ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -貳-, *貳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[貳, èr, ㄦˋ] two (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: Decomposition: 弋 (yì ㄧˋ)  二 (èr ㄦˋ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] A banker's 貝 two 二 with accents to prevent forgery

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[èr, ㄦˋ, / ] two (banker's anti-fraud numeral), #7,848 [Add to Longdo]
约翰贰书[Yuē hàn èr shū, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄦˋ ㄕㄨ, / ] Second epistle of St John; also written 約翰二書|约翰二书 [Add to Longdo]
[èr shí, ㄦˋ ㄕˊ, ] twenty (in banker's anti-fraud numerals) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Taken by jealousy and all the mistakes of rivalry's prejudices, they all end up as deserters, yet not being unfaithful to her.[CN] 288)}妒意、偏見 、傾軋出賣,他們身陷其中難以自拔 288)}最後還是落荒而逃,但仍然對她不懷 Francisca (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top