ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขอบข่าย

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขอบข่าย-, *ขอบข่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอบข่าย[N] framework, See also: scope, range, extend, sphere, domain, limit, Syn. ขอบเขต, Example: การตรวจสอบเค้าโครงเรื่องของนักเรียนเพื่อจะช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนได้กำหนดขอบข่ายและลำดับขั้นตอนของเนื้อหาได้ครบถ้วนแล้ว, Thai definition: ขอบเขตงานหรือความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอบข่ายน. ขอบเขตงานหรือความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scopeขอบข่าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you here with your kids?เรากําลังมุ่งเป้าไปขอบข่ายเดียวกัน Big (1988)
How are we to decide what falls within the range of ethical behaviour and what...เราจะตัดสินยังไงว่าอะไรที่อยู่ในขอบข่ายของจริยธรรม และอะไร... X-Men: The Last Stand (2006)
-And what did you tell him? -The truth. It's not a viable option.แล้วคุณตอบเขาไปว่ายังไง ความจริง มันไม่อยู่ในขอบข่ายที่จะทำได้ 24: Redemption (2008)
My concern centers around an apparent force-ความรู้สึกกังวลของผมอยู่ตรงที่ ขอบข่ายของพลัง-- Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Level five disposophobic might also be an agoraphobic, which would limit his relationships in the outside world.อาการหวาดกลัวจะโดนถูกจำกัด ที่ระัดับ 5 มักมีอาการหมกหมุ่น อยู่กับตัวคนเดียว มีขอบข่ายสัมพันธ์ กับคนอื่นน้อยมากๆ โลกภายนอกนั่นแหละ The Beginning in the End (2010)
Expanding our portfolio, are we?ขยายขอบข่ายงาน ของเราแล้วเหรอ? The Bones That Weren't (2010)
Yeah, I've been trying to find my phone for the last three days, and now I'm getting a recorded message-- something about an invalid territory.ครับ คือผมพยายามจะตามหาโทรศัพท์ของผม มาสามวันแล้วตอนนี้ ผมได้ข้อความ เกี่ยวกับขอบข่ายที่ไม่สามารถ ใช้งานได้อะไรซักอย่าง Pilot (2012)
Certain territories are blocked to our customers, usually for security reasons, so if your phone is in any one of these areas,ขอบข่ายการใช้งานได้ถูกปิดกั้นเนื่องจาก เหตุผลด้านความปลอดภัยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าโทรศัพท์ของคุณ อยู่กับใครในบริเวณนี้แล้วล่ะก็ Pilot (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit   FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
framework[N] ขอบข่ายงาน, See also: โครงร่างงาน
photosphere[N] ขอบข่ายของแสงหรือรังสี
scope[N] ขอบเขต, See also: ขอบข่าย, วงจำกัด, วิถี, แนวสายตา, ความยาว, Syn. range, field

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cadre(คา'ดระ,แคด'รี) n. ฝ่ายบริหาร,นายทหารฝ่ายเสนาธิการ,โครงงาน,ขอบข่ายของงาน
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด
television(เทล'ละวิชเชิิน) n. โทรทัศน์,การถ่ายโทรทัศน์,ขอบข่ายการถ่ายทอดโทรทัศน์,เครื่องโทรทัศน์., See also: televisional adj. televisionary adj.
territory(เท'ริทอ'รี) n. อาณาเขต,ดินแดน,เขต,ดินแดนในแผนที่,ดินแดนในอาณัติ,แนวการปฎิบัติ,แนวความคิด,ขอบข่าย,อาณาจักร

English-Thai: Nontri Dictionary
bound(n) ขอบเขต,บริเวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบข่าย
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
territory(n) ดินแดน,ขอบข่าย,อาณาเขต,แนวความคิด,แนวทางปฎิบัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
広範囲[こうはんい, kouhan'i] (n ) ขอบข่ายกว้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายของงาน, ขอบข่ายทางวิชาการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top