ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

欧阳

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -欧阳-, *欧阳*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欧阳[Ōu yáng, ㄡ ㄧㄤˊ, / ] two-character surname Ouyang, #14,631 [Add to Longdo]
欧阳[Ōu yáng Xiū, ㄡ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄡ, / ] Ouyang Xiu (1007-1072), Northern Song dynasty prose writer and historian, #42,824 [Add to Longdo]
欧阳予倩[Ōu yáng Yú qiàn, ㄡ ㄧㄤˊ ㄩˊ ㄑㄧㄢˋ, / ] Ouyang Yuqian (1889-1962), actor and New Culture activist in Chinese theatre, opera and film, #99,940 [Add to Longdo]
欧阳[Ōu yáng Xún, ㄡ ㄧㄤˊ ㄒㄩㄣˊ, / ] Ouyang Xun (557一641), one of Four Great Poets of early Tang 唐初四大家, #129,084 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like Ouyang Nin is on the retreat.[CN] 我看欧阳年是知难而退了 A Touch of Zen (1971)
Ouyang Nin? I don't.[CN] 欧阳年? A Touch of Zen (1971)
Ouyang Nin! - Magistrate.[CN] 欧阳 A Touch of Zen (1971)
Captain Ouyang.[CN] 欧阳千户 A Touch of Zen (1971)
I will mount the portrait later, Mr. Ouyang.[CN] 欧阳公子 等一会我着好色就拿去裱 A Touch of Zen (1971)
Doctor Lu, do you know someone by the name of Ouyang Nin?[CN] 鲁大夫 您认不认识一个欧阳年的? A Touch of Zen (1971)
My apologies. This is Mr. Ouyang.[CN] 失迎失迎, 这是欧阳公子 A Touch of Zen (1971)
Your Excellency, a letter from Ouyang Nin.[CN] 回指挥, 欧阳年呈给你的信 A Touch of Zen (1971)
Mr. Ouyang...[CN] 欧阳公子 A Touch of Zen (1971)
We must not let Ouyang Nin have contact with them.[CN] 不能让欧阳年跟他们搭上线 A Touch of Zen (1971)
Ouyang Nin left for Green Bamboo Hill this morning.[CN] 杨小姐 欧阳年一早上去青竹山了 A Touch of Zen (1971)
Until he finds Ouyang Nin.[CN] 他说要找到欧阳年以后 A Touch of Zen (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top