Search result for

new

(174 entries)
(0.0414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -new-, *new*
English-Thai: Longdo Dictionary
New Year's Day(n) วันขึ้นปีใหม่
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
news(n) ข่าว
brand new(adj) ใหม่ล่าสุด
action news(n) ข่าวสังคม, ข่าวกิจกรรม เช่น Now, you can get the latest information from Channel 2 Action News along with weather warnings and forecast delivered directly to your desktop.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
new[ADJ] ใหม่, See also: แบบใหม่, ร่วมสมัย, Syn. fresh, inexperienced, Ant. experienced
news[N] ข่าว, See also: หัวข้อข่าว, รายการข่าว, ข่าวคราว, กระแสข่าว, Syn. message, report, headlines
newt[N] สัตวประเภทจิ้งจกซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ, See also: ตัวนิวท์, Syn. triton
newt[SL] คนทึ่ม, See also: คนโง่, เจ้าโง่
newel[N] เสาค้ำตรงขั้นบันได (ส่วนบนติดราวมือจับ ส่วนล่างติดขั้นบันได), Syn. newel post
newly[ADV] สดๆ ร้อนๆ, See also: เมื่อเร็วๆ นี้, Syn. lately, recently
newsy[ADJ] เต็มไปด้วยข่าวบันเทิงหรือข่าวน่าสนใจ, Syn. informative
newish[ADJ] ใหม่ๆ, See also: เมื่อเร็วๆนี้
newborn[ADJ] แรกเกิด, See also: ซึ่งเกิดใหม่, Syn. infant, new
newborn[N] เด็กแรกเกิด, Syn. infant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
new(นิว) adj.,adv. ใหม่ -adv. อย่างใหม่. n. สิ่งที่ใหม่, See also: newness n.
new testamentn. พระคัมภีร์ไบเบิลเล่มใหม่ที่ประกอบด้วย Gospels,Acts of the Apostles,Epistles,Revelation of St. John the Divine
new worldn. ด้านซีกโลกตะวันตกที่ได้แก่ทวีปอเมริกาเหนือและใต้รวมทั้งเกาะต่าง ๆ และน่านน้ำที่ล้อมรอบ
new yearn. ปีใหม่,วันปีใหม่,วันแรก ๆ ของปี
new year'sn. = New Year's Day (ดู) ,= New Year's Eve (ดู)
new year's day() n. วันที่ 1 มกราคม
new year's even. คืนวันที่ 31 ธันวาคม
new zealand(-ซี'เลินดฺ) n. นิวซีแลนด์, See also: New Zealander n.
newbie(นิว' บี) n. ผู้ไร้ประสบการณ์หรือผู้เริ่มเล่นอินเทอเนต
newborn(นิว'บอร์น) adj. เพิ่งเกิด,เกิดใหม่. n. ทารกแรกเกิด., Syn. baby

English-Thai: Nontri Dictionary
new(adj) ใหม่,แปลก,ไม่คุ้นเคย,เป็นครั้งแรก
new(adv) อย่างใหม่,เมื่อเร็วๆนี้
NEW New Year(n) วันขึ้นปีใหม่,วันปีใหม่,เทศกาลปีใหม่,ตรุษ
newborn(adj) เพิ่งเกิดใหม่,แรกเกิด
newcomer(n) คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,สมาชิกใหม่
newfangled(adj) เป็นแบบใหม่,เป็นของใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่
newly(adv) ใหม่เอี่ยม,ใหม่,เมื่อเร็วๆนี้
news(n) ข่าว,ข่าวสาร,เรื่องใหม่,ความรู้ใหม่,เรื่องแปลก
newsboy(n) เด็กส่งหนังสือพิมพ์
newspaper(n) หนังสือพิมพ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
new assetsสินทรัพย์ที่ปรากฏขึ้นใหม่ (ในกองมรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new businessธุรกิจใหม่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
new cause of actionมูลคดีใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new comedyสุขนาฏกรรมแนวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
new criticismการวิจารณ์แนวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
new for oldของใหม่แทนของเก่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
new humanismมนุษยนิยมแนวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
new matterเรื่องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new objectivity; Neue Sachlichkeitคติรูปธรรมแนวใหม่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
new orderระเบียบใหม่ (ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
New Age consumersผู้บริโภครุ่นใหม่ [TU Subject Heading]
New Age movementขบวนการยุคใหม่ [TU Subject Heading]
New Age musicดนตรีร่วมสมัย [TU Subject Heading]
New Age musiciansนักดนตรีร่วมสมัย [TU Subject Heading]
New Asian-African Strategic Partnershipความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ใหม่ระหว่างเอเชียกับ แอฟริกา เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) [การทูต]
New business enterprisesการสร้างธุรกิจใหม่ [TU Subject Heading]
New Diplomacyการทูตแบบใหม่ ภายหลังสงครามโลกครั้งแรก หรือตั้งแต่ ค.ศ. 1918 เป็นต้นมา ได้เกิดการทูตแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจาการทูตแบบเก่า อันได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี นักวิชาการบางท่านมีความเอนเอียงที่จะตำหนิว่า การที่เกิดสงครามโลกขึ้นนั้น เป็นเพราะการทูตประสบความล้มเหลวมากกว่าอย่างไรก็ดี บางท่านเห็นว่าแม้ส่วนประกอบของการทูตจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่เนื้อหาหรือสาระสำคัญของการทูตยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างการทูตแบบเก่ากับการทูตแบบใหม่อาจกล่าวได้ ว่า มีปัจจัยสำคัญ ๆ อยู่สามประการ ที่มีอิทธิพลหรือบังเกิดผลโดยเฉพาะต่อวิธีการหรือทฤษฎีของการเจรจาระหว่าง ประเทศ กล่าวคือ ข้อแรก ชุมชนนานาชาติทั้งหลายเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ข้อที่สอง ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของมติสาธารณะ ( Public Opinion) มากขึ้น และประการสุดท้าย เป็นเพราะการสื่อสารคมนาคมได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอดีตนักการทูตผู้มี ชื่อเสียงคนหนึ่งของอินเดีย ได้แสดงความไม่พอใจและรังเกียจความหยาบอย่างปราศจากหน่วยก้านของการดำเนิน การทูตแบบใหม่ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อเข้าใส่กัน การใช้ถ้อยคำในเชิงผรุสวาทต่อกัน การเรียกร้องกันอย่างดื้อ ๆ ขาดความละมุนละไมและประณีต อาทิเช่น การเรียกร้องข้ามหัวรัฐบาลไปยังประชาชนโดยตรงในค่ายของฝ่ายตรงกันข้ามการ กระทำต่าง ๆ ที่จะให้รัฐบาลต้องเสียชื่อหรือขาดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา ห้ามไม่ให้ประชาชนติดต่อกันทางสังคม และอื่น ๆ เป็นต้น [การทูต]
New editionฉบับพิมพ์ครั้งใหม่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
New international economic orderระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
New productsผลิตภัณฑ์ใหม่ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
new moom (n ) จันทร์ดับ
news (abbrev) ข่าว ( คำย่อของ North East West South )
NewsNight (n) ข่าวรอบดึก
newtype (slang ) เป็นชื่อเรียกคนที่มีสัมผัสพิเศษ (สัมผัสที่ 6 อะไรเงี่ย) หรือจะเรียกว่ามีพรสวรรค์ก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกมีสติปัญญาสูงกว่าคนทั่วไป แต่ติดนิสัยงี่เง่ามาด้วย เป็นศัพท์ที่มาจากการ์ตูนเรื่องกันดั้ม ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good news!ข่าวดี! Home Is the Place (2009)
- new york.นิวยอร์ก Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
good news.ข่าวดี Jacksonville (2010)
You used to sleep in your father's sweatshir Every night until it fell apart. I'll get a new one,ที่คุณใช้ในการนอนของคุณพ่อของ sweatshir ใช่ หลังจากที่ฉันได้ New Haven Can Wait (2008)
The last time new haven was invaded was in 1779.ครั้งสุดท้ายคือการบุกรุกย่ำยีที่เกิดขึ้นในปี1779 New Haven Can Wait (2008)
St. Jude's in new york.เซนต์จูด ในนิวยอร์ก New Haven Can Wait (2008)
But whoever said that never met the new Serena.แต่คนที่พูดนั้น.. คงยังไม่เคยเห็นเซรีน่าคนใหม่ New Haven Can Wait (2008)
My family lost our compound in Newportครอบครัวของฉันต้องสูญเสีย New Haven Can Wait (2008)
And Eric has a new friend, so I hear.ส่วน อีริค ก็มีเพื่อนใหม่ๆ. ฉันก็.. อย่างนี้แหละ New Haven Can Wait (2008)
Your new plan to get my attention?หรือเป็นแผนเรียกร้องความสนใจจากฉัน? New Haven Can Wait (2008)
The bad news is that your girlfriend Catherine iข่าวร้ายคือ ยัยแคทธอรีนแฟนของเธอ Chuck in Real Life (2008)
The good news is that I convinced them bothแต่ข่าวดีก็คือ ชั้นสามารถทำให้ทั้งคู่ออกจากเมืองไป Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newA boy was giving out newspapers in the rain.
newA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
newAcclimate a plant to a new environment.
newAccording to Mike, Mac bought a new car.
newAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
newAccording to the ABC news, another jet-liner was hi-jacked in the Middle East.
newAccording to the newspaper he participated in the plot.
newAccording to the newspaper, he will be here today.
newAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
newAccording to the newspapers, he will be here today.
newAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
newAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มาใหม่[N] new-comer, See also: newly-arrived person, Syn. คนมาใหม่, Ant. ผู้อยู่เก่า, Example: อาจารย์เปิดโอกาสให้ผู้มาใหม่ได้แนะนำตัวกับเพื่อนๆ ในห้อง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่
คลื่นลูกใหม่[N] new wave, Example: นักประวัติศาสตร์จะพูดถึงการเคลื่อนไหวนี้ในฐานะคลื่นลูกใหม่ที่จะนำประวัติศาสตร์สู่ยุคใหม่, Count unit: คน, Thai definition: คนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในกิจการนั้นๆ แทนคนรุ่นเก่า, Notes: (สำนวน)
นสพ.[N] newspaper, Syn. หนังสือพิมพ์
นิค[N] NIC, See also: newly industrialized country, Syn. ประเทศอุตสาหกรรมใหม่
สิ่งแปลกใหม่[N] new matter, See also: แปล, Syn. เรื่องแปลกใหม่
คนขายหนังสือพิมพ์[N] news vendor, See also: news dealer
ข่าวสั้น[N] news in brief
ผู้อ่านข่าว[N] newsreader, See also: newscaster, Syn. ผู้ประกาศข่าว
นักวิเคราะห์ข่าว[N] commentator, See also: news analyst, Syn. นักพิเคราะห์ข่าว, นักวินิจฉัยข่าว, Example: ทางรายการมีโอกาสต้อนรับนักวิเคราะห์ข่าวชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนั้น
ผู้สืบข่าว[N] news sleuth, Syn. คนสืบข่าว, Example: ตำรวจเกรงว่าผู้สืบข่าวจะทำให้คดีบิดเบือน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เสาะแสวงหารายละเอียดของข่าวเพื่อนำมาเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[n. prop.] (Aisaēk Niūtan) EN: Isaac Newton   FR: Isaac Newton
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūphim) EN: read a newspaper   FR: lire un journal
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
บัตร ส.ค.ส.[n. exp.] (bat Sø.Khø.Sø.) EN: New Year greetings card   
บอกข่าว[x.] (bøk khāo) EN: report news   FR: annoncer la nouvelle
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classifier : newspapers ; letters ; manuscripts ; documents ; periodicals]   FR: [classificateur : journaux ; lettres ; documents manuscrits]
ฉลองปีใหม่[v. exp.] (chaløng pīmai) EN: celebrate the New Year   FR: fêter le nouvel an
เชียงใหม่นิวส์[TM] (Chieng Mai Niū = Chieng Mai Niūs) EN: Chiang Mai News   
โฉมใหม่[n. exp.] (chōm mai) EN: new look   FR: nouveau look [m]
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel   FR: chaîne d'information [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEW    N UW1
NEW    N Y UW1
NEWT    N UW1 T
NEWS    N Y UW1 Z
NEWS    N UW1 Z
NEWS'    N UW1 Z
NEWSY    N UW1 Z IY0
NEWER    N UW1 ER0
NEWBY    N UW1 B IY0
NEWLY    N UW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
new    (j) (n y uu1)
news    (n) (n y uu1 z)
newt    (n) (n y uu1 t)
Newry    (n) (n y u@1 r ii)
newel    (n) (n y uu1 @ l)
newer    (j) (n y uu1 @ r)
newly    (a) (n y uu1 l ii)
newsy    (j) (n y uu1 z ii)
newts    (n) (n y uu1 t s)
Newark    (n) (n y uu1 @ k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erstanwender {m} [comp.] | Erstanwender {pl}new user | new user; newusers [Add to Longdo]
Heurige {m}; Heuriger [Ös.]new wine [Add to Longdo]
Neuanschaffung {f}new acquisition [Add to Longdo]
Neuauflage {f}new edition [Add to Longdo]
Neuausgabe {f}new edition [Add to Longdo]
Neubau {m} | Neubauten {pl}new house; new building | new houses; new buildings [Add to Longdo]
Neuerscheinung {f}new publication; new release [Add to Longdo]
Neujahr {n}New Year; New Year's Day [Add to Longdo]
Neukunde {m} | potentieller Neukundenew customer | prospect [Add to Longdo]
Neumond {m}new moon [Add to Longdo]
Neustart {m}new start [Add to Longdo]
Neuverschuldung {f}new borrowings [Add to Longdo]
New Economy {f} [econ.]New Economy [Add to Longdo]
News-Gruppe {f}newsgroup [Add to Longdo]
Newtonsches AxiomNewton's law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
あけおめ[, akeome] (exp) (abbr) Happy New Year [Add to Longdo]
お金をこわす;お金を壊す[おかねをこわす, okanewokowasu] (exp,v5s) (nab [Add to Longdo]
お雑煮;御雑煮[おぞうに, ozouni] (n) New Year dish [Add to Longdo]
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
お屠蘇[おとそ, otoso] (n) New Year's sake; spiced sake [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, / ] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
中国新民党[Zhōng guó Xīn mín dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] New People's Party of China, xinmin.freeforum.ca [Add to Longdo]
亚欧大陸桥[yà ōu dà lù qiáo, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] New Asia-Europe Land Bridge; rail line from China through Central Asia to Europe [Add to Longdo]
仔畜[zǐ chù, ㄗˇ ㄔㄨˋ, ] newborn animal [Add to Longdo]
元旦[yuán dàn, ㄩㄢˊ ㄉㄢˋ, ] New Year's Day [Add to Longdo]
入伍生[rù wǔ shēng, ㄖㄨˋ ˇ ㄕㄥ, ] newly enlisted officer student; cadet [Add to Longdo]
初创公司[chū chuàng gōng sī, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] new company; newly established enterprise [Add to Longdo]
剪报[jiǎn bào, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] newspaper cutting; clippings [Add to Longdo]
台币[Tái bì, ㄊㄞˊ ㄅㄧˋ, / ] New Taiwan dollar [Add to Longdo]
报刊[bào kān, ㄅㄠˋ ㄎㄢ, / ] newspapers and periodicals; the press [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニュージェネレーション[にゅーじえねれーしょん, nyu-jienere-shon] new generation [Add to Longdo]
ニュースグループ[にゅーすぐるーぷ, nyu-suguru-pu] NG, news group [Add to Longdo]
ニュース記事[ニュースきじ, nyu-su kiji] news article [Add to Longdo]
ニューズレター[にゅーずれたー, nyu-zureta-] newsletter [Add to Longdo]
ニューバージョン[にゅーばーじょん, nyu-ba-jon] new version [Add to Longdo]
ニューブリッジ[にゅーぶりっじ, nyu-burijji] Newbridge [Add to Longdo]
ニューライン[にゅーらいん, nyu-rain] newline (character) [Add to Longdo]
ネットニュース[ねっとにゅーす, nettonyu-su] net news, network news, Usenet [Add to Longdo]
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 New \New\ (n[=u]), a. [Compar. {Newer} (n[=u]"[~e]r); superl.
   {Newest}.] [OE. OE. newe, AS. niwe, neowe; akin to D. nieuw,
   OS. niwi, OHG. niuwi, G. neu, Icel. n[=y]r, Dan. & Sw. ny,
   Goth. niujis, Lith. naujas, Russ. novuii, Ir. nua, nuadh,
   Gael. nuadh, W. newydd, Armor. nevez, L. novus, Gr. ne`os,
   Skr. nava, and prob. to E. now. [root]263. See {Now}, and cf.
   {Announce}, {Innovate}, {Neophyte}, {Novel}.]
   1. Having existed, or having been made, but a short time;
    having originated or occured lately; having recently come
    into existence, or into one's possession; not early or
    long in being; of late origin; recent; fresh; modern; --
    opposed to {old}, as, a new coat; a new house; a new book;
    a new fashion. "Your new wife." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Not before seen or known, although existing before; lately
    manifested; recently discovered; as, a new metal; a new
    planet; new scenes.
    [1913 Webster]
 
   3. Newly beginning or recurring; starting anew; now
    commencing; different from what has been; as, a new year;
    a new course or direction.
    [1913 Webster]
 
   4. As if lately begun or made; having the state or quality of
    original freshness; also, changed for the better;
    renovated; unworn; untried; unspent; as, rest and travel
    made him a new man.
    [1913 Webster]
 
       Steadfasty purposing to lead a new life. --Bk. of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
       Men after long emaciating diets, fat, and almost
       new.                 --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. Not of ancient extraction, or of a family of ancient
    descent; not previously known or famous. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Not habituated; not familiar; unaccustomed.
    [1913 Webster]
 
       New to the plow, unpracticed in the trace. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. Fresh from anything; newly come.
    [1913 Webster]
 
       New from her sickness to that northern air.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {New birth}. See under {Birth}.
 
   {New Church}, or {New Jerusalem Church}, the church holding
    the doctrines taught by Emanuel Swedenborg. See
    {Swedenborgian}.
 
   {New heart} (Theol.), a heart or character changed by the
    power of God, so as to be governed by new and holy
    motives.
 
   {New land}, land cleared and cultivated for the first time.
    
 
   {New light}. (Zool.) See {Crappie}.
 
   {New moon}.
    (a) The moon in its first quarter, or when it first
      appears after being invisible.
    (b) The day when the new moon is first seen; the first day
      of the lunar month, which was a holy day among the
      Jews. --2 Kings iv. 23.
 
   {New Red Sandstone} (Geol.), an old name for the formation
    immediately above the coal measures or strata, now divided
    into the Permian and Trias. See {Sandstone}.
 
   {New style}. See {Style}.
 
   {New testament}. See under {Testament}.
 
   {New world}, the land of the Western Hemisphere; -- so called
    because not known to the inhabitants of the Eastern
    Hemisphere until recent times.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Novel; recent; fresh; modern. See {Novel}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 New \New\ (n[=u]), adv.
   Newly; recently. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   Note: New is much used in composition, adverbially, in the
      sense of newly, recently, to qualify other words, as in
      new-born, new-formed, new-found, new-mown.
      [1913 Webster]
 
   {Of new}, anew. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 New \New\, v. t. & i.
   To make new; to renew. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 new
   adv 1: very recently; "they are newly married"; "newly raised
       objections"; "a newly arranged hairdo"; "grass new washed
       by the rain"; "a freshly cleaned floor"; "we are fresh
       out of tomatoes" [syn: {newly}, {freshly}, {fresh},
       {new}]
   adj 1: not of long duration; having just (or relatively
       recently) come into being or been made or acquired or
       discovered; "a new law"; "new cars"; "a new comet"; "a
       new friend"; "a new year"; "the New World" [ant: {old}]
   2: original and of a kind not seen before; "the computer
     produced a completely novel proof of a well-known theorem"
     [syn: {fresh}, {new}, {novel}]
   3: lacking training or experience; "the new men were eager to
     fight"; "raw recruits" [syn: {raw}, {new}]
   4: having no previous example or precedent or parallel; "a time
     of unexampled prosperity" [syn: {new}, {unexampled}]
   5: other than the former one(s); different; "they now have a new
     leaders"; "my new car is four years old but has only 15,000
     miles on it"; "ready to take a new direction"
   6: unaffected by use or exposure; "it looks like new" [ant:
     {worn}]
   7: (of a new kind or fashion) gratuitously new; "newfangled
     ideas"; "she buys all these new-fangled machines and never
     uses them" [syn: {newfangled}, {new}]
   8: in use after medieval times; "New Eqyptian was the language
     of the 18th to 21st dynasties"
   9: used of a living language; being the current stage in its
     development; "Modern English"; "New Hebrew is Israeli Hebrew"
     [syn: {Modern}, {New}]
   10: (of crops) harvested at an early stage of development;
     before complete maturity; "new potatoes"; "young corn" [syn:
     {new}, {young}]
   11: unfamiliar; "new experiences"; "experiences new to him";
     "errors of someone new to the job"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 n
 
 1. (kıs.) Nationalist Navy, New, Noon, Norse, North, Northern, November.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 n
 
 1. (kıs.) nephew, neuter, new, nominative, noon, north, northern, noun, number.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top