ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

two-edged

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -two-edged-, *two-edged*, two-edg, two-edge
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
two-edged[ADJ] ที่มีสองด้าน
two-edged[ADJ] ซึ่งมีสองด้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The human talent for pattern recognition is a two-edged sword.เป็นดาบสองคม เราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ดีในการหารูปแบบ When Knowledge Conquered Fear (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดาบสองคม[N] two-edged sword, See also: thing or matter of having both advantages and disadvantages, Example: ความเจริญทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเหมือนดาบสองคมที่ทั้งสร้างสรรค์และทำลายความเจริญ, Thai definition: มีทั้งคุณและโทษ, มีทั้งข้อดีและข้อเสีย, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาบสองคม[n. exp.] (dāp søng khom) EN: two-edged sword   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
two-edged    (j) tˈuː-ˈɛʤd (t uu1 - e1 jh d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
諸刃の剣[もろはのつるぎ, morohanotsurugi] (n) two-edged sword [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Two-edged \Two"-edged`\, a.
     Having two edges, or edges on both sides; as, a two-edged
     sword.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top