ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แจ่มชัด

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แจ่มชัด-, *แจ่มชัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ่มชัด[ADJ] clear, See also: distinct, obvious, explicit, evident, Example: เขาต้องค้นหาคำตอบที่แจ่มชัดกับคำถามในครั้งนี้
แจ่มชัด[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently, Example: การคิดพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ จะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาได้อย่างแจ่มชัดยิ่งขึ้น
แจ่มชัด[V] be clear, See also: be explicit, be distinct, be obvious, be apparent, Syn. ชัดเจน, ชัด, ใส, กระจ่าง, Ant. มัว, Example: ความคิดของเขาแจ่มชัดกว่าผู้สมัครคน อื่นๆ ที่เป็นตัวเก็งในการแข่งขันในครั้งนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
well-definedแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our characters are obviously supposed to jump on each other.คาแรคเตอร์เรา แจ่มชัดที่จะโดดเข้าหากัน eXistenZ (1999)
See, from what you're sayin' - delirium and swamis, chants, glazed expressions -จากทั้งหมดที่คุณเล่ามา การเพ้อพก สวามี บทสวด ความปรารถนาที่แจ่มชัด Hope Springs (2003)
You've made that clear enough.เธออธิบายแจ่มชัดPan's Labyrinth (2006)
In fact, from now on, it's a black operation. Is that clear?จากนี้ไป นี่คือปฏิบัติการทมิฬ แจ่มชัดไหม Rescue Dawn (2006)
It's almost as if a window was opened through which the future was very clearly visible.มันเกือบเหมือนกับว่าหน้าต่างได้เปิดออกไปสู่ อนาคตที่มองเห็นได้อย่างแจ่มชัดยิ่ง An Inconvenient Truth (2006)
But the way he said your name, well, it was pretty clear that you were a girl.แต่ดูจากเรื่องที่เขาถามถึง ก็แจ่มชัดแล้วว่าคนนั้นคงเป็นผู้หญิง Dead Like Me: Life After Death (2009)
This is clearly my-my subconscious at work.นี่มันแจ่มชัด จิดใต้สำนึกผมกำลังทำงาน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
But now I see it clear as day.แต่ตอนนี้ฉันเห็นแจ่มชัดแล้ว Hard-Hearted Hannah (2009)
I'm seeing clearly for the first time in years.ฉันมองเห็นอย่างแจ่มชัดเป็นครั้งเแรกในช่วงเวลาหลายปี Release Me (2009)
Look, obviously, neither of us want to talk about this.ฟังนะ มันแจ่มชัดอยู่ ว่าไม่มีเราสักคน อยากพูดถึงในเรื่องนี้ White to Play (2009)
Well, he seems extremely clear on why he wants you to get a girlfriend.เอาล่ะ เขามีความแจ่มชัด แล้วล่ะ ว่าทำไมเขาถึงอยาก ให้คุณมีแฟนสักที The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
? Well, I said dinner, but the implication was clear.อืม เขาพูดถึงดินเนอร์ แต่ความหมายมัน ก็แจ่มชัดอยู่แล้ว A Night at the Bones Museum (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
indistinct(อินดิสทิคทฺ') adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มชัด,คลุมเครือ., See also: indistinctly adv. indistinctness n., Syn. uncertain

English-Thai: Nontri Dictionary
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด

German-Thai: Longdo Dictionary
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top