ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歐-, *歐*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[歐, ōu, ] Europe, ohm; surname
Radical: Decomposition: 區 (qū ㄑㄩ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: []

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ōu, , / ] Europe, #3,503 [Add to Longdo]
欧洲[Ōu zhōu, ㄡ ㄓㄡ, / ] Europe; European, #1,283 [Add to Longdo]
欧元[ōu yuán, ㄡ ㄩㄢˊ, / ] Euro, #2,634 [Add to Longdo]
欧盟[Ōu méng, ㄡ ㄇㄥˊ, / ] European Union; EU, #2,745 [Add to Longdo]
欧美[Ōu Měi, ㄡ ㄇㄟˇ, / ] Europe and America; the West, #4,455 [Add to Longdo]
中欧[Zhōng Ōu, ㄓㄨㄥ ㄡ, / ] China-Europe (e.g. trading relations); Central Europe, #13,764 [Add to Longdo]
欧阳[Ōu yáng, ㄡ ㄧㄤˊ, / ] two-character surname Ouyang, #14,631 [Add to Longdo]
欧佩克[ōu pèi kè, ㄡ ㄆㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] OPEC; Organization of the Petroleum Exporting Countries, #15,025 [Add to Longdo]
西欧[xī ōu, ㄒㄧ ㄡ, 西 / 西] Western Europe, #15,204 [Add to Longdo]
东欧[dōng ōu, ㄉㄨㄥ ㄡ, / ] Eastern Europe, #16,419 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, Leonard![CN] 開始吧,利 East of Eden (1955)
-Let me see him. There's a war in Europe[CN] - 你不知道洲正在打仗嗎? East of Eden (1955)
Oh, Leonard, have you met our distinguished guest?[CN] 里納,你見過我們的貴客嗎? North by Northwest (1959)
Good day, Mr. Trask it's this war in Europe[CN] 這全是戰的緣故 East of Eden (1955)
Europe or the Pacific?[CN] 洲還是太平洋? The Steel Helmet (1951)
Were you one of those idiots... who fought in Europe for your country?[CN] 當你還是個白癡時... 是誰為了你的國家在洲打仗? The Steel Helmet (1951)
HMS Lydia was soon far beyond battle-charged Europe.[CN] 英國政府公務戰艦「利迪亞」 離戰亂的洲已遠 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
These Huns have been the aggressors in every war in Europe... since the time of Julius Caesar[CN] 自從愷撒之後 每次洲戰爭德國都有份 East of Eden (1955)
The chocolate is Ernestine. And the gruyère is me.[CN] 內斯廷家的巧克力和我的瑞士乾酪 La Poison (1951)
Do you want the European ones, too?[CN] 你還要聽洲部份的嗎? Adam's Rib (1949)
Ernestine Abajoue.[CN] 博爾德文 內斯廷. 阿巴茹 La Poison (1951)
There's a wave of lawlessness spreading through the country[CN] 洲開戰後,國內也開始亂了 East of Eden (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top