ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acrobat

AE1 K R AH0 B AE2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acrobat-, *acrobat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acrobat(n) นักกายกรรม
acrobat(n) ผู้ซึ่งปรับเข้ากับสถานการณ์ได้ง่าย
acrobatic(adj) ซึ่งเล่นต่อตัว, See also: เกี่ยวกับกายกรรม
acrobatics(n) ศิลปการแสดงกายกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrobat(แอค' โรแบท) n. นักกายกรรม, ผู้ที่
acrobatic(แอคโรแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกายกรรม
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics

English-Thai: Nontri Dictionary
acrobat(n) นักแสดงผาดโผน
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
acrobatics(n) การแสดงปาหี่, การแสดงผาดโผน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrobaticsกายกรรม [TU Subject Heading]
Acrobatsนักกายกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fong says he's enjoyed our company but he'll be heading back to China now, to return to the simple life of being an acrobat for the emperor.ฟงบอกว่าเขาสนุกมากในการเดินทางกับพวกเรา แต่ตอนนี้เขาต้องกลับไปจีน เพื่อคืนสู่ชีวิตปรกติ ที่เป็นนักกายกรรมของจักรพรรดิ์ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
You've got dancers, jugglers and acrobats to entertain you.มีนักเต้น เล่นกล แล้วก็กายกรรมมาให้ดูเต็มเลย The Wicked Day (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acrobatHe can do the most amazing acrobatics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาหี่(n) acrobatics, See also: magic or gymnastic performance showing in various places, Example: ปาหี่ คือการแสดงพลกรรมเพื่ออวดสรรพคุณของกอเอี๊ยะ ขี้ผึ้งวิเศษบำบัดฟกช้ำ, Thai Definition: การแสดงกลหรือกายกรรมของนักแสดงเร่ร่อน
ไม้ลอย(n) acrobatics, See also: tumbling, aerobatics, Example: ในงานพิธีคราวนี้มีการเล่นไม้ลอยด้วย, Thai Definition: ชื่อการเล่นมีหกคะเมนบนปลายไม้ในงานพิธีใหญ่
กายกรรม(n) gymnastics, See also: acrobatics, Example: เพราะเล่นกายกรรมทุกวันเขาจึงหลังอ่อน, Thai Definition: การแสดงความแข็งแรงและยืดหยุ่นของร่างกายโดยการเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น
โลดโผน(adv) acrobatically, See also: thrilling, breathtaking, exciting, Syn. น่าหวาดเสียว, Example: คุณยายเตือนน้องของฉันบ่อยๆ ว่าอย่าเล่นโลดโผนนัก เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai Definition: อย่างน่าหวาดเสียวต่ออันตราย
โลดโผน(adv) acrobatically, See also: thrilling, breath taking, exciting, Syn. น่าหวาดเสียว, Example: คุณยายเตือนน้องของฉันบ่อยๆ ว่าอย่าเล่นโลดโผนนัก เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai Definition: อย่างน่าหวาดเสียวต่ออันตราย
นักแสดงกายกรรม(n) acrobat, Example: ความสามรถพิเศษของนักแสดงกายกรรมมีมากมาย แต่ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝน, Thai Definition: ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงห้อยโหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อยโหน[høihōn] (v) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics  FR: se balancer suspendu
กายกรรม[kāiyakam] (n) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)  FR: acrobatie [ f ] ; exercice d'assouplissement [ m ]
คณะกายกรรม[khana kāiyakam] (n, exp) EN: acrobatic troup  FR: troupe acrobatique [ f ]
โลดโผน[lōtphōn] (v) EN: skip ; dance ; perform acrobatics
โลดโผน[lōtphōn] (adj) EN: acrobatic ; far-fetched ; fancy  FR: sophistiqué ; acrobatique (fig.)
โลดโผน[lōtphōn] (adv) EN: acrobatically
นักกายกรรม[nak kāiyakām] (n) EN: gymnast ; acrobat  FR: gymnaste [ m, f ] ; acrobate [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACROBAT AE1 K R AH0 B AE2 T
ACROBATS AE1 K R AH0 B AE2 T S
ACROBATIC AE2 K R AH0 B AE1 T IH0 K
ACROBATICS AE2 K R AH0 B AE1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acrobat (n) ˈækrəbæt (a1 k r @ b a t)
acrobats (n) ˈækrəbæts (a1 k r @ b a t s)
acrobatic (j) ˌækrəbˈætɪk (a2 k r @ b a1 t i k)
acrobatics (n) ˌækrəbˈætɪks (a2 k r @ b a1 t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂技[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, / ] acrobatics, #17,417 [Add to Longdo]
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, / ] acrobatics; jugglery; cheap trick; game, #25,408 [Add to Longdo]
武打[wǔ dǎ, ㄨˇ ㄉㄚˇ, ] acrobatic fighting in Chinese opera or dance, #32,875 [Add to Longdo]
杂戏[zá xì, ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ, / ] acrobatics; entertainment at folk festival [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akrobat { m } | Akrobaten { pl }acrobat | acrobats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n, vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
アクロバット[akurobatto] (n) (1) acrobat; (2) acrobatics; (P) [Add to Longdo]
アクロバットダンサー[akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist [Add to Longdo]
アクロバットダンス[akurobattodansu] (n) acrobatic dance [Add to Longdo]
アクロバットチーム[akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
アクロバティック;アクロバチック[akurobateikku ; akurobachikku] (adj-na) acrobatic [Add to Longdo]
曲飲み[きょくのみ, kyokunomi] (n) drinking while doing an acrobatic stunt [Add to Longdo]
曲技[きょくぎ, kyokugi] (n) acrobatic feats [Add to Longdo]
曲技飛行[きょくぎひこう, kyokugihikou] (n, vs) acrobatic flying; aerobatics [Add to Longdo]
曲芸[きょくげい, kyokugei] (n) acrobatics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクロバット[あくろばっと, akurobatto] Acrobat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acrobat \Ac"ro*bat\, n. [F. acrobate, fr. Gr. ? walking on
   tiptoe, climbing aloft; ? high + ? to go.]
   One who practices rope dancing, high vaulting, or other
   daring gymnastic feats.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acrobat
   n 1: an athlete who performs acts requiring skill and agility
      and coordination

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top