Search result for

สว่าง

(64 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สว่าง-, *สว่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สว่าง[V] be bright, See also: be brilliant, be blazing, be shining, be ablaze, be luminous, Ant. มืด, Example: สีของรองพื้นทำให้หน้าของนางแบบสว่างขึ้น, Thai definition: มีแสงทำให้ดูโล่งโปร่ง
สว่างจ้า[V] be brightly lit, See also: be ablaze with light, be flooded with light, Ant. มืดมิด, Example: เมืองกรุงสว่างจ้าด้วยแสงไฟ, Thai definition: มีแสงกระจ่างแจ้ง
สว่างไสว[V] lighten, See also: be bright with light, illuminate, Ant. มืดมิด, มืดครึ้ม, Example: ดวงไฟกลมใหญ่สว่างไสวไปทั่วทั้งอำเภอ, Thai definition: สว่างรุ่งเรืองทั่วไป
สว่างไสว[V] lighten, See also: be bright with light, illuminate, Ant. มืดมิด, มืดครึ้ม, Example: ดวงไฟกลมใหญ่สว่างไสวไปทั่วทั้งอำเภอ, Thai definition: สว่างรุ่งเรืองทั่วไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สว่าง(สะหฺว่าง) ว. ระยะเวลาฟ้าสาง, ระยะเวลาเมื่อรุ่งอรุณ, เช่น สว่างแล้ว, กระจ่าง, มีแสงมาก, เช่น แสงไฟสว่าง แสงจันทร์สว่าง
สว่างแจ้ง, รู้แจ้ง, เช่น ปัญญาสว่าง
สว่างหายจากความหลงผิด เช่น หูตาสว่าง
สว่างโล่ง, ปลอดโปร่ง, เช่น สว่างอก สว่างใจ
สว่างหายง่วง ในคำว่า ตาสว่าง.
สว่างไสว(-สะไหฺว) ว. สว่างรุ่งเรืองทั่วไป เช่น บริเวณงานมีแสงไฟสว่างไสว, โดยปริยายหมายความว่า มีความสุข เช่น โลกนี้ช่างสว่างไสวเหลือเกิน เดี๋ยวนี้ฉันหมดหนี้สินแล้ว ชีวิตฉันจึงสว่างไสวขึ้น.
อำไพสว่าง, สุกใส.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The brightest stars burn out the fastest, or at least that's what I heard.ดาวดวงที่สว่างที่สุด จะร่วงเร็วที่สุดเลยล่ะ อย่างน้อยมันคือเรื่องที่ฉันเคยได้ยินอะนะ The Serena Also Rises (2008)
Show me the path to enlightenment as you alter my flesh and free my soul.ชี้เส้นทางแสงสว่าง ในยามที่ท่านเปลี่ยนเลือดเนื้อ และปลดปล่อยวิญญาณข้า Dead Space: Downfall (2008)
Light sensitivity could...แสงสว่างให้อารมณ์มากกว่า เปิดไฟ Lucky Thirteen (2008)
It lights up when we use our imagination.มันสว่างขึ้น เมื่อเราใช้จินตนาการ Emancipation (2008)
Hurry up, switch on the illuminator.เร็วเข้า เปิดระบบส่องสว่างซะ Rising Malevolence (2008)
That I am one side of a coin. The brighter side, obviously.ผมเป็นแค่ด้านนึงของเหรียญ ด้านสว่าง น่ะ The Mark of Nimueh (2008)
For what you've done, I'll make sure you never see the light.สิ่งที่เจ้าทำลงไป ข้าขอสัญญาว่าเจ้าจะไม่ได้เห็นแสงสว่างอีกต่อไป Le Morte d'Arthur (2008)
Do you think that little boy's mouth is trustworthy?เจ้าคิดว่าเจ้าเด็กนั่นจะไม่ปากสว่างเหรอ? Iljimae (2008)
I can't even say anything because it's too bright outside!ข้าพูดอะไรไม่ออก เพราะว่าข้างนอกมันสว่างเกินไป Hong Gil Dong, the Hero (2008)
But then the high priestess of our church opened the doors... that led me on to the path of light.แต่หลังจากได้พบแม่ชี ให้เส้นทางสว่างกับฉัน Babylon A.D. (2008)
One by one, the lights to the merry-go-round flick on.โคมไฟจะสว่างขึ้นทีละดวงๆ ไล่ไปยังม้าหมุน My Sassy Girl (2008)
Then all the lights turn on and it moves.ไฟทุกดวงจะสว่างขึ้น และม้าหมุนก็จะเริ่มหมุน My Sassy Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สว่าง[n.] (sawāng) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f]
สว่าง[X] (sawāng) EN: bright ; brilliant ; luminous ; shining ; dazzling ; blazing   FR: brillant ; lumineux ; clair ; éclatant ; radieux
สว่างแล้ว[n. exp.] (sawāng laēo) FR: il fait jour

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aglow[ADJ] สว่าง, Syn. bright
ardent[ADJ] สว่างสดใส, See also: กระจ่าง, Syn. glowing, radiant
brighten[VI] สว่าง, See also: สดใส
brightly[ADV] เจิดจ้า, See also: สว่าง
dazzling[ADJ] สว่างสุกใส, See also: พร่างพราย, แพรวพราว, สุกใส, เป็นประกาย, แวววาว, Syn. brilliant, bright, shiny
inflamed[ADJ] ซึ่งลุกเป็นไฟ, See also: สว่างโร่, รุ่มร้อน, โกรธเป็นไฟ, Syn. aroused, hot, red
irradiate[ADJ] สว่างไสว, See also: สว่าง, Syn. bright
light[VI] สว่าง
light[ADJ] สว่าง, See also: เต็มไปด้วยแสงสว่าง, สุกใส, Syn. bright
lighten[VI] สว่างขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง,ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright)
aglow(อะโกล') adj. สว่าง, วาววับ, เปล่งปลั่ง
alight 2(อะไลทฺ') adv.,adj. มีแสงสว่าง, สว่างไปด้วย, ลุก (ไฟ), Syn. lighted up,burning)
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
apollo(อะพอล'โล) n. เทพเจ้าแห่งแสงสว่างการรักษา ดนตรีการทำลาย ความสง่างาม (ของ
arc lightดวงประทีปไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากส่วนงอโค้งเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าที่ขั้วเรืองแสงที่ล้อมรอบด้วยแก๊ส
aura(ออ'ระ) n., (pl. auras,aurae) กลิ่นไอ,รัศมี,กลด,กระแสลม,ไฟฟ้า,แสงสว่าง,ความรู้สึกสังหรณ์-aural adj., Syn. air ,atmosphere
available lightแสงสว่างปกติหรือแสงธรรมชาติที่มีมากระทบ (natural light on a subject)
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย

English-Thai: Nontri Dictionary
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
afire(adj) ลุกเป็นไฟ,ติดไฟ,สว่าง
afire(adv) ลุกเป็นไฟ,ไหม้,สว่าง
aflame(adj,adv) ลุกเป็นไฟ,สว่าง
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง
beam(vi) เปล่งแสง,สว่าง,แผ่รังสี,ส่งสัญญาณวิทยุ,ยิ้ม
blaze(n) แสงไฟ,ความสว่างช่วงโชติ,เปลวไฟ
blaze(vi) ลุกโพลง,สว่างช่วงโชติ
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
bright(adv) สว่างไสว,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
明るい[あかるい, akarui] (adj) สว่าง, สดใส
眩しい[まぶしい, mabushii] (adj) สว่างจ้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明ける[あける, akeru] Thai: สว่าง English: to dawn

German-Thai: Longdo Dictionary
beleuchten(vt) |beleuchtete, hat beleuchtet, etw.(A)| ทำให้ส่องแสง, ติดไฟสว่าง, ทำให้สว่าง เช่น Mit Lichtspielen wird der Kiyomizu Tempel in Kyoto beleuchtet.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top