ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความน่าเชื่อถือ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความน่าเชื่อถือ-, *ความน่าเชื่อถือ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความน่าเชื่อถือ(n) reliability, See also: faithfulness, trust, Syn. ความน่าไว้วางใจ, ความน่านับถือ, Ant. ความไม่น่าเชื่อถือ, ความไม่ไว้วางใจ, Example: ความน่าเชื่อถือของหัวหน้าพรรคทำให้ลูกพรรคได้คะแนนมาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Trust me. I have one.- ความน่าเชื่อถือฉัน ฉันมีหนึ่ง Pulp Fiction (1994)
- Trust me. Come on, let's move it back.- ความน่าเชื่อถือฉัน Come on, ขอย้ายกลับ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ GTO (1999)
Trust me. I'll stake my entire reputation on it.ความน่าเชื่อถือฉัน ฉันจะเดิมพันชื่อเสียงของฉันทั้งหมดเกี่ยวกับมัน Showtime (2002)
The problem, Miss Cooper, is that your testimony lacks credibility.คุณคูปเปอร์ครับ ปัญหาก็คือคำให้การของคุณ ขาดความน่าเชื่อถือ The O.C. (2003)
You have no regard then, for the honour and credit of my nephew?เธอมันไม่มีความนับถือต่อเกียรติยศ และความน่าเชื่อถือของหลานฉันใช่มั้ย Episode #1.6 (1995)
You come to us with no evidence, no records no artifacts only a story that, to put it mildly, strains credibility.คุณมาให้เรามีหลักฐาน ไม่มีไม่มีระเบียน สิ่งประดิษฐ์ไม่มี เพียงเรื่องราวที่จะนำมันอย่างอ่อน โยนสายพันธุ์ความน่าเชื่อถือ Contact (1997)
- Is he reliable?- เขามีความน่าเชื่อถือไหม Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
And he can explain to us why we've burned our diplomatic credentials...และท่านจะต้องอธิบายให้เราฟังว่า เหตุใดเราจึงทำลายความน่าเชื่อถือทางการทูต The Constant Gardener (2005)
He-He... He had no credibility.เขาไม่มีความน่าเชื่อถือหรอก Allen (2005)
And your credibility was compromised The second you failed to report a phone callและความน่าเชื่อถือของคุณถูกลดทอนลง เมื่อคุณไม่รายงานเรื่อโทรศัพท์นั่น There's Something About Harry (2007)
Your credibility was compromised when you failed to report a call from the subject of a goddamn FBI manhunt.คุณถูกลดความน่าเชื่อถือลง ตั้งแต่คุณไม่แจ้งการโทรครั้งนั้น ตามกฎการตามล่าของเอฟบีไอ Left Turn Ahead (2007)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Trust me. I have one.- ความน่าเชื่อถือฉัน ฉันมีหนึ่ง Pulp Fiction (1994)
- Trust me. Come on, let's move it back.- ความน่าเชื่อถือฉัน Come on, ขอย้ายกลับ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ GTO (1999)
Trust me. I'll stake my entire reputation on it.ความน่าเชื่อถือฉัน ฉันจะเดิมพันชื่อเสียงของฉันทั้งหมดเกี่ยวกับมัน Showtime (2002)
The problem, Miss Cooper, is that your testimony lacks credibility.คุณคูปเปอร์ครับ ปัญหาก็คือคำให้การของคุณ ขาดความน่าเชื่อถือ The O.C. (2003)
You have no regard then, for the honour and credit of my nephew?เธอมันไม่มีความนับถือต่อเกียรติยศ และความน่าเชื่อถือของหลานฉันใช่มั้ย Episode #1.6 (1995)
You come to us with no evidence, no records no artifacts only a story that, to put it mildly, strains credibility.คุณมาให้เรามีหลักฐาน ไม่มีไม่มีระเบียน สิ่งประดิษฐ์ไม่มี เพียงเรื่องราวที่จะนำมันอย่างอ่อน โยนสายพันธุ์ความน่าเชื่อถือ Contact (1997)
- Is he reliable?- เขามีความน่าเชื่อถือไหม Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
And he can explain to us why we've burned our diplomatic credentials...และท่านจะต้องอธิบายให้เราฟังว่า เหตุใดเราจึงทำลายความน่าเชื่อถือทางการทูต The Constant Gardener (2005)
He-He... He had no credibility.เขาไม่มีความน่าเชื่อถือหรอก Allen (2005)
And your credibility was compromised The second you failed to report a phone callและความน่าเชื่อถือของคุณถูกลดทอนลง เมื่อคุณไม่รายงานเรื่อโทรศัพท์นั่น There's Something About Harry (2007)
Your credibility was compromised when you failed to report a call from the subject of a goddamn FBI manhunt.คุณถูกลดความน่าเชื่อถือลง ตั้งแต่คุณไม่แจ้งการโทรครั้งนั้น ตามกฎการตามล่าของเอฟบีไอ Left Turn Ahead (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความน่าเชื่อถือ[khwām nācheūatheū] (n) EN: credit ; reliability ; credibility ; trustworthiness  FR: crédit [ m ] ; crédibilité [ f ] ; fiabilité [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reliability(n) ความน่าเชื่อถือ, See also: ความน่าไว้วางใจ, ความไว้ใจได้, Syn. dependability, probity, trustworthiness

English-Thai: Nontri Dictionary
authenticity(n) ความจริง, ของแท้, ความแน่แท้, ความน่าเชื่อถือ
credibility(n) ความน่าเชื่อถือ, ความน่าไว้วางใจ
credit(n) ความน่าเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, เกียรติยศ, สินเชื่อ, การซื้อเชื่อ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ, ความมีสัจจะ, ความซื่อสัตย์, ความยึดมั่น
plausibility(n) ความมีเหตุผล, ความน่าเชื่อถือ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top