender(n) คู่ต่อสู้, See also: คู่แข่ง, Syn. challenger, competitor, rival
couple(n) คู่สามีภรรยา
couplet(n) คู่เหมือน, See also: สิ่งสองสิ่งที่เหมือนกัน, Syn. couple, pair, twosome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.
affiant(อะไฟ' เอินทฺ) n. คู่หมั้น, ผู้ให้คำมั่น
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
apposite(แอพ'พะซิท, อะพอซ'ซิท) adj. เหมาะ, เหมาะสม, เกิดควบคู่หรือขนานกัน
artio-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "เลขคู่"
artiodactyl(อาร์ทีโอแดค'ทิล) adj. มีนิ้วมือ (เท้า) เป็นเลขคู่. -n. สัตว์มีกีบจำพวก Artiodactyla เช่นหมู่ อูฐ แพะ แกะ วัว ควาย. -artiodactylous adj. (hoofed)
beau(โบ) n. พ่อ, พวงมาลัย, ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง, คู่รัก, ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus, beaux

English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน, เคียงคู่กันไป, เสมอกัน
adversary(n) ศัตรู, คู่ต่อสู้, ฝ่ายตรงข้าม
affiant(n) คู่หมั้น, คู่ตุนาหงัน
antagonist(n) ปรปักษ์, คู่ต่อสู้, ผู้ต่อต้าน, คู่ปรับ, ศัตรู
bedfellow(n) คู่นอน, เพื่อนนอน
belligerent(n) คู่พิพาท, คู่ปรปักษ์, คู่สงคราม, คู่กรณี
betrothed(n) คู่หมั้น, คู่หมาย, คู่ตุนาหงัน
BETTER better half(n) คู่สมรส, สามี-ภรรยา
binary(n) สอง, เลขคู่, คู่
both(adj) ทั้งสอง, ทั้งคู่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
counterpart(n) คู่ฉบับ
counterparty(n) คู่ค้า
Coupledคู่
dipole(n) คู่ที่เท่ากันหรือตรงข้ามของอีเล็คตรอน ที่มีระยะห่างคั่นเป็นทางสั้นๆ
guidelineคู่มือ
nachteilig; ungünstig { adj }(n, adj, pron) คู่แข่ง
signatory(n) คู่สัญญา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
婚約者[こんやくしゃ, konyakusha] (n) คู่หมั้น
新郎新婦[しんろうしんぷ, shinroushinpu] (n) คู่บ่าวสาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
配偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] (n) คู่สมรส
育児書[いくじしょ, ikujisho] (n) คู่มือเลี้ยงลูก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
相手[あいて, aite] TH: คู่ครอง หรือ ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน  EN: partner

German-Thai: Longdo Dictionary
beideทั้งคู่
jeยิ่ง มักใช้คู่กับ desto เช่น Je mehr desto besser. ยิ่งมาก ยิ่งดี
paarคู่ (สองสิ่ง)
Kumpel(n) |der, pl. Kumpel| เพื่อนสนิท, คู่ซี้ (ความหมายคล้ายกับคำ buddy ในภาษาอังกฤษ)
dazuใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท zu โดยย่อวลีที่อยู่หลัง zu ไว้ เช่น Ich gehöre nicht dazu. ฉันไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มนี้ (กิริยา gehören ที่แปลว่า เป็นของหรือจัดอยู่ใน ใช้คู่กับบุพบท zu เสมอ)
entsprechend(adj) ที่เข้ากันได้, ที่สัมพัทธ์กัน เช่น Ich möchte eine entsprechende Hose zu diesen Schuhen kaufen. ฉันอยากซื้อกางเกงหนึ่งตัวที่เข้ากับรองเท้าคู่นี้, Syn. passend
Doppelbindung|die, pl. Doppelbindungen| พันธะคู่
Schatz(n, slang) |der, pl. Schätze| ที่รัก (เป็นภาษาพูดสำหรับคู่รักหรือพ่อแม่กับลูก) เช่น Bist du schon zurück, mein Schatz? เธอกลับมาแล้วหรือจ๊ะ ที่รักจ๋า
jeยิ่ง (ใช้บ่งว่าของสองสิ่งขึ้นอยู่ซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าสิ่งหนึ่งมากขึ้น อีกสิ่งน้อยลง ใช้คู่กับ umso หรือ desto) เช่น Je kälter es ist, desto mehr Gas für die Heizung verbraucht man. ยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่ เราก็ยิ่งใช้ก๊าซสำหรับเครื่องทำความร้อนมากขึ้นเท่านั้น
angrenzend(adj, adv) ที่อยู่ติดกัน, เคียงคู่, เคียงข้าง เช่น Gästehaus angrenzend an einen See

French-Thai: Longdo Dictionary
copain(n) |m, f copine| แฟน, คู่รัก
moins(adv) น้อยกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est moins riche que moi. เขารวยกว่าฉัน
aussi(adv) เท่ากับ(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est aussi grand que moi. เขาสูงเท่ากับฉัน
plus(adv) มากกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il dépense plus que moi. เขาใช้เงินมากกว่าฉัน
adversaire(n) |m, f| คู่อริ, ศัตรู, คู่แข่ง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top