ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verantwortung

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verantwortung-, *verantwortung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Verantwortung(n) |die, pl. Verantwortungen| ความรับผิดชอบ เช่น Für mein Leben trage ich selbst die Verantwortung. ฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verantwortungsbewusste Regierungsführung {f}good governance [Add to Longdo]
Verantwortung {f}response [Add to Longdo]
Verantwortung {f}responsibleness [Add to Longdo]
Verantwortungsbereich {m}area of accountability [Add to Longdo]
Verantwortungsbewusstsein {n}; Verantwortungsgefühl {n}sense of responsibility [Add to Longdo]
Verantwortungslosigkeit {f}irresponsibleness [Add to Longdo]
verantwortungsvoll; verantwortungsbewusstresponsible [Add to Longdo]
verantwortungsbewusstresponsible-minded [Add to Longdo]
verantwortungslos {adv}irresponsibly [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
責任[せきにん, sekinin] Verantwortung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Verantwortung /fɛrantvɔrtuŋ/ 
   response; responsibility; responsibleness

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top