Search result for

*distinct*

(348 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: distinct, -distinct-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distinct[ADJ] แตกต่างชัดเจน, See also: แยกกันชัดเจน, Syn. detached, separated, Ant. unified, connected
distinctly[ADV] อย่างชัดแจ้ง, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแตกต่าง, Syn. differently, excellently
indistinct[ADJ] คลุมเครือ, See also: มัว, เลือนราง, ไม่ชัดเจน, Syn. blurred, fuzzy, unclear, Ant. clear
distinction[N] ความแตกต่าง, Syn. difference, Ant. resemblance
distinction[N] ความยอดเยี่ยม, See also: ความโดดเด่น, ความมีอำนาจ, Syn. eminence, renown, Ant. lowliness, unimportance
distinctive[ADJ] เด่น, See also: พิเศษ, มีลักษณะเฉพาะ, Syn. characteristic, peculiar, unique
distinctness[N] ความชัดเจน, See also: ความชัดแจ้ง
indistinctly[ADV] อย่างคลุมเครือ, See also: อย่างเลือนราง, อย่างไม่ชัดเจน, Syn. fuzzily, obscurely, unclearly, Ant. clearly
distinctively[ADV] อย่างเด่นชัด, See also: อย่างชัดเจน
indistinctive[ADJ] ซึ่งไม่มีลักษณะเด่น, See also: ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะ, Ant. distinctive
indistinctness[N] ความคลุมเครือ, See also: ความไม่ชัดเจน, ความเลือนราง, Syn. blur, dimness, fuzziness, Ant. clearness
distinctiveness[N] ความเป็นลักษณะเฉพาะ, Syn. characteristic
contradistinction[N] ความแตกต่างกัน, Syn. difference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contradistinctionn. ความแตกต่างโดยสิ้นเชิง, See also: contradistinctive adj. ดูcontradistinction
distinct(ดิสทิงทฺ') adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,แน่นอน,จำเพาะ,เจาะจง,หายาก,น่าสังเกต,แตกต่าง., See also: distinctness n. ดูdistinct, Syn. clear
distinction(ดิสทิงคฺ'เชิน) n. ความแตกต่าง,การแยกแยะ,ลักษณะที่เด่น,ความมีชื่อเสียง,เกียรติยศ -S.characteristic,difference,eminence
distinctive(ดิสทิง'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ,เด่น,พิเศษ., See also: distinctiveness n. ดูdistinctive, Syn. special,particular ###A. common
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly,unmistakably
indistinct(อินดิสทิคทฺ') adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มชัด,คลุมเครือ., See also: indistinctly adv. indistinctness n., Syn. uncertain

English-Thai: Nontri Dictionary
contradistinction(n) การแย้งกัน,ความตรงกันข้าม
distinct(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน,แน่แท้,แน่นอน,เจาะจง,แตกต่าง
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
distinctive(adj) พิเศษ,เฉพาะ,เด่น
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
indistinct(adj) ไม่กระจ่างแจ้ง,ไม่ชัด,คลุมเครือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distinct; freeแยกกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
free; distinctแยกกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lesions, Distinctive Vacuolarรอยโรคชนิดแวคคิวโอล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
distinct conceptความคิดที่ชัดเจน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on! (man speaks indistinctly)มาสิ New Haven Can Wait (2008)
I have a distinctive red birthmark on my scalp that matches a certain friend of the family.ฉันมีลักษณะตำหนิแต่กำเนิดอยู่บนหนังหัวซึ่งเหมือนเพื่อนของครอบครัวจำนวนมาก Birthmarks (2008)
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ The Secret of Moonacre (2008)
You look so handsome, so distinct.เขาดูหล่อมาก ต่างจากคนอื่น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Man Rapping, Indistinct ]งั้นแหละ Shutter (2008)
[CHRIS SPEAKING INDISTINCTLY][CHRIS SPEAKING INDISTINCTLY] 24: Redemption (2008)
[SHOUTING INDISTINCTLY][SHOUTING INDISTINCTLY] 24: Redemption (2008)
[SPEAKING INDISTINCTLY]เมื่อผู้ก่อตั้งประเทศของพวกเรา 24: Redemption (2008)
(INDISTINCT)(เสียงอื้ออึง) Changeling (2008)
(INDISTINCT CHATTERING)Changeling (2008)
(INDISTINCT CHATTERING)Changeling (2008)
(INDISTINCT CHATTERING)(INDISTINCT CHATTERING) Changeling (2008)
(INDISTINCT CHATTERING)(INDISTINCT CHATTERING) Changeling (2008)
(INDISTINCT CHATTERING)(INDISTINCT CHATTERING) Changeling (2008)
(INDISTINCT CHATTERING)(INDISTINCT CHATTERING) Changeling (2008)
(INDISTINCT CHATTERING)(INDISTINCT CHATTERING) Changeling (2008)
[ Man On P.A., Indistinct ][Man On P.A., IndistinctCity of Ember (2008)
Because there so happens to exist, distinct physical evidence putting you at the crime scene at the time of death.เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มีหลักฐานทางกายภาพที่เกี่ยวพันถึงคน ถูกทิ้งไว้ที่เกิดเหตุในเวลาที่เกิดการฆาตกรรม Pathology (2008)
[ Indistinct Conversations ][Indistinct Conversations] City of Ember (2008)
- [ Coughs ] - [ Woman, Indistinct ]- [Coughs] - [Woman, IndistinctCity of Ember (2008)
The DNA samples we've taken seem to represent three distinct life forms.ตัวอย่างดีเอ็นเอ ที่เราพิสูจน์ได้ แสดงรูปแบบชีวิต ที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ The Day the Earth Stood Still (2008)
Is it true, that every human that undergoes this procedure, will have a distinct "ip" address, like a mobile device...จริงหรือเปล่าคะ ที่ว่า Nทุกคนที่ผ่านกระบวนการนี้ จะมีที่อยู่ "ไอพี" เป็นของตัวเอง Nคล้ายๆเครื่องติดตามตัว.. Gamer (2009)
(indistinct)มัวซัว Fighting (2009)
(indistinct)กำปั้นทุบดิน Fighting (2009)
(indistinct)อุบอิบ Fighting (2009)
(indistinct)อ้อมแอ้ม Fighting (2009)
(indistinct chattering)ที่พูดไม่หยุดไม่ชัดเจน Fighting (2009)
(indistinct)ไม่ชัดคลุมเครือ Fighting (2009)
(indistinct)คลุมเครือ Fighting (2009)
(indistinct)คลุมเครือ Fighting (2009)
(indistinct)เลือนลาง Fighting (2009)
- [gasps] - [indistinct chattering]Confessions of a Shopaholic (2009)
- Hello. - [indistinct chattering]สวัสดี Confessions of a Shopaholic (2009)
[gasps, indistinct chattering]Confessions of a Shopaholic (2009)
[indistinct chatter on TV](เสียงอู้อี้จกาทีวี) (เสียงอู้อี้จกาทีวี) Confessions of a Shopaholic (2009)
- Butterfly investments. - [indistinct chattering]ลงทุนแบบโง่ๆ Confessions of a Shopaholic (2009)
[indistinct chattering](เสียงอื้ออึง) Confessions of a Shopaholic (2009)
- Hi. - [indistinct chattering]ไฮ้ (เสียงอื้ออึง) Confessions of a Shopaholic (2009)
Accessory] - [all gasping] [indistinct shouting](เสียงกระหึ่ม) Confessions of a Shopaholic (2009)
[indistinct chattering](เสียงพูดคลุมเครือ) Confessions of a Shopaholic (2009)
I did a quick outplacement polygraph, I turned in my credentials and I walked out on the only job I've ever really had, and now, right now, I'm getting the very distinct impression that you changed your mind, kept your job, and left me out in the cold.รีบๆ ตอบคำถามผ่านเครื่องจับเท็จ เก็บประสบการณ์ใส่กระเป๋า แล้วโกยแน่บ ออกจากงานเดียวที่ตัวเองเคยรู้จัก แล้วตอนนี้ คุณทำให้ผมประทับใจอย่างแรง Duplicity (2009)
[ INDISTINCT DIALOGUE ON TV ][ INDISTINCT DIALOGUE ON TV ] Ninja Assassin (2009)
But think about this: There's a distinct advantage to being the only straight guys in there.แต่ถ้าคิดเรื่องนี้ มีข้อได้เปรียบอย่าชัดเจน ตรงไปตรงมาก็คือคนชอบไปที่นั่น Emotional Rescue (2009)
Can you please explain to me the distinction between diagnostic and exploratory?คุณช่วยอธิบายให้ฉันฟัง ความแตกต่างระหว่างการวินิจฉัย และประเมินผลได้ไหมคะ Breakage (2009)
I WAS ABLE TO DIFFERENTIATE BETWEEN 2 DISTINCT VOICES, 2 AUTHORS.มีรูปแบบประโยค, คำต่างกันหลายจุด Soul Mates (2009)
HIS DISTINCTIVE TOUCH THAT HE LEAVES AT THE SCENE OF EVERY CRIME.รอยสัมผัสที่เขาทิ้งไว้ ในที่เกิดเหตุแต่ละคดี Zoe's Reprise (2009)
[crowd cheering, shouting] [song playing, indistinct]7 วันก่อน Conflicted (2009)
Embry, do you remember him making that distinction?เฮ้ เอ็มบรี พอจะจำได้มั๊ย เขาพูดทำนองนั้นหรือเปล่า? The Twilight Saga: New Moon (2009)
That is not much of a distinction.มันไม่เห็นจะต่างกันมากมายซะหน่อย Connect! Connect! (2009)
What a distinctive name.เป็นชื่อที่มีเอกลักษณ์มาก The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distinctA dog is distinct from a cat in physical characteristics.
distinctCancer is not one but more than hundred distinct diseases.
distinctFuel economy is a major distinction of the car.
distinctHe advocated abolishing class distinctions.
distinctHe advocated abolishing death penalty distinctions.
distinctHe has no distinct idea of how to proceed.
distinctHorses are distinct from donkeys.
distinctI can make a distinction between good and bad.
distinctIt's quite distinct from the smell of burning.
distinctJapan has many distinctive traits.
distinctMice are distinct from rats.
distinctShe has a distinct English accent.
distinctThe distinction in usage between the two words is clear.
distinctThe sound was distinct from here.
distinctThose two ideas are quite distinct.
distinctWe are distinct from each other in taste.
distinctYour way of thinking is quite distinct from mine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
กำปั้นทุบดิน[ADV] indistinctively, Ant. แจงสี่เบี้ย, Example: ถ้าจะตอบอย่างกำปั้นทุบดิน เราหลับก็เพราะเราง่วง, Thai definition: พูดอย่างกว้างๆ , มีนัยว่าพูดไปอย่างไรๆ ก็ไม่ผิด แต่ไม่ได้ให้ประโยชน์อันใดกับผู้ฟัง, Notes: (สำนวน)
เบลอ[V] blur, See also: become unclear or indistinct, Syn. มึนงง, Example: เขารู้สึกเบลอไปชั่วขณะเมื่อทราบข่าวร้าย, Notes: (อังกฤษ)
แปลกหูแปลกตา[ADJ] different, See also: distinct, Example: การเดินทางโดยทางรถไฟนั้นผู้โดยสารจะเห็นทิวทัศน์ที่แปลกหูแปลกตาและสวยงามของแต่ละภูมิภาค, Thai definition: ที่แตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
แว่ว[ADV] indistinctly
ศักดินา[N] dignity, See also: distinction
อุบอิบ[ADV] mumblingly, See also: indistinctly, Example: พี่เขินบ่นอุบอิบ พลางหัวเราะสลับเสียงฝีเท้าแผ่วเบาไปตามทางเดิน, Thai definition: อาการที่พูดหรือบ่นเบาๆ และไม่ชัดเจนด้วยเกรงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อย่างชัดเจน[ADV] obviously, See also: distinctly, Syn. อย่างเห็นได้ชัด, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: โรคจิตแพทย์ชนิดคาทาโทนิก มีลักษณะสำคัญคือมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือน้อยลงผิดปกติอย่างชัดเจน, Thai definition: อย่างสังเกตเห็นได้ชัด
ความเด่น[N] distinction, See also: exception, speciality, Syn. ความพิเศษ, Ant. ความด้อย, Example: วรรณกรรมเรื่องนี้มีความเด่นตรงการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยภาษาวรรณศิลป์งดงามและไพเราะทุกถ้อยคำ
ไม่ชัด[ADV] ambiguously, See also: vaguely, not clearly, indistinctly, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: คนไทยบางคนพูดไทยไม่ชัดไม่รู้ว่าจงใจให้เหมือนฝรั่งหรือเปล่า, Thai definition: ออกเสียงไม่ตรงตามเสียงนั้นเพราะเพี้ยนไป
รำไร[ADV] indistinctly, See also: dimly, faintly, obscurely, Syn. รางๆ, Ant. ชัดแจ้ง, Example: ตะวันรอนสีหมากสุกลอยเรี่ยยอดไม้ ทอดเงารำไร, Thai definition: เห็นไม่ชัดในระยะไกล
แว่ว[V] hear vaguely, See also: hear in the distance, hear slightly, hear indistinctly, dimly hear, Ant. ชัดเจน, Example: เสียงเด็กๆ หัวเราะกันอย่างสนุกสนานแว่วดังมากขึ้นทุกขณะ เมื่อเดินจวนจะถึงสนามเด็กเล่น, Thai definition: ได้ยินแต่ไม่ชัดแจ้ง
เลือน[V] become dim, See also: be unclear, be indistinct, Syn. หลงเลือน, ลางเลือน, Example: พวกเขาห่างกันไปหลายปีความจำของทั้งสองฝ่ายจึงเลือนไป, Thai definition: จำได้ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มแจ้ง
สลัว[ADJ] dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
สลัว[V] be dim, See also: be dull, be hazy, be obscure, be indistinct, blur, be misty, be unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อแสงสลัวลง สีแปลกประหลาดจะเกิดมากขึ้น, Thai definition: มีแสงน้อย
ความแจ่มแจ้ง[N] clarity, See also: clearness, distinctness, Syn. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Ant. ความครุมเครือ, ความกำกวม, Example: การสอบถามผู้เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทชายแดนไม่ค่อยจะได้ความแจ่มแจ้งดีนัก
ไม่ชัด[V] be not clear, See also: be indistinct, be vague, be ambiguous, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: โทรทัศน์ไม่ชัดเลย เป็นที่เสาอากาศแน่ๆ, Thai definition: มีภาพไม่แจ่มแจ้งเพราะมีสิ่งรบกวน, ไม่ปรากฏชัด
เงาๆ[ADV] indistinctly, See also: blurredly, dimly, Syn. รางๆ, ไม่ชัด, เลือนราง, Ant. ชัดเจน, ชัดแจ๋ว, Example: ฝนตกหนักมากทำให้เขามองเห็นเพียงลางๆเท่านั้น
ฝ้า[ADJ] dim, See also: hazy, misty, foggy, vague, indistinct, Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง, Example: นางมองดูลูกเดินจากไปด้วยดวงตาที่ฝ้าฟางเพราะหยาดน้ำตา, Thai definition: ขุ่นมัวไม่ผ่องใส
ฝ้า[V] be vague, See also: be indistinct, Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง, Example: บัดนี้ตาของชายชราฝ้าเสียแล้ว, Thai definition: ขุ่นมัวไม่ผ่องใส
ฝ้าฟาง[ADJ] dim, See also: misty, hazy, vague, indistinct, Syn. พร่ามัว, Example: เขากอดคอไอ้ดาวไว้แน่น ดวงตาฝ้าฟางของมันหม่นหมอง น้ำลายแตกฟองฟูมปาก
ฝ้ามัว[ADJ] hazy, See also: dim, misty, vague, indistinct, Syn. พร่ามัว, Example: ดวงตาอันฝ้ามัวของปู่ มองลอดแว่นทองเหลืองรูปวงกลม เพ่งผ่านแสงสลัวของโคมไฟ
พร่ามัว[ADJ] blurred, See also: indistinct, Syn. เลือน, พร่าเลือน, ขุ่นมัว, มัว, Ant. ชัดเจน, Example: ้สักครู่สายตาที่พร่ามัวก็กลับแจ่มชัดขึ้น, Thai definition: ไม่ชัด
มัวซัว[V] be dull, See also: be dim, be indistinct, be gloomy, Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, Example: ท้องฟ้าเริ่มมัวซัวลงด้วยหมอกควัน, Count unit: ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Thai definition: มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ)
มัวซัว[ADJ] dim, See also: indistinct, gloomy, dull, Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว, Example: ดวงไฟแรงเทียนต่ำเหนอะหนาด้วยคราบฝุ่นหยากไย่เปล่งแสงมัวซัว, Count unit: ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Thai definition: มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ)
มัวซัว[V] be dull, See also: be dim, be indistinct, be gloomy, Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว, Example: ท้องฟ้าเริ่มมัวซัวลงด้วยหมอกควัน, Count unit: ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Thai definition: มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ)
มัวซัว[ADJ] dim, See also: indistinct, gloomy, dull, Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว, Example: ดวงไฟแรงเทียนต่ำเหนอะหนาด้วยคราบฝุ่นหยากไย่เปล่งแสงมัวซัว, Count unit: ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Thai definition: มีแสงน้อยจนมองเห็นอะไรไม่ถนัด (มักใช้แก่แสงไฟ)
เลือนลาง[ADJ] vague, See also: dim, indistinct, obscure, Syn. ลางเลือน, Example: ความคิดที่จะเห็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ดูจะเป็นเพียงแค่ความฝันเลือนลางเท่านั้น
วิภาค[N] division, See also: distinction, classification, partition, separation, Syn. การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อ้อมแอ้ม[ADV] mumblingly, See also: indistinctly, hesitantly, Example: เมื่อพิจารณาจากทรวดทรงขององค์พระแล้ว เขากล้าตอบได้อย่างไม่อ้อมแอ้มว่าเป็นพระในสมัยลพบุรี, Thai definition: ไม่ฉะฉาน, ไม่ชัดเจน, ไม่เต็มปาก
อู้อี้[ADJ] indistinct, Ant. ชัดเจน, Example: วันไหนที่มีรถขายยาเข้ามา เสียงเพลงรำวง และเสียงอู้อี้ของโฆษกจะเรียกเร้าให้คนแทบจะทั้งหมู่บ้านมาชุมนุมกัน, Thai definition: เสียงไม่ชัดเจนอย่างเสียงคนจมูกบี้ หรือคนบ่น
อู้อี้[ADV] indistinctly, Ant. ชัดเจน, Example: เขายืนบิดตัวบ่นอะไรอู้อี้อยู่, Thai definition: เสียงไม่ชัดเจนอย่างเสียงคนจมูกบี้ หรือคนบ่น
เด่นชัด[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, clearly, evidently, apparently, vividly, Syn. ชัด, เด่น, ชัดแจ้ง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, Example: ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้ายนี้ก่อรูปเด่นชัดรุนแรงขึ้นราวช่วง1-2สัปดาห์ก่อน
ตาพร่า[V] dim (eyes), See also: blur, dizzy, dazed, unable to see distinctly, Syn. ตาฟาง, ตามัว, ตาฝ้า, Ant. ตาใส, ตาดี, Example: แสงไฟจากรถคันหน้าสาดเข้าตาทำให้เราตาพร่าไปหมดเกือบมองไม่เห็นทางข้างหน้า, Thai definition: อาการที่ตามองเห็นไม่ชัดเจน, มองเห็นเป็นภาพมัวๆ
ตะคุ่ม[ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, สลัว, Example: เขามองออกไปนอกกระท่อมตอนนี้เห็นแต่เงาตะคุ่มของแนวไม้ส่ายไหวไปมาน่ากลัว, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
ตะคุ่มๆ[ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. สลัว, ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, Example: เขามองในระยะไกลเห็นภูเขาเป็นเงาตะคุ่มๆ อยู่ข้างหน้า, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
กล้อมแกล้ม[V] mumble, See also: speak indistinctively, speak evasively, Syn. อ้อมแอ้ม, กะล่อมกะแล่ม, Example: เขากล้อมแกล้มพูดให้ผ่านๆ ไป, Thai definition: พูดอ้อมแอ้มพอให้ผ่านไป
กล้อมแกล้ม[ADV] indistinctively, See also: incompletely, Syn. พอไปได้, ถูไถ, แก้ขัด, Example: วันนี้ช่างซ่อมไม่อยู่ก็พอจะมีบางคนพอทำกล้อมแกล้มไปได้บ้าง
เต็มตา[ADV] clearly, See also: distinctly, vividly, fully, adequately, Syn. เต็มหูเต็มตา, Example: ฉันเดินหันตัวไปมาอยู่รอบๆ ชะรอยอยากจะดูเสียให้เต็มตา, Thai definition: เห็นชัดกับตา
ถนัดตา[ADV] obviously, See also: distinctly, Syn. ชัดเจน, Example: ผมลุกขึ้นเดินเข้าไปหาเขา เพื่อจะดูให้ถนัดตา
ถนัดถนี่[ADV] distinctly, See also: clearly, perfectly, Syn. ถนัดชัดเจน, ชัด, แน่ชัด, ชัดเจน, Example: ถ้ายืนที่จุดนี้เราจะเห็นลูกฟุตบอลเข้าประตูถนัดถนี่ที่สุด, Notes: (ปาก)
ถ่อง[ADJ] bright, See also: shining, brilliant, clear, distinct, positive, confident, Syn. งาม, อร่าม, แจ่มใส, รุ่งเรือง, ชัด, จะแจ้ง, Thai definition: สว่างเป็นประกาย, Notes: (กวี)
ทนโท่[ADV] obviously, See also: clearly, apparently, glaringly, distinctly, vividly, blatantly, Syn. จะแจ้ง, โทนโท่, Example: ตำรวจยังไม่จับทั้งๆ ที่เขาทำผิดให้เห็นอยู่ทนโท่, Thai definition: ปรากฏชัดแก่ตา
ฉะฉาน[ADV] fluently, See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally, Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ, Ant. ตะกุกตะกัก, Example: ทุกคำถามเขาตอบได้อย่างฉะฉานและน่าประทับใจมาก
รุบรู่[ADJ] indistinct, See also: dim, Ant. หรุบรู่, หรุบหรู่, Example: คืนเดือนหงายจันทร์ฉายแสงเต็มดวงโผล่พ้นขอบฟ้ารุบรู่อยู่หลังเขา, Thai definition: มีแสงมัวจนมองอะไรไม่เห็นถนัดชัดเจน
รางๆ[ADJ] dim, See also: vague, indistinct, unclear, Syn. ราง, จาง, เรื่อๆ, Example: อีเก้งพาลูกน้อยซึ่งยังคงมีจุดขาวรางๆ ตามข้างตัว เดินเที่ยวหาลูกมะขามป้อมกินอยู่บนเนิน, Thai definition: ไม่กระจ่าง
รางๆ[ADV] dimly, See also: faintly, vaguely, indistinctly, Syn. ราง, จาง, เรื่อๆ, Example: ปล่องไฟจากโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวพ่นควันโขมง จนแลเห็นหลังคาตึกรางๆ, Thai definition: ไม่กระจ่าง
ราง[ADV] indistinctly, See also: faintly, dimly, vaguely, Syn. รางๆ, จาง, เรื่อๆ, Thai definition: ไม่กระจ่าง
ยศศักดิ์[N] rank, See also: title, status, prestige, splendour, station, position, distinction, nobility, class, caste, Syn. ยศถาบรรดาศักดิ์, บรรดาศักดิ์, Example: ท่านได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศศักดิ์เป็นเจ้าพระยา, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
เฉพาะที่[ADJ] particular, See also: specific, distinct, limited, Example: โปรแกรมต่างๆ ที่เราพัฒนาขึ้นมานั้น ก็เพื่อสนองความต้องการใช้งานเฉพาะที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited   
ชัด[adj.] (chat) EN: clear ; distinct   FR: clair ; net ; précis ; distinct ; facile
ชัด[adv.] (chat) EN: clearly ; distincly   FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit   FR: clair ; évident ; explicite
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly   FR: clairement ; distinctement ; nettement
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
อื่น[X] (eūn) EN: other ; else ; another   FR: autre ; différent ; distinct
ฟาง[adj.] (fāng) EN: blurred ; dim ; indistinct   FR: obscur ; sombre
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear   
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear   FR: évident ; criant ; explicite
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious   
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit   FR: clair ; évident ; apparent
แจ้งชัด[adj.] (jaēngchat) EN: clear ; obvious ; explicit ; evident ; distinct   FR: clair
แจ้งชัด[adv.] (jaēngchat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly   FR: clairement
จะแจ้ง[adv.] (jajaēng) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously   FR: clairement ; distinctement ; explicitement
กำปั้นทุบดิน[adv.] (kampan thup din) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff   
การสูญหาย[n. exp.] (kān sūnhāi) EN: disappearance ; distinction   
คลุมเครือ[v.] (khlumkhreūa) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim   FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu
ความพิเศษ[n.] (khwām phisēt) EN: distinction   FR: particularité [f]
เกียรติศักดิ์[n.] (kīattisak) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction   
กระจะ[adj.] (kraja) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly   FR: distinct ; évident ; manifeste
กระจ่าง[adj.] (krajāng) EN: distinct ; clear   FR: clair ; limpide
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently   FR: clairement ; distinctement
ลาน[v.] (lān) EN: be dazzled ; be blurred ; be indistinct   
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct   FR: s'estomper ; s'effacer
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
เงา ๆ[adv.] (ngao-ngao) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly   
อ้อมแอ้ม[adv.] (øm-aēm) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly   FR: indistinctement ; inaudiblement
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular   FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
พร่า[adj.] (phrā) EN: blurred ; unsharp ; indistinct   FR: flou ; estompé
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred   FR: flou ; estompé ; vague
ผู้ทรงเกียรติ[n. exp.] (phūsong kīatti) EN: honourable person ; person with rank and distinction ; dignatary   
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity ; distinction   
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear   FR: obscur ; indistinct
แตกต่าง[adj.] (taēktāng) EN: different , dissimilar ; unlike ; distinct   FR: différent ; distinct
ต่าง[X] (tāng) EN: other ; different ; diverse ; various ; several ; unlike ; dissimilar ; external ; foreign   FR: autre ; différent ; distinct
ทำให้แตกต่าง[v.] (tham hai taēk tāng) EN: distinguish   FR: distinguer ; faire la distinction
ถนัด[adv.] (thanat) EN: disticly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively   FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
ถ่องแท้[adv.] (thǿngthaē) EN: clearly   FR: clairement ; distinctement
ทนโท่[adv.] (thonthō) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly   
อุบอิบ[adv.] (up-ip) EN: mumblingly ; indistinctly   
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear   FR: entendre parler de ; entendre dire
แว่ว[adj.] (waeo) EN: distant ; indistinct   
แว่ว[adv.] (waeo) EN: indistinctly   FR: indistinctement
ยศศักดิ์[n. exp.] (yot sak) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTINCT    D IH2 S T IH1 NG K T
DISTINCTLY    D IH2 S T IH1 NG K T L IY0
INDISTINCT    IH2 N D AH0 S T IH1 NG K T
DISTINCTION    D IH2 S T IH1 NG K SH AH0 N
DISTINCTIVE    D IH2 S T IH1 NG K T IH0 V
DISTINCTIONS    D IH2 S T IH1 NG K SH AH0 N Z
DISTINCTIVELY    D IH2 S T IH1 NG K T IH0 V L IY0
DISTINCTIVENESS    D IH2 S T IH1 NG K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distinct    (j) (d i1 s t i1 ng k t)
distinctly    (a) (d i1 s t i1 ng k t l ii)
indistinct    (j) (i2 n d i s t i1 ng k t)
distinction    (n) (d i1 s t i1 ng k sh @ n)
distinctive    (j) (d i1 s t i1 ng k t i v)
distinctions    (n) (d i1 s t i1 ng k sh @ n z)
distinctness    (n) (d i1 s t i1 ng k t n @ s)
indistinctly    (a) (i2 n d i s t i1 ng k t l ii)
distinctively    (a) (d i1 s t i1 ng k t i v l ii)
indistinctness    (n) (i2 n d i s t i1 ng k t n @ s)
distinctiveness    (n) (d i1 s t i1 ng k t i v n i s)
contradistinctio    (n) (k o2 n t r @ d i s t i1 ng k sh @ n)
contradistinctio    (n) (k o2 n t r @ d i s t i1 ng k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andersartigkeit {f}distinction; being different [Add to Longdo]
Auffälligkeit {f}distinctive feature; striking feature [Add to Longdo]
Auszeichnung {f}; Unterscheidung {f}distinction [Add to Longdo]
Besonderheit {f}distinctiveness [Add to Longdo]
Deutlichkeit {f} | mit aller Deutlichkeitdistinctness | quite distinctly [Add to Longdo]
Ehrung {f}; Auszeichnung {f}distinction [Add to Longdo]
Erkennungszeichen {n}distinctive mark [Add to Longdo]
Fallunterscheidung {f}distinction of cases [Add to Longdo]
Gegensatz {m}contradistinction [Add to Longdo]
Haarspalterei {f}; ein nomineller Unterschieda distinction without difference [Add to Longdo]
besonderes Merkmal | sich dadurch auszeichnen, dass ...distinction | have the distinction of ... [Add to Longdo]
hoher Rang | ein Wissenschaftler von Rangdistinction | a scientist of distinction [Add to Longdo]
Schriftsteller {m}; Schriftstellerin {f} | Schriftsteller {pl}; Schriftstellerinnen {pl} | ein Schriftsteller von Rangwriter; author | writers; authors | a writer of distinction [Add to Longdo]
Standesunterschied {m}class distinction [Add to Longdo]
Undeutlichkeiten {pl}indistinctness [Add to Longdo]
Unterscheidung {f} | zur Unterscheidungdistinction | for distinction; by way of distinction [Add to Longdo]
Unterscheidungsmerkmal {n}distinctive feature [Add to Longdo]
Unterschied {m} | Unterschiede {pl}distinction | distinctions [Add to Longdo]
Unverwechselbarkeit {f}distinctiveness [Add to Longdo]
ausgeprägt; unterscheidenddistinctive [Add to Longdo]
bezeichnend {adv}distinctively [Add to Longdo]
deutlich; merklich; ausgeprägt; klar; vernehmlich {adj}distinct [Add to Longdo]
fadundistinctive [Add to Longdo]
undeutlichindistinct [Add to Longdo]
undeutlich {adv}indistinctly [Add to Longdo]
unklarindistinct [Add to Longdo]
unklar {adv}indistinctly [Add to Longdo]
unklarnondistinctive [Add to Longdo]
verschieden (von); getrennt; einzeln {adj}distinct (from) [Add to Longdo]
verschieden {adv}distinctly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありあり[, ariari] (adj-f,adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P) [Add to Longdo]
けじめ[, kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P) [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
ならではの[, naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to [Add to Longdo]
はっきり[, hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P) [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
ノネナール[, nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people) [Add to Longdo]
闇夜に烏[やみよにからす, yamiyonikarasu] (exp) (See 闇夜の烏) something indistinct (lit [Add to Longdo]
闇夜の烏[やみよのからす, yamiyonokarasu] (exp) (See 闇夜に烏) something indistinct (lit [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
異にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) to make a distinction; to differ; to be different [Add to Longdo]
栄達[えいたつ, eitatsu] (n,vs) fame; distinction; rise; advancement [Add to Longdo]
加齢臭[かれいしゅう, kareishuu] (n) (See ノネナール) distinctive body odor (odour) of the middle-aged and elderly (caused by the chemical nonenal) [Add to Longdo]
蝦夷[えぞ;えみし(ok), ezo ; emishi (ok)] (n) (1) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) (えぞ only) (See 蝦夷地) Yezo (northern part of Meiji-era Japan, esp. Hokkaido, but also Sakhalin and the Kuril Islands) [Add to Longdo]
画然;劃然[かくぜん, kakuzen] (n,adj-t,adv-to) distinct; clear-cut; sharp [Add to Longdo]
確と;聢と[しかと;しっかと, shikato ; shikkato] (adv) (1) certainly; for sure; (2) distinctly; clearly; exactly; (3) firmly; tightly [Add to Longdo]
隔て[へだて, hedate] (n) partition; distinction; (P) [Add to Longdo]
頑是[がんぜ, ganze] (n) distinction between right and wrong [Add to Longdo]
響き(P);響(io)(P)[ひびき, hibiki] (n) (1) echo; reverberation; (2) sound (esp. the distinctive sound of an object or activity, e.g. rain, gun, gallop, drum); noise; (3) quality of a sound (e.g. a fine phrase, clear voice, resonant bell); feeling of a sound; (P) [Add to Longdo]
区別(P);區別(oK)[くべつ, kubetsu] (n,vs) distinction; differentiation; classification; (P) [Add to Longdo]
区別せずに[くべつせずに, kubetsusezuni] (exp) without distinction; with no distinction [Add to Longdo]
嫌いなく[きらいなく, kirainaku] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation [Add to Longdo]
嫌わず[きらわず, kirawazu] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation [Add to Longdo]
見にくい;見難い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) hard to see; (2) obscure; indistinct; illegible [Add to Longdo]
見境[みさかい, misakai] (n) distinction; discrimination [Add to Longdo]
見分け[みわけ, miwake] (n) distinction; (P) [Add to Longdo]
個別的[こべつてき, kobetsuteki] (adj-na) individual; particular; discrete; distinct [Add to Longdo]
功を争う[こうをあらそう, kouwoarasou] (exp,v5u) to contend for distinction; to claim credit [Add to Longdo]
口腹[こうふく, koufuku] (n) (1) appetite; (2) distinction between what is thought and what is said [Add to Longdo]
甲乙[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P) [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P) [Add to Longdo]
差別[さべつ, sabetsu] (n,vs) discrimination; distinction; differentiation; (P) [Add to Longdo]
持ち味(P);持味[もちあじ, mochiaji] (n) inherent flavor; inherent flavour; distinctive characteristic; (P) [Add to Longdo]
守護大名[しゅごだいみょう, shugodaimyou] (n) (arch) provincial military governor turned daimyo (Muromachi period) (distinct from the shugo bureaucrats of the Kamakura period) [Add to Longdo]
峻別[しゅんべつ, shunbetsu] (n,vs) rigorous distinction [Add to Longdo]
性の区別[せいのくべつ, seinokubetsu] (n) distinction of the sexes [Add to Longdo]
性別[せいべつ, seibetsu] (n) distinction by sex; sex; gender; (P) [Add to Longdo]
声誉[せいよ, seiyo] (n) reputation; fame; credit; honor and distinction; honour and distinction [Add to Longdo]
説き分ける[ときわける, tokiwakeru] (v1,vt) to explain carefully or by making distinctions [Add to Longdo]
雪に白鷺[ゆきにしらさぎ, yukinishirasagi] (exp) (obsc) something indistinguishable or indistinct (like an egret in the snow) [Add to Longdo]
鮮明[せんめい, senmei] (adj-na,n) vivid; clear; distinct; (P) [Add to Longdo]
善悪の区別[ぜんあくのくべつ, zen'akunokubetsu] (n) (See 正邪の区別) discrimination between right and wrong; distinction between good and bad [Add to Longdo]
相異なる[あいことなる, aikotonaru] (v5r,vi) {math} (See 異なる) to be different and distinct; to be (relatively) distinct (when referring to items in a set) [Add to Longdo]
男女の別[だんじょのべつ, danjonobetsu] (n) distinction of sex [Add to Longdo]
通字[つうじ, tsuuji] (n) distinctive character used in the names of all people belonging to a single clan or lineage [Add to Longdo]
特殊性[とくしゅせい, tokushusei] (n) special characteristics; peculiarity; distinctiveness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不一样[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] different; distinctive; unlike [Add to Longdo]
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, ] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms [Add to Longdo]
不同[bù tóng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, ] different; distinct; not the same; not alike [Add to Longdo]
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, / ] prestige; distinction; reputation; trust [Add to Longdo]
[zhuō, ㄓㄨㄛ, ] noticeable; large; clear; distinct [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] indistinct; hazy; misty; to seem; to appear [Add to Longdo]
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ, / ] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively [Add to Longdo]
分异[fēn yì, ㄈㄣ ㄧˋ, ] distinction; differentiation [Add to Longdo]
分清[fēn qīng, ㄈㄣ ㄑㄧㄥ, ] to distinguish (between different things); to make distinctions clear [Add to Longdo]
别具一格[bié jù yī gé, ㄅㄧㄝˊ ㄐㄩˋ ㄧ ㄍㄜˊ, / ] having a unique or distinctive style [Add to Longdo]
区别[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ, / ] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction [Add to Longdo]
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, ] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid [Add to Longdo]
各别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] distinct; characteristic; in different ways; different [Add to Longdo]
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] to mutter; to talk indistinctly [Add to Longdo]
[nāng, ㄋㄤ, ] muttering, indistinct speech [Add to Longdo]
土产[tǔ chǎn, ㄊㄨˇ ㄔㄢˇ, / ] produced locally; local product (with distinctive native features) [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] disappointed; flurried; indistinct [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] disappointed; flurried; indistinct [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] disordered; indistinct doubtful; blurred [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] indistinct [Add to Longdo]
明显[míng xiǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] clear; distinct; obvious [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] deceive; indistinct [Add to Longdo]
本色[běn sè, ㄅㄣˇ ㄙㄜˋ, ] inherent qualities; natural qualities; distinctive character; true qualities [Add to Longdo]
[chǔ, ㄔㄨˇ, ] surname Chu; ancient place name; distinct; clear; orderly; pain; suffering [Add to Longdo]
模糊[mó hu, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙, ] vague; indistinct; fuzzy [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] clear; distinct; complete; pure; the Ch'ing or Qing dynasty (1644-1911) [Add to Longdo]
清晰[qīng xī, ㄑㄧㄥ ㄒㄧ, ] clear; distinct [Add to Longdo]
清楚[qīng chu, ㄑㄧㄥ ㄔㄨ˙, ] clear; clearly understood; distinct [Add to Longdo]
渺茫[miǎo máng, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄤˊ, ] uncertain; remote; distant and indistinct; vague [Add to Longdo]
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, / ] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait [Add to Longdo]
特有[tè yǒu, ㄊㄜˋ ㄧㄡˇ, ] distinctive; special feature; peculiar [Add to Longdo]
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, / ] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique [Add to Longdo]
独特[dú tè, ㄉㄨˊ ㄊㄜˋ, / ] unique; distinct; having special characteristics [Add to Longdo]
真切[zhēn qiè, ㄓㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] vivid; distinct; clear [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] indistinct vision; dim [Add to Longdo]
种麻[zhǒng má, ㄓㄨㄥˇ ㄇㄚˊ, / ] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa) [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ, / ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ, ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, / ] indistinct [Add to Longdo]
[piǎo, ㄆㄧㄠˇ, / ] misty; indistinct [Add to Longdo]
苴麻[jū má, ㄐㄩ ㄇㄚˊ, ] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa) [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, / ] clear; distinct; compare; comparatively [Add to Longdo]
迷离[mí lí, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ, / ] blurred; hard to make out distinctly [Add to Longdo]
逼真[bī zhēn, ㄅㄧ ㄓㄣ, ] lifelike; true to life; distinctly; clearly [Add to Longdo]
隐约[yǐn yuē, ˇ ㄩㄝ, / ] vague; faint; indistinct [Add to Longdo]
隐隐[yǐn yǐn, ˇ ˇ, / ] faint; indistinct [Add to Longdo]
隐隐绰绰[yǐn yǐn chuò chuò, ˇ ˇ ㄔㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] faint; distant; indistinct [Add to Longdo]
鲜明[xiān míng, ㄒㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, / ] bright; clear-cut; distinct [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinct \Dis*tinct"\, v. t.
   To distinguish. [Obs.] --Rom. of R.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinct \Dis*tinct"\, a. [L. distinctus, p. p. of distinguere:
   cf. F. distinct. See {Distinguish}.]
   1. Distinguished; having the difference marked; separated by
    a visible sign; marked out; specified. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Wherever thus created -- for no place
       Is yet distinct by name.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked; variegated. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The which [place] was dight
       With divers flowers distinct with rare delight.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Separate in place; not conjunct; not united by growth or
    otherwise; -- with from.
    [1913 Webster]
 
       The intention was that the two armies which marched
       out together should afterward be distinct.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. Not identical; different; individual.
    [1913 Webster]
 
       To offend, and judge, are distinct offices. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. So separated as not to be confounded with any other thing;
    not liable to be misunderstood; not confused;
    well-defined; clear; as, we have a distinct or indistinct
    view of a prospect.
    [1913 Webster]
 
       Relation more particular and distinct. --Milton.
 
   Syn: Separate; unconnected; disjoined; different; clear;
     plain; conspicuous; obvious.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top