ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถนัด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถนัด-, *ถนัด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถนัด(adv) accurately, See also: precisely, exactly, Syn. ชัด, แม่นยำ, Example: เหตุผลของฝ่ายที่โต้แย้งจะมีอย่างไรบ้าง ตอนนี้ก็จำไม่ถนัดเสียแล้ว
ถนัด(adv) conveniently, See also: smoothly, easily, facilely, expediently, Syn. สะดวก, Example: เวลานั่งตีระนาด เขาต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด
ถนัด(v) be expert in/at, See also: be skilled in/at, be clever at, excel in/at, be strong in, be adept at/ in, be dexterous, Syn. สันทัด, ชำนาญ, Example: ผมเองก็ไม่ค่อยถนัดการคิดจำนวนร้อยละ
ถนัดตา(adv) obviously, See also: distinctly, Syn. ชัดเจน, Example: ผมลุกขึ้นเดินเข้าไปหาเขา เพื่อจะดูให้ถนัดตา
ถนัดใจ(v) feel at ease, See also: feel comfortable, feel right about, Syn. สะดวกใจ, สะใจ
ถนัดใจ(adv) fully, See also: completely, wholly, entirely, Syn. เต็มที่, สนัดใจ, Example: ใครมีบุตรสาวหลายคน พ่อแม่ก็แย่ แต่งงานบุตรสาวทีก็จนไปถนัดใจ
ถนัดขวา(v) be right-handed, See also: be dextrous with the right hand, Syn. ถนัดมือขวา, Example: คนทั่วไปมักถนัดขวา, Thai Definition: ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือขวา
ถนัดปาก(adv) without embracement, See also: fully, Syn. สะดวกปาก, Example: ผมพูดได้ถนัดปากเลยว่าผมไม่รู้เรื่องจริงๆ, Thai Definition: โดยไม่กระดากปาก (มักใช้กับกริยาพูด)
ถนัดปาก(v) fully, See also: completely, feel right about speaking, feel right about saying, Syn. สะดวกปาก, Example: จุลลาทำหน้าเมื่อย ครั้นจะเถียงเสียงแข็งก็ไม่ถนัดปาก, Thai Definition: ไม่กระดากปาก (มักใช้กับกริยาพูด)
ถนัดมือ(adv) handily, See also: easy to handle, dextrous, Syn. พอเหมาะ, เหมาะกับมือ, Example: เป็นท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้นำดีๆ ในท้องถิ่นหาเสียงได้อย่างถนัดมือ, Thai Definition: สัมผัสได้พอเหมาะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถนัด(ถะหฺนัด) ก. สันทัด, ชำนาญ, เช่น ถนัดแต่งกลอน.
ถนัด(ถะหฺนัด) ว. สะดวก เช่น เดินไม่ถนัด
ถนัดชัด, แม่นยำ, เช่น เห็นถนัด
ถนัดเช่น, ราวกับ, เช่น ถนัดดั่งภูผาหลวง ทุ่มแท้ (ตะเลงพ่าย), สนัด ก็ว่า.
ถนัดขวาว. ที่ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือขวา.
ถนัดซ้ายว. ที่ทำได้คล่องแคล่วด้วยมือซ้าย.
ถนัดถนี่ว. ถนัดชัดเจน เช่น เห็นถนัดถนี่, เต็มที่ เช่น โดนหมัดเข้าถนัดถนี่.
ถนัดปากว. สะดวกปาก, โดยไม่กระดากปาก, (ใช้แก่กริยาพูด).
ถนัดมือว. พอเหมาะมือ.
ถนัดใจว. สะดวกใจ, สะใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambidextrousถนัดทั้งสองมือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Cause you're going to do what you do best.เพราะคุณจะทําสิ่งที่คุณถนัด Jaws (1975)
Well, what's your area of special concern?มีด้านไหนที่คุณถนัดเป็นพิเศษหรือเปล่า? Clue (1985)
He has many excellent qualities, but thinking is not one of them.เขามีความสามารถดีๆหลายอย่างๆ แต่เขาไม่ถนัด เรื่องใช้ความคิด Return to Oz (1985)
Who's that? Take off that hat so I can get a look at you.นั่นใครน่ะ ถอดหมวกออกซิ จะได้เห็นถนัด *batteries not included (1987)
I am not left-handed.ข้าไม่ได้ถนัดซ้าย The Princess Bride (1987)
I'm not left-handed either.ข้าก็ไม่ได้ถนัดซ้ายเหมือนกัน The Princess Bride (1987)
Or we can boil bags of Stouffer's together. I'm good at that. Jumbo Jacks and Stouffer's succotash!...หรือสโตเฟอร์ ผมถนัดสองร้านนั่น Punchline (1988)
It means a left-handed pitcher, honey.มันหมายถึงคนขว้างลูก ที่ถนัดขว้างลูกมือซ้าย Field of Dreams (1989)
I'm not good at that stuff.ฉันไม่ถนัดเรื่องแบบนั้น แต่ฉันคิดว่า... Cool Runnings (1993)
That's what I'm good at, not the work. Not the work.ฉันถนัดกว่านั่งทำงาน Schindler's List (1993)
Whatever I have to get some answers.ผมถนัดเรื่องเค้นความลับนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
All righty, then!...นั่นล่ะของถนัดฉันเลย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถนัด[thanat] (v) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous  FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller
ถนัด[thanat] (adj) EN: skillful ; handy ; clever ; adroit ; dexterous  FR: habile ; adroit ; apte ; capable
ถนัด[thanat] (adv) EN: disticly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively  FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
ถนัดขวา[thanatkhwā] (adj) EN: right-handed ; dexterous  FR: droitier
ถนัดซ้าย[thanatsāi] (adj) EN: left-handed ; southpaw  FR: gaucher
ถนัดทั้งสองมือ[thanat thang søng meū] (adj) EN: ambidextrous  FR: ambidextre
ถนัดมือ[thanatmeū] (adj) EN: handily ; easy to handle ; dextrous
ถนัดมือขวา[thanat meū khwā] (adj) EN: right-handed ; dexterous  FR: droitier
ถนัดมือซ้าย[thanat meū sāi] (adj) EN: left-handed ; southpaw  FR: gaucher
ถนัดสองมือ[thanat søng meū] (adj) EN: ambidextrous

English-Thai: Longdo Dictionary
aptitude test(n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
left-handed(adj) ถนัดซ้าย
right-handed(adj) ถนัดมือขวา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aptitude(แอพ'ทิทิวดฺ) n. ความสามารถ, สมรรถภาพ, ความถนัด, Syn. endowment, ability
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ, ใจกล้า, กล้า, หน้าด้าน, ถนัด, เด่น, ชัดเจน, หยาบใหญ่, ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous, Ant. timid
dexterity(เดคซฺเท'ริที) n. ความชำนาญ, ความแคล่วคล่อง, ความถนัดมือขวา, ความหลักแหลม, Syn. adroitness, skill
forte(ฟอร์ท) n. ความถนัด, ความสันทัด, การเล่นเสียง (ดนตรี) ดัง adj. ดัง, กร้าว, อย่างแรง, มีวิตามินมากขึ้น.
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj., adv. ถนัดมือซ้าย, ใช้มือซ้าย, อยู่ทางด้านซ้าย, หมุนทวนเข็มนาฬิกา, คลุมเครือ, น่าสงสัย, งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
left-hander(เลฟทฺ'แฮน'เดอะ) n. คนถนัดมือซ้าย
lefty(เลฟ'ที) n. คนถนัดมือซ้าย adj. ถนัดมือซ้าย adv. ด้วยมือซ้าย
right-handed(ไรทฺ'แฮนดิด) adj. ด้านขวา, ถนัดขวา, ใช้กับมือขวา, หันไปทางขวา, มีประโยชน์ที่สุด, มีประสิทธิภาพที่สุด, น่าไว้วางใจที่สุด, หมุนตามเข็มนาฬิกา, See also: right-handedness n.
right-handern. ผู้ถนัดขวา, ผู้ใช้มือขวาเล่น
southpaw(เซาธฺ'พอ) n. บุคคลผู้ถนัดมือซ้าย adj. มือซ้าย, ถนัดซ้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
aptitude(n) ความถนัด, ความสามารถ, ความฉลาด, ไหวพริบ, ปฏิภาณ
dexterity(n) ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว, การถนัดมือขวา
dexterous(adj) ชำนาญ, คล่องแคล่ว, ถนัดมือขวา
dextrous(adj) ชำนาญ, คล่องแคล่ว, ถนัดมือขวา
LEFT-left-handed(adj) ถนัดมือซ้าย, เวียนซ้าย, ด้วยมือซ้าย, อยู่ทางซ้าย
RIGHT-right-handed(adj) ทำด้วยมือขวา, ถนัดมือขวา, หมุนขวา

German-Thai: Longdo Dictionary
unterbelichtet(adj, slang) ไม่ถนัด หรือ ไม่เก่ง ตัวอย่างการใช้คำ In Mathe bin ich unterbelichtet. = ผมไม่ถนัดวิชาเลข

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top